Oud ijzer handelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep oud ijzer handelaar
Werken als oud ijzer handelaar
Verzamelen van oude metalen
Diefstal metalen
Oude metalen ophalen
Mag je zomaar oud ijzer ophalen?
Schroothandelaar als inleverpunt
Film: recycling van oud ijzer:
Opleidingen tot oud ijzer handelaar
Bedrijven waar een oud ijzer handelaar werkzaam kan zijn
Competenties oud ijzer handelaar
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als oud ijzer handelaar
Arbeidsvoorwaarden en salaris oud ijzer handelaar
Eigen bedrijf starten als Oud ijzer handelaar
Boekhoudprogramma vergelijken Oud ijzer handelaar

Beroep oud ijzer handelaar

Een oud ijzer handelaar is een schroothandelaar die oude metalen inkoopt en verwekt zodat het oud ijzer en ander soort metalen uiteindelijk weer gebruikt kunnen worden door de industrie. Een oud ijzer handelaar is dus een handelaar die oude metalen, zoals oud ijzer, zal inkopen en verkopen. Alle metalen voorwerpen die gebruikt worden door mensen hebben een bepaalde waarde als grondstof, zoals metaal, zink, lood en koper. De waarde van deze verschillende grondstoffen wordt vastgelegd in de dagkoers en is ook afhankelijk van de manier van aanleveren aan schroothandelaren. Zo kan het zijn dat schroothandelaren eerst nog een bewerking moeten uitvoeren voordat ze bij de nuttige metalen kunnen, zoals vaak het geval is bij kabels die eerst gestript moeten worden voordat een schroothandelaar bij het koper kan. De vergoeding die oud ijzer handelaren geven voor oud ijzer en andere metalen is dan ook niet alleen afhankelijk van het gewicht. Ook mogelijke bewerkingen kunnen van invloed zijn op de prijs. Over het algemeen bieden schroothandelaren ook andere diensten aan zoals archiefvernietiging, echter kan dit per schroothandelaar verschillen. Er zijn door het hele land oud ijzer handelaren actief die meestal op industrieterreinen te vinden zijn. Oud ijzer handelaren maken gebruik van een geijkte weegbrug waardoor ze precies weten hoeveel gewicht iemand aan oude metalen komt brengen of juist meeneemt. Als schroothandelaar ben je dus verantwoordelijk voor het inkopen en verkopen van oude metalen. Deze oude metalen worden over het algemeen aangeleverd door particulieren en door bedrijven. Over het algemeen zal een oud ijzer handelaar gebruikmaken van diverse machines en kranen om alle schroot te kunnen verwerken. In veel gallen zal de oud ijzer handelaar de schroot eerst klein moeten maken voordat het schoort doorverkocht kan worden. In de meeste gevallen werken er diverse werknemers binnen de schroothandel, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden.

Werken als oud ijzer handelaar

Schroothandelaren zoals oud ijzer handelaren krijgen over het algemeen hun oude metalen aangeleverd door particulieren en door bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan autosloperijen die hun sloopauto's verkopen aan een schroothandelaar. Deze sloopauto's zijn meestal volledig gestript, waardoor er alleen sprake zal zijn van oud ijzer. Na het verwerken van de metalen zal een oud ijzer handelaar het ijzer en andere metalen weer verkopen aan de verwerkende industrie die deze metalen weer kunnen gebruiken voor nieuwe grondstoffen. Andere bedrijven die over het algemeen veel oud ijzer kunnen aanbieden zijn weer sloopbedrijven, omdat zij ook veel te maken krijgen met oud ijzer en andere metalen. Een oud ijzer handelaar zal over het algemeen geen edelmetalen inkopen, zoals goud. Oud ijzer handelaren zijn over het algemeen meer gespecialiseerd in het grovere werk, zoals grote voorwerpen. Dit ijzer en andere grondstoffen kunnen door de industrie verwerkt worden tot nieuwe producten, die door fabrikanten gebruikt worden om bepaalde producten te kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie, die sterk afhankelijk is van metaal. Het is denkbaar dat oud ijzer handelaren ook gebruik kunnen maken van demontage medewerkers. Demontage medewerkers zijn verantwoordelijk voor het demonteren van apparaten, zodat alle grondstoffen gebruikt kunnen worden.

Verzamelen van oude metalen

Vooral bedrijven die dagelijks in de bouw werken verzamelen vaak zelf oude metalen zoals koper, lood, zink en metaal om deze wanneer de prijs goed is te verkopen aan de handelaren. Tijdens de werkzaamheden van bijvoorbeeld een loodgieter of timmerman kunnen er best veel waardevolle metalen vrij komen, omdat de loodgieter bijvoorbeeld een waterleiding moet vernieuwen en de timmerman komt relatief vaak lood tegen tijdens zijn werkzaamheden. Bij grote bouwplaatsen worden vaak alle metalen verzameld, zodat van de opbrengst een barbecue gegeven kan worden voor het bouwpersoneel. Het inzamelen van oude metalen komt onder bouwvakkers veel voor, omdat met de uiteindelijke opbrengst een leuke activiteit georganiseerd kan worden, zoals een barbecue of andere soorten activiteit. Dit komt vooral voor op de grotere bouwlocaties, waarbinnen veel verschillende vaklieden werkzaam zijn. In de meeste gevallen zal de uiteindelijke opbrengst dan ook aanzienlijk zijn.

Diefstal metalen

Omdat de prijs van bijvoorbeeld koper nogal eens hoog kan staan komt het helaas vaak voor dat dieven koper gaan opzoeken om te stelen. Koper is een materiaal dat veel voorkomt bij installaties, zoals aan gebouwen, spoorlijnen en hoogspanningsmasten. Bij de meeste schroothandelaren is het daarom tegenwoordig verplicht om je te legitimeren bij het verkopen van materialen, om dieven makkelijker op te kunnen sporen. De meeste oud ijzer handelaren weten precies wanneer ze met mogelijke gestolen metalen te maken hebben. Dit is vooral het geval omdat criminelen vaak zoeken naar bepaalde makkelijke metalen om te stelen. Een oud ijzer handelaar zal dan ook geen gestolen metalen inkopen, omdat dit veel problemen kan opleveren met justitie. Vooral als de prijzen van metalen hoog staan hebben oud ijzer handelaren regelmatig te maken met verdachte handel.

Oude metalen ophalen

Er zijn tegenwoordig nog steeds veel mensen die met een kleine vrachtwagen gratis oude metalen ophalen, om later zelf te kunnen verkopen. De meeste schroothandelaren weten precies waar ze oude metalen kunnen vinden en melden zichzelf vaak snel. Ook oude wasmachines of ander witgoed is vaak interessant om mee te nemen. Daarnaast bezoeken schrootbedrijven regelmatig garages, omdat die veel te maken hebben met oude auto-onderdelen die relatief veel opbrengen door het gewicht. Het zelf ophalen van oude schroot langs de straat komt tegenwoordig wel steeds minder voor. Dit neemt niet weg dat er nog steeds veel schroothandelaren actief zijn binnen de markt. Denk bijvoorbeeld ook aan magneetvissers.

Mag je zomaar oud ijzer ophalen?

Het ophalen van oud ijzer kan verschillen per gemeente, voorschriften en specifieke bedrijfsactiviteiten. In sommige gevallen kunnen er bedrijven zijn die oud ijzer ophalen als onderdeel van hun bedrijfsmatige recyclingactiviteiten. Vanzelfsprekend is het vaak wel mogelijk om particulieren te benaderen die wellicht aan het verbouwen zijn. Het ophalen van oud ijzer komt nog steeds veel voor en zal als het goed is in onderling overleg gedaan worden.

Schroothandelaar als inleverpunt

Bij de schroothandelaar moeten bezoekers doorgaans op een weegbrug rijden om het totaal gewicht te meten, en na het lossen weer op de weegbrug rijden, zodat op het kantoor het exacte gewicht gemeten kan worden en het gewicht uitbetaald kan worden. De schroothandelaar bewerkt het metaal vaak eerst in kleine stukken, en zoekt de verschillende metalen verder uit voordat deze weggebracht worden. Bij de grote schroothandelaren is het ook vaak mogelijk om een oud-archief te laten vernietigen. Het archief is vaak te belangrijk om zomaar bij het oud papier te zetten, en wordt daarom naar de schroothandelaar gebracht die het archief dan vervolgens zal vernietigen voor de klant.

Film: recycling van oud ijzer:

Opleidingen tot oud ijzer handelaar

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden voor het beroep oud ijzer handelaar. Wel is het aan te raden om een opleiding op Mbo-niveau of hoger te volgen richting de handel, zodat je weet wat het is om een bedrijf te voeren. Als ondernemer is het belangrijk om kennis te hebben van de handel voordat je een bedrijf start, zodat je overlevingskansen als ondernemer groter zijn. Als ondernemer is het verder niet strikt noodzakelijk om een beroepsopleiding te volgen, omdat iedereen werkzaam kan zijn als ondernemer. Dit neemt niet weg dat een oud ijzer handelaar wel kennis moet hebben van handel en bedrijfsvoering in het algemeen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een oud ijzer handelaar werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een oud ijzer handelaar aangemerkt moeten worden als ondernemer. Het beroep oud ijzer handelaar komt verder niet voor in loondienst. Als oud ijzer handelaar kan ook de algemene term handelaar van toepassing zijn. Als oud ijzer handelaar kan ook de algemene term recyclingbedrijf van toepassing zijn. Recyclebedrijven kunnen variëren van kleine tot zeer grote bedrijven.

Competenties oud ijzer handelaar

Als oud ijzer handelaar is je belangrijkste competentie dat je goed kunt inkopen en verkopen, omdat daar je bedrijfsvoering op gericht is. Een oud ijzer handelaar moet dan ook beschikken over commercieel inzicht. Ook het kunnen netwerken, zodat er voldoende handel ingekocht kan worden, is belangrijk als oud ijzer handelaar. Daarnaast kan veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, samenwerken, kennis, controleren, waakzaamheid en milieu.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als oud ijzer handelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een oud ijzer handelaar is niet echt van toepassing, omdat oud ijzer handelaren aangemerkt moeten worden als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door te ondernemen. Het beroep oud ijzer handelaar komt verder niet voor in loondienst. De doorgroeimogelijkheden van een oud ijzer handelaar moeten gezien worden in het opbouwen van een succesvol bedrijf. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat oud ijzer handelaren aangemerkt moeten worden als ondernemer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris oud ijzer handelaar

Als oud ijzer handelaar ben je werkzaam als zelfstandig ondernemer en bepaal je dus zelf je arbeidsvoorwaarden. Het geven van een salarisindicatie is ook niet mogelijk, omdat je als zelfstandig ondernemer werkzaam bent. De inkomsten zullen sterk afhankelijk zijn van je inkoop en verkoop en metaalprijzen. Daarnaast spelen andere factoren een grote rol, zoals de huur van het bedrijfsterrein en mogelijk personeel.

Eigen bedrijf starten als Oud ijzer handelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Oud ijzer handelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Oud ijzer handelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Oud ijzer handelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Oud ijzer handelaar.

Mijnzzp.nl