Loodgieter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een loodgieter is werkzaam binnen de installatietechniek, wat betrekking heeft op diverse specialisaties zoals het installeren van cv-ketels, het installeren van vloerverwarmingssystemen, het aanbrengen van goten, het aanleggen van afvoeren en het installeren van waterleidingen. De term loodgieter geeft in de meeste gevallen aan dat het om een allround vakman of vakvrouw gaat binnen de installatietechniek. Als loodgieter kan je dan ook verschillende werkzaamheden uitvoeren binnen de installatietechniek. Het vakgebied van een loodgieter is breed te noemen en houdt meer in dan alleen het kunnen aanleggen en aansluiten van cv-installatie. Je zal als loodgieter bekend moeten zijn met alle vormen van installatietechnieken, omdat bijvoorbeeld oudere installaties nog opgebouwd kunnen zijn uit stalen buizen. Ook is het belangrijk dat een loodgieter begrijpt hoe systemen zoals een cv-systeem, afvoeren en waterleidingen aangelegd moeten worden, zodat er geen problemen kunnen ontstaan met de installatie. Een goede installatie, zoals een cv-systeem en bijbehorende aan- en afvoeren, kan alleen goed werken als deze op de juiste manier geïnstalleerd is.

Een loodgieter ontleent zijn naam aan vroeger door het gieten van lood en loden pijpen. De stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. Tegenwoordig komt het steeds meer voor dat er loodgieters bestaan die een eigen tak hebben in de branche waar ze werkzaam zijn. De ene loodgieter is gespecialiseerd in verwarmingsinstallaties en de ander in sanitair.

Bedrijven die werkzaam zijn in deze branche werken vaak met een 24 uurs dienst. Vooral in de winterperiode komt het vaak voor dat deze bedrijven het erg druk hebben. Dit komt vaak doordat ketels het in de winter het laten afweten bij intensief gebruik. Ook bevroren leidingen is een van de oorzaken dat de bedrijven het dan vaak druk hebben.

Veel loodgieters zijn aangesloten bij de UNETO-VNI. Dit is een Nederlands ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De organisatie is ontstaan in 2002. De organisatie waakt over de belangen en levert diensten ten behoeve van de leden.

Waterleiding

De waterleidingen in een gebouw behoren tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw. De leiding tot aan de watermeter en de watermeter zelf vallen onder de verantwoordelijkheid van het nutsbedrijf dat in de regio actief is. De nutsbedrijven verzorgen de levering van water, gas en elektra en sturen hier rekeningen voor.

Wanneer er ergens lekkage is in een waterleiding kan men het beste de hoofdkraan dichtdraaien om ergere lekkage te voorkomen, of om de waterleiding te repareren. Na het dichtdraaien kan men het aftap kraantje open draaien om het water uit de leidingen te laten lopen. Indien dit nodig is kan men het water het beste opvangen om schade bij buren te voorkomen. Om de leidingen goed leeg te laten lopen is het meestal nodig diverse kranen open te draaien en eventueel het toilet door te spoelen zodat de stortbak leeg is. Op deze manier kan er lucht in de leidingen komen waardoor deze beter leeg lopen.

Loden waterleiding

Tegenwoordig gebruikt men bijna alleen nog waterleidingen die van koper gemaakt zijn. Echter kan het voorkomen dat in oude huizen de waterleidingen nog uit lood bestaan. Deze loden waterleidingen kan men het beste vervangen door nieuwe. Vaak betekent dit dat alle waterleidingen tot aan de meter vernieuwd dienen te worden.

Buiten dat loden leidingen niet goed zijn voor de kwaliteit van het drinkwater is er nog een ander nadeel wat naar voren kan komen:lekkage. Omdat de loden leidingen vaak door een houten balklaag liggen met een vrije overspanning van 60 centimeter of meer gaan deze op den duur doorzakken wat scheuren in het lood kan veroorzaken met lekkage als gevolg. Een reparatie aan een loden waterleiding is lastig te maken mede omdat er bijna geen loodgieter te vinden is die deze reparatie op zijn naam wil hebben staan. De kans op een nieuwe lekkage op de aansluiting is aanzienlijk en er mag simpelweg geen lood meer gebruikt worden. Tevens kan het ook voorkomen dat afvoeren nog van lood zijn in een gebouw. Bij een lekkage met loden leidingen kan de verzekering moeilijk doen.

Diameter waterleiding

De meest gebruikte diameters voor waterleidingen zijn 12, 15 of 22 millimeter. Het kan voorkomen dat men een oude koperen waterleidingen tegen komt die een diameter heeft van 11 millimeter. In dit geval dient men een verloop te plaatsen of de 11 millimeter buis in zijn geheel te vernieuwen. Een sok klemmen of solderen zal niet gaan op een 11 millimeter buis omdat dit simpelweg niet dicht te krijgen is. En mocht dit wel lukken is de kans groot dat deze toch een keer gaat lekken of, erger, los springt.

Solderen waterleiding

Het solderen van waterleidingen is niet heel erg moeilijk maar vergt wel een goede aanpak. Als eerste zal men de juiste verbindingsstukken moeten verzamelen en deze moeten opruwen om een betere hechting te krijgen. Dit betekent: de leiding schuren en de binnenkant van de te gebruiken koppelstukken schuren. Zorg er ook voor dat eventuele bramen aan de binnenkant van de koperen buis weg zijn. Deze kunnen geluid gaan maken als er water lang stroomt of loslaten.

Smeer alle delen in met soldeervet en steek de delen in elkaar. Vervolgens met een gasbrander de leiding heet stoken en het tin toevoegen. Het is niet de bedoeling de leiding rood loeiend te maken omdat anders de tin weer wegloopt. Als de tin goed uitgevloeid is dient men niet de leiding te blijven verwarmen omdat anders de tin ook weer weg kan lopen. Als men denkt dat de leiding goed dicht is gevloeid kan men met een vochtige doek de verbinding afkoelen. Het is raadzaam om leidingen die weggewerkt worden eerst te controleren om ellende later te voorkomen. Als men een waterleiding gaat solderen is het belangrijk dat er geen water in de buis staat. Mocht dit wel het geval zijn is het bijna onmogelijk om de leiding voldoende heet te stokken en zal de tin niet vloeien.

Tips voor het solderen

Wanneer men in oude huizen een brander gaat gebruiken moet men goed oppassen dat er geen brand ontstaat wanneer men bijvoorbeeld tussen de vloeren aan het solderen gaat. De stof, oude kranten of andere spullen zijn vaak kurkdroog en vatten snel brand.

Wanneer men waterleidingen gaat aansluiten is het belangrijk dat er van groot naar klein gewerkt wordt en niet andersom zoals van 12 millimeter naar 22 millimeter. Dit om verstoppingen te voorkomen (dit heeft ook wel verjongen).

Zorg er voor dat een warmwaterleiding niet strak door een vloer gaat. Als deze wel te strak zit kan de leiding irritant gaan tikken. Het beste kan men om de leiding een ruimte houden van een centimeter. Wanneer een warmwaterleiding weggewerkt wordt in een muur kan men het beste een ruimere mantelbuis om de leiding aan brengen.

Gasleiding

Een nieuwe gasleiding in oude huizen moet volgens het bouwbesluit bij een aanpassing (verbouw) voorzien worden van een mantelbuis die van de meterkast in een stuk doorloopt naar het einde van de gasleiding. Mocht er ergens een lekkage ontstaat in de leiding dan is dit te ruiken aan het einde van de mantelbuis. Op deze manier is het onmogelijk dat gas zich ophoopt ergens tussen de vloeren of plafonds wat in ernstige gevallen tot een explosie kan leiden.

CV ketel bijvullen

Het bijvullen van de cv installatie is geen moeilijke klus en is door iedereen te doen mits er een paar zaken in de gaten gehouden worden. Wanneer de druk te laag is zal de ketel in een storingsprogramma vallen. In dit soort gevallen is het bijvullen voldoende om de ketel weer te laten functioneren. Een ketel moet tot 1,5 bar bijgevuld worden en niet meer. Let er op dat de ketel niet hoger wordt bijgevuld omdat tijdens het stoken de druk nog kan stijgen. Wanneer men de ketel te veel vult kan dit tot gevolg hebben dat het overdrukventiel open springen om de druk te verminderen in het systeem.

De meeste moderne ketels worden door de installateur voorzien van een vulkraan en een waterkraan bij de ketel. Hier zit dan vaak een korte slang tussen verbonden. In dit geval hoeft men alleen maar de vulkraan open te draaien en de waterkraan open te draaien en de ketel wordt gevuld. Als de druk goed is kan men beide kranen weer dicht draaien. De meeste ketels gaan dan vanzelf weer werken als de druk goed is. Let er op dat de waterkraan dichtgedraaid wordt na afloop van het vullen.

Wanneer er geen vaste aansluiting is bij de ketel en men bijvoorbeeld het systeem via een verwarming moet bijvullen is het belangrijk om zo veel mogelijk lucht uit de slang te laten lopen voordat men gaat vullen.

Het wegvallen van de druk in het systeem komt veel voor en is niet zo erg. De meeste installaties moeten wel een of twee keer per jaar op druk gebracht worden. Is het vaker dan twee keer per jaar dan zal er iets anders aan de hand zijn zoals het drukvat dat kapot is of een lekkage in het systeem.

Lucht in het verwarmingssysteem

Wanneer er een borrelend geluid te horen is in een verwarmingssysteem is er sprake van lucht in de leidingen. Om deze lucht te verwijderen kan men het beste de thermostaat hoog zetten en dan alle radiatoren ontluchten met het ontluchtingssleuteltje. Doe dit totdat er water uit komt. Soms kan het nodig zijn om een radiator dicht te draaien omdat de lucht op een plek blijft hangen zodat deze geforceerd wordt en wel te verwijderen is.

Om al deze problemen te voorkomen kan men er ook voor kiezen om automatische ontluchters te plaatsen in het systeem. Deze ontluchters worden dan op het hoogst mogelijke punt geplaatst tussen de aan en afvoer leidingen. Deze ontluchters laten de lucht dan uit het systeem. Na het ontluchten kan het nodig zijn om de installatie opnieuw te vullen.

Als een verwarmingssysteem ondeskundig geplaatst is kan dit betekenen dat het verwijderen van de lucht een lastige klus is. Dit is met name zo wanneer een radiator verkeer geplaatst is en de leidingen onnatuurlijk lopen.

Hoe werkt een loodgieter

Een loodgieter rekent gemiddeld tussen de € 35,- per uur en de € 45,- per uur exclusief BTW. Doorgaans worden kleine klussen zoals een wastafel vernieuwen en aansluiten op uurbasis in rekening gebracht. De grotere klussen worden aangenomen tegen een vaste prijs. Het vervangen van een ketel is bijvoorbeeld een klus die vaak tegen een aangenomen prijs wordt uitgevoerd. Dit soort klussen zijn over het algemeen goed in te schatten voor de loodgieter en redelijk makkelijk te calculeren. In de meeste gevallen gaat het om een nieuwe ketel en wat leidingwerk wat aangepast dient te worden onder de ketel. Ook het jaarlijks onderhoud aan een ketel zoals het schoonmaken van de ketel zal over het algemeen tegen een vaste prijs gedaan worden.

Wanneer het bijvoorbeeld om grotere verbouwingen gaat waar veel leidingen in de balklaag weg gewerkt dienen te worden is een aangenomen prijs al een stuk lastiger omdat de loodgieter dan vaak onverwachte situaties tegen kan komen. Zo is het verwijderen van oude leidingen, zoals loden leidingen, moeilijk in te schatten wanneer de vloeren nog netjes dicht zitten. Na het open van de vloer is het pas goed zichtbaar hoe de leiding precies lopen en hoe deze het best vervangen kunnen worden. Ook afvoeren in een vloer zijn vaak lastig in te schatten wanneer deze vervangen dienen te worden. Bij afvoeren komt er nog een probleem bij en dat is dat deze niet altijd door de balklaag heen geboord kunnen worden en er dus soms een creatieve oplossing gezocht moet worden voor de nieuwe leidingen.

Het komt in oude huizen ook nogal eens voor dat de zichtbare waterleidingen en afvoeren boven de vloer netjes van koper en P.V.C. zijn gemaakt en onder de vloer aan loden leidingen gekoppeld zijn. Een goede loodgieter zal deze leidingen in zijn geheel willen vervangen, wat de nodige werkzaamheden met zich mee zal brengen. Ook het vervangen van leidingen ten behoeve van een C.V. installatie is soms lastig in te schatten omdat leidingen onder vloer of in het plafond kunnen lopen en dus niet zichtbaar zijn.

Wanneer het om grote verbouwingen gaat heeft een loodgieter vaak ook te maken met andere mensen waar deze dan afhankelijk van is, zoals een timmerman. De timmerman zal vaak de vloeren en plafonds toegankelijk maken voor de loodgieter, waarna deze zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Ook komt het nogal eens voor dat leidingen pas geplaatst kunnen worden nadat de muren gestukadoord zijn. Dit kan soms betekenen dat een loodgieter niet in een ruk door kan gaan en soms meerdere keren terug moet komen om zijn werkzaamheden te kunnen doen. Dit alles maakt het soms lastig om een goede prijs te kunnen bepalen voor een loodgieter.

Een loodgieter kan helpen bij verschillende werkzaamheden zoals:

  • Verstopte of kapotte afvoeren repareren
  • Het vervangen of repareren van goten
  • Sanitair vervangen of repareren
  • Onderhoud aan ketels of boilers
  • Aanleggen van leidingen

Film over het solderen van leidingen:

Bijvullen van een CV-ketel:

Opleidingen tot loodgieter

Om als loodgieter te kunnen werken zal er een opleiding in de installatietechniek gevolgd moeten worden. De opleiding kan twee tot vier jaar duren, afhankelijk van het niveau. Tijdens de opleiding gaat de leerling loodgieter één dag naar school en zal de loodgieter vier dagen in de praktijk werken onder begeleiding van een leermeester. Tijdens de opleiding komen alle onderdelen van het vak naar voren, zoals het werken aan waterleidingen, gasleidingen, klimaatsystemen en tegenwoordig ook moderne technieken zoals zonneboilers.

Bedrijven waar een loodgieter werkzaam kan zijn

Een loodgieter kan bij verschillende bedrijven gaan werken, zoals een loodgietersbedrijf en de installatietechniek. De keus voor installatietechniek is vrij breed, omdat de werkzaamheden nogal kunnen verschillen. Installaties komen overal voor, maar bij grote bedrijven zijn het vaak ingewikkelde installaties die mogelijk extra certificering vragen van de loodgieter. Ook voor het plaatsen en onderhouden van airco-installaties is er extra certificering nodig.

Competenties loodgieter

Als loodgieter is het belangrijk om veilig en volgens voorschriften te werken. De installaties moeten veilig kunnen draaien, zonder dat er ongelukken gebeuren. Voor de veiligheid is veel aandacht in de loodgietersbranche. Het komt regelmatig voor dat leveranciers meldingen doorgeven dat bepaalde onderdelen vervangen dienen te worden. Daarnaast wordt er natuurlijk met gasleidingen gewerkt die niet mogen lekken. Het vak loodgieter is erg breed te noemen, en de loodgieter is dan ook meestal een allround vakman. Een loodgieter kan bijvoorbeeld ook zinkwerk plaatsen, zoals zinken goten. Het solderen van zink vraagt veel aandacht en vakkennis.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loodgieter

Voor een goed opgeleide loodgieter is er veel werk. Installatiebedrijven staan vaak te springen om nieuwe vakmensen die het vak verstaan. Mede door de steeds nieuwe technieken verandert het vak continu. Als loodgieter zijn er niet echt doorgroeimogelijkheden, maar zijn er wel specialisaties waar de loodgieter zich op kan richten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris loodgieter

Een goed opgeleide loodgieter met ervaring verdient ongeveer 2600 euro bruto per maand. Als loodgieter kan je ook prima als zelfstandige aan het werk en zelf je verantwoordelijkheid nemen bij het aannemen van klussen. De verdiensten als zelfstandig loodgieter zullen over het algemeen hoger zijn dan in loondienst, afhankelijk van het werk dat binnen gehaald zal worden. Een loodgieter werkt doorgaans door heel het land en zal ook regelmatig buiten werktijden werken, omdat de klanten vaak in de winter storingen krijgen aan hun installatie. Als het echt koud is kan een loodgieter iemand niet in de kou laten zitten.

Mijnzzp.nl