Team Mijnzzp

Pensioen

De verhoging van de AOW-leeftijd leidt voor een groep van zelfstandig ondernemers tot een AOW-gat. Het gaat om zelfstandigen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten met voorwaarden, waarin de polis uitkeert tot 65 jaar. Een zzp'er die arbeidsongeschikt raakt en van de verzekeraar een uitkering krijgt, moet de periode tot de pensioengerechtigde leeftijd tot nu toe zelf overbruggen. Er is hiervoor een oplossing in zicht op basis van een initiatief van SP en CDA.

Inhoudsopgave
AOW-gat arbeidsongeschikte zzp'ers
Standaardvergoeding
Zzp'ers met zware beroepen

AOW-gat arbeidsongeschikte zzp'ers

Er is een overbruggingsregeling OBR, maar een groep van 6.500 arbeidsongeschikte zzp'ers valt daar buiten. Deze groep dient de periode vanaf het einde van de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot en met de pensioengerechtigde leeftijd overbruggen met eigen geld.

Er is de afgelopen jaren aandacht voor gekomen in de politiek, maar tot nu was er nog altijd geen concrete oplossing voorhanden. Zowel de SP als het CDA willen nu een oplossing aanreiken aan minister van Sociale Zaken. Het is mogelijk om met een nieuwe regeling te komen indien deze juridisch is afgebakend.

Standaardvergoeding

Het plan is om de groep van ongeveer 6.500 arbeidsongeschikte zzp'ers tegemoet te komen met het verstrekken van een standaardvergoeding. De vergoeding is dan beschikbaar voor de periode dat er geen inkomen is tot de pensioengerechtigde leeftijd na het eindigen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat deze situatie zich voordoet, heeft te maken met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die in het verleden zijn afgesloten.

Er was een periode dat de pensioengerechtigde leeftijd nog op 65 jaar stond. De verzekeraars hebben de 65-jarige leeftijd als pensioengerechtigde leeftijd destijds in de polis opgenomen. Met de invoering van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd krijgt een groep arbeidsongeschikte zzp-ers te maken met het AOW-gat.

Zzp'ers met zware beroepen

Naast het plan om voor deze groep een standaardvergoeding in te stellen, is de regeling ook van toepassing voor verzekerde zzp'ers die in zware beroepen werken. Het gaat dan om de groep die verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid, maar nu nog aan het werk is en waarin de polis geen rekening houdt met de verhoging van de AOW-leeftijd. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen niet allemaal een volledige compensatie. De regeling met het idee is voorgelegd aan de minister die ermee aan de slag kan.

Lees ook: Ondernemen als zzp-er na je pensioen

Mijnzzp.nl