Schadebehandelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep schadebehandelaar
Werken als schadebehandelaar
Wat doet een schadebehandelaar?
Verschillende soorten schadebehandelaars
Brandschade
Verzekeringsfraude
Experts
Beroepsfilm schadebehandelaar:
Opleidingen tot schadebehandelaar
Bedrijven waar een schadebehandelaar werkzaam kan zijn
Competenties schadebehandelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schadebehandelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris schadebehandelaar
Eigen bedrijf starten als Schadebehandelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Schadebehandelaar

Beroep schadebehandelaar

Een schadebehandelaar is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met schademeldingen te maken hebben, zoals het onderzoeken en beoordelen van schadeclaims. Een schadebehandelaar zal niet in alle gevallen schadeclaims onderzoeken, omdat dit per schadeclaim kan verschillen. In veel gevallen zal de soort schadeclaim en de hoogte van het schadebedrag bepalen of een schadebehandelaar de schadeclaim zal onderzoeken. Een schadebehandelaar moet in staat zijn om zelfstandig schade vast te stellen. Een schadebehandelaar kan ook gezien worden als coördinator tussen de verzekeringsmaatschappij en de klant die schadeclaim gedaan heeft. Het is de schadebehandelaar die zal vragen om alle relevante informatie zodat de schadeclaim in behandelingen genomen kan worden door de verzekeringsmaatschappij. Buiten het vaststellen van eventuele schade is het ook de verantwoordelijkheid van de schadebehandelaar om te onderzoeken of er eventueel sprake is van verzekeringsfraude. Als er bepaalde onduidelijkheden zijn met betrekking tot schadeclaims kan het zo zijn dat een schadebehandelaar het dossier doorgeeft aan buitendienst medewerkers die op locatie de schadeclaim zullen onderzoeken. In dat geval kan er ook weer sprake zijn van een schade-expert die verder onderzoek zal uitvoeren. Over het algemeen zal een schadebehandelaar aangemerkt moeten worden als kantoormedewerker, die gespecialiseerd is binnen een bepaalde vorm van schadebehandeling. Denk bijvoorbeeld aan een schadebehandelaar die gespecialiseerd is binnen de reis- en recreatieverzekering, of aan een schadebehandelaar die gespecialiseerd is binnen de verkeerssector.

Werken als schadebehandelaar

De werkzaamheden als schadebehandelaar hebben dus te maken met het afhandelen van schadeclaims. Het afhandelen van een schadeclaim is niet in alle gevallen makkelijk, omdat er in veel gevallen eerst beoordeeld zal moeten worden of bepaalde schadeclaims wel verzekerd zijn. Daarnaast kan er sprake zijn van andere factoren waardoor een schadeclaim afgewezen kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekerde mensen die schade claimen die is ontstaan door achterstallig onderhoud, of aan schade die is ontstaan door eigen toedoen zoals na diefstal uit een niet afgesloten voertuig. Dat mensen verzekerd zijn tegen bepaalde risico's wil niet inhouden dat een verzekeringsmaatschappij in alle gevallen de schade zal vergoeden. Het is de schadebehandelaar die in de meeste gevallen zal bepalen of er uitgekeerd wordt na schade. Ook het overhandigen van bewijs zoals aankoopbonnetjes of een aangifte bij de politie is in veel gevallen nodig voordat een schadebehandelaar schade kan uitkeren. Daarnaast zal een schadebehandelaar de bestaande polis controleren. Binnen de verzekeringspolis is precies opgenomen hoe iemand verzekerd is. Verzekeraars maken op diverse manieren gebruik van een schade-expert. Verzekeraars bepalen zelf wie ze inschakelen, per vakgebied. Een schadebehandelaar zal meestal ook diverse vragen stellen.

Wat doet een schadebehandelaar?

Een schadebehandelaar is verantwoordelijk voor het afhandelen van schadeclaims binnen een verzekeringsmaatschappij of een schadebeheer bedrijf. Ze spelen een cruciale rol in het beoordelen, verwerken en afhandelen van schadeclaims namens de verzekeringsmaatschappij en het verzorgen van de communicatie met verzekerden en andere betrokken partijen. De taken en verantwoordelijkheden van een schadebehandelaar kunnen omvatten:

  • Schadedocumentatie: Een schadebehandelaar verzamelt alle nodige informatie en documentatie met betrekking tot de schadeclaim. Ze kunnen verzekeringspolissen, schadeaangiften, getuigenverklaringen, medische rapporten en andere relevante documenten beoordelen en verwerken.
  • Schadebeoordeling: Op basis van de beschikbare informatie beoordeelt een schadebehandelaar de geldigheid en dekking van de schadeclaim volgens de polisvoorwaarden. Ze onderzoeken de omstandigheden rond de schade, beoordelen de aansprakelijkheid en bepalen de omvang van de schade.
  • Communicatie: Een schadebehandelaar fungeert als het primaire contactpunt tussen de verzekerde, externe partijen zoals tegenpartijen en experts, en de verzekeringsmaatschappij. Ze verstrekken informatie over het claimproces, beantwoorden vragen, bieden updates over de claim status en bieden klantenservice om ervoor te zorgen dat de verzekerde goed geïnformeerd is over de voortgang van hun claim.
  • Onderzoek: In sommige gevallen kan een schadebehandelaar aanvullend onderzoek uitvoeren om de omstandigheden van de schadeclaim te verifiëren. Ze kunnen bijvoorbeeld getuigen interviewen, experts inschakelen, onderzoek doen naar voertuigongevallen of schade aan eigendommen beoordelen om de juistheid van de claim te verifiëren.
  • Schadebetaling: Na het beoordelen van de claim en het vaststellen van de dekking en aansprakelijkheid, is het de taak van een schadebehandelaar om de schadevergoeding vast te stellen en te betalen aan de verzekerde. Ze werken samen met de financiële afdeling om ervoor te zorgen dat de juiste betalingen worden gedaan volgens de polisvoorwaarden.
  • Onderhandeling: In sommige gevallen kan een schadebehandelaar betrokken zijn bij het onderhandelen over schadeclaims met tegenpartijen of andere verzekeraars. Ze kunnen proberen tot een akkoord te komen met betrekking tot de aansprakelijkheid en de schadevergoeding, rekening houdend met de verzekeringspolis en juridische overwegingen.

Het werk van een schadebehandelaar vereist een grondig begrip van verzekeringspolissen, claimprocessen en wettelijke vereisten. Ze moeten analytische vaardigheden hebben om claims te beoordelen, communicatievaardigheden om effectief te kunnen communiceren met verschillende belanghebbenden, en probleemoplossende vaardigheden om geschillen en complexe claims af te handelen. Bovendien is het belangrijk dat een schadebehandelaar empathie toont en klantgericht is om verzekerden te ondersteunen gedurende het claimproces.

Verschillende soorten schadebehandelaars

Omdat het behandelen en afhandelen van schadeclaims complex kan zijn maakt een verzekeringsmaatschappij gebruik van verschillende schadetaxateurs die gespecialiseerd kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Denk aan verschillende expertises zoals schadebehandelaar particulier, schadebehandelaar zakelijk, schadebehandelaar verkeer en transport, schadebehandelaar materiaal en aan schadebehandelaar buitenland. Het is dus niet zo dat een schadebehandelaar alle vormen van schadeclaims zal behandelen, omdat dit per schadebehandelaar kan verschillen. Het beroep schadebehandelaar is belangrijk te noemen binnen de financiële dienstverlening. Het is de schadebehandelaar die beoordeelt of een schadeclaim terecht is. Ook het beoordelen wie verantwoordelijk is voor de schade kan een belangrijke rol spelen bij de afhandeling. Schadebehandeling is dus op diverse manieren belangrijk. Dit heeft zeker ook betrekking op verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hebben ook invloed op de afhandeling van de schade. Een schadebehandelaar heeft overigens niet alleen te maken met particulieren. Ook binnen het bedrijfsleven kan sprake zijn van schade. In veel gevallen zal het wel gaan om particulieren. De bevindingen zal een schadebehandelaar doorgeven aan de verzekeraar.

Brandschade

Brandschade betreft over het algemeen grote schadeclaims, die in veel gevallen onderzocht worden door specialisten zoals brandonderzoekers. Het zijn de brandonderzoekers die proberen te achterhalen hoe een brand precies is ontstaan. Brandschades zijn in de meeste gevallen ernstige schadeclaims omdat niet alleen de brand schade zal veroorzaken maar juist ook de rook en stank en de waterschade die zal ontstaan na het blussen door de brandweer. In veel gevallen zijn alle goederen onbruikbaar geworden na een brand. Omdat brandschades meestal ernstig zijn worden er in de meeste gevallen speciale calamiteitenreinigers ingeschakeld die alles proberen schoon te maken. Een andere reden dat schadeclaims na een brand over het algemeen hoog zijn is dat er ook sprake zal zijn van vervolgschade. Denk hierbij aan het tijdelijk onderbrengen van een bedrijf op een andere noodlocatie.

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude komt relatief gezien vaak voor, omdat verzekeringsfraude voor een verzekeraar moeilijk te controleren is. Verzekeraars letten wel scherp op mogelijke verzekeringsfraude en hebben ook diverse methodes om verzekeringsfraude te kunnen constateren. Onterechte schadeclaims zorgen ervoor dat andere mensen meer premie moeten betalen voor hun verzekering. Wie betrapt wordt na verzekeringsfraude kan tegenwoordig ernstige problemen ondervinden, omdat een maatschappij fraude niet zomaar voorbij laat gaan. Een verzekeraar kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alle onderzoekskosten te verhalen op de fraudeur. Daarnaast kan een verzekeringsmaatschappij een fraudeur aanmelden bij het centrum bestrijding verzekeringscriminaliteit, waardoor de fraudeur zich heel moeilijk zal kunnen verzekeren in de toekomst.

Experts

Een verzekeringsmaatschappij kan gebruikmaken van verschillende experts. Het beoordelen van letselschade is natuurlijk geheel iets anders, dan het vaststellen van schade aan een gebouw of aan motorrijtuigen. Voor ieder vakgebied kan er dan ook sprake zijn van verschillende experts. Wanneer het letselschade betreft, dan kan er ook sprake zijn van een advocaat letselschade of een verzekeringsarts. Dit zijn dan meestal wel externe experts.

Beroepsfilm schadebehandelaar:

Opleidingen tot schadebehandelaar

Er zijn diverse manieren om als schadebehandelaar te kunnen werken. Doorgaans zullen de meeste bedrijven minimaal een hbo-opleiding verwachten, zoals de Hbo-opleiding Financial Services Management van vier jaar. Er zijn ook verkorte opleidingsmogelijkheden, mits je over de juiste vooropleidingen beschikt zoals de één jarige hbo-opleiding Bank- en Verzekeringswezen. Tegenwoordig kennen wij de wet op het financieel toezicht (Wft), waarin eisen worden gesteld aan mensen die werkzaam zijn in de financiële advisering. Als schadebehandelaar is het dan ook verplicht deze korte cursus te volgen van ongeveer drie dagen. Er bestaat een Wft-cursus voor de particuliere en voor de zakelijke markt. Tijdens de cursussen wordt het werkgebied van een particuliere of zakelijke adviseur op het gebied van schadeverzekeringen behandeld. Er kan tegenwoordig ook sprake zijn van een online leeromgeving. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp schadebehandelaar, dan is het slim om van een boekhoudpakket gebruik te maken.

Bedrijven waar een schadebehandelaar werkzaam kan zijn

Een schadebehandelaar werkt doorgaans voor een verzekeringsmaatschappij of een ander soort bedrijf dat met verzekeringen te maken heeft, zoals een schade-expertisebureau. Er zijn tegenwoordig veel verzekeringsmaatschappijen die onafhankelijke schadebehandelaars of schade-expertisebureau inhuren om belangenverstrengeling te voorkomen. Daarnaast kan het zijn dat bij grote zaken een detectivebureau wordt ingeschakeld.

Competenties schadebehandelaar

Als schadebehandelaar is het in de eerste plaats erg belangrijk dat je onafhankelijk bent en dat je zelfstandig in staat bent om een oordeel te vellen over schade. Afhankelijk van je werkzaamheden kan het nodig zijn dat je verder gespecialiseerd bent binnen specifieke schadegebieden, zoals in autoschades of woningschades. Een kritische blik en onderzoeksmentaliteit mogen niet ontbreken als schadebehandelaar. Ook is het belangrijk dat je over goede communicatieve vaardigheden beschikt, omdat je veel met verschillende cliënten te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn administratie, dienstverlening, luisteren, samenwerken, energie, motivatie en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schadebehandelaar

Het verkrijgen van werk als schadebehandelaar is doorgaans geen probleem, mits je de juiste opleidingen hebt genoten zoals een hbo-opleiding. Het werken als schadebehandelaar is relatief gezien populair en daarom kan de concurrentie bij een vacature groot zijn. De juiste opleidingen en de nodige werkervaring binnen de verzekeringsbranche zullen dan ook enorm helpen. Een vacature schadebehandelaar is meestal wel eenvoudig te vinden, omdat de verzekeringsmarkt groot is. Het doorgroeien is sterk afhankelijk van de soort werkgever waar je werkzaam bent, en moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie. Maar ook het starten van je eigen schade-expertisebureau kan natuurlijk prima gezien worden als doorgroeien binnen de schadebranche.

Arbeidsvoorwaarden en salaris schadebehandelaar

Als schadebehandelaar zijn de voorwaarden sterk afhankelijk van het soort werkgever. Er zijn relatief veel schadebehandelaars werkzaam op freelance of op zzp basis, die worden ingehuurd op projectbasis. Over het algemeen krijg je als schadebehandelaar een auto van de zaak of reiskostenvergoeding en de nodige opleidingen of cursussen aangeboden richting je vakgebied. Een schadebehandelaar in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende schadebehandelaar krijgt doorgaans per opdracht een vaste vergoeding uitgekeerd, mits het niet om grote ingewikkelde zaken gaat.

Eigen bedrijf starten als Schadebehandelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Schadebehandelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Schadebehandelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Schadebehandelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Schadebehandelaar.

Mijnzzp.nl