Assemblagemedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een assemblagemedewerker is een werknemer die losse onderdelen van bepaalde producten in elkaar zet tot een eindproduct. Het in elkaar zetten van losse producten tot een eindproduct noemt men ook wel de eindmontage. Een andere benaming voor assemblagewerk is soms ook wel lopendebandwerk. Als assemblagemedewerker ben je dus werkzaam binnen de maakindustrie, wat betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten bedrijven binnen de industrie. Ondanks dat de maakindustrie tegenwoordig veel gebruikmaakt van robots is het in lang niet alle gevallen mogelijk om producten automatisch in elkaar te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een metalen dop die voorzien moet worden van een rubberen afsluitring. Deze afsluitring zal in de meeste gevallen gemonteerd worden door een assemblagemedewerker, omdat robots dit niet kunnen. Als assemblagemedewerker ben je dus verantwoordelijk voor het in elkaar zetten van losse onderdelen tot een geheel. Producten die bestaan uit onderdelen noemt men ook wel eens halffabricaat. Een halffabricaat is een product of grondstof dat al is bewerkt maar nog niet afgewerkt is tot een eindproduct. Een andere belangrijke taak van een assemblagemedewerker is het controleren van het eindproduct. Het beroep assemblagemedewerker moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat de inhoudelijke werkzaamheden van een assemblagemedewerker verschillen per werkgever. Daarnaast is het zo dat assemblage werkzaamheden kunnen variëren van simpele tot complexe werkzaamheden. Het is dus niet zo dat het beroep in alle gevallen aangemerkt kan worden als ongeschoolde arbeid. Een andere benaming voor assemblagemedewerker kan ook zijn assembleur.

Een assemblagemedewerker is dus een productiemedewerker die verantwoordelijk is voor het samenstellen van losse onderdelen tot een product. Assemblagewerkzaamheden moeten gezien worden als repeterende werkzaamheden, waarbij de assemblagemedewerker steeds opnieuw dezelfde handelingen zal uitvoeren om tot een bepaald eindproduct te komen. Van een assemblagemedewerker mag technische kennis verwacht worden, omdat afhankelijk van de soort werkzaamheden een assemblagemedewerker ook met techniek te maken zal krijgen. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan het nodig zijn dat een assemblagemedewerker beschikt over een technische opleiding. Assemblagewerk hoeft overigens niet altijd simpele werkzaamheden te betreffen, omdat de maakindustrie op veel verschillende manieren gebruikmaakt van assemblagemogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een assemblageband waarop auto's of vrachtwagens gebouwd worden. Aan deze lopende assemblageband werken ook assemblagemedewerkers of monteurs die verschillende onderdelen toevoegen aan de auto's of vrachtwagens. Het opbouwen van voertuigen kan dan ook gezien worden als assemblage werkzaamheden. Echter spreken we hier niet over makkelijke werkzaamheden en is in dat geval eerder de benaming assemblagetechnicus van toepassing

Assemblagewerkzaamheden

Ondanks dat assemblagewerk over het algemeen niet het moeilijkste werk is kan het wel zo zijn dat een assemblagemedewerker zeer nauwkeurig moet werken, omdat het vaak om kleine onderdelen gaat die secuur gemonteerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan heel kleine medische apparatuur die opgebouwd moet worden zonder dat er onderdelen beschadigd raken. Deze onderdelen kunnen zo klein zijn dat de assemblagemedewerker gebruik zal moeten maken van een microscoop. Een ander voorbeeld is een assemblagemedewerker die verantwoordelijk is voor het samenstellen van elektronische componenten. In dat geval is het denkbaar dat de assemblagemedewerker ook verantwoordelijk is voor het solderen en testen van elektronische componenten. In dit soort gevallen zul je meestal binnen een zogenaamde cleanroom werkzaam zijn.

Assemblage betekenis

Assemblage verwijst naar het proces waarbij verschillende onderdelen, componenten of materialen worden samengevoegd om een volledig product te creëren. Het is een essentieel onderdeel van de productie- en fabricage-industrie, waarbij complexe producten worden gemaakt.

Het doel van assemblage is om de afzonderlijke onderdelen te combineren tot een functioneel geheel dat voldoet aan de specificaties en vereisten van het uiteindelijke product. Dit kan handmatig worden gedaan door werknemers, met behulp van gereedschappen en apparatuur, of geautomatiseerd worden uitgevoerd door machines en robots, afhankelijk van de aard van het product en het productieproces.

Wat doet een assemblagemedewerker?

Als assemblagemedewerker kan je dus te maken hebben met verschillende werkzaamheden. Het is overigens niet zo dat alle assemblagemedewerkers werkzaam zijn aan een lopende band, omdat dit afhankelijk is van de werkzaamheden. Als assemblagemedewerker kan je bijvoorbeeld ingezet worden voor het assembleren van televisies, computers, telefoons, koffiemachines, cv-ketels of het samenstellen van pakketjes die bijvoorbeeld verkocht worden binnen een bouwmarkt of tuincentrum. In alle gevallen is een assemblagemedewerker iemand die losse onderdelen assembleert tot een eindproduct. Het is daarom dat een assemblagemedewerker ook aangemerkt kan worden als assembleur.

Een assemblagemedewerker of assembleur verwijst naar iemand die producten in elkaar zet aan een lopende band. Sommige assembleurs leggen onderdelen in een machine. Sommigen werken met metalen en plastic producten, zoals televisietoestellen en radio's. Veel assembleurs werken met elektronische producten, zoals computers en televisies. Assembleurs zorgen ervoor dat het juiste aantal van elk onderdeel op een elektronische printplaat komt voordat ze ze aan elkaar solderen. In veel gevallen zul je wel aan een soort van lopende band werkzaam zijn.

Wat monteren assemblagemedewerkers?

Assemblagemedewerkers kunnen verschillende producten in elkaar zetten. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn auto's, apparaten, meubels, metalen of plastic onderdelen, computerapparatuur, elektronica en speelgoed. Vooral het beroep assemblagemedewerker elektrotechnische producten komt in de praktijk veel voor. In sommige gevallen ben je ook verantwoordelijk voor het aanpassen van eventuele afwijkingen.

Assemblage medewerker betekenis

Een assemblage medewerker is een werknemer die verantwoordelijk is voor het monteren en samenstellen van onderdelen of componenten tot een volledig product. Deze rol wordt vaak gevonden in productie- en fabricageomgevingen, waar complexe producten worden geproduceerd.

De taken van een assemblage medewerker kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke product en de industrie waarin ze werken. Over het algemeen omvatten de verantwoordelijkheden van een assemblage medewerker:

 • Voorbereiding van materialen: Het verzamelen van de benodigde onderdelen en materialen die nodig zijn voor de assemblage. Dit kan het controleren van de juistheid en kwaliteit van de onderdelen omvatten.
 • Assemblage en montage: Het nauwkeurig volgen van instructies, tekeningen of werkorders om de onderdelen correct te monteren en te bevestigen. Dit kan het gebruik van gereedschappen, machines of apparatuur omvatten.
 • Kwaliteitscontrole: Het inspecteren en controleren van het voltooide werk om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen en specificaties. Eventuele defecten, fouten of afwijkingen moeten worden geïdentificeerd en gerapporteerd.
 • Onderhoud en reparatie: Het uitvoeren van eenvoudig onderhoud, reparaties of aanpassingen aan de assemblagelijn of apparatuur indien nodig. Dit kan het vervangen van versleten onderdelen, smeren van machines of het oplossen van kleine technische problemen omvatten.
 • Werkplekorganisatie: Het zorgen voor een schone en georganiseerde werkplek om een efficiënte en veilige werkomgeving te behouden. Dit kan het opruimen van afval, het ordenen van gereedschappen en het naleven van veiligheidsvoorschriften omvatten.

Assemblage medewerkers spelen een belangrijke rol in het productieproces door ervoor te zorgen dat producten correct en efficiënt worden geassembleerd. Ze werken vaak in teamverband en moeten nauwkeurig en aandachtig werken om de kwaliteit en consistentie van de geproduceerde producten te waarborgen.

Wat zijn de belangrijkste soorten assemblage?

De meest voorkomende soorten zijn:

 • Assemblage door solderen. Het wordt gebruikt om verschillende elektronica onderdelen of metalen geleiders met soldeer te verbinden. De soort soldeer bepaalt de kwaliteit van de verbinding van het product en de werkingseigenschappen.
 • Assemblage door inbrengen in een plastic omhulsel. Plastic omhulsels die met spuitgiettechniek gemaakt zijn, moeten vaak geassembleerd worden met elektronica en andere onderdelen. Het proces is erg arbeidsintensief en tijdrovend, dus geven fabrikanten van apparaten ook de voorkeur aan eigen montagewerk.
 • Assemblage door het lijmen van onderdelen. Wordt gebruikt voor de assemblage van plastic voorwerpen met een ingewikkelde vorm, en voor de fabricage van sommige soorten elektronische apparatuur.

Werkzaamheden van een assemblagemedewerker:

 • Het aanvullen van benodigde werkmaterialen.
 • Het bijhouden van administratie verplichtingen.
 • Het eventueel solderen van technische componenten.
 • Het samenstellen van producten (halffabricaat tot eindproduct).
 • Het schoonhouden van de werkomgeving.
 • Het testen van eindproducten (kwaliteit en werking).
 • Het verzendklaar maken van eindproducten.
 • Het inspecteren en testen van eindproducten.
 • Het aanpassen van eventuele afwijkingen.
 • Het verpakken van de eindproducten.
 • Het eventueel lassen van onderdelen.
 • Het bestuderen van de werkinstructies.
 • Het eventueel lassen.

Beroep Assemblagemedewerker:

Beroep Assemblagemedewerker:

Opleidingen tot assemblagemedewerker

Er zijn geen erkende beroepsopleidingen beschikbaar voor het beroep assemblagemedewerker. Het beroep moet in de meeste gevallen gezien worden als ongeschoolde arbeid. Het beroep assemblagemedewerker kan ook gezien worden als een Mbo-beroep op niveau één. Het is wel prima denkbaar dat nieuwe assemblagemedewerkers ingewerkt worden door ervaren collega's, die in dat geval gezien kunnen worden als leermeester. Ook het volgen van een interne opleiding of korte cursus kan als assemblagemedewerker tot de mogelijkheden behoren. Zoals eerder omschreven moet het beroep wel heel ruim gezien worden. Met andere woorden is het goed denkbaar dat een assemblagemedewerker wel over een specifieke opleiding moet beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een technische opleiding. Vanzelfsprekend is een technische opleiding niet voor alle werkzaamheden belangrijk. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een assemblagemedewerker werkzaam kan zijn

Een assemblagemedewerker kan voor verschillende bedrijven in verschillende branches werkzaam zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fabrikanten, de auto-industrie, de machinebouw, de metaalindustrie of aan de elektrotechniek. Binnen de elektrotechniek kan een assemblagemedewerker verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van halffabricaten met betrekking tot elektronische componenten. Het is mogelijk dat een assemblagemedewerker zal samenwerken met een machineoperator of andere soorten vaklieden, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Eigenlijk kan een assemblagemedewerker overal wel werkzaam zijn waar sprake is van montagewerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het samenstellen en/of opbouwen van fietsen in een fietsenfabriek of aan het samenstellen en/of opbouwen van motoren binnen een motorfabriek.

Competenties assemblagemedewerker

De belangrijkste competentie van een assemblagemedewerker is over het algemeen dat een assemblagemedewerker aangemerkt kan worden als monteur en technicus. Daarnaast moet je beschikken over technisch inzicht. Een andere belangrijke competentie is het secuur werken, omdat je als assemblagemedewerker meestal verantwoordelijk bent voor het eindproduct (of halfproduct). Omdat een assemblagemedewerker in de meeste gevallen te maken heeft met diverse collega's en leidinggevenden kan communicatie in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Als een assemblagemedewerker te maken heeft met machines kan ook veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden van een assemblagemedewerker zijn motivatie, zelfstandigheid, presteren, doorzettingsvermogen en discipline.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als assemblagemedewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een assemblagemedewerker is over het algemeen matig tot redelijk te noemen. Dit is vooral het geval omdat in de meeste gevallen de werkzaamheden van een assemblagemedewerker gezien kunnen worden als ongeschoolde arbeid. Met andere woorden kan het lastig zijn om een passende baan te vinden als assemblagemedewerker. Dit kan wel per werkgever verschillen, omdat niet alle assemblagewerkzaamheden zomaar aangemerkt kunnen worden als ongeschoolde arbeid. Een mogelijke nieuwe baan is dus ook afhankelijk van de kennis en ervaring. Een passende vacature is meestal niet moeilijk te vinden. De doorgroeimogelijkheden van een assemblagemedewerker kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functies ploegbaas. Als ploegbaas zal je over het algemeen enkele assemblagemedewerkers aansturen binnen de organisatie. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkgever en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris assemblagemedewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Wat een assemblagemedewerker precies zal verdienen is moeilijk aan te geven, omdat lang niet alle assemblagemedewerkers fulltime werken en ook niet dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Over het algemeen zal een assemblagemedewerker een salaris verdienen tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden. Wel kunnen de verschillen binnen dit beroep groot zijn, omdat niet al het assemblagewerk ongeschoolde arbeid hoeft te betreffen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Assemblagemedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Assemblagemedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl