Vrijwilliger

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een vrijwilliger of vrijwilligster is een persoon die bepaalde vrijwilligerswerkzaamheden uitvoert zonder dat er sprake is van salaris. Met andere woorden is er geen sprake van tijdelijk of vast dienstverband. Een vrijwilliger kan in sommige gevallen wel een onkostenvergoeding krijgen, afhankelijk van de werkzaamheden, maar zal geen gewoon loon ontvangen. Een vrijwilliger voert dan ook vrijwilligerswerk uit. Binnen Nederland zijn er veel organisaties die landelijk of regionaal opereren, die gebruikmaken van vrijwilligers omdat ze anders niet of moeilijk kunnen bestaan. Ook kleine organisaties en verenigingen maken veel gebruik van vrijwilligers, zoals lokale voetbalclubs of fanfares. Een vrijwilliger voert bepaalde werkzaamheden uit zonder daar zelf beter van te worden. De laatste jaren zijn er wel meer soorten vrijwilligerswerk bij gekomen, die niet allemaal aangemerkt kunnen worden als vrijwilligerswerk, omdat er sprake is van een tegenprestatie of wederdienst. De klassieke vrijwilliger voert vrijwilligerswerk uit zonder tegenprestatie of wederdienst. Met andere woorden is een vrijwilliger belangeloos werkzaam om een organisatie te helpen. Vrijwilligers zijn in de maatschappij onmisbaar, omdat vrijwilligers dingen mogelijk maken, die anders in veel gevallen niet mogelijk waren. Welke vrijwilligerswerkzaamheden een vrijwilliger precies uitvoert is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur en interesses. Een vrijwilliger kan zich bijvoorbeeld inzetten voor politieke campagnes, collecteren aan de deur, verengingen of kan een gemeente helpen bij het schoonhouden van de gemeente. Daarnaast kan een vrijwilliger zich aanmelden bij bepaalde beroepsorganisaties, zoals de politie of defensie. De term vrijwilliger moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat vrijwilligers op veel verschillende manieren actief kunnen zijn. Het is niet zo dat alle vormen van vrijwilligerswerk ook echt aangemerkt kunnen worden als vrijwilligerswerk.

Een vrijwilliger is dus iemand die uit vrij wil een organisatie, stichting of vereniging helpt. De klassieke vrijwilliger is belangeloos werkzaam zonder dat er sprake is van een wederdienst. Een wederdienst kan betrekking hebben op vrijwilligerswerk dat niet helemaal aangemerkt kan worden als vrijwilligerswerk, omdat er bijvoorbeeld een wederdienst uitgevoerd moet worden om korting te kunnen krijgen op de contributie. Denk bijvoorbeeld aan het draaien van bardiensten of aan het opruimen van rotzooi om in aanmerking te komen voor een korting op de contributie. Deze vorm van wederdienst kan niet echt aangemerkt worden als vrijwilligerswerk, omdat er om een bepaalde wederdienst gevraagd wordt. Dit betreft vaak voetbalclubs, maneges en tennisverenigingen. Wie geen vrijwilligerswerk wil uitvoeren zal bijvoorbeeld de bardiensten moeten afkopen. Afhankelijk van de activiteiten kan een vrijwilliger ook aangemerkt worden als hulpverlener. Er zijn redelijk veel mensen die op een bepaalde manier hulpverlening verzorgen aan hulpbehoevende mensen.

Wederdienst of vrijwilligerswerk

Een wederdienst kan dus niet zomaar aangemerkt worden als vrijwilligerswerk, omdat er sprake is van een verplichting. Een echte vrijwilliger voert dus vrijwilligerswerk uit zonder dat er sprake is van een wederdienst of tegenprestatie. Klassieke voorbeelden van echt vrijwilligerswerk zijn bijvoorbeeld het collecteren aan de deur, het uitvoeren van klusjes zoals op een kinderboerderij, of het ophalen van oud papier. De definitie van vrijwilligerswerk is heel breed te noemen en het komt veel voor binnen de maatschappij. Vrijwilligerswerk is dankbaar werk en kan bijdragen in iemands professionele loopbaan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het leren kennen van andere mensen, die je wellicht verder kunnen helpen, en aan het opdoen van kennis.

Wat is een tegenprestatie

Een tegenprestatie kan niet aangemerkt worden als vrijwilligerswerk, omdat de werkzaamheden niet vrijwillig uitgevoerd worden door de persoon. In de meeste gevallen heeft dit betrekking op langdurige bijstandgerechtigden, die een tegenprestatie moeten uitvoeren om hun uitkering te kunnen behouden. Gemeentes mogen tegenwoordig een tegenprestatie verlangen van bijstandgerechtigden, zoals het uitvoeren van bepaalde simpele werkzaamheden die geen verdringing veroorzaken van de gewone arbeidsmarkt. Het is dus denkbaar dat een bijstandsgerechtigde werkzaamheden moet uitvoeren voor een vrijwilligersorganisatie, maar dat de persoon niet vrijwillig bezig is ondanks dat hij of zij geen loon ontvangt.

Wetten en regels vrijwilligerswerk

Wie zelf vrijwilligerswerk uitvoert of wenst te gaan uitvoeren doet er wel verstandig aan om zich te verdiepen in de wetten en regels die van toepassing zijn op vrijwilligerswerk, omdat een vrijwilliger lang niet altijd automatisch verzekerd is via de vrijwilligersorganisatie, en wanneer het echt fout gaat ook aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. Daarnaast mag een vrijwilliger niet alle werkzaamheden zomaar uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden die om specifieke kennis vragen of aan werkzaamheden die gevaarlijk kunnen zijn. Als vrijwilliger is de arbeidsomstandighedenwet niet van toepassing, maar zijn de arbovoorschriften wel degelijk van toepassing.

Een vrijwilligersorganisatie heeft een zorgplicht naar de vrijwilligers toe, maar deze zorgplicht is niet van toepassing op bewuste of onbewuste verwijtbare schade, afhankelijk van de situatie. Ook zijn er speciale regels met betrekking tot vrijwilligerswerk wanneer het om kwetsbare doelgroepen gaat, zoals jongeren. Jongeren mogen over het algemeen geen vrijwilligerswerk uitvoeren tussen 23:00 en 06:00 uur en geen vrijwilligerswerk uitvoeren tijdens schooluren.

Jongeren doen vrijwilligerswerk:

Opleidingen tot vrijwilliger

Er zijn geen opleidingen voor een vrijwilliger. Wel is het denkbaar dat een vrijwilliger werkzaamheden uitvoert die passen bij zijn gebruikelijke werkzaamheden, zoals een kok die kookt voor daklozen. Daarnaast kan vrijwilligerswerk voor jongeren ook helpen in hun uiteindelijke beroepskeuze. Een opleiding als vrijwilliger zal in de meeste gevallen niet nodig zijn, omdat het meestal simpele werkzaamheden betreft die iedereen kan uitvoeren. Dit maakt het werken als vrijwilliger niet minder belangrijk. Veel organisaties zijn sterk afhankelijk van goede vrijwilligers. Zie voor meer informatie over vrijwilligerswerk ook de website vrijwilligerswerk.

Bedrijven waar een vrijwilliger werkzaam kan zijn

Een vrijwilliger werkt over het algemeen niet voor bedrijven, maar is actief als vrijwilliger voor goededoelenorganisaties, reddingsdiensten of is actief voor lokale verengingen. Denk bijvoorbeeld aan het Rode Kruis, stichting dierenambulance, muziekverenigingen of aan een dierenpension. Dit neemt niet weg dat ook het bedrijfsleven vrijwilligers kan inzetten als fondsenwerver. Er zijn redelijk veel bedrijven die zich belangeloos inzetten voor bepaalde goede doelen. Ook sportverenigingen maken veel gebruik van vrijwilliger. Denk bijvoorbeeld aan het draaien van kantinediensten. Daarnaast kan een vrijwilliger actief zijn binnen bepaalde politieke partijen. In dat geval kan een vrijwillig wellicht aangemerkt worden als campagneleider.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris, zoals wij die in alle andere branche wel hebben omschreven, zijn voor een vrijwilliger niet van toepassing. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Vrijwilliger

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vrijwilliger bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl