Zeevisser

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zeevisser is een beroepsvisser, die kan vissen op verschillende organismen in zee, zoals vis, schaaldieren, weekdieren en schelpdieren. De verzamelnaam voor deze visactiviteiten is visserij. Een zeevisser binnen Nederland vist over het algemeen naar vis, maar ook naar schelpdieren, weekdieren en schaaldieren. De meest beviste vissoorten onder zeevissers zijn tonijn, kabeljauw, makreel en haring. In Nederland is de beroepsvisserij de afgelopen jaren steeds kleiner geworden door strenge regels, zoals de visquota, en de kosten van het zeevissen. Daarnaast is er sprake van veel concurrentie uit andere landen. Tegenwoordig komen er dan ook niet veel beroepsvissers meer bij, omdat het opstarten van een eigen visserij financieel in veel gevallen niet aantrekkelijk meer is. Dit neemt niet weg dat er nog voldoende beroepsvissers actief zijn binnen Nederland. Welke werkzaamheden een zeevisser precies allemaal uitvoert is deels afhankelijk van de zeevisser. Over het algemeen is een zeevisser ook een stuurman en wellicht zelfs de kapitein van een schip. Naast deze werkzaamheden zal een zeevisser verantwoordelijk zijn voor de bewerking van de vis aan boord en eventuele reparaties aan het schip. Als een zeevisser ook de kapitein en/of eigenaar is van het schip zijn er nog veel meer verplichtingen, zoals het bijhouden van de administratie, het kiezen van de juiste vislocatie en het aansturen van eventuele visserij medewerkers. Het beroep zeevisser gaat doorgaans van generatie op generatie. Buitenstaanders beginnen tegenwoordig niet snel meer als zeevisser. Dit is deels, omdat ze niet bekend zijn met het vak en deels, omdat de opstartkosten voor een eigen visserij onderneming hoog zijn. Daarnaast staat de visserij nog eens onder grote druk door strengere regels, de kosten en de visprijs. Het beroep zeevisser moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat zeevissers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn.

Een zeevisser is dus een zeeman, die in veel gevallen aangemerkt zal moeten worden als stuurman en/of als kapitein, die werkzaam is als ondernemer. Het beroep zeevisser is aan te merken als bijzonder beroep, waarbinnen je veel vrijheden hebt, omdat je werkzaam bent op zee. Het beroep zeevisser is tegenwoordig wel een risicovol beroep, en steeds meer zeevissers stoppen met de visserij. Door de opkomst van strengere regelgeving vanuit Europa is het voor veel zeevissers moeilijk om uit de kosten te kunnen komen. Daarnaast hebben zeevissers te maken met hoge brandstofkosten en andere kosten. Denk bijvoorbeeld ook aan de algemene onderhoudskosten van een vissersschip. Ook het investeren in nieuwe schepen is in veel gevallen niet meer aantrekkelijk. Het laten bouwen van nieuwe schepen door een scheepsbouwer is zeer kostbaar. Dit laat niet weg dat er nog steeds veel zeevissers actief zijn, echter worden dit er wel steeds minder. De meeste zeevissers zijn al generaties lang actief als zeevisser. In het verleden waren zeevissers sterk afhankelijk van touwslagers. Touwslagers waren verantwoordelijk voor het maken van touwen en visnetten.

Werkzaamheden zeevisser

Als zeevisser ben je niet alleen de stuurman of kapitein van een vissersschip, omdat de meeste zeevissers aangemerkt moeten worden als allround medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor alle voorkomende werkzaamheden. Het is dan ook prima denkbaar dat een zeevisser ook aangemerkt kan worden als onderhoudsman, dieselmonteur, kok en algemeen facilitair medewerker aan boord van het schip. Dit kan wel per zeevisser verschillen, omdat zeevissers ook gebruik kunnen maken van verschillende personeelsleden. De kerntaak als zeevisser is het vissen naar verschillende vissoorten, zoals haring, kabeljauw, makreel en tonijn. De gevangen vis zal door de zeevisser aan wal gebracht worden, zodat de vis via de visveiling verkocht kan worden aan verschillende vishandelaren.

Visserij Noordzee garnalen:

Opleidingsschip visserij:

Opleiding tot zeevisser

Wie als zeevisser wil gaan werken kan uit verschillende opleidingen kiezen, zoals de Mbo-opleiding stuurman werktuigkundige zeevisvaart. Maar er zijn ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau voor de vissersbranche. Welke opleiding er precies gekozen zal worden zal sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en verwachtingen. Als je werkzaam wil zijn op een groot vissersschip zal je over het algemeen over een passende maritieme opleiding op Hbo-niveau moeten beschikken. In dat geval kan ook de benaming maritiem officier van toepassing zijn. Het beroep zeevisser komt in de praktijk voor op Mbo-niveau en op Hbo-niveau. Ook met een passende Mbo-opleiding is het prima mogelijk om werkzaam te zijn als zeevisser. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een zeevisser werkzaam kan zijn

Een zeevisser kan op verschillende manieren werkzaam zijn, zoals voor een grote rederij, of werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen visserijonderneming. De meeste zeevissers zijn werkzaam binnen een eigen visserijonderneming en niet in loondienst werkzaam. Zoals eerder omschreven stoppen steeds meer zeevissers met hun bedrijf, omdat het genereren van voldoende opbrengsten steeds moeilijker aan te worden is. Dit neemt niet weg dat er nog steeds veel zeevissers actief zijn binnen de visserij.

Competenties zeevisser

De belangrijkste competentie van een zeevisser is zelfredzaamheid, omdat je er op zee vaak alleen voor zal staan en je veel zelfstandige beslissingen moet nemen. Daarnaast mag je als zeevisser niet bang aangelegd zijn of last hebben van heimwee, omdat het er op zee soms ruw aan toe kan gaan en het kan voorkomen dat je voor een langere periode van huis bent, afhankelijk van je werkgever of visgebied. In het algemeen kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je meestal zal samenwerken met verschillende collega's. Daarnaast heeft communicatie betrekking op het onderhouden van contact met de verkeersleiding. Ook het kunnen onderhandelen en netwerken zijn belangrijke competenties van een zeevisser. Algemeen belangrijke woorden zijn stressbestendig, management, energie, veiligheid, presteren, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. Als laatste is het ook belangrijk om wet- en regelgeving te benoemen, omdat zeevissers te maken hebben met verschillende toezichthouders.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zeevisser

Het arbeidsmarktperspectief als zeevisser is niet heel goed te noemen, omdat beroepsvisserij steeds kleiner aan het worden is. Het is echter niet onmogelijk om werk te vinden als zeevisser, omdat er nog steeds vraag is naar goed opgeleide vakmensen. Een baan in loondienst als zeevisser zal doorgaans wel bij de grote rederijen zijn en minder bij de kleine zelfstandige beroepsvissers. De doorgroeimogelijkheden als zeevisser zijn erg afhankelijk van je opleidingsniveau en je eigen competenties. Het is wel mogelijk om met de juiste papieren door te groeien tot stuurman of kapitein.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zeevisser

Er zijn voor het beroep zeevisser geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat deze sterk afhankelijk zijn van je werkgever. Wat een zeevisser precies zal verdienen is sterk afhankelijk van je verantwoordelijkheden. Een zeevisser zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1600 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer zal je natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden en salaris bepalen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zeevisser

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zeevisser bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl