Team Mijnzzp

Genieten van pensioen

Met ingang van 1 januari 2023 is het onder voorbehoud van uitwerking van alle details mogelijk om van het pensioenakkoord Wet bedrag ineens gebruik te maken. Ben je zzp'er en heb je in loondienst pensioen opgebouwd dan kom je als pensioendeelnemer in aanmerking voor het keuzerecht. Wet bedrag ineens betekent dat je een wettelijk keuzerecht krijgt om in één keer een deel van je pensioen te laten uitbetalen. Daar zijn overigens wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Inhoudsopgave
Wet bedrag ineens: de voorwaarden
Aantrekkelijk of niet?
Financiële gevolgen om rekening mee te houden

Wet bedrag ineens: de voorwaarden

Je kan maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in één keer laten uitbetalen en dat moet dan op de pensioendatum gebeuren. De pensioenuitkering waarna je daarna nog recht op hebt, dient boven uit te komen boven de van toepassing zijnde afkoopgrens voor kleine pensioenen. Het is verder niet toegestaan om een hoog laag pensioen te stapelen.

Aantrekkelijk of niet?

Het hangt van de persoonlijke situatie af of het gebruikmaken van de Wet bedrag ineens aantrekkelijk is of niet. Het kan aantrekkelijk zijn om het geld te gebruiken voor de aflossing van je hypotheek of om andere schulden mee te betalen. Het geld is ook in te zetten om zorgvoorzieningen te realiseren of om het eigen huis naar wens te verbouwen.

Overigens zijn er momenteel ook al een aantal regelingen die mogelijk aantrekkelijk zijn om gebruik van te maken. Bijvoorbeeld door de ingangsdatum van het pensioen uit te stellen of te vervroegen of door eerst van een hoger pensioen te profiteren en in de verdere toekomst van een lager pensioen. Daarnaast zijn er verschillende regelingen die het mogelijk maken om voor een deeltijdpensioen te kiezen.

Financiële gevolgen om rekening mee te houden

Het is belangrijk om naar je eigen situatie te kijken en op basis daarvan te bepalen wel of niet gebruik te maken van de Wet bedrag ineens. Zo is het helemaal niet duidelijk of de regeling effect heeft op het mogelijker recht op toeslagen. Het kan zo maar zijn dat je meer inkomstenbelasting moet betalen. In bepaalde situaties kan de regeling een nadelig effect hebben op verschillende fiscale voordelen, bijvoorbeeld als je een laag of hoog inkomen hebt.

Administratie en boekhouding

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl