Team Mijnzzp

Pensioen berekenen

Je hebt als zzp'er de mogelijkheid om je winst uit onderneming omlaag te brengen als je van de fiscale oudedagsreserve gebruikmaakt. Er zijn echter wel een aantal haken en ogen aan verbonden en het is nog maar de vraag of het verstandig is om daarvoor te kiezen. FOR houdt in dat je een deel van de winst uit je onderneming reserveren mag voor je oudedagsvoorziening. Dat betekent niet dat het nodig is om het geld ook echt opzij te zetten, maar betreft een reservering van de winst. Het voordeel is dat je over dat deel geen belasting hoeft te betalen. Het betreft een belastingvoordeel op korte termijn, maar in de toekomst dien je alsnog over dat deel belasting af te dragen.

Inhoudsopgave
Voorwaarden gebruikmaken oudedagsreserve
Is FOR altijd gunstig?

Voorwaarden gebruikmaken oudedagsreserve

Voordat je voor de keuze staat om FOR wel of niet te doen, is het belangrijk om te kijken wat de voorwaarden zijn. Je dient in elk geval ondernemer te zijn en daarbij aan het urencriterium te voldoen. Daarbij mag je nog geen AOW-leeftijd hebben aan het begin van het kalenderjaar. Er geldt altijd een persoonlijke opbouw van de fiscale oudedagsreserve en daarbij gaat het om een percentage van de winst. In 2021 is het percentage voor FOR vastgesteld op 9,44% van de winst en daarop is een maximum van toepassing van € 9.395,-. Indien je pensioenpremie betaalt, wordt de toevoeging daarmee verminderd.

Is FOR altijd gunstig?

Je verschuift met de toepassing van FOR de belastingheffing naar de toekomst. Elk jaar dat je voor oudedagsreserve kiest, betaal je minder belasting omdat de winst uit onderneming daardoor daalt. Het gaat echter om een reserve en dat betekent dat als FOR vrijkomt je alsnog belasting dient te betalen, want de afname wordt dan bij de winst opgeteld. Het is belangrijk te weten dat FOR een boekhoudkundige ingreep is omdat de oudedagsreserve veelal fictief is.

Stop je in de toekomst voordat je met pensioen bent met je bedrijf dan zit je nog met de oudedagsreserve en dien je alsnog belasting af te tikken. Het lijkt daarom mooi dat je de belasting kan verminderen, maar denk wel aan de toekomst. Je moet voor jezelf afwegen of het de moeite waard is en anders is het aan te raden om je hierover fiscaal te laten adviseren.

Boekhouding

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl