Loodgieter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een loodgieter is een vakman die werkzaam is binnen de installatietechniek, wat betrekking heeft op diverse specialisaties zoals het installeren van cv-ketels, het installeren van vloerverwarmingssystemen, het aanbrengen van goten, het aanleggen van afvoeren en het installeren van waterleidingen. De term loodgieter geeft in de meeste gevallen aan dat het om een allround vakman of vakvrouw gaat binnen de installatietechniek. Als loodgieter kan je dan ook verschillende werkzaamheden uitvoeren binnen de installatietechniek. Het vakgebied van een loodgieter is breed te noemen en houdt meer in dan alleen het kunnen aanleggen en aansluiten van cv-installatie. Over het algemeen is het zo dat een loodgieter bekend is met alle vormen van installatietechnieken, omdat bijvoorbeeld oudere installaties nog opgebouwd kunnen zijn uit stalen buizen. Ook is het erg belangrijk dat een loodgieter begrijpt hoe bepaalde systemen zoals een cv-systeem, afvoeren en waterleidingen aangelegd moeten worden, zodat er geen problemen kunnen ontstaan met de installatie. Een goede installatie, zoals een cv-systeem en bijbehorende aan- en afvoeren, kan alleen goed functioneren als deze op de juiste manier geïnstalleerd is. Een loodgieter ontleent zijn naam vanuit het verleden door het gieten van lood en loden pijpen. De stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. Tegenwoordig kan een loodgieter in de meeste gevallen ook gezien worden als een allround installateur. Als loodgieter zijn er ook weer diverse specialisaties mogelijk zoals het aanleggen van verwarmingsinstallaties of bijvoorbeeld het installeren van airco installaties. Het is niet ondenkbaar dat een loodgieter meerdere werkzaamheden zal uitvoeren als allround loodgier.

Een loodgieter is dus verantwoordelijk voor technische werkzaamheden en kan ook aangemerkt worden als installateur, met het belangrijke verschil dat een loodgieter over het algemeen niet met elektronica te maken heeft. Een loodgieter is juist gespecialiseerd in installaties die te maken hebben met water en gas. Het beroep loodgieter is een mooi beroep en breed beroep, omdat een loodgieter meer doet dan alleen het installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties. Een loodgieter beschikt juist ook over veel kennis met betrekking tot het installeren van gasleidingen en waterleidingen. Het op de juiste en veilige manier installeren van gasleidingen en waterleidingen betreft specialistische werkzaamheden. Ook het installeren van sanitair als loodgieter is aan te merken als specialistische werkzaamheden. Andere werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden door een loodgieter is weer het maken van zinken goten als zinkwerker.

Loden waterleiding

Tegenwoordig gebruikt men bijna alleen nog waterleidingen die van koper gemaakt zijn. Echter kan het voorkomen dat in oude huizen de waterleidingen nog uit lood bestaan. Deze loden waterleidingen kan men het beste vervangen door nieuwe. Vaak betekent dit dat alle waterleidingen tot aan de meter vernieuwd dienen te worden. Buiten dat loden leidingen niet goed zijn voor de kwaliteit van het drinkwater is er nog een ander nadeel wat naar voren kan komen namelijk lekkage. Omdat de loden leidingen vaak door een houten balklaag liggen met een vrije overspanning van 60 centimeter of meer gaan deze op den duur doorzakken wat scheuren in het lood kan veroorzaken met lekkage als gevolg. Een reparatie aan een loden waterleiding is lastig te maken mede omdat er bijna geen loodgieter te vinden is die deze reparatie op zijn naam wil hebben staan. De kans op een nieuwe lekkage op de aansluiting is aanzienlijk en er mag simpelweg geen lood meer gebruikt worden. Tevens kan het ook voorkomen dat afvoeren nog van lood zijn in een gebouw. Bij een lekkage met loden leidingen kan de verzekering moeilijk doen.

Diameter waterleiding

De meest gebruikte diameters voor waterleidingen zijn 12, 15 of 22 millimeter. Het kan voorkomen dat men een oude koperen waterleidingen tegen komt die een diameter heeft van 11 millimeter. In dit geval dient men een verloop te plaatsen of de 11 millimeter buis in zijn geheel te vernieuwen. Een sok klemmen of solderen zal niet gaan op een 11 millimeter buis omdat dit simpelweg niet dicht te krijgen is. En mocht dit wel lukken is de kans groot dat deze toch een keer gaat lekken of, erger, los springt.

Solderen waterleiding

Het solderen van waterleidingen is niet heel erg moeilijk maar vergt wel een goede aanpak. Als eerste zal men de juiste verbindingsstukken moeten verzamelen en deze moeten opruwen om een betere hechting te krijgen. Dit betekent: de leiding schuren en de binnenkant van de te gebruiken koppelstukken schuren. Zorg er ook voor dat eventuele bramen aan de binnenkant van de koperen buis weg zijn. Deze kunnen geluid gaan maken als er water lang stroomt of loslaten. Smeer alle delen in met soldeervet en steek de delen in elkaar. Vervolgens met een gasbrander de leiding heet stoken en het tin toevoegen. Het is niet de bedoeling de leiding rood loeiend te maken omdat anders de tin weer wegloopt. Als de tin goed uitgevloeid is dient men niet de leiding te blijven verwarmen omdat anders de tin ook weer weg kan lopen. Als men denkt dat de leiding goed dicht is gevloeid kan men met een vochtige doek de verbinding afkoelen. Het is raadzaam om leidingen die weggewerkt worden eerst te controleren om ellende later te voorkomen. Als men een waterleiding gaat solderen is het belangrijk dat er geen water in de buis staat. Mocht dit wel het geval zijn is het bijna onmogelijk om de leiding voldoende heet te stokken en zal de tin niet vloeien.

Tips voor het solderen

Wanneer men in oude huizen een brander gaat gebruiken moet men goed oppassen dat er geen brand ontstaat wanneer men bijvoorbeeld tussen de vloeren aan het solderen gaat. De stof, oude kranten of andere spullen zijn vaak kurkdroog en vatten snel brand. Wanneer men waterleidingen gaat aansluiten is het belangrijk dat er van groot naar klein gewerkt wordt en niet andersom zoals van 12 millimeter naar 22 millimeter. Dit om verstoppingen te voorkomen (dit heeft ook wel verjongen). Zorg er voor dat een warmwaterleiding niet strak door een vloer gaat. Als deze wel te strak zit kan de leiding irritant gaan tikken. Het beste kan men om de leiding een ruimte houden van een centimeter. Wanneer een warmwaterleiding weggewerkt wordt in een muur kan men het beste een ruimere mantelbuis om de leiding aan brengen.

Gasleiding

Een nieuwe gasleiding in oude huizen moet volgens het bouwbesluit bij een aanpassing (verbouw) voorzien worden van een mantelbuis die van de meterkast in een stuk doorloopt naar het einde van de gasleiding. Mocht er ergens een lekkage ontstaat in de leiding dan is dit te ruiken aan het einde van de mantelbuis. Op deze manier is het onmogelijk dat gas zich ophoopt ergens tussen de vloeren of plafonds wat in ernstige gevallen tot een explosie kan leiden.

CV ketel bijvullen

Het bijvullen van de cv installatie is geen moeilijke klus en is door iedereen te doen mits er een paar zaken in de gaten gehouden worden. Wanneer de druk te laag is zal de ketel in een storingsprogramma vallen. In dit soort gevallen is het bijvullen voldoende om de ketel weer te laten functioneren. Een ketel moet tot 1,5 bar bijgevuld worden en niet meer. Let er op dat de ketel niet hoger wordt bijgevuld omdat tijdens het stoken de druk nog kan stijgen. Wanneer men de ketel te veel vult kan dit tot gevolg hebben dat het overdrukventiel open springen om de druk te verminderen in het systeem.

De meeste moderne ketels worden door de installateur voorzien van een vulkraan en een waterkraan bij de ketel. Hier zit dan vaak een korte slang tussen verbonden. In dit geval hoeft men alleen maar de vulkraan open te draaien en de waterkraan open te draaien en de ketel wordt gevuld. Als de druk goed is kan men beide kranen weer dicht draaien. De meeste ketels gaan dan vanzelf weer werken als de druk goed is. Let er op dat de waterkraan dichtgedraaid wordt na afloop van het vullen. Wanneer er geen vaste aansluiting is bij de ketel en men bijvoorbeeld het systeem via een verwarming moet bijvullen is het belangrijk om zo veel mogelijk lucht uit de slang te laten lopen voordat men gaat vullen. Het wegvallen van de druk in het systeem komt veel voor en is niet zo erg. De meeste installaties moeten wel een of twee keer per jaar op druk gebracht worden. Is het vaker dan twee keer per jaar dan zal er iets anders aan de hand zijn zoals het drukvat dat kapot is of een lekkage in het systeem.

Lucht in het verwarmingssysteem

Wanneer er een borrelend geluid te horen is in een verwarmingssysteem is er sprake van lucht in de leidingen. Om deze lucht te verwijderen kan men het beste de thermostaat hoog zetten en dan alle radiatoren ontluchten met het ontluchtingssleuteltje. Doe dit totdat er water uit komt. Soms kan het nodig zijn om een radiator dicht te draaien omdat de lucht op een plek blijft hangen zodat deze geforceerd wordt en wel te verwijderen is. Om al deze problemen te voorkomen kan men er ook voor kiezen om automatische ontluchters te plaatsen in het systeem. Deze ontluchters worden dan op het hoogst mogelijke punt geplaatst tussen de aan en afvoer leidingen. Deze ontluchters laten de lucht dan uit het systeem. Na het ontluchten kan het nodig zijn om de installatie opnieuw te vullen. Als een verwarmingssysteem ondeskundig geplaatst is kan dit betekenen dat het verwijderen van de lucht een lastige klus is. Dit is met name zo wanneer een radiator verkeer geplaatst is en de leidingen onnatuurlijk lopen.

Een loodgieter kan helpen bij:

  • Verstopte of kapotte afvoeren repareren
  • Het vervangen of repareren van goten
  • Sanitair vervangen of repareren
  • Onderhoud aan ketels of boilers
  • Aanleggen van leidingen

Solderen van leidingen:

Bijvullen van een CV-ketel:

Opleidingen tot loodgieter

Om als loodgieter te kunnen werken zal er een opleiding in de installatietechniek gevolgd moeten worden. De opleiding kan twee tot vier jaar duren, afhankelijk van het niveau. Tijdens de opleiding gaat de leerling loodgieter één dag naar school en zal de loodgieter vier dagen in de praktijk werken onder begeleiding van een leermeester. Tijdens de opleiding komen alle onderdelen van het vak naar voren, zoals het werken aan waterleidingen, gasleidingen, klimaatsystemen en tegenwoordig ook moderne technieken zoals zonneboilers. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende loodgieter.

Bedrijven waar een loodgieter werkzaam kan zijn

Een loodgieter is over het algemeen werkzaam voor loodgietersbedrijven binnen de installatietechniek. Als loodgieter kan je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn binnen de installatietechniek, omdat er veel verschillende disciplines zijn binnen de installatiebranche. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven die zich richten op het installeren van airco systemen of aan installatiebedrijven die voor nutsbedrijven nieuwe meters installeren in gebouwen. Daarnaast is het zeker niet ondenkbaar dat een loodgieter werkzaam is als ondernemer. Er zijn tegenwoordig veel zelfstandig werkende loodgieters actief die over het algemeen verschillende werkzaamheden uitvoeren.

Competenties loodgieter

De belangrijkste competentie van een loodgieter is de allround vakkennis van de installatiebranche. Daarnaast is het al loodgieter erg belangrijk om volgens de voorschriften te werken met betrekking tot installaties, zodat deinstallaties op een veilige manier gebruikt kunnen worden. Een andere belangrijke competentie als loodgieter is dat een loodgieter aangemerkt moet kunnen worden als allround monteur en technicus, omdat een loodgieter veel te maken heeft met montagewerkzaamheden en techniek. Over het algemeen zal een loodgieter veel samenwerken met diverse collega's en te maken hebben met klanten. Het is daarom erg belangrijk dat een loodgieter over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Algemeen belangrijke woorden zijn bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, plannen, organiseren, zelfstandigheid, oplossingsgericht en adviseren. Als een loodgieter werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loodgieter

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide loodgieter is over het algemeen zeer goed te noemen. De meeste bedrijven binnen de installatiebranche zitten te springen om goed opgeleide loodgieters en andere installateurs. Een loodgieter zal dan ook geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden als loodgieter kunnen gezien worden in het verder specialiseren als loodgieter door het behalen van aanvullende opleidingen. Ook kan het starten van een eigen loodgietersbedrijf gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris loodgieter

Een goed opgeleide loodgieter met ervaring verdient ongeveer 2600 euro bruto per maand. Als loodgieter kan je ook prima als zelfstandige aan het werk en zelf je verantwoordelijkheid nemen bij het aannemen van klussen. De verdiensten als zelfstandig loodgieter zullen over het algemeen hoger zijn dan in loondienst, afhankelijk van het werk dat binnen gehaald zal worden. Een loodgieter werkt doorgaans door heel het land en zal ook regelmatig buiten werktijden werken, omdat de klanten vaak in de winter storingen krijgen aan hun installatie. Als het echt koud is kan een loodgieter iemand niet in de kou laten zitten.

Mijnzzp.nl