Fabrikant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep fabrikant
Wat doet een fabrikant
Verschillende fabrieksarbeiders
Verschil tussen een fabrikant, distributeur en leverancier
Film: rondleiding Coca-Cola fabriek:
Opleidingen tot fabrikant
Bedrijven waar een fabrikant werkzaam kan zijn
Competenties fabrikant
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fabrikant
Arbeidsvoorwaarden en salaris fabrikant
Eigen bedrijf starten als Fabrikant
Boekhoudprogramma vergelijken Fabrikant

Beroep fabrikant

Een fabrikant is iemand die in grote aantallen eigen producten fabriceert in een fabriek. De fabrikant is meestal de directeur en/of grootaandeelhouder van een of meerdere fabrieken. Het niet zo dat een fabrikant in alle gevallen ook de eigenaar is van een fabriek, omdat dit weer afhankelijk is van de organisatiestructuur van de betreffende fabrikant. Een fabrikant is de directeur van een fabriek, echter hoeft de directeur niet de eigenaar te zijn van de fabriek(en). De term fabrikant heeft wel betrekking op personen, zoals een directeur, die goederen produceren. Een andere benaming voor fabrikant kan ook zijn industrieel fabrikant. In alle gevallen heeft de benaming fabrikant betrekking op fabrieken, die qua omvang en soort werkzaamheden erg verschillend kunnen zijn. Fabrikanten kunnen zich op veel verschillende manieren specialiseren en bijvoorbeeld alleen producten leveren aan andere bedrijven, organisaties en instellingen of juist alleen producten leveren aan middenstanders met de bedoeling de producten te verkopen aan consumenten. Daarnaast kan een fabrikant ervoor kiezen om alleen aan groothandelsbedrijven te leveren, die de producten vervolgens weer verkopen aan andere bedrijven en/of particulieren. Over het algemeen is het zo dat fabrikanten niet snel aan particulieren zullen verkopen, om hun markt te beschermen. Het beroep fabrikant moet verder wel heel algemeen gezien worden, omdat lang niet alle fabrikanten op dezelfde manier werkzaam zijn. Daarnaast bestaat er een groot verschil tussen grote en kleinere fabrikanten. In alle gevallen is een fabrikant iemand die bepaalde grondstoffen verwerkt tot een eindproduct of halffabricaat. Het doel van fabrikanten is natuurlijk het verkopen van producten met winst. Fabrikanten kunnen veel winst maken, omdat er meestal sprake is van massaproductie.

Wat doet een fabrikant

Een fabrikant is dus meestal een directeur die eigen producten maakt van bepaalde grondstoffen. Een fabriek is het beste te omschrijven als een bedrijf waarbinnen losse grondstoffen verwerkt worden tot een waardevol product. Om losse grondstoffen om te kunnen vormen tot een waardevol product moeten de grondstoffen verschillende bewerkingsprocessen ondergaan, waardoor de producten uiteindelijk gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan rollen staal die binnen een fabriek zo bewerkt worden dat ze uiteindelijk samen een auto vormen. De rollen staal, die relatief gezien niet veel waarde vertegenwoordigen, zijn door diverse productieprocessen omgevormd tot een waardevol product. Een fabrikant maakt in lang niet alle gevallen alle producten zelf, omdat er ook sprake kan zijn van één of meerdere toeleveranciers. In dit soort gevallen is er meestal sprake van één of meerde voorraadbeheerders, die er op toe zien dat alle benodigde producten voorradig zijn, zodat het productieproces niet stil komt te liggen.

Verschillende fabrieksarbeiders

Binnen fabrieken werken veel verschillende arbeiders die verantwoordelijk kunnen zijn voor uiteenlopende soorten werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan assemblagemedewerkers, aan onderhoudsmonteurs, aan procesoperators, aan proces engineers en aan test ingenieurs, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Daarnaast kan een fabriek niet goed functioneren zonder managers en kantoorpersoneel, die weer verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de fabriek. Daarnaast kunnen fabriekswerkzaamheden weer betrekking hebben op meer specifieke vakmensen, die een bepaald ambacht beoefenen, zoals lassers of machinebouwers. Binnen fabrieken komen veel verschillende soorten vakmensen voor op alle denkbare niveaus. Fabrikanten hebben in de meeste gevallen ook te maken met een raad van bestuur (RvB). Binnen alle fabrieken is kwaliteitsbewaking belangrijk, omdat fabrikanten te maken met wet- en regelgeving.

Verschil tussen een fabrikant, distributeur en leverancier

Een fabrikant maakt producten, die vervolgens verkocht worden aan bijvoorbeeld een distributeur of een leverancier. Een distributeur kan weer zijn een handelsagent die bemiddelt tussen de fabrikant en de uiteindelijke koper van de producten. Een leverancier kan weer zijn een groothandelsbedrijf of middenstander die producten verkoopt aan consumenten. Over het algemeen zal een fabrikant niet heel snel rechtstreeks aan consumenten verkopen, omdat dit niet de kerntaak is van een fabrikant. Het zijn de groothandelsbedrijven die verkopen aan andere bedrijven en het is de retailsector die rechtstreeks zal verkopen aan consumenten. Groothandelsbedrijven en winkels kunnen veel verschillende producten verkopen die weer afkomstig kunnen zijn van verschillende soorten fabrikanten.

Film: rondleiding Coca-Cola fabriek:

Opleidingen tot fabrikant

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot fabrikant. Een fabrikant is een directeur en/of ondernemer die verantwoordelijk is voor de dagelijkse handelingen met betrekking tot een of meerde fabrieken. Als het een grote fabriek betreft kan een fabrikant ook te maken hebben met andere personen zoals de Voorzitter Raad van Bestuur en de Chief Financial Officer. Een andere benaming voor fabrikant en directeur kan ook weer zijn Chief Executive Officer. Vanzelfsprekend zal een fabrikant over de juiste opleidingen, studies en werkervaring moeten beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor de functie directeur van een fabriek. De term fabrikant kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen zich fabrikant kan noemen. Er zijn dan ook wettelijk gezien geen eisen als het aankomt op het starten van een fabriek. Net zo als bij gebruikelijke ondernemers kan iedereen werkzaam zijn als fabrikant. Het is wel zo dat het starten van een eigen fabriek als fabrikant niet makkelijk is. Daarnaast heeft een fabrikant in veel gevallen te maken wettelijke eisen als het aankomt op het produceren van producten. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als ondernemer.

Bedrijven waar een fabrikant werkzaam kan zijn

Een fabrikant is werkzaam binnen de industrie, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten fabrieken. Denk aan de maakindustrie, aan de voedselindustrie, aan de textielindustrie, aan de meubelindustrie, aan de auto-industrie en aan de chemische industrie. Fabrieken komen op veel verschillende manieren voor binnen alle denkbare branches. Vanzelfsprekend zijn er veel verschillende soorten fabrikanten, die uiteenlopende producten kunnen fabriceren. Het is niet zo dat alle fabrikanten eindproducten fabriceren, omdat een fabrikant ook gespecialiseerd kan zijn in het maken van halffabricaten. Halffabricaten betreft voorwerpen en/of producten, die nog afgewerkt moeten worden tot eindproduct. Het afwerken van halffabricaten kan ook gedaan worden door andere fabrikanten. In bijna alle gevallen zal een fabrikant aangemerkt moeten worden als ondernemer.

Competenties fabrikant

De competenties van een fabrikant zijn niet zomaar aan te geven, omdat de term fabrikant zeer algemeen gezien moet worden. In zijn algemeenheid kan men stellen dat van een fabrikant leidinggevende capaciteiten en visie verwacht mogen worden. Een fabrikant moet dus aangemerkt kunnen worden als manager. Een fabrikant zal in veel gevallen een ondernemer zijn, die dus ook over algemene ondernemingsvaardigheden moet beschikken. Daarnaast moet een fabrikant aangemerkt kunnen worden als innovator en inspirator. Algemeen belangrijke woorden als fabrikant zijn passie, kennis, doorzettingsvermogen, netwerken, lef, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren en communicatie. Als laatste kan het ook belangrijk zijn dat een fabrikant aangemerkt kan worden als motivator. Dit kan erg belangrijk zijn als de fabrikant beschikt over veel personeel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fabrikant

Arbeidsmarktperspectief als fabrikant is niet van toepassing, omdat een fabrikant niet gezien kan worden als een gewone functie. Een fabrikant is een ondernemer of een persoon die beschikt over uitstekende capaciteiten die passen bij de betreffende fabriek. Denk aan een topmanager of aan iemand die beschikt over veel werkervaring. De doorgroeimogelijkheden als fabrikant moeten gezien worden in het verder succesvol uitbouwen van de fabriek. De functie fabrikant betreft verder al een hoge functie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fabrikant

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden en het salaris als fabrikant, omdat je werkzaam kan zijn in alle denkbare branches. Wat een fabrikant precies zal verdienen is ook niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de soort fabriek(en) en de verantwoordelijkheden als fabrikant. Over het algemeen is het zo dat een fabrikant in de meeste gevallen een goed inkomen zal hebben. Het inkomen kan ook weer afhankelijk zijn van de behaalde resultaten.

Eigen bedrijf starten als Fabrikant

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Fabrikant, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Fabrikant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Fabrikant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Fabrikant.

Mijnzzp.nl