Asbestsaneerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een asbestsaneerder is een vakman die zich heeft gespecialiseerd in het op een professionele manier verwijderen van asbest op verschillende locaties. Als asbest is aangetroffen op een locatie zal dit in de meeste gevallen verwijderd moeten worden door professionele bedrijven die precies weten welke maatregelen ze moeten nemen om het asbest veilig te kunnen verwijderen en af te voeren. In veel gevallen zal er eerst een vergunning aangevraagd moeten worden voordat de asbest verwijderd mag worden. Als asbestsaneerder ben je verantwoordelijk voor het op een veilige manier verwijderen van asbest. Asbest is door het hele land te vinden in gebouwen en op gebouwen, omdat het heel lang een populair bouwmateriaal was. Daarnaast is asbest verwerkt in oude vloerbedekkingen, daktegels en tapijten die dus ook asbesthoudend kunnen zijn. Ook binnen industriële gebouwen is asbest veel toegepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ovens en aan schoorstenen. Een asbestsaneerder kan ook gezien worden als een sloper die zich heeft gespecialiseerd in het verwijderen van asbest. Om als asbestsaneerder te mogen werken is het verplicht dat een asbestsaneerder over de juiste opleidingen beschikt. Deze opleidingen zijn sterk gericht op het veilig kunnen werken met asbest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen, hoe asbest opgeslagen moeten worden en aan de veiligheid met betrekking tot de omgeving. Het verwijderen van asbest is over het algemeen niet heel erg moeilijk maar moet wel op de juiste manier uitgevoerd worden om gezondheidsrisico's te voorkomen.

De laatste jaren is er veel te doen geweest om asbest. Het is iedereen onderhand wel duidelijk dat asbest een gevaarlijk stof is wanneer het bewerkt wordt. Het verwijderen van asbest moet dan ook op een veilige manier gedaan worden. Asbest is een verzamelnaam voor in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijke delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid Amerika, Rusland en Canada. Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt. Tot de jaren 80 van de 20e eeuw werd asbest veel gebruikt in gebouwen. Dat asbest veel gebruikt werd kwam onder andere omdat de asbest goede eigenschappen bezit zoals het slijtvast zijn, het sterk zijn, het isolerend zijn en omdat het goedkoop was. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert is er bijna geen risico voor de gezondheid. Pas wanneer asbest verwijderd wordt kan er gevaar optreden voor de gezondheid. Wanneer men asbest gaat verwerken of verzagen kan er gevaar optreden door de aanwezige asbest in de materialen. Er komen dan heel fijne stoffen vrij die asbest bevatten.

Asbest verwijderen

Om asbest te mogen verwijderen moet er eerst een asbest inventarisatie gemaakt worden. Wanneer asbest in een gebouw zit kan dit geen kwaad. Vaak zal dit wel verwijderd worden wanneer er een verbouwing plaats gaat vinden. Het is dan ook niet verplicht om asbest te verwijderen. Wanneer er asbest verwijderd gaat worden dan hebben de asbestsaneerders beschermende pakken aan en een wagen bij zich waar zij zich kunnen douchen om de deeltjes van zich af te kunnen spoelen. Ook wordt een bepaalde ruimte waar gewerkt wordt vaak onder een onderdruk gezet om de deeltjes geen kans tot ontsnappen te geven. De asbestsaneerders hebben vaak zakken bij zich waar de asbest in gestopt kan worden om het zo op een veilige manier te kunnen afvoeren.

Asbest en overheid

Asbest heeft inmiddels al velen jaren de aandacht van de overheid en mensen in het algemeen. Vaak komt asbest weer extra onder de aandacht bij een grote brand, als er asbest deeltjes geconstateerd zijn en er daardoor mogelijke risico's zijn voor de mensen. Het verwijderen van asbest is onderhevig aan strenge regels en mag niet zomaar door iedereen gedaan worden. Mocht iemand illegaal asbest verwijderen en betrapt worden, dan kan deze hoge boetes verwachten. Ook bedrijven die illegaal asbest verwijderen kunnen vervolgd worden. Het verwijderen van asbest is niet altijd verplicht, omdat asbest op zich een kwaad kan zolang er niks mee gebeurt. Wel zijn er verschillende soorten asbest, zoals gebonden en ongebonden asbest. Gebonden asbest zijn bijvoorbeeld dakplaten. Ongebonden asbest is bijvoorbeeld gespoten asbest. Ongebonden asbest is veel gevaarlijker dan gebonden asbest, omdat deze kan afbrokkelen en zo in de lucht kan komen. Het boren of zagen in gebonden asbest mag niet en is gevaarlijk, omdat er dan ook deeltjes in de lucht kunnen komen.

Asbest bij renovatie

De laatste jaren komt men steeds vaker asbest tegen als er grondig gerenoveerd gaat worden. Het is vaak niet van te voren bekend dat er asbest verwerkt is in een huis of ander soort gebouw. Als er toch asbest gevonden wordt tijdens het verbouwen, moet dit verwijderd worden. Het verwijderen van het asbest moet dan vaak in overleg met de gemeente plaatsvinden en kan niet zonder vergunning gedaan worden. Om als particulier asbest te mogen verwijderen zijn er ook spelregels vanuit de gemeente. De meeste particulieren mogen een beperkt aantal vierkante meters asbest verwijderen en met een speciale brief van de gemeente inleveren op het inzamelpunt als het verpakt is volgens de richtlijnen. Zonder de brief van de gemeente zullen de inzamelpunten het asbest weigeren en kan men deze dus niet afgeven.

Een groot nadeel is dat het regelmatig voorkomt dat mensen hun asbest illegaal dumpen, omdat er moeilijk vanaf te komen is wanneer het illegaal verwijderd is. Bij illegale asbestlozingen gaan handhavers doorgaans erg ver om de overtreder op te sporen, omdat er grote risico's zijn aan illegaal gedumpt asbest en er natuurlijk ook kosten gemaakt moeten worden om het asbest op te kunnen ruimen.

Informatiefilm over asbest:

Opleidingen tot asbestsaneerder

Er is geen echte opleiding mogelijk tot asbestsaneerder. Wel kunnen arbeiders een cursus DAV volgen, wat staat voor Deskundig Asbest Verwijderaar. Met het DAV-certificaat kan een arbeider aantonen dat hij kundig is als het om asbest verwijderen gaat. Deze cursus duurt twee dagen, en tijdens de cursus leert men onder andere het toepassen van beschermingsmiddelen, arbeidshygiëne, veiligheidsbewustzijn en wettelijke bepalingen en regels. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende asbestsaneerder.

Bedrijven waar een asbestsaneerder werkzaam kan zijn

Een asbestsaneerder is over het algemeen werkzaam in loondienst voor een asbestsaneringsbedrijf. Asbestsaneringsbedrijven zijn bedrijven die beschikken over alle certificeringen om asbest te mogen verwijderen. In veel gevallen kunnen dit soort bedrijven ook gezien worden als sloopbedrijf, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Gespecialiseerde asbestsaneringsbedrijven kunnen ook ingeschakeld worden als er sprake is van calamiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een brand waarbij asbest is vrijgekomen. In dat soort gevallen worden asbestsaneerders ingeroepen om het asbest op te ruimen.

Competenties asbestsaneerder

De belangrijkste competentie als asbestsaneerder is de algemene veiligheid. Met andere woorden zal een goede asbestsaneerder alle verplichte veiligheidsmaatregelen uitvoeren om gezondheidsrisico's en andere onveilige werksituaties te voorkomen. Als asbestsaneerder heeft veiligheid niet alleen betrekking op asbest, omdat je als asbestsaneerder ook regelmatig werkzaam zal zijn op grote hoogte waarbij er mogelijk sprake kan zijn van valgevaar. Ook communicatie kan als asbestsaneerder aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een asbestsaneerder in de meeste gevallen met diverse collega's zal samenwerken. Algemeen belangrijk woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, inzicht, secuur, professioneel, energie, flexibiliteit en aanpakken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als asbestsaneerder

Het arbeidsmarktperspectief als asbestsaneerder is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Er zijn relatief gezien veel asbestsaneringsbedrijven, die in de meeste gevallen zitten te springen om goed opgeleide en gemotiveerde asbestsaneerders. De doorgroeimogelijkheden als asbestsaneerder kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beroepen preventiemedewerker, veiligheidscoördinator en ploegbaas.

Arbeidsvoorwaarden en salaris asbestsaneerder

Als asbestsaneerder verdien je in loondienst afhankelijk van je leeftijd tussen de 1600 en 2400 euro bruto per maand. Als zelfstandig ondernemer heb je als asbestsaneerder geen kans op een fatsoenlijk inkomen, omdat er te weinig werk zal zijn om rond te komen. Ook zullen er grote investeringen gedaan moeten worden in materialen en certificering, om het werk te mogen doen.

Mijnzzp.nl