Zinkwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep zinkwerker
Werken als allround zinkwerker
Plaatsen zinken goten
Zinken dakgoot solderen
Hoe oud zink solderen?
Zink solderen
Zinkwerk op maat bestellen
Kosten zinkwerk
Beroepsfilm zink solderen:
Beroepsfilm koper solderen:
Opleidingen tot zinkwerker
Bedrijven waar een zinkwerker werkzaam kan zijn
Competenties zinkwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zinkwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris zinkwerker
Eigen bedrijf starten als Zinkwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Zinkwerker

Beroep zinkwerker

Een zinkwerker is een dakdekker of loodgieter, die zich gespecialiseerd heeft in het monteren, bewerken en solderen van zink. Zink kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals goten, hemelwaterafvoeren, dakbedekking en omlijstingen. Omlijstingen heeft meestal betrekking op de zijkanten van dakkapellen of een ander dakvlak, dat waterdicht gemaakt wordt door middel van zink. Het bewerken en toepassen van zink wordt in de praktijk meestal gecombineerd met het loodgietersvak. Maar het solderen, bewerken en monteren van zink is ook iets wat overgelaten kan worden aan een gespecialiseerde zinkwerker, omdat ervaring als zinkwerker belangrijk is. Het op de juiste manier toepassen van zink is belangrijk, evenals het dicht solderen van de naden. Vooral het netjes dicht laten vloeien van zink naden vergt ervaring, zodat er geen lekkages ontstaan. Een zinkwerker is meestal ook gespecialiseerd in koperen goten en afvoeren. Zink is binnen de installatiebranche en bouwsector een populair materiaal, omdat zink veel toepassingsmogelijkheden kent. Daarnaast is zink duurzaam als het op de juiste manier toegepast wordt. Door het gebruiken van zink zijn ook lastige constructies waterdicht te maken, wat met andere bouwmaterialen minder makkelijk is. Denk bijvoorbeeld aan lastige hoeken, die met zink waterdicht gemaakt worden. Zoals eerder omschreven vraagt het bewerken en verwerken van zink wel om de nodige vakmanschap, omdat ervaring en kennis belangrijk zijn. Het is niet zo dat alleen loodgieters met zink werken. Ook dakdekkers maken regelmatig gebruik van zink. Zink is vooral populair als toepassing voor dakgoten, omdat zink relatief gezien niet veel kost en goed bewerkbaar is. Daarnaast is de levensduur van zink lang, mits het op de juiste manier aangebracht wordt. Een goot van zink gaat minstens veertig jaar mee als deze op de juiste manier gemonteerd is. Als er bijvoorbeeld water in de goot blijft staan zal dit de levensduur van het zink verkorten.

Werken als allround zinkwerker

Een zinkwerker is dus een loodgieter of dakdekker, die zich gespecialiseerd heeft in het bewerken en toepassen van zink als bouwmateriaal. Over het algemeen zijn loodgieters verantwoordelijk voor het maken van goten en afvoeren. Dakdekkers kunnen met zink te maken hebben als dakbedekking. Het werken met zink vraagt in alle gevallen om deskundigheid en ervaring, omdat zink alleen lang meegaat als het op de juiste manier toegepast wordt. Denk bijvoorbeeld aan goten van zink, die minder lang meegaan als er water in de goot blijft staan. Ook bladeren in een zinken goot verkorten de levensduur aanzienlijk. Dit komt doordat regenwater zuren bevat, waardoor het zink sneller aangetast wordt. Ook bij rottende bladeren komen zuren vrij, die het zink aantasten. Het is daarom zo belangrijk om zinken goten jaarlijks schoon te maken, zodat de goten langer meegaan. Een ander belangrijk punt bij zinken goten is dat ze niet in aanraking mogen komen met roest. Roest is funest voor de levensduur van zink. Denk hierbij aan roestige gootbeugels, die in aanraking komen met het zink. Bij nieuwe goten komt het nogal eens voor dat er spijkers in de goot vallen tijdens werkzaamheden. Controleer daarom altijd na de bouwperiode of er geen verdwaalde spijkers in de goot liggen om problemen te voorkomen.

Deze eerder genoemde gevallen tasten allemaal de oxidelaag van zink aan, waardoor het zink sneller zal vergaan. Spijkers in zinken goten kunnen binnen een paar jaar voor lekkage zorgen, omdat het zink vergaat. Een andere combinatie met zink die niet goed gaat, is een zinken goot die water opvangt afkomstig van bitumen dakbedekking. Water afkomstig van bitumen dakbedekking veroorzaakt carbolzuur, wat leidt tot schade die bekend staat als bitumencorrosie. Zink en carbolzuur gaan absoluut niet samen en zal ervoor zorgen dat de goot binnen enkele jaren vervangen moet worden. Zinken goten die in aanraking komen met water afkomstig van bitumen dakbedekking moeten behandeld worden met een speciale coating, waardoor de levensduur verlengd wordt.

Plaatsen zinken goten

Het plaatsen van zinken goten is in de meeste gevallen maatwerk. Dit betekent dat de zinkwerker eerst de bestaande goot zal opmeten voordat hij of zij de nieuwe gootdelen kan bestellen. Zinken goten worden in de meeste gevallen gemaakt door gespecialiseerde bedrijven, die zink kunnen zetten door middel van zetmachines. De zinkwerker zal vervolgens de nieuwe gootdelen monteren en afwerken. De afwerking heeft betrekking op het plaatsen van de goot zelf, het monteren van de kopschotjes, het solderen van de naden en het maken en solderen van de hemelwaterafvoeren. Uiteraard zal de zinkwerker ook de afvoeren aansluiten op de nieuwe goot en de riolering. Hemelwaterafvoeren (HWA) worden in veel gevallen ook in zink uitgevoerd, omdat dat dit beter past bij de zinken goten en omdat zink sterker is dan PVC. Als een hemelwaterafvoer echt beschermd moet worden, zoals in een drukke binnenstad, kan deze ook uitgevoerd worden door middel van een verzinkte stalen buis. Hemelwaterafvoeren van verzinkt staal worden meestal toegepast om schade door vandalisme te voorkomen. Dit is ook een groot nadeel van koperen goten en afvoeren, omdat ze regelmatig gestolen worden.

Zinken dakgoot solderen

Een nieuwe zinken dakgoot solderen is over het algemeen goed te doen. Wel moet voor het solderen het zink altijd in een blank zijn. Bij oud zink kan er sprake zijn van vervuiling en een patinalaag, die het beste verwijderd kan worden door middel van schuren. Vervolgens breng je soldeervloeistof aan en soldeer je het op dezelfde manier als nieuw zink. Gebruik wel een goede soldeerbout voor de zinken dakgoot.

Hoe oud zink solderen?

Bij het solderen van oud zink is het erg belangrijk om de soldeerbout niet te lang op het zink te houden. Oud zink kan namelijk dunner zijn en daardoor kunnen er relatief snel gaten ontstaan in het zink. Ook is het goed schoonmaken van het oude zink erg belangrijk voor de hechting.

Zink solderen

Het solderen van zink is iets waar de nodige ervaring bij komt kijken. Het solderen van nieuwe zink is makkelijker dan het solderen van oud zink, omdat oud zink vervuild is en meestal dunner is dan nieuw zink. Bij oud en dunner zink is de kans groter dat er gaten ontstaan in het zink tijdens het solderen. Door de aanwezige vervuiling is ook de hechting moeilijker. In alle gevallen zal zink eerst schoongemaakt moeten worden voordat de soldeervloeistof aangebracht kan worden. Het schoonmaken gebeurt door het schuren van het zink met schuurpapier of het schrapen van het zink, zodat het zink metaalblank is. Nadat de soldeervloeistof is aangebracht kan het echte solderen beginnen. Het is belangrijk om eerst de soldeerbout goed te verwarmen, omdat het solderen anders niet zal lukken. Zet de soldeerbout op het zink en laat het soldeertin invloeien. Het soldeertin zal vanzelf invloeien, omdat deze in de naad gezogen wordt.

Het is belangrijk om tijdens het solderen de soldeerbout niet te verwijderen van het zink, omdat er anders geen goede vloeiing zal ontstaan. Het toevoegen van het soldeertin aan de soldeerbout moet aan de zijkant van de soldeer-kop gedaan worden. Zink moet overlappend gesoldeerd worden. Soldeertin zal overal uitvloeien waar soldeervloeistof is aangebracht. Smeer dus niet te veel soldeervloeistof op plekken waar dit niet nodig is. Maak na het solderen de soldeernaden schoon met een vochtige doek, waardoor de overtollige soldeervloeistof verwijderd wordt. Soldeervloeistof is agressief en zal het zink aantasten als het niet verwijderd wordt na het solderen. Doe dit overigens niet met te veel water, omdat de soldeervloeistof anders verdund wordt en mogelijk overal in de goot terecht komt. Het schoonmaken met een vochtige doek is genoeg. Wie zelf nog nooit gesoldeerd heeft kan dit beter eerst een paar keer oefenen op restmateriaal.

Zinkwerk op maat bestellen

Tegenwoordig is het in veel gevallen ook mogelijk om zinkwerk op maat te bestellen. Dit is bijvoorbeeld erg handig wanneer iemand zinken deklijsten nodig heeft. Wanneer de standaard modellen geen uitkomst bieden is het vaak mogelijk om zinken of koperen deklijsten op maat te bestellen. Deze zinken deklijsten zijn in de meeste gevallen maximaal twee meter lang en kunnen verbonden worden door te solderen of te verlijmen. Zinken en koperen deklijsten bieden dezelfde bescherming als een normale daktrim.

Kosten zinkwerk

Zinkwerk is over het algemeen een stuk kostbaarder dan andere bouwmaterialen, zoals pvc-goten of afvoeren. Tegenwoordig worden er ook steeds vaker complete zinken daken aangebracht. Vanzelfsprekend zijn de kosten voor het gebruiken van zink hoger dan bij andere bouwmaterialen het geval is. Wie echter naar de levensduur gaat kijken, zal al snel zien dat de terugverdientijd van zink gunstig is. Wel is het belangrijk dat het zinkwerk wordt aangebracht door een vakman om de levensduur te kunnen garanderen.

Beroepsfilm zink solderen:

Beroepsfilm koper solderen:

Opleidingen tot zinkwerker

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot zinkwerker. Een zinkwerker is over het algemeen een loodgieter. De meest gerichte opleiding als zinkwerker is dan ook de Mbo-opleiding servicetechnicus installatietechniek. Deze opleiding is wel veel breder dan het alleen leren werken met zink. Het leren bewerken, installeren en solderen van zink betreft werkzaamheden, die in de meeste gevallen in de praktijk aangeleerd worden door ervaren collega's, die in dat geval gezien kunnen worden als leermeester. Dit neemt niet weg dat er ook op school aandacht kan zijn voor het leren solderen van zink. Als je een eigen bedrijf gaat starten als zinkwerker, dan is het nodig om de boekhouding bij te houden. Dit kun je vrij eenvoudig doen met behulp van goede boekhoudsoftware.

Bedrijven waar een zinkwerker werkzaam kan zijn

Een zinkwerker is over het algemeen werkzaam voor een loodgietersbedrijf of voor een dakdekkersbedrijf. Daarnaast kan een zinkwerker werkzaam zijn als ondernemer. Zoals eerder omschreven betreft het bewerken, installeren en solderen van zink werkzaamheden die in de meeste gevallen uitgevoerd worden door ervaren vaklieden.

Competenties zinkwerker

De belangrijkste competentie van een zinkwerker is de allround vakkennis van installatietechniek. Met andere woorden moet een zinkwerker aangemerkt kunnen worden als volwaardig installateur. Ook het secuur werken is belangrijk, omdat goten netjes moeten passen en niet mogen lekken. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, inzicht, vakkundig, communicatie, adviseren, monteren, controleren, plannen, organiseren en samenwerken. Als laatste is het ook belangrijk om veiligheid te benoemen, omdat de meeste zinkwerkers regelmatig op hoogte werkzaam zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zinkwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een zinkwerker is goed te noemen. Zinkwerk is een aparte discipline, die niet iedereen beheerst. Het verkrijgen van werk als zinkwerker zal dan ook geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden van een zinkwerker zijn niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor te specifiek zijn. Vanzelfsprekend kan ook het oprichten van een eigen bedrijf gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière. Verder doorgroeimogelijkheden zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zinkwerker

Als zinkwerker val je meestal binnen de cao metaal of de cao installatietechniek, waarbinnen je arbeidsvoorwaarden geregeld zijn, afhankelijk van de werkgever. Een zinkwerker in loondienst verdient doorgaans een salaris tussen de 2000 en 2600 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende zinkwerker kan doorgaans meer verdienen, afhankelijk van het aantal en soort opdrachten. Een goede zinkwerker zal doorgaans geen problemen hebben met het verkrijgen van opdrachten.

Eigen bedrijf starten als Zinkwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Zinkwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Zinkwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zinkwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Zinkwerker.

Mijnzzp.nl