Politicus

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een politicus is een persoon die een ambt of functie vervult binnen de politiek. Politicus kan betrekking hebben op een ambt, zoals het ambt burgemeester, of heeft betrekking op een politieke functie, zoals de functie gemeenteraadslid, Tweede Kamerlid of wethouder. Een politicus kan het beste omschreven worden als een persoon die een gekozen functie bekleedt, waarbinnen deze zich inzet voor bepaalde belangen en doelen. Een belangrijk punt als we spreken over politicus is dat een politicus beslissingen kan nemen of dat de politicus invloed heeft op besluitvorming. De meeste politici zijn lid van een politieke partij, die gezamenlijk opkomen voor hun standpunten. Binnen het partijprogramma van de politieke partij spreken de verschillende politici af wat de belangrijkste doelstellingen en standpunten zijn van de partij, zodat de partij eendracht uitstraalt. Het uitstralen van eendracht is belangrijk, omdat op deze manier meer en betere resultaten behaald worden dan als iedereen zijn eigen weg kiest. De functie politicus is aan te merken als belangrijk functie, omdat het de politici zijn die nieuw beleid bedenken, uitwerken en doorvoeren. Met dit beleid kan iedereen te maken krijgen, afhankelijk van het beleid. De functie politicus is een bijzondere functie, die niet voor iedereen weggelegd is, omdat de functie om bijzondere competenties, kennis en ervaring vraagt. In de meeste gevallen worden politici gekozen tot lid van de politieke partij door andere partijleden. Vanzelfsprekend moet de term politicus vrij algemeen gezien worden, omdat iedereen die politiek actief is aangemerkt kan worden als politicus. Een belangrijke voorwaarden hierbij is wel dat een politicus invloed moet kunnen uitoefenen op beleid en regelgeving. Iemand die aan de zijlijn actief is met betrekking tot politieke onderwerpen kan in de kern niet aangemerkt worden als politicus. Denk bijvoorbeeld aan presentators of aan politicologen, die beroepsmatig veel met de politiek te maken hebben.

Politicus moet dus gezien worden als algemene benaming voor personen die politiek actief zijn binnen een politieke partij. Als politicus kan je op verschillende niveaus politiek actief zijn, zoals op gemeentelijk niveau, provinciaal niveau, landelijk niveau en op Europees niveau. Als politicus bestaat er een belangrijk verschil tussen algemeen bestuurder en dagelijks bestuurder. Algemeen bestuur heeft bijvoorbeeld betrekking op gemeenteraadsleden en op Tweede Kamerleden, die de werkzaamheden van dagelijkse bestuurders controleren. Dagelijkse bestuurders zijn bijvoorbeeld wethouders, burgemeesters, dijkgrafen, ministers en staatssecretarissen. Al deze voorgaande politieke functies hebben een verschillende inhoud, maar ze hebben wel allemaal met politiek te maken op verschillende vlakken en niveaus. Met andere woorden bestaan er verschillende politici, die niet alleen invloed op elkaar uitoefen, maar die ook als belangrijke taak hebben om elkaar te controleren en vooral scherp te houden. Wie een politieke carrière ambieert en invloed wil uitoefenen op de maatschappij kan kiezen voor een politieke carrière. Politiek is niet simpel te omschrijven, omdat politiek binnen alle vlakken van de maatschappij voorkomt op verschillende niveaus. Veel politieke partijen beschikken over een jongerenafdeling, waarbinnen jonge politici zich kunnen ontplooien en ontwikkelen, zodat ze bekend worden met de politiek. Politiek is een vak apart en vraagt om de juiste vaardigheden en technieken, die het beste op een jonge leeftijd aangeleerd kunnen worden.

Wie zijn allemaal politicus

Ondanks dat iedereen met politiek te maken heeft via kranten, televisie en internet zijn de meeste politici onbekende personen, omdat ze lokaal werken of alleen op de achtergrond actief zijn. Het zijn over het algemeen alleen de landelijke politici vanuit Den Haag, die dagelijks te zien zijn op de televisie. Veruit de meeste politici zetten zich iedere dag in voor hun partij zonder dat ze bekende Nederlander zijn of ooit worden. De meeste volksvertegenwoordigers zijn dan ook actief binnen lokale gemeentes en genieten buiten hun eigen gemeente niet over landelijke bekendheid. Als politicus ben je eigenlijk nooit alleen actief, omdat politici een vuist moeten kunnen maken. Als politicus is het dan ook belangrijk om onderdeel uit te maken van een politieke partij. Als politicus heb je te maken met een partijleider, die meestal ook aangemerkt kan worden als fractievoorzitter. Het is de partijleider en/of fractievoorzitter, die het belangrijke gezicht is voor de buitenwereld. De meeste politici zijn actief binnen een gemeenteraad en hebben te maken met een griffier. Griffiers zijn belangrijk, omdat de meeste politici, zoals gemeenteraadsleden niet fulltime werkzaam zijn. Het is de griffier, die alle raadsstukken zal overhandigen aan de verschillende politici.

Wat doet een politicus:

  • Het controleren van andere politici
  • Het inbrengen van wetsvoorstellen
  • Het vergaderen met andere politici
  • Het vertegenwoordigen van de partij
  • Het opkomen voor algemene belangen
  • Het aankaarten van maatschappelijke misstanden
  • Het uitdragen van standpunten

Hoe word je een succesvolle politicus:

Opleidingen tot politicus

Er bestaan geen specifieke opleidingen wanneer het aankomt op een politicus. De meeste politica hebben geen bestuurlijke opleiding genoten, maar beschikken over een geheel andere opleiding of studie. Over het algemeen kunnen we stellen dat een politicus minimaal over een Hbo-opleiding zal moeten beschikken, maar dit is zeker geen vaste regel. De juiste eigenschappen, inzet en kennis zijn meestal voldoende om politicus te worden. Als we het hebben over een topfunctie als politicus bestaan er wel hele strikte eisen qua competenties, opleidingen en werkervaring.

Bedrijven waar een politicus werkzaam kan zijn

Een politicus is niet werkzaam voor bedrijven. Een politicus is actief binnen een politieke partij, wat betrekking kan hebben op gemeentes, provincies, waterschappen of de rijksoverheid. Vanzelfsprekend kan een politicus op verschillende niveaus actief zijn en verschillende werkzaamheden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan politici die werkzaam zijn als secretaris, voorzitter, penningmeester of als campagneleider. In veel gevallen kunnen politici ook aangemerkt worden als vrijwilliger.

Competenties politicus

De belangrijkste competentie van een politicus is motivatie, omdat opkomen voor maatschappelijke problemen om de juiste motivatie vraagt. In het algemeen kunnen we stellen dat een politicus over veel energie en doorzettingsvermogen moet beschikken, omdat doelstellingen in lang niet alle gevallen makkelijk te behalen zijn. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken hebt met veel verschillende collega's, ambtenaren, beleidsadviseurs, burgers en externe partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, samenwerken, overleggen, onderhandelen, netwerken, plannen, organiseren, besluitvaardigheid, inleveringsvermogen, luisteren, sociaal, voelsprieten, presteren en stressbestendigheid. Verdere competenties zijn deels afhankelijk van de politicus, omdat niet alle functies even zwaar zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als politicus

Arbeidsmarktperspectief is voor een politicus niet echt van toepassing, omdat het geen gewone baan betreft. Politiek moet in het algemeen eerder gezien worden als een roeping, waarbinnen de politicus het belangrijk vindt om de maatschappij verder te helpen. De doorgroeimogelijkheden van een politicus zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties, inzet, werkervaring en opleidingsniveau. Vanzelfsprekend kunnen goede politici op verschillende manieren een carrière opbouwen binnen de politiek. Denk bijvoorbeeld aan het worden van partijleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris politicus

Arbeidsvoorwaarden zijn niet van toepassing op een politicus omdat het geen gewone baan betreft met een arbeidscontract. Een politicus ontvangt in de meeste gevallen geen salaris maar een schadeloosstelling die overigens binnen bepaalde functies wel flink kan oplopen. Het salaris of de schadeloosstelling als politicus kan variëren van 1500 euro bruto per maand tot wel 11.270 euro bruto per maand afhankelijk van de functie.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Politicus

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Politicus bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl