Sloper

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep sloper
Sloper is een beroep dat bij je moet passen
Recyclen van grondstoffen
Werken als sloper
Gereedschap van een sloper
Slopen met explosieven
Beroepsrisico's voor een sloper zijn:
Slopen van een flatgebouw:
Opleidingen tot sloper
Bedrijven waar een sloper werkzaam kan zijn
Competenties sloper
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sloper
Arbeidsvoorwaarden en salaris sloper
Eigen bedrijf starten als Sloper
Boekhoudprogramma vergelijken Sloper

Beroep sloper

Een sloper is verantwoordelijk voor het op een veilige manier uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Een sloper kan verantwoordelijk zijn voor het slopen van complete gebouwen of is verantwoordelijk voor het slopen van onderdelen van gebouwen. Als een sloper alleen verantwoordelijk is voor het slopen van onderdelen van gebouwen zal dit in meeste gevallen betrekking hebben op renovatiewerkzaamheden. In dat geval is het meestal een aannemer die een sloopbedrijf zal inschakelen om bepaalde sloopwerkzaamheden uit te voeren. Ook kan een sloper ingeroepen worden als een gebouw brand- of water schade heeft opgelopen. In dat geval is een sloper verantwoordelijk voor het verwijderen van alle aangetaste delen van het gebouw. Bij grote sloopwerkzaamheden komt het steeds vaker voor dat de verschillende materialen gescheiden afgevoerd worden. In dat geval is een sloper ook verantwoordelijk voor het netjes gescheiden opslaan van al het sloopafval. Dit doen slopers omdat de meeste oude bouwmaterialen nog te verkopen zijn. Grote balken, deuren, koper, ijzer en lood zijn bijvoorbeeld nog te verkopen. Bij oude gebouwen met houten constructies komt het nogal eens voor dat er grote lange balken verwerkt zijn. Deze balken zijn meestal ook te verkopen. Het beroep sloper moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat het slopen van een oude badkamer bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken kan worden met het slopen van een compleet gebouw. Afhankelijk van de werkzaamheden kan een sloper ook gebruikmaken van moderne sloopmachines, die de sloopwerkzaamheden vergemakkelijken. In het algemeen is het zo dat slopers verantwoordelijk zijn voor het afschermen van de omgeving, het strippen van gebouwen en het afvoeren van al het sloopafval. Afhankelijk van de sloopwerkzaamheden is het beroep sloper aan te merken als zwaar beroep, waarbinnen ook veiligheid een belangrijke rol speelt.

Sloper is een beroep dat bij je moet passen

Een sloper is dus een arbeider die verantwoordelijk kan zijn voor verschillende sloopwerkzaamheden. Het is meestal belangrijk dat een sloper verstand heeft van constructies, omdat sloopwerkzaamheden potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Om gevaar uit de weg te gaan moet een sloper op de juiste manier kunnen inschatten hoe een constructie het beste gesloopt kan worden zonder dat er ongelukken gebeuren. Daarnaast is het als sloper belangrijk dat je beschikt over materialenkennis, zodat een sloper gevaarlijke stoffen kan herkennen, zoals asbest. Als een sloper tijdens werkzaamheden onverwachts asbest tegenkomt, mag een sloper dit zelf niet verwijderen en moet er een gespecialiseerd asbestbedrijf ingeschakeld worden. Het beroep sloper houdt dus meer in dan alleen het kunnen slopen, omdat een sloper ook over specifieke kennis moet beschikken om ongelukken of andere gevaarlijke situaties te voorkomen. Het op een veilige manier uitvoeren van sloopwerkzaamheden heeft binnen de meeste bedrijven veel aandacht, omdat ongelukken met betrekking tot sloopwerkzaamheden grote gevolgen kunnen hebben. De meeste sloopbedrijven besteden dan ook veel aandacht aan het veilig.

Recyclen van grondstoffen

Sloopbedrijven spelen tegenwoordig een belangrijke rol bij het recyclen van grondstoffen. Veel van de bouwmaterialen die uit oude gebouwen gesloopt worden kunnen opnieuw gebruikt worden. Sloopbedrijven worden niet voor niets steeds vaker recyclingsbedrijven genoemd. Puin dat overblijft na het slopen zal meestal op een recyclingbedrijf worden verwerkt tot puingranulaat, zodat het toepasbaar is voor de wegenbouw. Hout wordt meestal versnipperd, zodat het bijvoorbeeld als spaanplaat verwerkt kan worden. Een sloopbedrijf kan op verschillende manieren werken. Zo kan het zijn dat een sloopbedrijf een compleet gebouw sloopt waarbij niks anders overblijft dan puin, echter zal er in de meeste gevallen eerst bekeken worden of er bouwmaterialen aanwezig zijn die nog verkocht kunnen worden. Dit soort bouwmaterialen en/of grondstoffen zal door slopers eerst uit het gebouwd gehaald worden, zodat ze verkocht kunnen worden. De meeste sloopbedrijven werken samen met opkoopbedrijven of hebben zelf een verkooppunt waar ze tweedehands bouwmaterialen aanbieden. Als een gebouw gesloopt wordt kan het maar zo zijn dat de pannen op het dak nog waardevol zijn of dat er grote massieve balken verwerkt zijn in het gebouw, die nog prima verkocht kunnen worden. Ook komt het veel voor dat er andere authentieke voorwerpen verwerkt zijn, zoals glas-in-loodramen, deuren, keukenbladen, sanitair, kozijnen of schouwen. Buiten dit soort materialen is er vaak ook een klein vermogen aan bekabeling, lood, koper en zink aanwezig in gebouwen, wat prima verkocht kan worden.

Werken als sloper

Het beroep sloper is aan te merken als een zwaar beroep. Wel maken slopers tegenwoordig steeds vaker gebruik van machines om sloopwerkzaamheden makkelijker te maken als dat mogelijk is. Als sloper zal je niet in alle gevallen gebruik kunnen maken van sloopmachines, waardoor het kan voorkomen dat je bepaalde sloopwerkzaamheden met de hand moet uitvoeren. Het beroep sloper is dan ook aan te merken als een fysiek zwaar beroep. Het beroep sloper zal dan ook niet voor iedereen geschikt zijn, omdat je over een bepaalde werkmentaliteit moeten beschikken om als sloper te kunnen werken. Daarnaast is het zo dat lang niet alle slopers verantwoordelijk zijn voor het slopen van complete gebouwen, omdat slopers in de meeste gevallen alleen verantwoordelijk zijn voor het slopen van bepaalde onderdelen van gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan slopers die badkamers slopen, dakbedekking verwijderen of verantwoordelijk zijn voor het slopen van plafonds.

Gereedschap van een sloper

Als sloper maak je gebruik van verschillende gereedschappen om sloopwerkzaamheden uit te voeren. Hier zijn enkele veelvoorkomende gereedschappen die slopers vaak gebruiken:

 • Sloophamer: Een sloophamer is een zwaar gereedschap dat wordt gebruikt om materialen zoals beton, bakstenen en tegels te breken en te verwijderen. Het heeft een krachtige slagkracht en wordt meestal gebruikt in combinatie met een beitel.
 • Breekhamer: Een breekhamer is een elektrisch gereedschap dat wordt gebruikt om harde oppervlakken zoals beton en asfalt te breken. Het heeft een pneumatisch of hydraulisch mechanisme dat een stotende beweging genereert om het materiaal te breken.
 • Betonschaar: Een betonschaar is een speciaal gereedschap dat wordt gebruikt om stalen wapening in beton te knippen. Het heeft scherpe, geharde messen die het mogelijk maken om de stalen staven met precisie door te knippen.
 • Slijpmachine: Een slijpmachine, ook wel haakse slijper genoemd, wordt gebruikt om materialen zoals metaal, steen en beton te snijden, slijpen of polijsten. Het heeft een roterende schijf met schurende korrels die materiaal kunnen verwijderen of vormen.
 • Beitels en koevoeten: Beitels en koevoeten zijn handgereedschappen die worden gebruikt om materialen te hakken, breken of los te wrikken. Ze zijn nuttig bij het verwijderen van tegels, plinten, houtwerk en andere bevestigde materialen.
 • Sloophamers met trilfunctie: Deze hamers hebben een trilfunctie die helpt bij het losmaken en verwijderen van materialen, zoals pleisterwerk of tegels, zonder de omringende structuur te beschadigen.

Naast deze gereedschappen maken slopers ook gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming, stofmaskers en veiligheidsschoenen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren tijdens sloopwerkzaamheden. Vanzelfsprekend kan een sloper ook te maken hebben met stijgers en moet de ouderwetse bats zeker niet vergeten worden als gereedschap.

Slopen met explosieven

Als grote gebouwen, zoals flats of industriële complexen, gesloopt worden kan er ook sprake zijn van een speciale springmeester die gezien moet worden als een explosievendeskundige. Het is de springmeester die de springstoffen zo zal plaatsen dat de constructie ondermijnd wordt, waardoor het gebouw instort. Het beroep springmeester komt binnen Nederland niet veel voor, omdat er niet veel meer gesloopt wordt door middel van explosieven. Het slopen door middel van explosieven komt alleen in uitzonderlijke situaties voor.

Beroepsrisico's voor een sloper zijn:

 • Lawaai.
 • Trillingen.
 • Schadelijk stof.
 • Schadelijke producten.
 • Lichamelijke belasting.
 • Onveilige werkomstandigheden.

Slopen van een flatgebouw:

Opleidingen tot sloper

Wie een carrière ambieert als sloper kan kiezen voor verschillende opleidingsmogelijkheden, zoals een interne opleiding bij een sloopbedrijf of een Mbo-opleiding. Er zijn tegenwoordig speciale Mbo-opleidingen tot allround sloper, die gezien moeten worden als een Mbo-opleiding op niveau twee. Deze speciale Mbo-opleiding allround sloper is over het algemeen niet via alle Mbo-scholen te volgen. Het beroep sloper kan betrekking hebben op verschillende vaklieden, omdat het als sloper ook belangrijk kan zijn dat je bepaalde machines mag bedienen, zoals een kraanmachine. Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de specifieke werkzaamheden als sloper. Als sloper is het niet in alle gevallen nodig om een specifieke opleiding te volgen, omdat het beroep sloper ook gezien kan worden als ongeschoolde arbeid. De meeste slopers leren alle kneepjes van het slopers-vak in de praktijk van ervaren collega's, die gezien kunnen worden als leermeester. Wel is het als sloper belangrijk dat je beschikt over een VCA certificaat. Zie voor meer informatie over mogelijke passende opleidingen ook de stichting vakopleidingen sloopbedrijf (SVS). Als zzp sloper ben je verantwoordelijk voor de eigen boekhouding. Dit kun je relatief eenvoudig zelf bijhouden met een goed boekhoudpakket. Er zijn meerdere goede boekhoudprogramma's beschikbaar voor zzp'ers.

Bedrijven waar een sloper werkzaam kan zijn

Een sloper zal meestal werkzaam zijn voor een sloopbedrijf of recyclebedrijf. Daarnaast is het mogelijk dat een sloper werkzaam is voor een aannemersbedrijf of dakdekkersbedrijf, die veel te maken hebben met sloopwerkzaamheden. Als sloper is het ook denkbaar dat je andere werkzaamheden uitvoert als klusjesman. In de praktijk is het zo dat de meeste slopers ingehuurd worden om sloopwerkzaamheden uit te voeren. Een sloper kan dan ook voor verschillende bedrijven werkzaam zijn. Een sloper kan ook werkzaam zijn via een uitzendorganisatie.

Competenties sloper

De belangrijkste competentie van een sloper is de algemene veiligheid, omdat het beroep sloper potentieel gezien kan worden als gevaarlijk beroep. Dit gevaar heeft niet alleen betrekking op mogelijk instortingsgevaar tijdens sloopwerkzaamheden, maar heeft juist ook betrekking op de arbeidsomstandigheden zelf. Met andere woorden moet een sloper over voldoende kennis beschikken om mogelijke gevaarlijke situaties te voorkomen. Een andere belangrijke competentie als sloper is communicatie, omdat het belangrijk is dat alle slopers weten welke werkzaamheden er uitgevoerd worden om ongelukken te voorkomen. Algemeen belangrijke woorden als sloper zijn professionaliteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, controleren, waakzaamheid, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als sloper

Het arbeidsmarktperspectief als sloper is over het algemeen redelijk goed te noemen. Als sloper kan je voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk vroeg of laat moet lukken. Het is als sloper ook denkbaar dat je werkzaam bent via een uitzendorganisatie, waardoor je voor verschillende werkgevers actief kan zijn. De doorgroeimogelijkheden als sloper kunnen gezien worden in de functie voorman of de functie ploegbaas. Een ploegbaas is verantwoordelijk voor enkele medewerkers en zal zelf ook gewoon meehelpen met de werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris sloper

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als sloper, omdat een sloper werkzaam kan zijn voor verschillende bedrijven die gebruik kunnen maken van verschillende cao's. Een sloper die werkzaam is in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 2400 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Sloper

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Sloper, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Sloper

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sloper bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Sloper.

Mijnzzp.nl