Werkvoorbereider bouw

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep werkvoorbereider bouw
Functie als werkvoorbereider bouw
Wat doet een werkvoorbereider bouw?
Werken als werkvoorbereider bouw
Materialen afroepen
Taken als werkvoorbereider bouw:
Werkvoorbereider in de bouw:
Opleidingen tot werkvoorbereider
Bedrijven waar een werkvoorbereider werkzaam kan zijn
Competenties werkvoorbereider
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als werkvoorbereider
Arbeidsvoorwaarden en salaris werkvoorbereider
Eigen bedrijf starten als Werkvoorbereider bouw
Boekhoudprogramma vergelijken Werkvoorbereider bouw

Beroep werkvoorbereider bouw

Een werkvoorbereider bouw is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met de voorbereiding van bouwwerkzaamheden. Als werkvoorbereider binnen de bouwsector werk je meestal voor een aannemersbedrijf of ander bedrijf dat regelmatig te maken heeft met werkvoorbereiding. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een werkvoorbereider het beste omschrijven als het maken van de planning, inclusief alle bijkomende werkzaamheden, waardoor bouwopdrachten zonder onnodige vertraging uitgevoerd kunnen worden. Als werkvoorbereider is het belangrijk om vooruit te denken bij het afroepen van de juiste werkmaterialen en de juiste vakmensen. De diverse vakmensen die betrokken zijn bij bouwprojecten hebben over het algemeen niet alleen betrekking op eigen personeel, omdat de meeste aannemers gebruikmaken van diverse onderaannemers. Andere werkzaamheden van een werkvoorbereider kunnen zijn het opstellen van offertes, het opvragen van offertes, het calculeren van bouwkosten, het vaststellen van de werkuren, het waken over mogelijk meer- of minderwerk en het controleren van bouwtekeningen. Een werkvoorbereider kan ook een calculator zijn, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een werkvoorbereider is dus op een brede manier verantwoordelijk voor het mogelijk maken van bouwprojecten. De werkzaamheden van een werkvoorbereider zijn aan te merken als belangrijk, omdat een goede werkvoorbereider er voor zal zorgen dat bouwprojecten soepel verlopen. De inhoudelijke werkzaamheden van een werkvoorbereider kunnen verschillen per organisatie, maar de werkzaamheden hebben in alle gevallen wel te maken met het voorbereiden van werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het vooraf nadenken over de inrichting van een nieuwe bouwlocatie. Het op de juiste manier inrichten van de bouwlocatie kan de aannemer veel tijdwinst opleveren.

Functie als werkvoorbereider bouw

Als werkvoorbereider bouw ben je dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die met de voorbereiding van bouwprojecten te maken hebben. Als werkvoorbereider behoor je meestal toe tot het middenkader personeel van de organisatie. Middenkader personeel heeft betrekking op personeel dat op een bepaalde manier een leidinggevende functie heeft. Maar dit kan wel per organisatie verschillen. Het is voor aannemers en andere bouwers erg belangrijk dat bouwprojecten op de juiste manier georganiseerd worden, zodat er geen vertragingen kunnen ontstaan tijdens het bouwen. Daarnaast is het erg belangrijk dat bouwers precies weten hoeveel een bouwproject uiteindelijk gaat kosten. Als werkvoorbereider zul je dan ook regelmatig offertes opvragen bij onderaannemers. Ook het maken van duidelijke afspraken met onderaannemers is belangrijk, omdat een werkvoorbereider precies moet weten welke bouwvakkers langskomen. Dit kan ook relevant zijn met betrekking tot specifieke bouwmaterialen en/of bouwmachines, die aanwezig moeten zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Wat doet een werkvoorbereider bouw?

Een werkvoorbereider bouw heeft een belangrijke functie binnen de bouwsector. Ze spelen een cruciale rol in het voorbereiden en plannen van bouwprojecten. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een werkvoorbereider bouw:

 • Projectplanning: De werkvoorbereider bouw is verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de projectplanning. Ze stellen tijdlijnen en mijlpalen op, identificeren de benodigde middelen en materialen, en coördineren de werkzaamheden om ervoor te zorgen dat het project op tijd kan worden voltooid.
 • Materiaalbeheer: Werkvoorbereiders zijn verantwoordelijk voor het beheren van de materiaalvoorraad voor bouwprojecten. Ze zorgen voor de tijdige levering van materialen, houden de voorraadniveaus in de gaten, plaatsen bestellingen en zorgen ervoor dat de benodigde materialen beschikbaar zijn op de bouwlocatie.
 • Kostenraming en budgettering: Werkvoorbereiders helpen bij het opstellen van kostenramingen en budgetten voor bouwprojecten. Ze analyseren de bouwplannen, berekenen de benodigde hoeveelheden materialen en arbeid, en stellen budgetten op om de kosten van het project te beheersen.
 • Technische specificaties: Werkvoorbereiders werken samen met architecten, ingenieurs en andere betrokken partijen om technische specificaties en bouwtekeningen te begrijpen. Ze zorgen ervoor dat alle betrokkenen dezelfde informatie hebben en werken met nauwkeurige en up-to-date documentatie.
 • Coördinatie en communicatie: Werkvoorbereiders fungeren als de schakel tussen verschillende belanghebbenden, waaronder aannemers, onderaannemers en leveranciers. Ze coördineren de werkzaamheden, plannen vergaderingen, communiceren wijzigingen en zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de voortgang van het project.
 • Kwaliteitscontrole: Werkvoorbereiders voeren kwaliteitscontroles uit om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden voldoen aan de bouwvoorschriften en specificaties. Ze inspecteren de bouwlocatie, houden toezicht op de naleving van de veiligheidsnormen en nemen maatregelen om eventuele tekortkomingen te corrigeren.

Werken als werkvoorbereider bouw

Een werkvoorbereider bouw kan ook gezien worden als een belangrijke inkoper en als contractmanager. Het inkopen van de juiste werkmaterialen en diensten en alle bijkomende contracten is erg belangrijk voor aannemersbedrijven en andere bedrijven. Omdat het voor een werkvoorbereider erg belangrijk is om precies te weten wat een opdrachtgever verwacht, kan het zo zijn dat een werkvoorbereider regelmatig zal overleggen met opdrachtgevers. Ook het bestuderen van bouwtekeningen en bestekboeken zal als werkvoorbereider veel voorkomen. Een werkvoorbereider kan alleen werkzaamheden op de juiste manier voorbereiden als alle gegevens beschikbaar zijn. Als werkvoorbereider bouw heb je meestal niet alleen te maken met bouwkundige tekeningen. Denk juist ook aan technische tekeningen waarop alle technische details omschreven staan van installatie en andere producten.

Materialen afroepen

Het is vaak niet mogelijk om alle bouwmaterialen naar een bouwlocatie te vervoeren, omdat op bouwlocaties de opslagcapaciteit vaak beperkt is. Maar ook uit het oogpunt van diefstal is het vaak niet verstandig om alle bouwmaterialen zomaar neer te zetten op een bouwlocatie. Ook mogelijke schade die aan aan bouwmaterialen kan ontstaan is een factor die afgewogen moet worden. In de meeste gevallen zal een uitvoerder vroegtijdig aan een werkvoorbereider aangeven welke bouwmaterialen er nodig zijn. Het is aan de werkvoorbereider om ervoor te zorgen dat alle bouwmaterialen aanwezig zijn als een uitvoerder de werkmaterialen nodig heeft. Het is erg belangrijk dat alle vaklieden, zoals timmerlieden en metselaars goed vooruit kunnen werken. Om dit allemaal goed te laten verlopen zal erg regelmatig overleg zijn tussen de uitvoerder en de werkvoorbereider. Omdat het inrichten van bouwplaatsen voor aannemersbedrijven erg belangrijk kan zijn maken aannemersbedrijven in sommige gevallen ook gebruik van een speciale bouwplaatsinrichter.

Taken als werkvoorbereider bouw:

 • Het inkopen van materiaal.
 • Het inschatten van meer of minder werk.
 • Het maken van werkinstructies.
 • Het onderhouden van contact met uitvoerders.
 • Het opstellen van contracten.
 • Het opstellen van offertes.
 • Het samenstellen van materiaallijsten.
 • Het uitvoeren van kostprijsberekeningen.
 • Het vaststellen van de uren.

Werkvoorbereider in de bouw:

Opleidingen tot werkvoorbereider

Wie een carrière ambieert als werkvoorbereider binnen de bouw kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw op niveau vier. De Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw zal over het algemeen minimaal vier jaar in beslag nemen. Tijdens de opleiding is er op een brede manier aandacht voor bouwkunde, en alles wat met werkvoorbereiding te maken heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren begrijpen van bouwtekeningen, het ontwerpen van constructies, het inspecteren van bouwwerken als opzichter, het opstellen van begrotingen, het opstellen van offertes en aan het maken van planningen. Tijdens de opleiding zul je over het algemeen ook regelmatig stage lopen bij erkende leerbedrijven. Als zzp werkvoorbereider ben je zelf verantwoordelijk voor de eigen administratie. Dit kan je het beste bijhouden door middel van online boekhouden. Er zijn meerdere goede boekhoudprogramma's beschikbaar.

Bedrijven waar een werkvoorbereider werkzaam kan zijn

Een werkvoorbereider bouw is over het algemeen werkzaam voor bedrijven binnen de bouwsector, zoals voor een aannemersbedrijf of een installatiebedrijf. Daarnaast kan een werkvoorbereider bouw werkzaam zijn voor woningstichtingen als onderhoudsplanner of werkzaam zijn voor gemeentes. Ook grote architectenbureaus kunnen gebruikmaken van werkvoorbereiders. Het is dus niet zo dat een werkvoorbereider bouw alleen binnen de bouwsector werkzaam kan zijn.

Competenties werkvoorbereider

De belangrijkste competentie van een werkvoorbereider is de brede kennis van de bouwsector. Met andere woorden is het belangrijk dat een werkvoorbereider bouw beschikt over de nodige vakinhoudelijke kennis van de bouwsector. Daarnaast moet een werkvoorbereider organisatorisch gezien sterk onderlegd zijn. Goede organisatorische werkzaamheden hebben ook te maken met duidelijke communicatie. Als een werkvoorbereider ook verantwoordelijk is voor het afsluiten van contracten moet hij of zij ook gezien kunnen worden als onderhandelaar. Ook het kunnen netwerken met verschillende onderaannemers en andere belanghebbende kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden als werkvoorbereider zijn controleren, monitoren, aansturen, begeleiden, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, waakzaamheid, inspecteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als werkvoorbereider

Het arbeidsmarktperspectief als werkvoorbereider bouw is over het algemeen heel goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Het zijn vooral de grotere bedrijven, instellingen en gemeentes, die op verschillende manier gebruik kunnen maken van werkvoorbereiders. Het is niet zo dat een werkvoorbereider bouw alleen werkzaam kan zijn binnen de bouwsector. Een werkvoorbereider kan op een brede manier werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen problemen is. De doorgroeimogelijkheden als werkvoorbereider bouw kunnen gezien worden in het ook mogen calculeren van bouwwerkzaamheden of in de functie projectleider bouw. Daarnaast is het mogelijk dat een baan als vastgoedmanager tot de mogelijkheden behoort. De doorgroeimogelijkheden zijn ook afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris werkvoorbereider

De werkvoorbereider bouw is niet alleen op kantoor werkzaam, maar ook regelmatig op de werkvloer te vinden om controles uit te voeren. Omdat je werkt voor een aannemer kunnen de werkzaamheden je door het hele land brengen. Als werkvoorbereider in loondienst zal je afhankelijk van je leeftijd en ervaring tussen de 2500 en 3500 euro bruto verdienen. Als zelfstandig ondernemer zal het lastig rondkomen zijn als werkvoorbereider, omdat het zelfstandig binnen halen van opdrachten vaak niet mogelijk is.

Eigen bedrijf starten als Werkvoorbereider bouw

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Werkvoorbereider bouw, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Werkvoorbereider bouw

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Werkvoorbereider bouw bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Werkvoorbereider bouw.

Mijnzzp.nl