Acceptant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep acceptant
Werken als acceptant
Wat doet een acceptant?
Bedrijven met een acceptatieafdeling
Medisch acceptant
Diverse werkzaamheden van een acceptant zijn:
Acceptatie autoverzekering:
Opleidingen tot acceptant
Bedrijven waar een acceptant werkzaam kan zijn
Competenties acceptant
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als acceptant
Arbeidsvoorwaarden en salaris acceptant
Eigen bedrijf starten als Acceptant
Boekhoudprogramma vergelijken Acceptant

Beroep acceptant

Een acceptant is een kantoormedewerker die werkzaam is op de acceptatieafdeling van een verzekeringsbedrijf of financiële instelling, zoals een bank of creditcardmaatschappij. De belangrijkste taak van een acceptant is het beoordelen van binnengekomen aanvragen. Deze aanvragen kunnen betrekking hebben op een mogelijke verzekering of bijvoorbeeld op een hypotheekaanvraag. Als acceptant ben je over het algemeen veel met administratieve werkzaamheden bezig, zoals het verwerken van aanvragen. Het is de verantwoordelijkheid van een acceptant om te controleren of iemand aan de voorwaarden van de maatschappij voldoet. Verzekeringsmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden opgesteld hebben, waardoor iemand een bepaalde verzekering niet kan afsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jong persoon, die net het rijbewijs gehaald heeft en zijn snelle sportwagen wil verzekeren. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen deze verzekering niet aangaan met de klant, omdat het risico voor de verzekeringsmaatschappij te groot is. Dit betekent niet dat de verzekeringsmaatschappij de mogelijke schade niet kan uitkeren, maar wel dat het risico op een schade-uitkering te groot is voor de maatschappij. Een acceptant is over het algemeen gespecialiseerd binnen één specifiek aandachtsgebied, echter kan dit verschillen per organisatie. Enkele vakgebieden als acceptant kunnen zijn zorgverzekeringen, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en autoverzekeringen. De inhoudelijke werkzaamheden van een acceptant kunnen verschillen per vakgebied, omdat het verzekeren van voertuigen bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken kan worden met het afsluiten van zorgverzekeringen.

Werken als acceptant

Welke beoordelingen een acceptant precies mag uitvoeren is deels afhankelijk van waar de acceptant precies werkt, maar heeft ook met de gevoeligheid van de aanvraag te maken. Het beoordelen of iemand een lening kan krijgen van honderd euro is over het algemeen makkelijker dan een hypotheekaanvraag van vijfhonderdduizend euro. Bij ingewikkelde aanvragen komt over het algemeen meer papierwerk kijken en onderzoek zoals betalingsgedrag, zekerheden, openstaande schulden en mogelijke onderpanden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het afsluiten van een zorgverzekering, omdat daar het medisch verleden van de aanvrager een belangrijke rol kan spelen. Voor ingewikkelde aanvragen die qua privacy gevoelig kunnen liggen bestaan er doorgaans speciale acceptanten, zoals een medische acceptant. Daarnaast bestaan er bijvoorbeeld speciale schade acceptanten die gespecialiseerd zijn in schadeverzekeringen.

Wat doet een acceptant?

Een acceptant is een werknemer binnen de financiële sector, zoals een verzekeringsmaatschappij of een bank, die verantwoordelijk is voor het beoordelen en accepteren van aanvragen voor financiële producten zoals eens AOV-verzekering of diensten. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een acceptant kunnen variëren, afhankelijk van het type financieel product of de dienstverlenende organisatie. Hier zijn echter enkele algemene taken die een acceptant kan uitvoeren:

 • Beoordeling van aanvragen: Een acceptant beoordeelt de ingediende aanvragen van klanten voor financiële producten, zoals leningen, verzekeringen of kredietkaarten. Ze evalueren de informatie en documentatie die bij de aanvraag is verstrekt, zoals financiële gegevens, kredietgeschiedenis, risicoprofiel en andere relevante factoren.
 • Risicoanalyse: Een acceptant voert een gedegen risicoanalyse uit om de haalbaarheid en risico's van het verstrekken van een financieel product aan een klant te beoordelen. Ze kunnen gebruikmaken van interne richtlijnen, beleid en regelgeving om de acceptatiecriteria vast te stellen en het risiconiveau te bepalen.
 • Besluitvorming: Op basis van de beoordeling en risicoanalyse neemt een acceptant een beslissing over het al dan niet accepteren van de aanvraag. Ze kunnen besluiten om de aanvraag volledig goed te keuren, te weigeren of bepaalde voorwaarden te stellen, zoals het aanpassen van de dekking, het verhogen van de premie of het aanpassen van de voorwaarden van het financieel product.
 • Klantcommunicatie: Een acceptant communiceert met klanten over de status van hun aanvraag en de genomen beslissing. Ze verstrekken uitleg over de acceptatievoorwaarden, eventuele aanpassingen en andere relevante informatie. Ze kunnen ook vragen beantwoorden en klanten begeleiden bij het invullen van ontbrekende documenten of informatie.
 • Dossiervorming: Een acceptant is verantwoordelijk voor het nauwkeurig documenteren en bijhouden van de acceptatiebeslissing en gerelateerde informatie in het klantdossier of het systeem van de organisatie. Dit omvat het vastleggen van belangrijke details, het bewaren van documentatie en het bijwerken van de relevante gegevens.
 • Compliance: Een acceptant werkt in overeenstemming met de interne beleidslijnen, wettelijke voorschriften en ethische normen van de organisatie. Ze zorgen ervoor dat de acceptatieprocessen voldoen aan de geldende regels en voorschriften op het gebied van bijvoorbeeld kredietverlening of verzekeringspraktijken.

Over het algemeen is de rol van een acceptant gericht op het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot de acceptatie van financiële producten, waarbij rekening wordt gehouden met het risico en de naleving van de organisatie. Hun werk helpt bij het beheersen van de risico's en het waarborgen van een gezonde en verantwoorde financiële dienstverlening aan klanten.

Bedrijven met een acceptatieafdeling

Naast verzekeringsmaatschappijen en financiële instelling zoals een bank of creditcardmaatschappij zijn er meer bedrijven die gebruikmaken van een zogenaamde acceptatieafdeling. Denk bijvoorbeeld aan telecomleveranciers, internetproviders, energieleveranciers en grote webwinkels die nieuwe klanten meestal eerst zullen toetsten op een mogelijke goedkeuring. Deze goedkeuring heeft meestal betrekking op het verleden van de aanvrager. Wanneer de aanvrager openstaande schulden heeft of zeer slecht betalingsgedrag getoond heeft kan het zijn dat een aanvrager niet goedgekeurd kan worden door de acceptant. Afhankelijk van de aanvraag kan het voor de maatschappij ook noodzakelijk zijn om de aanvrager te toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Als acceptant zul je over het algemeen ook te maken hebben met gespecialiseerde polisbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor het op de juiste manier verwerken van alle klantgegevens. In de praktijk is het denkbaar dat een acceptant ook aangemerkt kan worden als polisbeheerder. In de meeste gevallen zal een acceptant ook te maken hebben met diverse accountmanagers of kan de acceptant zelf aangemerkt worden als accountmanager. Al dit soort verschillende kantoormedewerkers zijn over het algemeen werkzaam onder de financieel manager of andere soort manager. Zoals eerder omschreven komen acceptanten in de praktijk op verschillende manieren voor. In de meeste gevallen zijn dit wel bedrijven en organisaties die te maken hebben met financiën en verzekeringen.

Medisch acceptant

Een medische acceptant beoordeelt gezondheidsrisico's en beoordeelt medische risico's. Medisch acceptanten zijn werkzaam voor een verzekeringsmaatschappij. De medisch acceptant beoordeelt zelfstandig verzekeringsaanvragen en kan ook medische correspondentie opvragen. Een andere benaming voor medisch acceptanten is ook wel eens medisch adviseur, echter is een acceptant geen arts. Een acceptant voert administratieve werkzaamheden om te bepalen of de aanvraag geaccepteerd kan worden. Een echte medische beoordeling moet overgelaten worden aan een verzekeringsarts. Zoals eerder aangeven zijn er meerdere typen acceptanten. Een acceptant is meestal gespecialiseerd binnen een bepaald vakgebied. Het omgaan met medische informatie is natuurlijk heel iets anders dan het toetsen van de kredietwaardigheid van mensen. De acceptatievoorwaarden hebben daarnaast ook een ander doel. Een medische acceptant accepteert bijvoorbeeld alleen mensen voor levensverzekeringen.

Diverse werkzaamheden van een acceptant zijn:

 • Het beoordelen van binnenkomende verzekerings- of hypotheekaanvragen.
 • Het controleren van gegevens.
 • Het beoordelen van kredietverstrekkingen.
 • Het opstellen van offertes en premies.
 • Het onderhouden van contact met aanvragers en intermediairs.
 • Het verwerken van polisgegevens.
 • Het verzamelen van relevante gegevens.

Acceptatie autoverzekering:

Opleidingen tot acceptant

Welke opleiding een acceptant het beste kan volgen is niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep acceptant op verschillende niveaus voortkomt. Op Mbo-niveau is over het algemeen de Mbo-opleiding bedrijfs administratief medewerker voldoende om te kunnen werken als acceptant voor bijvoorbeeld een telecommaatschappij. Bij verzekeringsmaatschappijen en de financiële sector zal over het algemeen minimaal een afgeronde hbo-opleiding verwacht worden, zoals de hbo-opleiding Financial Services Management. Daarnaast kan het zijn dat nieuwe acceptanten eerst een aanvullende opleiding moeten afronden voordat ze mogen werken als acceptant. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een acceptant werkzaam kan zijn

Een acceptant komt hoofdzakelijk voor bij verzekeringsbedrijven of financiële instellingen zoals een bank of creditcardmaatschappij. Echter, het is niet ongebruikelijk dat tegenwoordig meer bedrijven gebruikmaken van acceptanten, zoals telecomproviders, nutsbedrijven en bijvoorbeeld grote webwinkels. Er zijn redelijk veel middenstanders te bedenken die te maken kunnen krijgen met kredietaanvragen, zoals elektronicawinkels, garagehouders, leasemaatschappijen en keukenboeren. Dit soort detailhandelsbedrijven maakt over het algemeen gebruik van externe kredietverstrekkers, die gebruikmaken van acceptanten. Zoals eerder omschreven hoeven acceptanten niet werkzaam te zijn voor verzekeringsbedrijven of banken.

Competenties acceptant

De competenties van een acceptant zijn niet eenduidig aan te geven, omdat acceptanten voor verschillende verzekeringsmaatschappijen, banken en andere instellingen werkzaam kunnen zijn. Daarnaast zijn er verschillende vakgebieden als we spreken van een acceptant. Het beoordelen van brandverzekeringen betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het beoordelen van zorgverzekeringen. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een acceptant over financieel inzicht moet beschikken en dat de acceptant integer moet zijn. Daarnaast moet je als acceptant kritisch en klantvriendelijk zijn. Omdat een acceptant veel te maken heeft met verschillende intermediairs, klanten, collega's en leidinggevenden kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet een acceptant beschikken over voldoende administratieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, onderzoeksvaardigheden, analytisch, besluitvaardigheid, controleren en oordeelvorming.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als acceptant

Het arbeidsmarktperspectief als acceptant is over het algemeen redelijk te noemen. Er is op zich redelijk veel vraag naar acceptanten, maar wel op verschillende niveaus. Het zijn vooral de verzekeringsmaatschappijen en andere instellingen die regelmatig op zoek zijn naar goed opgeleide acceptanten. Op lager niveau is meestal een administratieve opleiding al voldoende, waardoor de concurrentie groot kan zijn. De doorgroeimogelijkheden als acceptant zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Denk bijvoorbeeld aan een vervolgfunctie als afdelingsmanager, unitmanager of teamleider. Zoals eerder aangeven komt het beroep in de praktijk op verschillende manieren voor.

Arbeidsvoorwaarden en salaris acceptant

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep acceptant, omdat je voor verschillende soorten bedrijven in verschillende branches werkzaam kan zijn. Een Hbo-opgeleide acceptant zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Acceptant

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Acceptant, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Acceptant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Acceptant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Acceptant.

Mijnzzp.nl