Bouwkundig tekenaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bouwkundig tekenaar is een vakman of vakvrouw die technische tekeningen maakt voor bouwkundige toepassingen, constructies en gebouwen. Het tekenen van technische bouwtekeningen is niet heel makkelijk, omdat de tekeningen aan veel eisen moeten voldoen voordat ze door opdrachtgevers en gemeentes geaccepteerd worden. Een bouwkundig tekenaar zal meestal diverse concepttekeningen maken voordat er een goedkeuring kan plaatsvinden. Deze technische bouwtekeningen zijn uitgebreid, en hebben naast de bouwtekening vaak ook nog veel detailtekeningen. Binnen deze detailtekeningen worden bepaalde constructies vergroot uitgelegd, zodat er makkelijker te zien is hoe de constructies precies opgebouwd worden. De werkzaamheden van een bouwkundig tekenaar vragen om veel vakkennis van de bouwbranche en om ervaring. Tijdens het bouwkundig tekenproces zijn meestal diverse partijen betrokken zoals de opdrachtgevers, architecten, aannemers en gemeentes. Al deze verschillende partijen bekijken en beoordelen die bouwtekeningen op voor hun belangrijke punten.

Om als bouwkundig tekenaar te kunnen werken moet de bouwkundig tekenaar over veel ervaring beschikken en weten wat er allemaal precies verwacht zal worden. Het ontwerp van het gebouw en alle details met constructies moeten bij de tekenaar bekend zijn. Naast het tekenen zelf zal de bouwkundig tekenaar veel moeten overleggen met andere betrokken partijen die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals de architect, de constructeur, de gemeente en de opdrachtgever.

Technische bouwtekening

Een bouwkundig tekenaar is geen architect, omdat een architect verantwoordelijk is voor het ontwerp. Een bouwkundig tekenaar zal juist het ontwerp van een architect technisch uitwerken als bouwkundig tekenaar. Het is dus de architect die het gebouw ontwerpt en het is bouwkundig tekenaar die een werkbare bouwtekening maakt aan de hand van het idee van de architect. Het is daarom erg belangrijk dat architecten en bouwkundig tekenaars samenwerken.

Een bouwkundig tekenaar maakt alle werktekeningen en detailtekeningen die gebruikt worden door diverse partijen. Een aannemer heeft bijvoorbeeld de werktekeningen en detailtekeningen nodig om een prijsopgave te kunnen doen en om te kunnen bouwen. De gemeente heeft alle werktekeningen en detailtekeningen nodig om goedkeuring te kunnen geven voor de bouw. Ook onderaannemers, zoals installateurs, moeten beschikken over de diverse bouwtekeningen om een prijsopgave te kunnen doen en om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er zijn doorgaans veel verschillende partijen die moeten beschikken over alle werktekeningen en detailtekeningen.

Bestekboek

Als het een groot bouwproject betreft is er niet alleen sprake van technische bouwtekeningen en detailtekeningen. Een bouwkundig tekenaar kan in dat geval ook verantwoordelijk zijn voor het maken van een bestekboek als bestekschrijver. Binnen een bestekboek worden alle materialen en belangrijke details uitgeschreven als naslagwerk. Het bestekboek is ook weer voor diverse partijen erg belangrijk, zodat ze precies weten met welke materialen er gewerkt moet worden en hoe de materialen toegepast moeten worden.

Een bouwkundig tekenaar werkt onder andere aan

  • Uitwerken van bouwkundige situaties
  • Vertalen van het ontwerp naar technische tekeningen
  • Contacten met gemeenten inzake bouwaanvragen

Informatiefilm over een bouwkundig tekenaar:

Opleidingen tot bouwkundig tekenaar

Om als bouwkundig tekenaar te kunnen werken kan iemand het beste de opleiding Hbo bouwkunde volgen. Deze opleiding duurt over het algemeen vier jaar, waarin ook stage gelopen moet worden. Het merendeel van de opleiding is echter op school. Het eerste jaar van de opleiding is oriënterend en tijdens het derde jaar ga je stage lopen bij bedrijven, zoals een architectenbureau of ingenieursbureau. De opleiding bouwkunde is geen makkelijke opleiding. Tijdens de opleiding zullen er veel berekeningen gemaakt moeten worden en is er veel aandacht voor technische tekenen met het programma AutoCAD.

Tijdens de opleiding leert de student zelfstandig bouwtekeningen te maken naar aanleiding van een ontwerp van de architect. Deze bouwtekeningen moet heel precies gemaakt worden, omdat ze gebruikt worden door de aannemer en naar de gemeente verzonden worden voor de vergunningsaanvraag. Op de bouwtekening wordt een gebouw op schaal getekend en met alle maatvoeringen aangegeven, zodat iedereen kan zien wat er precies gebouwd moet worden. De meeste bouwtekeningen zijn zeer uitgebreid.

Bedrijven waar een bouwkundig tekenaar werkzaam kan zijn

Als bouwkundig tekenaar werk je doorgaans voor een architectenbureau, een aannemersbedrijf of bijvoorbeeld voor een gemeente op de afdeling bouw- en woningtoezicht. Daarnaast kan een bouwkundig tekenaar werkzaam zijn als ondernemer. Technisch tekenaars zijn eigenlijk in alle branches werkzaam die met ontwerpen en techniek te maken hebben.

Competenties bouwkundig tekenaar

Als goed opgeleid bouwkundig tekenaar heb je oog voor details en ben je secuur in je werk. Ook het werken met het programma AutoCAd mag geen probleem zijn voor je. Goede communicatie is erg belangrijk als bouwkundig tekenaar, omdat er veel overlegd zal moeten worden met opdrachtgevers, architecten, gemeentes en aannemers. Daarnaast ben je zelfstandig in staat om berekeningen te maken en deze te verwerken in de bouwtekening.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkundig tekenaar

Als bouwkundig tekenaar is het geen probleem om werk te vinden. Er zijn veel bedrijven actief in de bouwwereld, en die zitten vaak te springen om goed opgeleide mensen. Daarnaast zijn er ook veel bouwkundig tekenaars die als zelfstandig ondernemer werken en zich verhuren per project, of zelfstandig tekeningen maken voor opdrachtgevers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkundig tekenaar

Als bouwkundig tekenaar in loondienst verdient men afhankelijk van je leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand. Als zelfstandig ondernemer is er doorgaans meer te verdienen, maar is het inkomen sterk afhankelijk van de binnen te halen opdrachten. Simpele opdrachten zoals een uitbouw zijn meestal snel te tekenen en brengen doorgaans niet voldoende op om een inkomen te kunnen waarborgen.

Mijnzzp.nl