Aannemer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een aannemer is een bouwkundige die bouwprojecten in zijn geheel aanneemt, waardoor een aannemer verantwoordelijk is voor het gehele bouwproces inclusief het eindresultaat. Een groot voordeel van het werken met een vaste aannemer is dat het voor opdrachtgevers duidelijk is met wie ze precies zaken doen. Een aannemer zorgt ervoor dat de opdracht binnen de gestelde termijn en prijs opgeleverd wordt. Daarnaast zal een aannemer ervoor zorgen dat de juiste partijen bij elkaar gebracht worden om de bouw te kunnen realiseren. Een aannemer is dus ook verantwoordelijk voor het inschakelen van alle onderaannemers, terwijl de opdrachtgever maar één aanspreekpunt heeft. Een aannemer zal grotere opdrachten meestal tegen een vaste afgesproken vergoeding realiseren, zodat iedereen precies weet wat het bouwwerk gaat kosten. Omdat iedereen precies moet weten hoe er gebouwd gaat worden en met welke materialen dit gedaan moet worden, maken aannemers gebruik van bouwtekeningen en bestekboeken, waarin precies omschreven staat met welke materialen er gewerkt wordt. Als het om grote bouwprojecten gaat zorgt de architect meestal voor de bouwtekeningen en het bestekboek. In het bestekboek en op de bouwtekening staat duidelijk omschreven hoe de aannemer moet bouwen en welke materialen hij of zij moet gebruiken. Een aannemer zal meestal de vergunningen verzorgen die nodig zijn voor het bouwproject. Als ambtenaren van de gemeente de werkzaamheden komen controleren is het ook weer de aannemer die de bouwinspecteurs zal ontvangen en begeleiden. Het is belangrijk om voor een erkende aannemer te kiezen die ook is aangesloten bij de juiste brancheverenigingen om mogelijke problemen te voorkomen. Een aannemer kan niet zomaar vergeleken worden met een bouwer, omdat een aannemer meer doet dan alleen bouwen.

Een aannemer is een ondernemer die ook aangemerkt kan worden als projectleider. Als een aannemer start op een bouwlocatie zal de aannemer in eerste instantie de bouwplaats inrichten. Dit kan inhouden het plaatsen van de bouwhekken tot aan het aansluiten van water en stroom die nodig zijn op de bouwplaats. Ook het aansturen van de onderaannemers behoort tot de verantwoordelijkheden van de aannemer. Als een bouwproject een behoorlijke omvang heeft zal een aannemer meestal gebruikmaken van een uitvoerder, die verantwoordelijk is voor de werkzaamheden op de bouwlocatie. Een aannemer zorgt er ook voor dat alle bouwwerkzaamheden volgens het bouwbesluit uitgevoerd worden en dat alle andere relevante regelgeving nagekomen wordt. Vaak is er na de oplevering van het bouwproject nog een laatste inspectie nodig vanuit de gemeente voordat er sprake zal zijn van de definitieve oplevering. Het is dan ook van groot belang dat een aannemer volgens de regels bouwt om later problemen te voorkomen. Een aannemer heeft regelmatig te maken met bouwinspecteurs vanuit de gemeente. Net zoals de aannemer beschikt ook de gemeente over alle bouwtekeningen en het bestekboek, waardoor bouwinspecteurs precies weten waarop ze moeten letten. Tegenwoordig maken aannemers ook steeds meer gebruik van een BIM-modelleur.

Met welk personeel heeft een aannemer te maken

Een aannemer heeft meestal een calculator in dienst, die de bouw doorrekent aan de hand van de informatie die beschikbaar is, zoals tekeningen, bestek en offertes van andere bedrijven. Eventuele constructieberekeningen worden in de meeste gevallen gemaakt door een constructeur. Als alle gegevens verwerkt zijn kan de aannemer een offerte overhandigen aan de klant. Een groot voordeel voor de klant is dat de aannemer alle begeleiding en verantwoordelijkheid op zich neemt. Een aannemer heeft meestal ook een werkvoorbereider in dienst die alle projecten zal voorbereiden. De werkwijze van aannemers staat tegenwoordig wel onder druk. Zo was het in het verleden heel gebruikelijk dat een aannemer alle disciplines zelf in huis had, zoals tegelzetters, stukadoors, metselaars en verschillende timmerlieden. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat aannemers alleen met zelfstandig ondernemers werken. Een aannemer blijft wel dezelfde rol spelen voor de klant, maar dan met flexibel personeel. De meeste aannemers beschikken over groot netwerk van zelfstandig ondernemers die ze kunnen inschakelen als daar behoefte aan is. Er zijn ook aannemers die zich gespecialiseerd hebben in cascobouw.

Wat doet een aannemer?

Een aannemer is een professional in de bouwsector die verantwoordelijk is voor het coördineren en uitvoeren van bouwprojecten. Ze spelen een cruciale rol bij het realiseren van diverse bouwprojecten, zoals woningen, commerciële gebouwen, wegen, bruggen en andere constructies. De taken van een aannemer kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze:

  • Projectmanagement: Een aannemer is verantwoordelijk voor het beheren van het gehele bouwproject, inclusief planning, budgettering, inkoop van materialen en apparatuur, en het aansturen van het bouwteam.
  • Bouwvoorbereiding: Een aannemer beoordeelt de bouwplannen, specificaties en vereisten van het project en maakt de nodige voorbereidingen, zoals het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het regelen van de benodigde materialen en apparatuur.
  • Bouwuitvoering: De aannemer coördineert en leidt het bouwproces, inclusief het inzetten van arbeiders, vakmensen en onderaannemers, en zorgt ervoor dat het werk volgens de vereiste normen en specificaties wordt uitgevoerd.
  • Kwaliteitscontrole: Een aannemer houdt toezicht op de kwaliteit van het werk, voert inspecties uit om ervoor te zorgen dat de bouw voldoet aan de vereiste normen en specificaties, en neemt maatregelen om eventuele tekortkomingen of problemen op te lossen.
  • Budgetbeheer: De aannemer bewaakt het bouwbudget, houdt rekening met kosten en uitgaven, en zorgt ervoor dat het project binnen het budget blijft.
  • Klantcommunicatie: Een aannemer fungeert als de belangrijkste contactpersoon tussen de opdrachtgever en het bouwteam, en onderhoudt regelmatig contact om de voortgang van het project te bespreken, eventuele wijzigingen aan te brengen en eventuele zorgen of vragen van de klant aan te pakken.

Kortom, een aannemer is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van bouwprojecten door middel van effectieve planning, coördinatie en uitvoering, terwijl ze ervoor zorgen dat de bouw voldoet aan de vereiste normen, specificaties en budgetten.

Waarom een aannemer inhuren

Een aannemer is meestal een stuk kostbaarder dan wanneer iemand zelf een timmerman inhuurt. Echter, biedt een aannemer betere garanties en neemt een aannemer de begeleiding in het geheel over, zodat de opdrachtgever hier geen omkijken naar heeft. Een aannemer weet welke vakkrachten ingeschakeld moeten worden voor een klus en staat garant voor de werkzaamheden van de verschillende vaklieden. Ook heeft een aannemer vaak de beschikking over een eigen werkplaats waar bijvoorbeeld kozijnen, trappen of andere zaken gemaakt worden voor bouwprojecten. Het belangrijkste bij het kiezen van een aannemer is dat de aannemer aangesloten is bij een branchevereniging, voor het geval er problemen mochten ontstaan, zoals een aannemer die failliet gaat. Met de juiste branchevereniging zullen de werkzaamheden door een andere aannemer afgemaakt worden als de eigen aannemer failliet gaat. Bij een meningsverschil over de geleverde kwaliteit kan het conflict voorgelegd worden aan een onafhankelijke commissie die een bindend advies kan geven aan beide partijen. Het is daarom belangrijk om voor een erkende aannemer te kiezen.

Aannemer inschakelen

Een aannemer verzorgt dus het complete bouwproces en is meestal ook verantwoordelijk voor het inhuren van andere bouwers. Deze bouwers worden ook wel onderaannemers genoemd. Een goede aannemer kiest vanzelfsprekend alleen andere betrouwbare bouwpartners. Goede aannemers zijn ook aangesloten bij garantievormen om meer zekerheid te bieden.

Hoe werkt een aannemer:

Opleidingen tot aannemer

Er zijn verschillende mogelijkheden om aannemer te worden. De opleiding kan rechtstreeks gedaan worden met de juiste diploma's, of het kan een vervolgopleiding zijn als iemand al werkzaam is in de bouw, bijvoorbeeld als timmerman, assistent uitvoer of uitvoerder. De opleiding tot aannemer is wel een van de zwaarste opleidingen binnen de bouw, omdat er veel kennis opgedaan moet worden. Tijdens de opleiding tot aannemer is zeker niet alleen aandacht voor bouwen. Andere zaken zoals tekening kunnen lezen en maken, berekeningen maken, organiseren en materiaalkennis zijn allemaal onderdelen die tijdens de opleiding aan het licht komen. De opleiding bouwkunde is ook direct te volgen door middel van een hbo-opleiding. Na de opleiding kan het nodig zijn om nog vervolg examens te doen, voordat iemand zich aannemer mag noemen. Ook het bijhouden van de boekhouding is belangrijk als aannemer. Hiervoor kun je gebruikmaken van een goed online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een aannemer werkzaam kan zijn

Een aannemer is niet werkzaam voor bedrijven, omdat een aannemer gezien moeten worden als ondernemer. Aannemers komen niet alleen binnen de bouwsector voor, omdat aannemers ook werkzaam kunnen zijn binnen de grond-, weg- en waterbouw. In alle gevallen moet een aannemer wel als ondernemer gezien worden.

Competenties aannemer

De belangrijkste competentie van een aannemer is de allround vakkennis van de bouwsector. Het worden van een goede aannemer is alleen mogelijk door het volgen van de juiste opleidingen en het opdoen van veel praktijkervaring. Daarnaast moet een aannemer over uitstekende managementvaardigheden beschikken. Omdat een aannemer met veel verschillende partijen en opdrachtgevers te maken zal hebben moet een aannemer ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook het kunnen onderhandelen is als aannemer een belangrijke competentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhandelen met onderaannemers en aan het onderhandelen met architecten en vergunningverleners over bouwkundige zaken. Als aannemer is ook het kunnen netwerken erg belangrijk om opdrachten binnen te kunnen halen. Denk bijvoorbeeld aan netwerkborrels, waarbij ook projectontwikkelaars aanwezig zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, presteren, organiseren, plannen en flexibiliteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als aannemer

Als aannemer is er redelijk veel werk te vinden. Wel is het zo dat de laatste jaren de markt behoorlijk onder druk staat. Ook de komst van de vele zelfstandig ondernemers in de bouw pakt een wezenlijk stuk af van de opdrachten. Er is een verschil tussen kleine aannemers en de grote aannemers, die daar minder last van hebben. Als aannemer zijn er eigenlijk geen doorgroeimogelijkheden, omdat aannemer zijn eigenlijk het hoogste haalbare is binnen de bouwwereld. Wel kan een aannemer met zijn papieren alle kanten op.

Arbeidsvoorwaarden en salaris aannemer

Een aannemer is een zelfstandig ondernemer die voor eigen risico werkt. Worden opdrachten goed aangenomen, dan kunnen de verdiensten als aannemer groot zijn. Wat het salaris is van een aannemer is daarom ook niet te bepalen. De grootte van het aannemersbedrijf en het aantal opdrachten per jaar zijn erg bepalend voor het salaris van een aannemer.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Aannemer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Aannemer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl