Team Mijnzzp

AOV-premie

Als zelfstandig ondernemer is het van belang om jezelf te beschermen tegen de financiële risico's die gepaard gaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een belangrijk instrument hiervoor is het afsluiten van een zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar hoe wordt eigenlijk de premie voor een AOV berekend? In deze blog duiken we dieper in op dit onderwerp en geven we verschillende voorbeelden die van invloed zijn op de hoogte van je AOV-premie.

Wanneer we het hebben over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is het belangrijk om te beseffen dat er geen algemeen rekenvoorbeeld gegeven kan worden voor de maandelijkse premie. Ieder beroep brengt namelijk specifieke risico's met zich mee die invloed hebben op de AOV-premie. De belangrijkste punten voor het berekenen van de AOV-premie zijn in ieder geval:

Inhoudsopgave
Factoren die invloed hebben op de AOV-premie
Hoeveel betaal ik voor AOV?
Is het mogelijk om de premie van mijn AOV van de belasting af te trekken?
Ik kan geen AOV afsluiten
Wanneer krijg je een AOV-uitkering?
Samenvatting: AOV-premie berekenen

Factoren die invloed hebben op de AOV-premie

  1. Leeftijd en gezondheid: Jongere en gezondere mensen hebben over het algemeen een lagere premie, omdat ze statistisch gezien minder kans hebben om arbeidsongeschikt te raken.
  2. Beroep: Sommige beroepen hebben een hoger risico op arbeidsongeschiktheid dan andere. Beroepen met een hoger risico op letsel of ziekte zullen over het algemeen een hogere premie hebben.
  3. Verzekerde bedrag: Hoe hoger het bedrag dat je wilt verzekeren, hoe hoger de premie zal zijn.
  4. Eigen risicoperiode (wachttijd): Een kortere eigenrisicoperiode (de periode waarin je geen uitkering ontvangt na arbeidsongeschiktheid) kan resulteren in een hogere premie, terwijl een langere periode juist tot een lagere premie kan leiden.
  5. Uitkeringspercentage: Het percentage van je inkomen dat je wilt ontvangen als uitkering bij arbeidsongeschiktheid kan de premie beïnvloeden. Een hoger uitkeringspercentage zal doorgaans leiden tot een hogere premie.
  6. Aangepast werk: Indien je bereid bent aangepast werk te verrichten, resulteert dit in een lagere maandelijkse premie. Dit staat ook bekend als passende arbeid.
  7. Eventuele aanvullende dekkingen: Als je extra dekkingen toevoegt aan je AOV, zoals revalidatie, omscholing of aanpassingen aan de werkplek, kan dit de premie verhogen.

Hoeveel betaal ik voor AOV?

Een zelfstandig ondernemer betaalt gemiddeld ongeveer € 2.700,- bruto premie per jaar voor een AOV. De gemiddelde startpremie van een AOV met een uitkeringsduur tot een bepaalde eindleeftijd ligt rond de 225,- euro per maand. Het is overigens al mogelijk om een zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten vanaf 59,- euro per maand.

Is het mogelijk om de premie van mijn AOV van de belasting af te trekken?

Als ondernemer kun je de premie die je betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Houd er echter wel rekening mee dat de uitkering die je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid belast wordt als inkomen. De Belastingdienst ziet de AOV-uitkering dus als winst uit onderneming (box 1).

Ik kan geen AOV afsluiten

Het kan voorkomen dat ondernemers om diverse redenen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. In dergelijke gevallen kan het afsluiten van een vangnetverzekering een goede optie zijn. Het vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering is speciaal ontworpen voor zelfstandigen die geen reguliere AOV kunnen afsluiten, enkel vanwege medische redenen. Als je om medische redenen geen reguliere AOV kunt afsluiten, kun je een verzoek indienen voor een aanbod van een vangnet arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het aanvragen van een vangnet AOV moet worden gedaan bij de eerste verzekeraar die je heeft afgewezen, en is alleen mogelijk wanneer de afwijzing te maken heeft met medische redenen.

Wanneer krijg je een AOV-uitkering?

Als je arbeidsongeschikt raakt (meestal meer dan 25%), komt de uitkering pas beschikbaar nadat de eigen-risicoperiode is verstreken. Dit is de periode waarin je nog geen uitkering ontvangt en die je zelf kiest bij het afsluiten van je AOV. De eigen-risicoperiode begint op de dag dat je wordt beoordeeld door een arts en deze vaststelt dat je niet kunt werken.

Samenvatting: AOV-premie berekenen

Het is dus niet zomaar mogelijk om een voorbeeld te geven van de jaarlijkse kosten van een AOV. De premie hangt af van het verzekerde bedrag, de uitkering, de persoonlijke situatie en de aard van de werkzaamheden. Momenteel bedraagt de goedkoopste AOV-premie € 59 per maand, maar een gemiddelde zzp'er is jaarlijks ongeveer € 2700 kwijt voor zijn of haar AOV-verzekering. Zie voor meer informatie ook ons beroep AOV-specialist

Mijnzzp.nl