Acceptant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een acceptant is iemand die werkt op de acceptatieafdeling van een verzekeringsbedrijf of financiële instelling, zoals een bank of creditcardmaatschappij. De belangrijkste taak van een acceptant is het beoordelen van binnengekomen aanvragen. Deze aanvragen kunnen betrekking hebben op een mogelijke verzekering of bijvoorbeeld op een hypotheekaanvraag. Als acceptant ben je over het algemeen veel met administratieve werkzaamheden bezig, zoals het verwerken van aanvragen. Het is de taak van een acceptant om te controleren of iemand aan de voorwaarden van de maatschappij voldoet. Verzekeringsmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden opgesteld hebben waardoor iemand een bepaalde verzekering niet kan afsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jong persoon die net het rijbewijs gehaald heeft en zijn snelle sportwagen wil verzekeren. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen deze verzekering niet aangaan met de klant, omdat het risico voor de verzekeringsmaatschappij te groot is. Dit betekent niet dat de verzekeringsmaatschappij de mogelijke schade niet kan uitkeren, maar wel dat het risico op een schade-uitkering te groot is voor de maatschappij.

Welke beoordelingen een acceptant precies mag uitvoeren is deels afhankelijk van waar de acceptant precies werkt, maar heeft ook met de gevoeligheid van de aanvraag te maken. Het beoordelen of iemand een lening kan krijgen van honderd euro is over het algemeen makkelijker dan een hypotheekaanvraag van vijfhonderdduizend euro. Bij ingewikkelde aanvragen komt over het algemeen meer papierwerk kijken en onderzoek zoals betalingsgedrag, zekerheden, openstaande schulden en mogelijke onderpanden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het afsluiten van een zorgverzekering, omdat daar het medisch verleden van de aanvrager een belangrijke rol kan spelen. Voor ingewikkelde aanvragen die qua privacy gevoelig kunnen liggen bestaan er doorgaans speciale acceptanten, zoals een medisch acceptant. Daarnaast bestaan er bijvoorbeeld speciale schade acceptanten die gespecialiseerd zijn in schadeverzekeringen.

Bedrijven met een acceptatieafdeling

Naast verzekeringsmaatschappijen en financiële instelling zoals een bank of creditcardmaatschappij zijn er meer bedrijven die gebruik maken van een zogenaamde acceptatieafdeling. Denk bijvoorbeeld aan telecomleveranciers, internetproviders, energieleveranciers en grote webwinkels die nieuwe klanten meestal eerst zullen toetsten op een mogelijke goedkeuring. Deze goedkeuring heeft meestal betrekking op het verleden van de aanvrager. Wanneer de aanvrager openstaande schulden heeft of zeer slecht betalingsgedrag getoond heeft kan het zijn dat een aanvrager niet goedgekeurd kan worden door de acceptant. Afhankelijk van de aanvraag kan het voor de maatschappij ook noodzakelijk zijn om de aanvrager te toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Acceptatie van de autoverzekering:

Opleidingen tot acceptant

Welke opleiding een acceptant het beste kan volgen is niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep acceptant op verschillende niveaus voortkomt. Op Mbo-niveau is over het algemeen de Mbo-opleiding bedrijfs administratief medewerker voldoende om te kunnen werken als acceptant voor bijvoorbeeld een telecommaatschappij. Bij verzekeringsmaatschappijen en de financiële sector zal over het algemeen minimaal een afgeronde Hbo-opleiding verwacht worden, zoals de Hbo-opleiding Financial Services Management. Daarnaast kan het zijn dat nieuwe acceptanten eerst een aanvullende opleiding moeten afronden voordat ze mogen werken als acceptant.

Bedrijven waar een acceptant werkzaam kan zijn

Een acceptant komt hoofdzakelijk voor bij verzekeringsbedrijven of financiële instellingen zoals een bank of creditcardmaatschappij. Echter is het niet ongebruikelijk dat tegenwoordig meer bedrijven gebruik maken van acceptanten, zoals telecomproviders, nutsbedrijven en bijvoorbeeld grote webwinkels.

Competenties acceptant

De competenties als acceptant kunnen per niveau en maatschappij onderling wel verschillen, maar over het algemeen kunnen we stellen dat een acceptant over financieel inzicht moet beschikken en dat de acceptant integer zal moeten zijn. Daarnaast moet je als acceptant kritisch en klantvriendelijk zijn. Algemene administratieve vaardigheden zijn overigens onmisbaar binnen dit beroep.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als acceptant

Het arbeidsmarktperspectief als acceptant is over het algemeen redelijk te noemen. Er is op zich redelijk veel vraag naar acceptanten, maar wel op verschillende niveaus. Het zijn vooral de verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen die regelmatig op zoek zijn naar goed opgeleide acceptanten. Op lager niveau is meestal een administratieve opleiding al voldoende, waardoor de concurrentie groot kan zijn. De doorgroeimogelijkheden als acceptant zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Een leidinggevende functie zoals over de acceptatieafdeling behoort over het algemeen zeker tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris acceptant

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep acceptant, omdat je voor verschillende soorten bedrijven in verschillende branches werkzaam kan zijn. Een Hbo-opgeleide acceptant zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een acceptant die werkzaam is met een afgeronde Mbo-opleiding zal doorgaans minder verdienen.

Mijnzzp.nl