Handelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een handelaar is een ondernemer, die nieuwe of bestaande goederen inkoopt met de bedoeling ze door te verkopen met een winstmarge. Over het algemeen zal een handelaar zelf geen detailhandel bedrijven, omdat de meeste handelaren gezien moeten worden als tussenhandelaar. Dit kan wel per handelaar verschillen, omdat handelaren op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Een handelaar bedrijft in alle gevallen handel met als doel het behalen van winst. Handelaar is een van de oudste beroepen ter wereld en komt in alle sectoren voor op verschillende manieren. Een handelaar is werkzaam als ondernemer en niet in loondienst. Als een handelaar in loondienst werkzaam is spreekt men van handelsvertegenwoordiger. Als handelaar is het belangrijk dat je beschikt over een handelaarsgeest, omdat het op de juiste manier inkopen en doorverkopen van goederen zal bepalen of je een echte handelaar bent. Het beroep handelaar moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een handelaar ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde vormen van handel. Het hoeft niet zo te zijn dat een handelaar alle goederen opkoopt, omdat specifieke kennis meestal een belangrijke rol speelt bij handel. Handelaar is eigenlijk een beroep dat min of meer gelijk gezien kan worden met het beroep groothandelaar, omdat een groothandelaar ook een tussenpersoon is. Het verschil tussen een groothandelaar en een handelaar is dat een handelaar geen groothandelaar hoeft te zijn. Een handelaar kan verschillende producten verhandelen zonder dat er sprake is van groothandel. Als een handelaar bijvoorbeeld een autohandelaar is zal deze nog geen groothandelaar zijn, omdat dit afhankelijk is van het aantal auto's dat de handelaar verkoopt. Een autohandelaar die vijf auto's per week verkoopt kan niet aangemerkt worden als groothandelaar. Daarnaast zal de autohandelaar geen nieuwe, maar bestaande auto's verkopen en heeft de handelaar geen contract met de autofabrikant, omdat dit meestal de importeur is.

Een handelaar is dus een ondernemer, die op eigen risico handel drijft. Als handelaar is het essentieel dat je voldoende winst weet te behalen, omdat je anders niet kan overleven als handelaar. Zoals eerder omschreven kan een handelaar in de meeste gevallen niet aangemerkt worden als middenstander. Een middenstander is in de kern een verkoper en geen handelaar. Een handelaar is juist iemand die zelfstandig kansen ziet in bepaalde goederen, zonder dat er sprake is van vertegenwoordigers die goederen aanbieden om te verkopen. Dit neemt niet weg dat bepaalde middenstanders ook aangemerkt kunnen worden als handelaar. Denk bijvoorbeeld aan juweliers, die oude sieraden en goud inkopen met de bedoeling dit te verkopen met een winstmarge. Dit is ook van toepassing als we spreken van een antiquair. Een antiquair kan niet overleven zonder het bedrijven van handel. In de praktijk kan een handelaar dus ook werkzaam zijn als middenstander. Een andere vorm van handel zijn de bekende autohandelaren, die gebruikte auto's opkopen van garagehouders. Als een handelaar internationale handel bedrijft kan ook de benaming importeur van toepassing zijn. Het beroep handelaar heeft op redelijk veel mensen een aantrekkingskracht, omdat met goede handel veel geld verdiend kan worden. Het is niet zo dat iedereen zomaar werkzaam kan zijn als handelaar, omdat specifieke marktkennis meestal een belangrijke rol speelt. Daarnaast moet een handelaar beschikken over een groot netwerk om een afzetmarkt te kunnen creëren.

Wat doet een handelaar?

Een handelaar is een persoon die goederen inkoopt en vervolgens doorverkoopt met als doel winst te maken. Ze zijn actief in verschillende sectoren en kunnen zowel op kleine als grote schaal handelen. Het werk van een handelaar omvat het volgende:

  • Inkoop van goederen: Een handelaar identificeert en koopt goederen in bij leveranciers, fabrikanten of groothandels. Ze zoeken naar producten die ze kunnen doorverkopen met een hogere prijs om winst te maken.
  • Prijsonderhandeling: Een handelaar onderhandelt over de prijs en de voorwaarden van de inkoop om ervoor te zorgen dat ze de goederen tegen een gunstige prijs kunnen verwerven. Ze kunnen proberen lagere prijzen te bedingen of volumekortingen te krijgen.
  • Opslag en voorraadbeheer: Nadat de goederen zijn ingekocht, zorgt een handelaar voor de opslag en het beheer van de voorraad. Ze kunnen een eigen opslagruimte hebben of gebruikmaken van externe magazijnen. Het beheren van de voorraad omvat het bijhouden van de beschikbare hoeveelheden, het bepalen van optimale bestelhoeveelheden en het vermijden van over- of onder bevoorrading.
  • Marktonderzoek: Een handelaar houdt zich bezig met marktonderzoek om trends, vraag en prijzen in de markt te begrijpen. Ze volgen de ontwikkelingen in de branche en analyseren concurrentie om inzicht te krijgen in welke goederen populair zijn en waar vraag naar is.
  • Verkoop en marketing: Een handelaar verkoopt de goederen aan klanten, variërend van individuele consumenten tot andere bedrijven. Ze kunnen hun producten aanbieden via fysieke winkels, online platforms, markten of via zakelijke relaties. Handelaren kunnen ook marketingactiviteiten ondernemen om de bekendheid van hun producten te vergroten en de verkoop te stimuleren.
  • Prijsstelling en winstmaximalisatie: Een handelaar bepaalt de verkoopprijs van de goederen, rekening houdend met factoren zoals inkoopkosten, marktvraag, concurrentie en gewenste winstmarges. Ze streven ernaar om de prijs zo te bepalen dat ze een optimale winst kunnen behalen.
  • Klantrelaties: Handelaren bouwen en onderhouden relaties met klanten. Ze zorgen voor een goede klantenservice, behandelen vragen en klachten en proberen klanttevredenheid te bevorderen om herhaalde aankopen en positieve mond-tot-mondreclame te stimuleren.

Het werk van een handelaar vereist een goed begrip van de markt, onderhandelingsvaardigheden, kennis van de branche en het vermogen om risico's te beoordelen. Het doel is om goederen strategisch in te kopen en ze met winst te verkopen in een dynamische handelsomgeving.

Wat is een handelsgeest?

Handelsgeest is een term die neerkomt op gedrevenheid, passie, creativiteit, economie en vindingrijkheid. Een echte handelaar ziet kansen in handel, die andere mensen niet of niet snel genoeg zien. Daarnaast heeft de term handelsgeest te maken met commerciële vaardigheden, waarbinnen het netwerken een belangrijke rol speelt. Het netwerken heeft vooral betrekking op het hebben en onderhouden van goede relaties, zodat je een afzetmarkt hebt voor de handel. Handelsgeest is eigenlijk iets wat niet zomaar aangeleerd kan worden. Echte handelaren zijn speurneuzen, die in sommige gevallen producten al doorverkocht hebben voordat de producten ingekocht zijn.

Geld verdienen met handel

Met handel is over het algemeen veel geld te verdienen, echter is het beroep handelaar ook aan te merken als risicovol beroep. Alle handelaren krijgen vroeg of laat te maken met tegenvallers. Het risico dat een handelaar blijft zitten met handel of dat een handelaar de handel niet kwijt kan voor de verwachte prijs is reëel te noemen. Een echte handelaar laat zich hierdoor niet tegenhouden, omdat het nemen van verlies eigenlijk bij de werkzaamheden hoort. Iedere handelaar zal vroeg of laat een keer handel inkopen die achteraf minder goed blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een handelaar, die vanuit een faillissement bepaalde handel opgekocht heeft die minder waardevol blijkt te zijn dan gedacht. Daarnaast is het zo dat handelaren in veel gevallen handel inkopen zonder garantie. Dit is bijvoorbeeld het geval als de douane in beslag genomen voertuigen verkoopt of andere handel.

Manieren van handelen

Een handelaar kan op veel manieren handel bedrijven. Denk bijvoorbeeld ook beurshandelaren, die zich gespecialiseerd hebben in daghandel. Met daghandel is veel geld te verdienen, echter is daghandel ook risicovol, net zo als andere vormen van handel. Een andere manier van handel is het handelen in bijzondere producten, zoals stripboeken, munten en postzegels. In dat geval spreken we wel meestal wel van particulieren, die handel bedrijven. Een particulier, die tweedehands goederen verkoopt kan in de kern niet aangemerkt worden als handelaar. Een handelaar is iemand, die goederen inkoopt met het doel de producten zo snel mogelijk door te verkopen met een winstmarge. Particulieren die tweedehands goederen verkopen doen dit meestal om andere redenen. Een andere vorm van handelen is het opkopen van oude bedrijfswagens en deze bijvoorbeeld ombouwen tot foodtrucks of campers. Op deze manier kan je een relatief waardeloos vervoermiddel voor een goede marge doorverkopen.

Rijk worden dan moet je risico nemen:

Opleidingen tot handelaar

Het beroep handelaar is te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen. Er zijn uiteenlopende soorten handelaren op verschillende niveaus, waardoor het verder niet mogelijk is om een specifieke opleiding te benoemen. In het algemeen is het zo dat een handelaar moet beschikken over een commerciële instelling. Het maakt verder niet uit wat voor soort handel een handelaar bedrijft, omdat handel in alle gevallen draait om commerciële activiteiten. Als handelaar is het ook niet noodzakelijk dat je beschikt over een opleiding, omdat in principe iedereen aangemerkt kan worden als handelaar. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een handelaar werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een handelaar aangemerkt moeten worden als ondernemer. Als een zelfstandig werkende handelaar in opdracht werkzaam is voor andere partijen kan ook de benaming handelsagent van toepassing zijn. Als een handelaar werkzaam is in loondienst is de benaming handelsvertegenwoordiger van toepassing. Een handelsvertegenwoordiger is bijvoorbeeld werkzaam voor een fabrikant. Een handelaar hoeft niet fulltime werkzaam te zijn als handelaar. Er zijn ook redelijk veel particulieren, die aangemerkt kunnen worden als handelaar. In sommige gevallen kan een handelaar ook werkzaam zijn als zetbaas.

Competenties handelaar

De belangrijkste competentie van een handelaar is dat een handelaar beschikt over een handelaarsgeest. Met andere woorden moet een handelaar op een goede manier kunnen onderhandelen. Een handelaar moet de onderhandelingstechnieken tot in de puntjes beheersen. Ook het netwerken is een belangrijke competentie, omdat zonder goed netwerk een handelaar niet de juiste handel aangeboden krijgt. Omdat handelen ook alles te maken heeft met communicatie zal een handelaar moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn ondernemersvaardigheden, lef, risico, inzicht, kennis, visie, creativiteit, gedrevenheid, waakzaamheid, passie, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als handelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een handelaar is niet echt van toepassing, omdat het beroep handelaar niet gezien kan worden als gebruikelijk beroep. Een handelaar zal in veel gevallen werkzaam zijn als ondernemer en niet in loondienst. De doorgroeimogelijkheden als handelaar moeten gezien worden in het opbouwen van een groot handelsbedrijf. Het opbouwen van een groot handelsbedrijf als handelaar is over het algemeen niet heel makkelijk, omdat het op een goede manier bedrijven van handel om veel kennis vraagt. Daarnaast kan het beroep handelaar aangemerkt worden als een risicovol beroep.

Arbeidsvoorwaarden en salaris handelaar

Arbeidsvoorwaarden als handelaar zijn over het algemeen niet van toepassing omdat de meeste handelaren werkzaam zijn als ondernemer en de voorwaarden zelf bepalen. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep omdat het inkomen van een handelaar sterk afhankelijk is van het aantal deals dat een handelaar maakt en het soort deals.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Handelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Handelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl