Werkvoorbereider bouw

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een werkvoorbereider is over het algemeen actief in een technische branche. Het is erg belangrijk voor een werkvoorbereider dat hij verstand heeft van de branche waarin hij werkzaam is om de kosten goed in te kunnen schatten. Een aannemer heeft vaak een werkvoorbereider en calculator in dienst om projecten goed door te kunnen rekenen.

Een werkvoorbereider is voor veel bedrijven onmisbaar, omdat deze in grote mate bepaalt hoe de voortgang gaat van een bepaald project. Om in de bouw iets te kunnen bouwen is een goede planning zeer belangrijk. De meeste materialen die besteld worden hebben een bepaalde levertijd en hier moet rekening mee gehouden worden. Ook kan het zijn dat bepaalde materialen of onderdelen gemaakt moeten worden volgens speciale specificaties, omdat dit zo bedacht is door een architect. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ingewikkelde staalconstructie.

Ook is het vaak niet mogelijk om maar alle materialen naar de bouwlocatie te laten vervoeren en deze daar op te slaan totdat ze gebruikt kunnen worden. Dit is vaak een probleem op de bouwlocatie met betrekking tot de vrije ruimte die tot de beschikking is van de bouwer. Maar ook uit het oogpunt van diefstal is het vaak niet verstandig om maar van alles neer te zetten op een bouwlocatie. Ook schade die kan ontstaan is een factor die afgewogen dient te worden. Deze schade kan ontstaan doordat er machines tegen de materialen aan rijden of omdat ze slecht tegen weersinvloeden kunnen.

Bovenstaande zaken zijn erg belangrijk voor een werkvoorbereider om rekening mee te houden. Toch moeten alle materialen op het juiste moment aanwezig zijn op de bouwlocatie om verwerkt te kunnen worden. Een timmerman kan immers geen balklaag leggen als de juiste balken niet aanwezig zijn en een metselaar kan niet metselen zonder stenen. Het afstemmen wanneer de materialen komen is dan ook een belangrijke factor om een goede voortgang te waarborgen. Om dit allemaal goed te laten verlopen zal erg regelmatig overleg zijn tussen de uitvoerder en de werkvoorbereider.

Maar ook het opvragen van offertes bij onderaannemers kan een taak zijn van de werkvoorbereider. Wanneer een onderaannemer een opdracht mag uitvoeren moet de werkvoorbereider ook met dat bedrijf overleggen wanneer welke mensen komen, en of hier nog spullen of materialen voor opgeslagen moeten worden op de bouwlocatie.

Vaak gaat de werkvoorbereider mee naar de klant om goed in te kunnen schatten wat de klant precies verwacht. De werkvoorbereider is vaak vanaf het begin tot het eind betrokken bij het proces.

Een werkvoorbereider is onder meer verantwoordelijk voor de volgende taken

  • Het opstellen van offertes
  • Het maken van werkinstructies
  • Het samenstellen van materiaallijsten
  • De inkoop van materiaal
  • Het vaststellen van de uren
  • Kostprijsberekening
  • Het inschatten van meer of minder werk
  • Het opstellen van contracten met onderaannemers en leverancier

Werkvoorbereiding en uitvoering:

Werkvoorbereider in de bouw:

Opleidingen tot werkvoorbereider

Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden als het om het beroep werkvoorbereider gaat. Het beroep werkvoorbereider is een middenkaderopleiding die doorgaans vier jaar zal duren. Tijdens de opleiding gaat men over het algemeen veel naar school, en zal er regelmatig stage worden gelopen bij leerbedrijven. Tijdens de opleiding worden er meerdere examens afgenomen die samen tot het diploma leiden.

Bedrijven waar een werkvoorbereider werkzaam kan zijn

Een werkvoorbereider kan bij veel verschillende soorten bedrijven een baan vinden. Wij hebben het hier over een werkvoorbereider in de bouw, en die zijn doorgaans bij een aannemer of onderaannemer gericht op de bouw aan het werk, zoals bijvoorbeeld in de installatietechniek.

Competenties werkvoorbereider

Als werkvoorbereider ben je eigenlijk een belangrijke regelaar voor de werkgever, omdat materialen en mensen op de juiste manier wanneer jij dat wenst oproepbaar moeten zijn. Het afroepen van materialen en mensen is zeer belangrijk voor de voortgang van de bouw. Daarnaast is het belangrijk dat de aannemer van te voren informatie krijgt over de te leveren materialen. Bij betonvloeren moet de aannemer van te voren weten waar de sparingen precies komen zodat, deze daar rekening mee kan houden. Als werkvoorbereider ben je steeds bezig het project te sturen en grijp je in wanneer er iets niet goed gaat. Ook het toezien op geleverde kwaliteit kan bij je takenpakket behoren, zoals de geleverde kwaliteit van de beton.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als werkvoorbereider

Als goed opgeleid werkvoorbereider is voldoende werk te vinden. De meeste bedrijven hebben wel iemand in dienst voor de werkvoorbereiding, omdat dit vaak zeer belangrijk is voor de bouwers. Als werkvoorbereider kan je ook doorgroeien tot calculator en wellicht projectleider. Als zelfstandige zal het moeilijk rondkomen zijn als werkvoorbereider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris werkvoorbereider

De werkvoorbereider is niet alleen op kantoor werkzaam, maar ook regelmatig op de werkvloer te vinden om controles uit te voeren. Omdat je werkt voor een aannemer kunnen de werkzaamheden je door het hele land brengen. Als werkvoorbereider in loondienst zal je afhankelijk van je leeftijd en ervaring tussen de 2500 en 3500 euro bruto verdienen. Als zelfstandig ondernemer zal het lastig rondkomen zijn als werkvoorbereider, omdat het zelfstandig binnen halen van opdrachten vaak niet mogelijk is.

Mijnzzp.nl