Acceptant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een acceptant is een kantoormedewerker die werkzaam is op de acceptatieafdeling van een verzekeringsbedrijf of financiële instelling, zoals een bank of creditcardmaatschappij. De belangrijkste taak van een acceptant is het beoordelen van binnengekomen aanvragen. Deze aanvragen kunnen betrekking hebben op een mogelijke verzekering of bijvoorbeeld op een hypotheekaanvraag. Als acceptant ben je over het algemeen veel met administratieve werkzaamheden bezig, zoals het verwerken van aanvragen. Het is de verantwoordelijkheid van een acceptant om te controleren of iemand aan de voorwaarden van de maatschappij voldoet. Verzekeringsmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld bijzondere voorwaarden opgesteld hebben, waardoor iemand een bepaalde verzekering niet kan afsluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jong persoon, die net het rijbewijs gehaald heeft en zijn snelle sportwagen wil verzekeren. De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen deze verzekering niet aangaan met de klant, omdat het risico voor de verzekeringsmaatschappij te groot is. Dit betekent niet dat de verzekeringsmaatschappij de mogelijke schade niet kan uitkeren, maar wel dat het risico op een schade-uitkering te groot is voor de maatschappij. Een acceptant is over het algemeen gespecialiseerd binnen één specifiek aandachtsgebied, echter kan dit verschillen per organisatie. Enkele vakgebieden als acceptant kunnen zijn zorgverzekeringen, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en autoverzekeringen. De inhoudelijke werkzaamheden van een acceptant kunnen verschillen per vakgebied, omdat het verzekeren van voertuigen bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken kan worden met het afsluiten van zorgverzekeringen.

Welke beoordelingen een acceptant precies mag uitvoeren is deels afhankelijk van waar de acceptant precies werkt, maar heeft ook met de gevoeligheid van de aanvraag te maken. Het beoordelen of iemand een lening kan krijgen van honderd euro is over het algemeen makkelijker dan een hypotheekaanvraag van vijfhonderdduizend euro. Bij ingewikkelde aanvragen komt over het algemeen meer papierwerk kijken en onderzoek zoals betalingsgedrag, zekerheden, openstaande schulden en mogelijke onderpanden. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het afsluiten van een zorgverzekering, omdat daar het medisch verleden van de aanvrager een belangrijke rol kan spelen. Voor ingewikkelde aanvragen die qua privacy gevoelig kunnen liggen bestaan er doorgaans speciale acceptanten, zoals een medisch acceptant. Daarnaast bestaan er bijvoorbeeld speciale schade acceptanten die gespecialiseerd zijn in schadeverzekeringen.

Bedrijven met een acceptatieafdeling

Naast verzekeringsmaatschappijen en financiële instelling zoals een bank of creditcardmaatschappij zijn er meer bedrijven die gebruikmaken van een zogenaamde acceptatieafdeling. Denk bijvoorbeeld aan telecomleveranciers, internetproviders, energieleveranciers en grote webwinkels die nieuwe klanten meestal eerst zullen toetsten op een mogelijke goedkeuring. Deze goedkeuring heeft meestal betrekking op het verleden van de aanvrager. Wanneer de aanvrager openstaande schulden heeft of zeer slecht betalingsgedrag getoond heeft kan het zijn dat een aanvrager niet goedgekeurd kan worden door de acceptant. Afhankelijk van de aanvraag kan het voor de maatschappij ook noodzakelijk zijn om de aanvrager te toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Als acceptant zul je over het algemeen ook te maken hebben met gespecialiseerde polisbeheerders, die verantwoordelijk zijn voor het op de juiste manier verwerken van alle klantgegevens. In de praktijk is het denkbaar dat een acceptant ook aangemerkt kan worden als polisbeheerder. In de meeste gevallen zal een acceptant ook te maken hebben met diverse accountmanagers of kan de acceptant zelf aangemerkt worden als accountmanager. Al dit soort verschillende kantoormedewerkers zijn over het algemeen werkzaam onder de financieel manager of andere soort manager. Zoals eerder omschreven komen acceptanten in de praktijk op verschillende manieren voor. In de meeste gevallen zijn dit wel bedrijven en organisaties die te maken hebben met financiën en verzekeringen.

Medisch acceptant

Een medisch acceptant beoordeelt gezondheidsrisico's en beoordeelt medische risico's. Medisch acceptanten zijn werkzaam voor een verzekeringsmaatschappij. De medisch acceptant beoordeelt zelfstandig verzekeringsaanvragen en kan ook medische correspondentie opvragen. Een andere benaming voor medisch acceptanten is ook wel eens medisch adviseur, echter is een acceptant geen arts. Een acceptant voert administratieve werkzaamheden om te bepalen of de aanvraag geaccepteerd kan worden. Een echte medische beoordeling moet overgelaten worden aan een verzekeringsarts. Zoals eerder aangeven zijn er meerdere typen acceptanten. Een acceptant is meestal gespecialiseerd binnen een bepaald vakgebied. Het omgaan met medische informatie is natuurlijk heel iets anders dan het toetsen van de kredietwaardigheid van mensen. De acceptatievoorwaarden hebben daarnaast ook een ander doel. Een medisch acceptant accepteert bijvoorbeeld alleen mensen voor levensverzekeringen.

Diverse werkzaamheden van een acceptant zijn:

  • Het beoordelen van binnenkomende verzekerings- of hypotheekaanvragen
  • Het controleren van gegevens
  • Het beoordelen van kredietverstrekkingen
  • Het opstellen van offertes en premies
  • Het onderhouden van contact met aanvragers en intermediairs
  • Het verwerken van polisgegevens
  • Het verzamelen van relevante gegevens

Acceptatie van de autoverzekering:

Opleidingen tot acceptant

Welke opleiding een acceptant het beste kan volgen is niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep acceptant op verschillende niveaus voortkomt. Op Mbo-niveau is over het algemeen de Mbo-opleiding bedrijfs administratief medewerker voldoende om te kunnen werken als acceptant voor bijvoorbeeld een telecommaatschappij. Bij verzekeringsmaatschappijen en de financiële sector zal over het algemeen minimaal een afgeronde Hbo-opleiding verwacht worden, zoals de Hbo-opleiding Financial Services Management. Daarnaast kan het zijn dat nieuwe acceptanten eerst een aanvullende opleiding moeten afronden voordat ze mogen werken als acceptant. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een acceptant werkzaam kan zijn

Een acceptant komt hoofdzakelijk voor bij verzekeringsbedrijven of financiële instellingen zoals een bank of creditcardmaatschappij. Echter is het niet ongebruikelijk dat tegenwoordig meer bedrijven gebruikmaken van acceptanten, zoals telecomproviders, nutsbedrijven en bijvoorbeeld grote webwinkels. Er zijn redelijk veel middenstanders te bedenken die te maken kunnen krijgen met kredietaanvragen, zoals elektronicawinkels, garagehouders, leasemaatschappijen en keukenboeren. Dit soort detailhandelsbedrijven maakt over het algemeen gebruik van externe kredietverstrekkers, die gebruikmaken van acceptanten. Zoals eerder omschreven hoeven acceptanten niet werkzaam te zijn voor verzekeringsbedrijven of banken.

Competenties acceptant

De competenties van een acceptant zijn niet eenduidig aan te geven, omdat acceptanten voor verschillende verzekeringsmaatschappijen, banken en andere instellingen werkzaam kunnen zijn. Daarnaast zijn er verschillende vakgebieden als we spreken van een acceptant. Het beoordelen van brandverzekeringen betreft bijvoorbeeld andere werkzaamheden dan het beoordelen van zorgverzekeringen. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een acceptant over financieel inzicht moet beschikken en dat de acceptant integer moet zijn. Daarnaast moet je als acceptant kritisch en klantvriendelijk zijn. Omdat een acceptant veel te maken heeft met verschillende intermediairs, klanten, collega's en leidinggevenden kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast moet een acceptant beschikken over voldoende administratieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, onderzoeksvaardigheden, analytisch, besluitvaardigheid, controleren en oordeelvorming.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als acceptant

Het arbeidsmarktperspectief als acceptant is over het algemeen redelijk te noemen. Er is op zich redelijk veel vraag naar acceptanten, maar wel op verschillende niveaus. Het zijn vooral de verzekeringsmaatschappijen en andere instellingen die regelmatig op zoek zijn naar goed opgeleide acceptanten. Op lager niveau is meestal een administratieve opleiding al voldoende, waardoor de concurrentie groot kan zijn. De doorgroeimogelijkheden als acceptant zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Denk bijvoorbeeld aan een vervolgfunctie als afdelingsmanager, unitmanager of teamleider. Zoals eerder aangeven komt het beroep in de praktijk op verschillende manieren voor.

Arbeidsvoorwaarden en salaris acceptant

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep acceptant, omdat je voor verschillende soorten bedrijven in verschillende branches werkzaam kan zijn. Een Hbo-opgeleide acceptant zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Acceptant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Acceptant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl