Brandweerman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een brandweerman is professional die zich bezighoudt met het blussen van branden, het redden van mensen en dieren, het verlenen van hulp bij ongevallen en preventiemaatregelen. Andere taken van een brandweerman kunnen zijn brandbestrijding en rampenbestrijding. Als brandweerman werk je voor de brandweer, maar kan je ook werkzaam zijn voor bedrijven die gebruik maken van een eigen brandweerdienst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote industriebedrijven of aan luchthavens. De term brandweerman moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat de brandweer gebruik maakt van een hiërarchische commandostructuur. De klassieke brandweerman is de brandweerman die branden bestrijdt en de brandweerman die mensen en dieren helpt die in nood zijn. Als brandweerman ben je inzetbaar voor verschillende werkzaamheden die niet alleen met branden te maken hebben. Een brandweerman kan overal voor ingezet worden waar dat nodig is. Denk aan verkeersongevallen, aan dieren in nood en aan preventiemaatregelen. Een belangrijke taak van de brandweer is ook het informeren van mensen om noodsituaties te voorkomen. De brandweer beschikt over veel materieel zoals blusvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen en autoladders, die allemaal bestuurd worden door brandweerlieden die veel trainingen gehad hebben om deze voertuigen te mogen besturen.

Een brandweerman kan op vrijwillige basis werken of een beroeps brandweerman zijn. Het is niet zo dat een brandweerman die werkzaam is vrijwillige basis een minder brandweerman is dan een beroeps brandweerman. Dit omdat de verschillende dienstverbanden niet van invloed zijn op de opleiding of verantwoordelijkheden die een brandweerman heeft. Er zijn in Nederland veel brandweerkorpsen die uitsluitend werken met vrijwilligers. De brandweerkorpsen in de grote steden of drukke gebieden bestaan doorgaans wel uit beroeps brandweermannen. De vrijwillige brandweer bestaat eigenlijk alleen om de kosten van de hulpverlening te kunnen drukken. Een vrijwillige brandweerman heeft meestal nog een andere baan naast de brandweer. Een vrijwillige brandweerman draagt dagelijks een pieper of ander apparaat bij zich waarmee hij opgeroepen kan worden in geval van een calamiteit. Als vrijwillige brandweerman kan het dan ook belangrijk zijn om duidelijke afspraken te maken met je werkgever, omdat je weggeroepen kan worden.

De beroeps brandweerman is in tegenstelling tot de vrijwillige brandweerman wel tijdens zijn dienst aanwezig op de kazerne. De brandweerkazerne van de beroepsbrandweer is dan ook heel anders ingericht dan de brandweerkazernes van de vrijwillige brandweer, omdat de brandweermannen hier langere tijd moeten doorbrengen. De beroepsbrandweer heeft in de brandweerkazerne vaak de mogelijkheid om te sporten, koken, sleutelen en te relaxen. Ook zijn er slaapvertrekken ingericht waar de brandweermannen kunnen slapen.

Werkzaamheden van een brandweerman

Zoals eerder omschreven doet de brandweer meer dan alleen het blussen van branden of het helpen bij ongelukken. De brandweer heeft ook een rol op het gebied van adviseren en het preventief controleren op veiligheid. Het komt dan ook regelmatig voor dat de brandweer op pad gaat met gemeente ambtenaren, of andere overheidsinstellingen, om bijvoorbeeld de lokale horeca te controleren op brandveiligheid en noodvoorzieningen zoals nooddeuren. Wanneer er echt onveilige situaties geconstateerd worden kan de brandweer besluiten om een horecapand tijdelijk te sluiten, totdat de geconstateerde overtredingen of tekortkomingen verholpen zijn. Daarnaast kan de brandweer ook betrokken zijn bij grote evenementen die georganiseerd worden, waar veel publiek op af zal komen.

Speciale brandweer

Er bestaan ook speciale brandweerkorpsen, zoals de luchthavenbrandweer op Schiphol. Deze luchthavenbrandweer is alleen ingericht op het bestrijden van vliegtuigbranden en andere calamiteiten met vliegtuigen. De voertuigen die de luchthavenbrandweer gebruikt zijn doorgaans anders dan die van de normale brandweer. De voertuigen van de luchthavenbrandweer kunnen van een grotere afstand branden bestrijden en hebben dan ook extra krachtige waterpompen om vliegtuigbranden te kunnen bestrijden. Ze kunnen meer blusmiddel spuiten dan reguliere brandweervoertuigen. Ook hebben de voertuigen twee extra grote motoren zodat ze snel bij het vliegtuig kunnen zijn. Een motor wordt gebruikt om het voertuig aan te sturen en de andere motor is speciaal voor de waterpomp. De brandweervoertuigen van de luchthaven worden ook wel crashtender of blusreus genoemd en niet brandweerwagen of bluswagen. Een crashtender of blusreus maakt doorgaans geen gebruik van water maar blust branden met schuim.

Daarnaast zijn de oefeningen van de luchthavenbrandweer geheel gericht op het bestrijden van vliegtuigbranden en het evacueren van vliegtuigpassagiers en heeft de brandweer verder geen specifieke publieke functie. Ook de grotere chemiebedrijven hebben speciale brandweerkorpsen die gericht zijn op het bestrijden van bedrijfsongelukken.

Brandweerman worden:

Brandweerman Schiphol:

Opleiding tot brandweerman

Wie als brandweerman wil werken zal natuurlijk een opleiding moeten volgen bij de brandweer. De brandweer kent verschillende soorten opleidingen die ook qua zwaarte kunnen verschillen. Wie bijvoorbeeld officier wil worden bij de brandweer zal minimaal een Hbo-opleiding moeten afronden. Maar ook met VMBO zijn er zeker functies beschikbaar bij de brandweer. Bij de brandweer zijn de opleidingen doorgaans gericht op het werkend leren. Om bij de brandweer te werken zal er een medische test moeten worden afgelegd en moet je een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen. Er zijn binnen Nederland diverse opleidingslocaties te vinden van de brandweer. Voor meer informatie kunt u ook bij het beroep brandwacht kijken, dat raakvlakken heeft met het beroep brandweerman.

Bedrijven waar een brandweerman werkzaam kan zijn

Als brandweerman zal je doorgaans werkzaam zijn voor de overheid, maar kan je ook werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven zoals bij de luchthavenbrandweer. Daarnaast kan je met je opleiding tot brandweerman vroeg of laat ook een expert worden in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor het adviseren op mogelijke veiligheidsrisico's.

Competenties brandweerman

Een van de belangrijkste competenties als brandweerman is dat je vakinhoudelijke goed opgeleid bent, zodat er geen onnodige gevaren of ongelukken ontstaan die jezelf, collega's of andere mensen onnodig kunnen verwonden. Het beroep brandweerman is dan ook meer dan het alleen spuiten van water en kan grote veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Als professioneel brandweerman is er natuurlijk veel aandacht voor de persoonlijke veiligheid en die van je collega's tijdens je werkzaamheden. Omdat het beroep hectisch kan zijn bij calamiteiten is het belangrijk dat je communicatief sterk onderlegd bent, zodat jij en je collega's snel kunnen schakelen en elkaar ook begrijpen. Daarnaast moet je als brandweerman een teamspeler zijn. Een brandweerman zal nooit uitgeleerd zijn en zal dan ook veel trainingen en opleidingen moeten ondergaan om als brandweerman te kunnen blijven werken. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, energie, veiligheid, controleren en monitoren. Ook fysiek gezien moet een brandweerman natuurlijk fit zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandweerman

Het arbeidsmarktperspectief voor brandweermannen is goed te noemen, ondanks dat de brandweer steeds met bezuinigingen te maken heeft. De brandweer is steeds verder aan het professionaliseren en doet meer dan het alleen blussen van branden/ Er is dan ook behoefte aan specialisten op verschillende gebieden. Daarnaast is het bij de brandweer zeker mogelijk om door te leren, zodat je meer bevoegdheden krijgt. De doorgroeimogelijkheden als brandweerman moeten dan ook gezien worden in het blijven leren, zodat je binnen het korps ook in aanmerking kan komen voor andere functies wanneer je dit wenst. Dit is natuurlijk ook belangrijk wanneer je als vrijwilliger werkzaam bent en wil toetreden tot de beroepsbrandweer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandweerman

De arbeidsvoorwaarden als brandweerman zijn prima geregeld en vastgelegd in de gemeente CAO. Via de volgende link komt u op de website van de Verenging Nederlandse Gemeente (VNG) waar meer informatie over arbeidsvoorwaarden van de brandweerman te vinden is. Het salaris van een brandweerman werkt met vaste schalen, zoals dat bij de overheid gebruikelijk is. Het salaris als brandweerman kan nogal verschillen per functie en specifieke verantwoordelijkheden. Als brandweerman krijg je bovenop je salaris ook te maken met brandweertoeslagen, afhankelijk van je diensten.

Mijnzzp.nl