Europarlementarier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep Europarlementariër
Wat doet een Europarlementariër
Hoeveel Nederlandse Europarlementariërs zijn er
Machtsverdeling Europese Unie
Werkzaamheden Europees Parlement
Taken van een Europarlementariër 
Waarom de Europese Unie is opgericht
De geschiedenis van de Europese Unie
Opleidingen tot Europarlementariër
Bedrijven waar een Europarlementariër werkzaam kan zijn
Competenties Europarlementariër
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Europarlementariër
Arbeidsvoorwaarden en salaris Europarlementariër
Eigen bedrijf starten als Europarlementarier
Boekhoudprogramma vergelijken Europarlementarier

Beroep Europarlementariër

Een Europarlementariër is een gekozen volksvertegenwoordiger van de Europese Unie, die onderdeel uitmaakt van het Europees Parlement. Het Europese Parlement heeft vergaande wetgevende bevoegdheden, die van invloed zijn op alle lidstaten, burgers en andere landen, die met de Europese Unie te maken hebben. Het Europees Parlement is één van de belangrijkste en machtigste parlementen ter wereld, omdat het aantal electoraten zo groot is binnen de Europese Unie. Electoraat heeft betrekking op alle burgers die mogen stemmen binnen de Europese Unie. Europarlementariërs worden eens in de vijf jaar gekozen door de burgers van de Europese Unie en in totaal zijn er 751 leden van het Europees Parlement (Europarlementariërs) waarvan er 750 mogen stemmen. De voorzitter van het Europees Parlement is een parlementslid, maar mag niet meestemmen als voorzitter, waardoor het aantal uitkomt op 750 stemgerechtigde parlementsleden. Een andere benaming voor een Europarlementariër is ook wel Lid van het Europees Parlement en een andere benaming voor Europees Parlement is wel Europarlement (EP). De verschillende parlementsleden binnen het Europees Parlement vertegenwoordigen hun politieke fractie en sluiten zich over het algemeen aan bij een coalitie, om zo een vuist te kunnen vormen binnen het Europese Parlement. Binnen het Europees Parlement zijn er acht fracties waarvan de Europese Volkspartij (EVP) en de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) de grootste fracties vormen. Een fractie bestaat uit verschillende volksvertegenwoordigers, die samen en coalitie vormen, zodat doelen bereikt kunnen worden. Het samenwerken als Europarlementariër binnen een coalitie maakt de werkzaamheden makkelijker, omdat de diverse taken dan beter verdeeld kunnen worden. Een coalitie is niks anders dan verschillende politieke partijen die samenwerken en dus een verbond vormen in een fractie.

Wat doet een Europarlementariër

Een Europarlementariër is dus een volksvertegenwoordiger, die vergeleken kan worden met een Tweede Kamerlid of gemeenteraadslid. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat een Europarlementariër werkzaam is voor de Europese Unie. Nederlandse Europarlementariërs worden bijna op dezelfde manier gekozen als Tweede Kamerleden, met het verschil dat Europarlementariërs veel meer stemmen moeten behalen, omdat er maar een beperkt aantal zetels is voor Nederlandse Europarlementariërs. Binnen Nederland zijn er 150 zetels binnen de Tweede Kamer en, maar 29 zetels binnen het Europese Parlement. Omdat het aantal benodigde stemmen voor een Europarlementariër hoger is dan bij de Tweede Kamerverkiezing is het voor kleinere partijen moeilijker om een Europarlementariër te kunnen aanleveren. Het zijn de politieke partijen die de kandidaten aanleveren voor de Europese Parlementsverkiezingen, die vervolgens gekozen worden door de burgers.

Hoeveel Nederlandse Europarlementariërs zijn er

Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Dit aantal is gebaseerd op de bevolkingsgrootte en wordt verdeeld over de politieke partijen op basis van de resultaten van de Europese verkiezingen. Elke vijf jaar worden deze verkiezingen gehouden, waarbij kiezers de Europarlementariërs uit Nederland kiezen die hen in het Europees Parlement zullen vertegenwoordigen. Bij aanvang waren er oorspronkelijk 26 zetels beschikbaar voor Nederland, wat overeenkwam met het aantal zetels bij de vorige verkiezingen in 2014. Echter, na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020, vond er een wijziging plaats in de zetelverdeling. Nederland kreeg drie extra zetels toegewezen.

Machtsverdeling Europese Unie

Omdat alle landen binnen de Europese Unie Europarlementariërs mogen aanleveren, bestaat het gevaar dat landen te veel macht krijgen binnen het Europees Parlement, aangezien grote landen meer Europarlementariërs mogen aanleveren. Om ervoor te zorgen dat er sprake is van evenredige vertegenwoordiging van landen binnen het Europees Parlement worden de zetels degressief proportioneel verdeeld. Door het toepassen degressieve evenredigheid is het onmogelijk voor grotere landen om het Europese Parlement te domineren. Met andere woorden kan de stem van een Europarlementariër van een klein land, zoals Nederland net zo zwaar wegen als drie stemmen van Duitse Europarlementariërs, afhankelijk van het aantal zetels dat een land heeft. Nederland heeft 29 Europarlementariërs en Duitsland 96 Europarlementariërs in het Europees Parlement.

Werkzaamheden Europees Parlement

De werkzaamheden die het Europees Parlement uitvoert zijn belangrijk voor al burgers van de Europese Unie, omdat het Europees Parlement steeds meer wetgevende bevoegdheden heeft, samen met de Raad van Europese Unie. Denk hierbij aan immigratiewetgeving, landbouwwetgeving, het veiligheidsbeleid binnen Europa en aan het aangaan van verdere samenwerkingsverbanden met verschillende lidstaten, die Europa verder moeten helpen. In het algemeen kunnen we dan ook stellen dat Europarlementariërs iedere dag werkzaam zijn voor alle burgers van de lidstaten.

Het is niet zo dat Europarlementariërs de bevoegdheid hebben zelf nieuwe wetgeving voor te stellen. Europarlementariërs kunnen wel lobbywerkzaamheden uitvoeren om bepaalde punten op de agenda te krijgen. Over het algemeen zijn Europarlementariërs gespecialiseerd binnen bepaalde onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan landbouw, visserij, zorg, immigratie of aan de transportsector. Als Europarlementariër probeer je een meerderheid voor amendementen te vinden, zodat er een wijziging op een wetsontwerp kan plaatsvinden. Het aanpassen van wetsontwerpen moet niet onderschat worden, omdat dit meestal niet makkelijk is. Het lobbyen is daarom zo belangrijk om aan voldoende stemmen te kunnen komen.

Taken van een Europarlementariër 

Europarlementariërs hebben diverse taken en verantwoordelijkheden. Hier zijn enkele belangrijke taken van Europarlementariërs:

  • Wetgevende taken: Europarlementariërs hebben de belangrijke rol om wetgeving voor te stellen, te amenderen en goed te keuren binnen de Europese Unie. Ze werken samen met andere parlementsleden in commissies en plenaire vergaderingen om Europese wetgevingsvoorstellen te bespreken en te stemmen over nieuwe wetten en regels.
  • Vertegenwoordiging: Europarlementariërs vertegenwoordigen de belangen van hun kiezers en de EU-burgers als geheel. Ze luisteren naar de zorgen en behoeften van hun kiezers, voeren overleg met belanghebbenden en nemen standpunten in namens de mensen die zij vertegenwoordigen.
  • Commissiewerk: Europarlementariërs nemen deel aan verschillende commissies binnen het Europees Parlement, zoals de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming, de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, en de Commissie Buitenlandse Zaken. In deze commissies onderzoeken ze specifieke onderwerpen, horen ze deskundigen en belanghebbenden en stellen ze rapporten en aanbevelingen op.
  • Debat en onderhandeling: Europarlementariërs nemen deel aan debatten en onderhandelingen over belangrijke kwesties en vraagstukken op Europees niveau. Ze verdedigen hun standpunten, bespreken compromissen en werken samen met andere parlementsleden om tot beslissingen en overeenkomsten te komen.
  • Toezicht op de Europese Commissie: Europarlementariërs hebben de taak om toezicht te houden op de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Ze controleren het werk van de Commissie, stellen vragen, voeren hoorzittingen uit en kunnen de Commissie ter verantwoording roepen.
  • Contact met burgers: Europarlementariërs onderhouden contact met EU-burgers door middel van openbare bijeenkomsten, publieke debatten en communicatie via sociale media. Ze luisteren naar de zorgen en feedback van burgers, informeren hen over de activiteiten van het Europees Parlement en bevorderen de betrokkenheid van de burgers bij de EU-politiek.

Het takenpakket van Europarlementariërs is divers en omvat zowel wetgevende als vertegenwoordigende functies, waarbij ze samenwerken met collega's binnen het Europees Parlement en contact onderhouden met de EU-burgers die zij vertegenwoordigen.

Waarom de Europese Unie is opgericht

De geschiedenis van de Europese Unie

Opleidingen tot Europarlementariër

Er bestaan geen opleidingen tot Europarlementariër. Het beroep Europarlementariër betreft een volksvertegenwoordiger die gekozen zal worden tijdens de Europese Parlementsverkiezingen, die eens in de vijf jaar gehouden worden. Het zijn politieke partijen waarbinnen de partijleiders en/of fractievoorzitter bepalen welke kandidaten namens hun partij in aanmerking komen voor de Europese verkiezingen. Zie voor meer informatie ook de website van het Europees Parlement.

Bedrijven waar een Europarlementariër werkzaam kan zijn

Een Europarlementariër is niet werkzaam voor bedrijven, maar is actief binnen het Europees Parlement. Een Europarlementariër werkt voor alle burgers (500 miljoen) van de Europese Unie en is iedere dag actief om Europa verder te helpen als volksvertegenwoordiger. Het Europees Parlement is gezeteld in Brussel, Straatsburg en Luxemburg. Het Europese Parlement rouleert tussen deze drie verschillende locaties door afspraken die er gemaakt zijn het in verleden.

Competenties Europarlementariër

Een Europarlementariër zal over veel competenties moeten beschikken, omdat het beroep Europarlementariër geen makkelijk beroep is. Passie, wilskracht, motivatie, energie en doorzettingsvermogen zijn wellicht de belangrijkste competenties, omdat het een zwaar beroep betreft. Daarnaast zal een Europarlementariër moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken heeft met veel verschillende collega's. Daarnaast is het belangrijk dat je als Europarlementariër je talent spreekt en kent, omdat je te maken krijgt met verschillende nationaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan het Duits, Engels, Frans, Italiaans en het Spaans. Vanzelfsprekend maakt het Europees Parlement ook gebruik van verschillende tolken en vertalers. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, kennis, bestuurskunde, verantwoordelijkheidsgevoel, initiatief, visie en onderhandelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Europarlementariër

Het arbeidsmarktperspectief als Europarlementariër is niet echt van toepassing, omdat het niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Het worden van een Europarlementariër is alleen mogelijk door middel van de Europese Parlementsverkiezingen. De doorgroeimogelijkheden als Europarlementariër kunnen erg verschillen per Europarlementariër, omdat deze meestal ook sterk afhankelijk zullen zijn van de behaalde resultaten als Europarlementariër en het politieke klimaat van het moment. Een Europarlementariër kan wellicht doorgroeien tot Eurocommissaris, minister of bijvoorbeeld staatssecretaris.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Europarlementariër

Een Europarlementariër heeft niet echt te maken met arbeidsvoorwaarden, omdat het niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Een Europarlementariër is een EU-ambtenaar. Europarlementariërs verdienen per jaar een bruto salaris van 98.000 euro, wat neerkomt op een maandsalaris van 8166 euro bruto. Dit noemt men ook wel de parlementaire vergoeding. Europarlementariërs ontvangen over hun salaris geen vakantiegeld of dertiende maand. Vanzelfsprekend hebben de meeste Europarlementariërs ook recht op diverse extra vergoedingen zoals reiskostenvergoedingen en verblijfsvergoedingen. Het salaris van een Europarlementariër kan extra belast worden binnen bepaalde landen, afhankelijk van de belastingschijf.

Eigen bedrijf starten als Europarlementarier

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Europarlementarier, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Europarlementarier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Europarlementarier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Europarlementarier.

Mijnzzp.nl