Brandweerman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een brandweerman is een hulpverlener die verantwoordelijk is voor het blussen van branden, het redden van mensen en dieren, het verlenen van hulp bij ongevallen en preventiemaatregelen. Als brandweerman werk je meestal voor de brandweer, maar kan je ook werkzaam zijn voor bedrijven die gebruikmaken van een eigen brandweerdienst. Denk hierbij aan grote industriebedrijven of aan luchthavens. De term brandweerman moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat de brandweer gebruikmaakt van een hiërarchische commandostructuur. De klassieke brandweerman is de brandweerman die branden bestrijdt en mensen en dieren helpt, die in nood zijn. Als brandweerman ben je inzetbaar voor verschillende werkzaamheden, die niet alleen met branden te maken hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan het geven van voorlichting of aan het controleren van gebouwen op brandveiligheid. Een belangrijke taak van de brandweer is dan ook het informeren van mensen om noodsituaties te voorkomen. De brandweer beschikt over veel materieel, zoals blusvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen en autoladders, die allemaal bestuurd worden door brandweerlieden die veel trainingen gehad hebben om deze voertuigen te mogen besturen. Een brandweerman kan als vrijwilliger werkzaam zijn of werkzaam zijn als beroepsbrandweerman. Een vrijwillige brandweerman beschikt over dezelfde opleiding als een beroepsbrandweerman. Dit is het geval, omdat de verschillende dienstverbanden niet van invloed zijn op de opleiding of verantwoordelijkheden die een brandweerman heeft. Er zijn in Nederland veel brandweerkorpsen, die uitsluitend werken met vrijwilligers. De brandweerkorpsen in grote steden of drukke gebieden bestaan wel uit beroepsbrandweermannen. De vrijwillige brandweer bestaat eigenlijk alleen om de kosten van de hulpverlening te kunnen drukken. Een vrijwillige brandweerman heeft meestal nog een andere baan naast de brandweer.

Een brandweerman is dus een hulpverlener, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Zoals eerder omschreven maakt de brandweer gebruik van veel vrijwillige brandweerlieden. Een vrijwillige brandweerman draagt een pieper of ander apparaat bij zich waarmee hij opgeroepen kan worden in geval van een calamiteit. De meeste vrijwillige brandweerlieden zijn overdag gewoon werkzaam voor een andere werkgever en komen alleen in actie als ze opgeroepen worden door de brandweer. Als vrijwillige brandweerman is het dan ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je werkgever, omdat je weggeroepen kan worden. Vrijwillige brandweerlieden verblijven tijdens hun dienst niet op de brandweerkazerne. De beroepsbrandweerman is in tegenstelling tot de vrijwillige brandweerman wel tijdens zijn dienst aanwezig op de brandweerkazerne. De brandweerkazerne van de beroepsbrandweer is dan ook anders ingericht dan de brandweerkazerne van de vrijwillige brandweer, omdat de beroepsbrandweermannen hier langere tijd moeten doorbrengen. De beroepsbrandweer heeft in de brandweerkazerne vaak de mogelijkheid om te sporten, te sleutelen, te koken en te relaxen. Ook zijn er slaapvertrekken ingericht waar de brandweermannen kunnen slapen.

Werken als brandweerman

Zoals eerder omschreven doet de brandweer meer dan alleen het blussen van branden of het helpen bij ongelukken. De brandweer heeft speelt ook een belangrijke rol op het gebied van het geven van voorlichting. Denk bijvoorbeeld aan brandweerlieden die samen met bouwinspecteurs op pad gaan om gebouwen te keuren met betrekking tot de brandveiligheid. Dit heeft meestal betrekking op moeten voldoen aan de gebruikersvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de verplichting om gebruik te maken van noodverlichting bij horecapanden, de verplichting dat er brandblussers aanwezig moeten zijn of aan de verplichting dat er een brandtrap aanwezig moet zijn bij kamerverhuurpanden of hotels. Daarnaast kan de brandweer betrokken zijn bij grote evenementen, die georganiseerd worden. In dat geval is de brandweer verantwoordelijk voor het opstellen van regels waaraan evenementenorganisatoren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Dit heeft meestal ook betrekking op andere veiligheidsmaatregelen, zoals de aanwezigheid van evenementenbeveiligers en het aantal EHBO'ers dat ingezet moet worden.

Speciale brandweerkorpsen

Er bestaan ook speciale brandweerkorpsen, zoals de luchthavenbrandweer op Schiphol. Deze luchthavenbrandweer is ingericht op het bestrijden van vliegtuigbranden en andere calamiteiten met vliegtuigen. De voertuigen die de luchthavenbrandweer gebruikt zijn anders dan die van de normale brandweer. De voertuigen van de luchthavenbrandweer kunnen van grotere afstand branden bestrijden en maken gebruik van extra krachtige waterpompen om vliegtuigbranden te kunnen bestrijden. Ook maakt dit soort brandweervoertuigen gebruik van twee grote motoren, zodat ze sneller bij een vliegtuig kunnen komen. Een motor wordt gebruikt om het voertuig aan te sturen en de andere motor is voor de waterpomp. De brandweervoertuigen van de luchthaven worden ook wel crashtender of blusreus genoemd. Een crashtender of blusreus kan gebruikmaken van water, maar blust branden meestal met schuim. Daarnaast zijn de oefeningen van de luchthavenbrandweer geheel gericht op het bestrijden van vliegtuigbranden en het evacueren van vliegtuigpassagiers. De luchthavenbrandweer heeft verder geen publieke functie. Ook grote chemiebedrijven hebben speciale brandweerkorpsen, die gericht zijn op het bestrijden van bedrijfscalamiteiten.

Rangen en functie brandweer

De brandweerorganisatie maakt gebruik van verschillende functies en rangen om haar taken effectief uit te voeren. Binnen de brandweer zijn er zowel veldwerkers als kantoorpersoneel, elk met specifieke verantwoordelijkheden en taken. Veldwerkers, zoals brandweermannen en -vrouwen, vormen de basis van het operationele werk van de brandweer. Ze zijn getraind in brandbestrijding, het verlenen van hulp bij noodsituaties en het uitvoeren van reddingsoperaties. Deze veldwerkers bevinden zich op de voorste linie en zijn direct betrokken bij het bestrijden van branden, het redden van mensen en het verlenen van hulp aan de gemeenschap.

Naast veldwerkers is er ook kantoorpersoneel dat een cruciale rol speelt binnen de brandweerorganisatie. Deze functies omvatten administratieve taken, planning en logistiek, financieel beheer, opleiding en ontwikkeling bijvoorbeeld brandpreventie. Kantoorpersoneel ondersteunt de operationele inzet van de brandweer door middel van planning, coördinatie, rapportage en het beheer van middelen en apparatuur. Binnen zowel de veld- als kantoorfuncties zijn er verschillende rangen om de hiërarchie en verantwoordelijkheden binnen de brandweerstructuur te definiëren. Zie hier een lijst met alle rangen binnen de brandweer.

Brandweerman worden:

Brandweerman Schiphol:

Opleiding tot brandweerman

Wie brandweerman wil worden zal een opleiding moeten volgen bij de brandweer. De brandweer kent verschillende opleidingen, die van niveau kunnen verschillen. Wie bijvoorbeeld officier wil worden zal minimaal een hbo-opleiding moeten afronden. Maar ook met een Mbo-opleiding zijn er voldoende functies beschikbaar bij de brandweer. Binnen de brandweer zijn de opleidingen over het algemeen gericht op het werkend leren. Om bij de brandweer te werken zul je een medische test moeten ondergaan en moet je een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen. Er zijn binnen Nederland diverse opleidingslocaties te vinden van de brandweer. Voor meer informatie kunt u ook bij het beroep brandwacht kijken, dat raakvlakken heeft met het beroep brandweerman. Om je te kunnen aanmelden bij de brandweer moet je minimaal achttien jaar oud zijn. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een brandweerman werkzaam kan zijn

Een brandweerman is een ambtenaar, die een dienstverband heeft met een gemeente of veiligheidsregio. Ook vrijwillige brandweerlieden hebben een dienstverband met een gemeente of veiligheidsregio, echter heeft een vrijwillige brandweerman geen vast dienstverband voor een vast aantal uren. Een brandweerman kan ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven als het speciale brandweerkorpsen betreft. Ondanks dat veel brandweermannen en brandweervrouwen aangemerkt moeten worden als vrijwilliger krijgt een brandweerman of brandweervrouw wel een vergoeding voor de werkzaamheden. In sommige gevallen kan een brandweerman ook werkzaam zijn als brandonderzoeker of als bosbrandinspecteur.

Competenties brandweerman

Een van de belangrijkste competenties van een brandweerman is dat je vakinhoudelijke goed opgeleid bent, zodat er geen gevaren of ongelukken ontstaan die jezelf, collega's of andere mensen in gevaar kunnen brengen. Als professioneel brandweerman is er veel aandacht voor de persoonlijke veiligheid en die van je collega's tijdens je werkzaamheden. Omdat de werkzaamheden hectisch kunnen zijn is het belangrijk dat je communicatief sterk onderlegd bent, zodat jij en je collega's snel kunnen schakelen en elkaar begrijpen. Daarnaast is het belangrijk dat je een teamspeler bent. Een brandweerman zal nooit uitgeleerd zijn en zal veel trainingen en opleidingen moeten ondergaan. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inzicht, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, energie, veiligheid, controleren en monitoren. Ook fysiek gezien moet een brandweerman fit zijn. Vanzelfsprekend heeft een brandweerman te maken met verschillende vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandweerman

Het arbeidsmarktperspectief van een brandweerman is goed te noemen, ondanks dat de brandweer met bezuinigingen te maken heeft. De brandweer is steeds verder aan het professionaliseren en doet meer dan alleen het blussen van branden. Er is dan ook grote behoefte aan specialisten op verschillende vakgebieden. Daarnaast is het binnen de brandweer mogelijk om door te leren, zodat je meer bevoegdheden krijgt. De doorgroeimogelijkheden van een brandweerman moeten dan ook gezien worden in het blijven leren, zodat je binnen het brandweerkorps ook in aanmerking komt voor andere functies. Denk bijvoorbeeld aan de functie officier van dienst. Ook het worden van beroepsbrandweerman kan gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandweerman

De arbeidsvoorwaarden als brandweerman zijn prima geregeld en vastgelegd in de gemeente-cao. Via de volgende link komt u op de website van de Verenging Nederlandse Gemeente (VNG) waar meer informatie over arbeidsvoorwaarden van de brandweerman te vinden is. Het salaris van een brandweerman werkt met vaste schalen, zoals dat bij de overheid gebruikelijk is. Het salaris als brandweerman kan nogal verschillen per functie en specifieke verantwoordelijkheden. Als brandweerman krijg je bovenop je salaris ook te maken met brandweer toeslagen, afhankelijk van je diensten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Brandweerman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brandweerman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl