Loodgieter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een loodgieter is een installateur die werkzaam is in de installatietechniek. Een loodgieter moet aangemerkt worden als allround installateur, die verantwoordelijk kan zijn voor verschillende werkzaamheden. Denk hierbij aan het installeren van verwarmingsinstallaties, het installeren van cv-ketels, het aanbrengen van goten, het verwerken van zink en aan het aanleggen van afvoeren en waterleidingen. Het vakgebied van een loodgieter is breed te noemen en houdt meer in dan alleen het kunnen aanleggen en aansluiten van cv-installaties. Over het algemeen is het zo dat een loodgieter bekend is met alle vormen van installatietechniek, omdat bijvoorbeeld oudere installaties nog opgebouwd kunnen zijn uit stalen buizen. Ook is het belangrijk dat een loodgieter begrijpt hoe bepaalde systemen, zoals een cv-systeem, afvoeren en waterleidingen aangelegd moeten worden, zodat er geen problemen ontstaan met de installatie. Een goede installatie, zoals een cv-systeem en bijbehorende aan- en afvoeren, kan alleen goed functioneren als deze op de juiste manier geïnstalleerd is. In de meeste gevallen zal een loodgieter verschillende werkzaamheden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld ook aan het installeren van airco-installaties, het ontstoppen van afvoeren, het installeren van kranen en wasbakken en aan het installeren van warmte kracht installaties. De benaming loodgieter houdt in de meeste gevallen in dat het om een allround vakman gaat binnen de installatietechniek. Een loodgieter ontleent zijn naam vanuit het verleden door het gieten van lood en loden pijpen. De stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. Tegenwoordig werkt een loodgieter niet meer met loden waterleidingen, omdat dit verboden is. Waterleidingen bestaan tegenwoordig uit koper of kunststof en niet uit lood. Vanzelfsprekend kan een loodgieter wel te maken krijgen met oude loden waterleidingen. Ook zal een loodgieter regelmatig te maken hebben met oude gietijzeren afvoeren.

Een loodgieter is dus een installateur, die in de meeste gevallen aangemerkt moet worden als allround vakman. Een belangrijke aanvulling hierop is dat een loodgieter over het algemeen niet te maken heeft met elektronische installaties. Wel kan een loodgieter elektronica zoals printplaten vervangen, die in een cv-ketel zitten. Een loodgieter is juist gespecialiseerd in installaties, die te maken hebben met water en gas. Het beroep loodgieter is een mooi en breed beroep, omdat een loodgieter meer doet dan alleen het installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties. Een loodgieter beschikt juist ook over veel kennis met betrekking tot het installeren van gasleidingen, waterleidingen en rioleringen. Het op de juiste en veilige manier installeren van gasleidingen, waterleidingen en rioleringen betreft specialistische werkzaamheden. Ook het installeren van sanitair behoort tot de werkzaamheden van een loodgieter. Andere werkzaamheden die uitgevoerd worden door een loodgieter zijn het maken van zinken goten als zinkwerker. Als loodgieter heb je niet alleen te maken met moderne installaties. Een loodgieter zal bijvoorbeeld regelmatig waterleidingen tegenkomen, die gemaakt zijn van lood. Loden waterleidingen zijn niet meer toegestaan, omdat lood schadelijk is voor de gezondheid. Een loodgieter behoort loden waterleidingen te vervangen door koper of kunststof. Loden waterleidingen zijn niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar kennen ook een ander problemen. Omdat loden waterleidingen meestal door een balklaag liggen met een vrije overspanning gaan ze op den duur doorzakken, wat scheuren in het lood kan veroorzaken met lekkage als gevolg. Een reparatie aan loden waterleidingen is lastig te maken. Het is daarom beter om loden waterleiding preventief te vervangen. Bij een lekkage met loden leidingen kan ook de verzekering moeilijk doen.

Wat doet een loodgieter allemaal

Over het algemeen is een loodgieter werkzaam voor particulieren en heeft een loodgieter te maken met verschillende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van warmte kracht installaties, het installeren van airco-installaties en aan het ontstoppen van rioleringen. Vanzelfsprekend zal een loodgieter ook regelmatig te maken krijgen met het solderen van waterleidingen of pijpfitting werkzaamheden. Pijpfitting werkzaamheden bij particulieren heeft in de meeste gevallen betrekking op oude gasleidingen of waterleidingen, die onderdeel uitmaken van het verwarmingssysteem. Bij particulieren komt pijpfitting bijna niet meer voor op oude bestaande installaties na. Binnen de industrie komen pijpfitting wel veel voor. In dat geval gaat het meestal om dikwandige buizen, die gebruikt worden om vloeistoffen of gassen te transporteren. Ook bij grote gebouwen zal er gebruikgemaakt worden van pijpfitting. Een loodgieter kan aangemerkt worden als ambachtsman.

Solderen waterleiding

Het solderen van waterleidingen is niet moeilijk, maar vergt wel een goede aanpak. Als eerste zal men de juiste verbindingsstukken moeten verzamelen en deze moeten opruwen om een betere hechting te krijgen. Dit betekent dat de buitenkant van de waterleiding en de binnenkant van de koppelstukken geschuurd moeten worden. Zorg er ook voor dat eventuele bramen aan de binnenkant van de koperen buis weg zijn. Deze kunnen geluid gaan maken als er water lang stroomt of loslaten. Smeer alle delen in met soldeervet en steek de delen in elkaar. Vervolgens met een gasbrander de leiding heet stoken en het tin toevoegen. Het is niet de bedoeling om de leiding roodgloeiend te maken, omdat anders het tin zal weglopen. Als het tin is uitgevloeid is het belangrijk om te stoppen met het verhitten van de leiding, omdat anders het tin kan weglopen. Na het solderen is het belangrijk om met een vochtige doek de leiding af te koelen. Het is in alle gevallen belangrijk om gesoldeerde waterleidingen of gasleidingen te testen voordat deze weggewerkt worden. Wie honderd procent wil weten dat een systeem water- of gas dicht is kan het systeem ook onder druk brengen met lucht en een barometer. Bij het solderen van waterleidingen is het belangrijk dat er geen water aanwezig op de plek waar gesoldeerd moet worden. Mocht dit wel het geval zijn is het bijna onmogelijk om de leiding voldoende heet te stoken, en zal het tin niet vloeien.

Algemene tips leidingen

Bij het solderen van waterleidingen of gasleidingen is het belangrijk om op de brandveiligheid te letten. Dit heeft vooral betrekking op het solderen tussen oude balklagen. De stof, oude kranten of andere materialen zijn vaak kurkdroog en vatten snel brand. Als men waterleidingen gaat aansluiten is het belangrijk dat er van groot naar klein gewerkt wordt en niet andersom, zoals van twaalf millimeter naar tweeëntwintig millimeter. Dit om verstoppingen te voorkomen (dit heeft ook wel verjongen). Zorg er voor dat een warmwaterleiding niet strak door een vloer gaat. Als deze wel te strak zit kan de leiding irritant gaan tikken. Het beste kan men om de leiding een ruimte houden van een centimeter. Als een warmwaterleiding weggewerkt wordt in een muur kan het beste gebruikt gemaakt worden van een ruime mantelbuis.

Gasleiding installeren

Een nieuwe gasleiding in huizen moet volgens het bouwbesluit bij een aanpassing (verbouwing) voorzien worden van een mantelbuis, die van de meterkast in een stuk doorloopt naar het einde van de gasleiding. Mocht er ergens een lekkage ontstaat in de leiding dan is dit te ruiken aan het einde van de mantelbuis. Op deze manier is het onmogelijk dat gas zich ophoopt tussen de vloer of het plafond, wat in ernstige gevallen tot een explosie kan leiden. Aardgas is reukloos, echter wordt aardgas voorzien van tetrahydrothiofeen, waardoor aardgas geroken kan worden. De meeste mensen kennen de geur van aardgas als rotte eieren. Dit wordt gedaan, zodat een eventueel gaslek snel opgemerkt kan worden. Ook nutsbedrijven controleren bij het installeren van nieuwe gasmeters of er eventueel sprake is van een gaslek.

Cv-ketel bijvullen

Het bijvullen van een cv-installatie is niet moeilijk en kan door iedereen gedaan worden mits er een aantal zaken in de gaten gehouden worden. Als de druk te laag is zal de ketel in een storingsprogramma vallen. In dit soort gevallen is het bijvullen van de cv-installatie voldoende om de cv-ketel weer te laten functioneren. Een ketel moet tot 1,5 bar bijgevuld worden en niet meer. Let er op dat de cv-ketel niet hoger wordt bijgevuld, omdat tijdens het stoken de druk nog kan oplopen. Als een cv-ketel te veel druk heeft zal het overdrukventiel open springen om de druk automatische te verminderen in het systeem. De meeste moderne cv-ketels worden door een loodgieter voorzien van een vulkraan en een waterkraan. Hier zit dan vaak een korte slang tussen verbonden. In dit geval hoeft men alleen maar de vulkraan open te draaien en de waterkraan open te draaien om het systeem te vullen. Als de druk goed is kan men beide kranen dicht draaien. De meeste ketels gaan vanzelf werken als de druk goed is. Als er geen vaste aansluiting is bij de ketel en men via een verwarming moet bijvullen is het belangrijk om zo veel mogelijk lucht uit de slang te laten lopen voordat men gaat vullen. Het wegvallen van de druk mag eigenlijk niet vaker voorkomen dat een keer per jaar. Moet het systeem vaker gevuld worden dan is er meestal iets aan de hand. Denk bijvoorbeeld aan het expansievat dat lek is, of aan een koppeling die lekt. In het ergste geval is de cv-ketel aan vervanging toe.

Lucht in het verwarmingssysteem

Als er een borrelend geluid te horen is in het verwarmingssysteem is er sprake van lucht in de leidingen. Om deze lucht te verwijderen kan men het beste de thermostaat hoog zetten en alle radiatoren ontluchten met het ontluchtingssleuteltje. Doe dit net zo lang totdat er water uit de radiator komt. Soms kan het nodig zijn om andere radiatoren dicht te draaien, omdat de lucht op een bepaalde plek blijft hangen. Hierdoor is de lucht in veel gevallen alsnog op een geforceerde manier te verwijderen. Om deze problemen te voorkomen kan men er ook voor kiezen om automatische ontluchters te plaatsen in het systeem. Deze ontluchters worden dan op het hoogst mogelijke punt geplaatst tussen de aan- en afvoerleidingen. Als een verwarmingssysteem ondeskundig geplaatst is kan het verwijderen van lucht lastig zijn. Dit is met name zo als radiatoren en leidingen onnatuurlijk geïnstalleerd worden. Bij ernstige ontluchtingsproblemen is het meestal nodig om het systeem aan te passen. Na het ontluchten kan het nodig zijn om de installatie opnieuw te vullen.

Een loodgieter kan helpen bij:

  • Verstopte of kapotte afvoeren repareren
  • Het vervangen of repareren van goten
  • Sanitair vervangen of repareren
  • Onderhoud aan ketels of boilers
  • Aanleggen van leidingen

Wat doet een loodgieter:

Opleidingen tot loodgieter

Om als loodgieter te kunnen werken zal er een opleiding in de installatietechniek gevolgd moeten worden. De opleiding kan twee tot vier jaar duren, afhankelijk van het niveau. Tijdens de opleiding gaat de leerling loodgieter één dag naar school en zal de loodgieter vier dagen in de praktijk werken onder begeleiding van een leermeester. Tijdens de opleiding komen alle onderdelen van het vak naar voren, zoals het werken aan waterleidingen, gasleidingen, klimaatsystemen en tegenwoordig ook moderne technieken zoals zonneboilers. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende loodgieter.

Bedrijven waar een loodgieter werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een loodgieter werkzaam zijn voor een loodgietersbedrijf binnen de installatiebranche. Daarnaast kan een loodgieter werkzaam zijn als ondernemer. Er zijn tegenwoordig relatief gezien veel loodgieters werkzaam als zelfstandig ondernemer. Een loodgieter is in veel gevallen werkzaam voor particulieren, maar kan ook ingehuurd worden door andere installatiebedrijven. Als zelfstandig werkende loodgieter is het wel belangrijk dat je aangemerkt kan worden als allround vakman. Als loodgieter zal het ook regelmatig voorkomen dat je werkzaam bent als storingsmonteur.

Competenties loodgieter

De belangrijkste competentie van een loodgieter is de allround vakkennis van de installatiebranche. Daarnaast is belangrijk om volgens de voorschriften te werken met betrekking tot installaties, zodat installaties op een veilige manier gebruikt kunnen worden. Een andere belangrijke competentie is dat een loodgieter aangemerkt moet worden als allround monteur en technicus, omdat een loodgieter veel te maken heeft met montagewerkzaamheden en techniek. Over het algemeen zal een loodgieter veel samenwerken met verschillende collega's en te maken hebben met klanten. Het is daarom belangrijk dat een loodgieter over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Algemeen belangrijke woorden zijn bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, plannen, organiseren, zelfstandigheid, oplossingsgericht en adviseren. Als een loodgieter werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loodgieter

Het arbeidsmarktperspectief van een loodgieter is goed te noemen. De meeste bedrijven binnen de installatiebranche zitten te springen om goed opgeleide loodgieters en andere installateurs. Een loodgieter zal dan ook geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een loodgieter moeten gezien worden in het verder specialiseren door het behalen van aanvullende opleidingen. Ook kan het starten van een eigen loodgietersbedrijf kan gezien worden als doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris loodgieter

Een loodgieter zal in de meeste gevallen onder het cao technisch installatiebedrijf vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden gereld zijn afhankelijk van de werkgever. Een zelfstandig werkende loodgier zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Een loodgieter zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 2000 en 2600 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, ervaring en verdere verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende loodgieter kan over het algemeen meer verdienen mits je aan voldoende opdrachten kan komen. Vanzelfsprekend zijn de inkomsten ook afhankelijk van de onkosten. Denk bijvoorbeeld aan een werkplaats, kantoor en bedrijfsbus.

Read this information on Plumber in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Klempner auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Fontanero en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Loodgieter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Loodgieter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl