Bouwvakker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bouwvakker is een vakman of vakvrouw die werkzaam is binnen de bouwsector. De term bouwvakker heeft betrekking op arbeiders die op de werkvloer werkzaam zijn en heeft geen betrekking op kantoorpersoneel. Binnen de bouwsector komen veel uiteenlopende beroepen voor, die gezamenlijk ook wel bouwvakker genoemd worden. Een echte bouwvakker is een werknemer die veelzijdig is en als allround vakman gezien moet worden. Dit betekent dat een timmerman zo allround is dat hij of zij bijvoorbeeld ook kan metselen naast timmeren. De term bouwvakker is dus een algemene term om aan te geven dat iemand binnen de bouwsector werkzaam is. Als er een vacature geplaatst wordt voor een bouwvakker zoekt men meestal ervaren allround bouwpersoneel. Denk hierbij aan beroepen zoals betonstaalverwerker, betontimmerman, stelleur, schilder, metselaar of stukadoor. Dit zijn allemaal vaklieden die ook gezien kunnen worden als bouwvakker. Over het algemeen is het wel zo dat bouwvakkers alleen op de grotere bouwlocaties werkzaam zijn, omdat anders de benaming bouwvakker niet van toepassing is. Bouwvakkers zijn dus werkzaam op grote bouwlocaties waarbinnen meestal veel verschillende bouwvakkers werkzaam zijn. Ook andere vaklieden van onderaannemers zoals installateurs of stratenmakers worden op grote bouwlocaties meestal ook aangemerkt als bouwvakker. Bouwvakkers hebben meestal gemeen dat ze allemaal gezien moeten worden als vaklieden die meerdere disciplines beheren. Daarnaast is een echte bouwvakker voor verschillende werkzaamheden inzetbaar, die wellicht niet helemaal passen binnen het eigen beroep. Een bekende term binnen de bouwsector is dan ook samen kunnen we het maken. Deze term wil aangeven dat bouwvakkers gezien moeten worden als teamplayers. Vanzelfsprekend zal niet iedere bouwvakker zichzelf bouwvakker noemen. Alle bouwvakkers moeten aangemerkt worden als arbeider die met hun handen werken op de werkvloer. Een uitvoerder kan daarom bijvoorbeeld niet echt aangemerkt worden als bouwvakker.

Een bouwvakker moet dus aangemerkt worden als arbeider en kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als ambachtsman. Een bouwvakker is vakkundig en veelzijdig qua inzet. De term bouwvakker heeft meestal betrekking op bouwpersoneel dat te vinden is op de grotere bouwlocaties, waar veel verschillende bouwvakkers werkzaam zijn. Vooral voor aannemers is het belangrijk om vakkundig personeel in dienst te hebben die allround inzetbaar zijn. Een timmerman moet meer kunnen dan het alleen stellen van profielen. Denk bijvoorbeeld aan het afhangen van deuren, bekistingen maken, kozijnen stellen, metselen of aan het kitten van een nieuwe badkamer. Wanneer bouwpersoneel voor ander soort bedrijven werkzaam is spreekt men meestal niet van een bouwvakker. Denk bijvoorbeeld aan vakmensen die werkzaam zijn op een werkplaats van een aannemer of aan vaklieden die werkzaam zijn voor een woningstichting. Een vakman of vakvrouw die werkzaam is in een werkplaats maakt kozijnen en trappen voor de bouwlocatie, maar deze persoon noemt men geen bouwvakker. Personeel werkzaam voor een woningstichting noemt men geen bouwvakkers, maar eerder onderhoudspersoneel.

Werken buiten de bouw

Bouwvakker kunnen er vroeg of laat ook voor kiezen om buiten de bouwsector te gaan werken. In dat geval kan bijvoorbeeld een timmerman ervoor kiezen om te gaan werken als onderhoudsman. Onderhoudspersoneel in dienst van een woningstichting voert meestal klein onderhoud uit zoals houtrot reparaties aan kozijnen wanneer deze geschilderd moeten worden. Maar denk ook aan het maken van een nieuw plafond of aan het vervangen van een keuken. Wanneer er grote werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, zoals het vervangen van een badkamer, worden er meestal bouwvakkers ingeschakeld. Als onderhoudsman is het wel belangrijk dat je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Je hebt te maken met bewoners en niet met collega-bouwvakkers.

Middenkader personeel

Leidinggevend personeel noemt men ook wel middenkader personeel. Middenkader personeel heeft betrekking op personeel dat tussen de werklieden en de directie staat. Binnen de bouwsector spreekt men dan meestal over een assistent-uitvoerder, uitvoerder of van een hoofduitvoerder. Daarnaast kan uitvoerend personeel soms gezien worden als middenkader personeel. De hierbij aan grote ploegen vaklieden die werken onder toezicht van een ploegbaas. Een ploegbaas is geen uitvoerder, maar geeft wel leiding aan ander uitvoerend personeel. Ploegbazen komen meestal voor bij metselaars, timmerlieden of bij ijzervlechters. Ook werkvoorbereiders kunnen toebehoren tot het middenkader personeel.

Wat verdient een bouwvakker?

Het salaris van een bouwvakker kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaring, opleidingsniveau, specialisatie, locatie en werkgever. Het is belangrijk op te merken dat de salarissen sterk kunnen verschillen tussen de beroepen. Dit is een algemeen beeld van het salarisniveau van bouwvakkers. In Nederland, bijvoorbeeld, verdient een bouwvakker gemiddeld tussen de € 2.500 en € 3.500 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Het exacte salaris kan echter variëren afhankelijk van het beroep binnen de bouwsector en het ervaringsniveau. Hier zijn enkele voorbeelden van salarissen voor specifieke beroepen in de bouwsector:

 • Timmerman: Het salaris van een timmerman kan variëren, maar gemiddeld ligt het tussen € 2.300 en € 3.000 bruto per maand.
 • Metselaar: Een metselaar verdient over het algemeen tussen de € 2.500 en € 3.500 bruto per maand.
 • Schilder: Het salaris van een schilder ligt doorgaans tussen € 2.200 en €2.800 bruto per maand.
 • Elektricien: Het salaris van een elektricien kan variëren, maar ligt gemiddeld tussen € 2.600 en € 3.600 bruto per maand.

Houd er rekening mee dat dit slechts schattingen zijn en dat salarissen kunnen variëren op basis van verschillende factoren. Het is ook mogelijk dat bouwvakkers extra vergoedingen ontvangen, zoals overuren, bonussen of toeslagen voor werken in ploegendienst of onder bepaalde omstandigheden. Wat een bouwvakker per maand verdient, is dus niet zomaar aan te geven.

Waarom beginnen bouwvakkers zo vroeg?

Bouwvakkers beginnen vaak vroeg in de ochtend om verschillende redenen:

 • Weersomstandigheden: Vroege ochtenduren kunnen gunstiger zijn in termen van weersomstandigheden, vooral tijdens warme zomers. Door vroeg te beginnen, kunnen bouwvakkers werken tijdens de koelere uren van de dag voordat de temperaturen stijgen en het weer ongunstiger wordt.
 • Productiviteit: Vroeg beginnen kan bijdragen aan een hogere productiviteit. Bouwvakkers hebben de mogelijkheid om in de vroege uren ongestoord te werken, zonder afleidingen of onderbrekingen. Dit kan hen in staat stellen om meer werk te verzetten voordat andere activiteiten op de bouwplaats beginnen, zoals leveringen, vergaderingen of bezoeken van andere aannemers. Ook hebben de meeste mensen vroeg op de dag meer energie dan later op de dag.
 • Planning en coördinatie: Het vroege begin van de werkdag stelt bouwvakkers in staat om hun werkzaamheden te plannen en te coördineren met andere teams of aannemers op de bouwplaats. Ze kunnen de tijd gebruiken om overleg te plegen, materialen en gereedschappen klaar te zetten en eventuele logistieke uitdagingen aan te pakken voordat de bouwactiviteiten in volle gang zijn.

Het exacte tijdstip waarop bouwvakkers beginnen, kan variëren afhankelijk van het project, de regio en andere factoren. Het vroege begin van de werkdag is echter een gangbare praktijk in de bouwsector vanwege de voordelen op het gebied van weersomstandigheden en productiviteit.

Wat doen bouwvakkers:

 • Het samenwerken om een project te realiseren.
 • Het maken van funderingen.
 • Het fysiek bouwen van gebouwen.
 • Het werken met gereedschap en machines.
 • Het plaatsen van tijdelijke constructies.
 • Het inrichten van de bouwlocatie.
 • Het samenwerken in teamverband.
 • Het toezien op de algemene veiligheid.

Wat doet een bouwvakker:

Werken op een bouwplaats:

Opleidingen tot bouwvakker

Er bestaan geen opleidingen tot bouwvakker. Bouwvakker is een algemene benaming voor bouwpersoneel dat meerdere beroepen kan inhouden. Voor mogelijke opleidingsmogelijkheden of meer informatie verzoeken wij u bij de meer specifieke beroepen te kijken. Welke opleiding een bouwvakker precies moet volgen is afhankelijk van het specifieke beroep als bouwvakker. Daarnaast kan het als bouwvakker in sommige gevallen voorkomen dat die iemand geen erkende opleiding zal volgen, omdat er sprake is van praktijkonderwijs. Wel is het op de juiste manier opzetten en bijhouden van een correcte boekhouding belangrijk als zzp bouwvakker. Er zijn verschillende goede online boekhoudprogramma's beschikbaar voor de bouw.

Bedrijven waar een bouwvakker werkzaam kan zijn

Een bouwvakker is over het algemeen werkzaam op de grotere bouwlocaties. Een bouwvakker kan in dienst zijn van een aannemer, maar kan ook voor een ander soort bedrijf werkzaam zijn. Daarnaast kan een bouwvakker werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Het is niet zo dat een bouwvakker alleen werkzaam kan zijn voor een aannemersbedrijf, omdat een bouwvakker ook werkzaam kan zijn voor onderaannemers die werkzaam zijn op een bouwlocatie. In alle gevallen is een bouwvakker wel aan te merken als arbeider die wel of niet werkzaam is in loondienst.

Competenties bouwvakker

De belangrijkste competentie als bouwvakker is zijn allround vakkennis. Als bouwvakker moet je breed inzetbaar zijn en dus kennis bezitten van de verschillende werkzaamheden die op een bouwlocatie kunnen voorkomen. Ook het samenwerken met ander personeel is belangrijk, omdat dit veel zal voorkomen op een bouwlocatie. Daarnaast moet een bouwvakker bekend zijn met alle regels met betrekking tot het veilig kunnen werken. Veiligheid speelt op alle bouwlocaties een belangrijke rol, omdat het veilig kunnen werken op bouwlocaties belangrijk is voor iedereen. Over het algemeen zal een uitvoerder op grotere bouwlocaties ook een veiligheidscoördinator aanstellen die toeziet op de veiligheid. Algemeen belangrijke woorden als bouwvakker zijn samenwerken, inzicht, flexibiliteit, presteren, doorzetten en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwvakker

Het arbeidsmarktperspectief als bouwvakker is over het algemeen goed te noemen, als je over de juiste opleidingen en ervaring beschikt. Goed bouwpersoneel met veel kennis heeft over het algemeen geen moeite met het vinden van een baan of opdrachten. De doorgroeimogelijkheden als bouwvakker zijn geheel afhankelijk van je eigen opleidingsniveau en competenties. Een mogelijke doorgroeimogelijkheid als bouwvakker kan zijn de functie ploegbaas. Als ploegbaas ben je over het algemeen verantwoordelijk voor het aansturen van enkele vaklieden op de werkvloer.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwvakker

Een bouwvakker zal doorgaans onder de bouw-cao vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Wat een bouwvakker precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat er veel verschillende beroepen voorkomen binnen de bouwsector. Voor een salarisindicatie verzoeken wij u dan ook bij de meer specifieke beroepen te kijken.

Read this information on Construction worker in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Bauarbeiter auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Trabajador de la construccion en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bouwvakker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwvakker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl