Betonstaalverwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een betonstaalverwerker is verantwoordelijk is voor het opbouwen van wapeningsconstructies om betonconstructies te versterken. Dit doet een betonstaalverwerker door buig- en vlechtwerk te maken van staal. Een betonstaalverwerker verwerkt dus staal in een bekisting en geen beton, zoals de naam doet vermoeden. Andere benamingen voor het beroep betonstaalverwerker kunnen ook zijn betonstaalvlechter of ijzervlechter. Het aanbrengen van wapening in betonconstructies zoals funderingen, vloeren, kolommen en wanden is aan te merken als gespecialiseerde werkzaamheden, die alleen overgelaten kunnen worden aan de juiste vaklieden. Een betonstaalverwerker werkt vanaf een bouwtekening waarop precies staat aangeven welke wapening er aangebracht moet worden en hoeveel wapening er aangebracht moet worden. Ook worden alle dikte afmetingen van het wapeningsstaal aangegeven. Als betonstaalverwerker zul je meestal ook te maken krijgen met voorgefabriceerde wapeningselementen die op de bouwlocatie verwerkt moeten worden. Een betonstaalverwerker is dus verantwoordelijk voor het op de juiste manier aanbrengen van wapeningsstaal in bekistingen. Pas als alle wapening is aangebracht en de wapening is goedgekeurd kan een aannemer de bekisting vol storten met beton. De werkzaamheden van een betonstaalverwerker zijn aan te merken als zeer belangrijke werkzaamheden, omdat betonconstructies alleen sterk zijn en ook blijven als een betonstaalverwerker op de juiste manier alle wapening heeft aangebracht. Als betonstaalverwerker zul je in de meeste gevallen samenwerken met diverse collega's. Het beroep betonstaalverwerker is aan te merken als een zwaar beroep en ook als een potentieel gevaarlijk beroep. Dit heeft vooral betrekking op mogelijk valgevaar.

Een betonstaalverwerker is dus verantwoordelijk voor het maken van wapeningsconstructies om betonelementen te versterken. Het aanbrengen van wapening in betonconstructies moet heel precies uitgevoerd worden, om in de toekomst mogelijke problemen te voorkomen. Het is niet alleen belangrijk dat er voldoende wapening aangebracht zal worden in bekistingen omdat ook de manier van aanbrengen heel erg belangrijk is om problemen te voorkomen. Denk hierbij aan voldoende afstand houden tot aan de buitenkant van het beton, omdat er anders in de toekomst betonrot kan ontstaan. Betonrot heeft betrekking op wapeningsstaal dat kan gaan roesten als er vocht bij de wapening kan komen. Het is daarom erg belangrijk om voldoende afstand te houden tot de buitenkant van betonconstructies. Als betonstaalverwerker is het belangrijk om op je eigen veiligheid en die van je collega's te letten. Het komt regelmatig voor dat betonstaalverwerkers vallen over de wapening en zo verwondingen oplopen. Dit is ook de belangrijkste reden dat tegenwoordig alle losse stekeinden afgedopt moeten worden met een special rubberen dop. Het werken als betonstaalverwerker zal bij je moeten passen, omdat het werken met wapeningsstaal zware arbeid betreft.

Betonbekisting maken

Het maken van wapening in bekistingen is in de meeste gevallen een samenspel van verschillende bouwvakkers die elkaar helpen. Als betonstaalverwerker heb je dan ook veel te maken met een betontimmerman die verantwoordelijk is voor het maken van de bekistingen. Net zo als de betonstaalverwerker werkt een betontimmerman ook vanaf een bouwtekening, waarop precies staat aangeven hoe een bekisting opgebouwd moet worden. Als betonstaalverwerker zul je dan ook regelmatig moeten overleggen met een betontimmerman, omdat een betontimmerman de bekisting pas kan afmaken als de betonstaalverwerker klaar is met het aanbrengen van alle wapening.

Werken als betonstaalverwerker

De werkzaamheden van een betonstaalverwerker zijn zo belangrijk dat er in de meeste gevallen eerst goedkeuring gegeven zal moeten worden door een bouwinspecteur voordat een aannemer de bekisting mag volstorten met beton. Dit kan wel per opdracht verschillen, omdat ook een ervaren uitvoerder goedkeuring kan geven. Vooral bij grote en ook complexe werkzaamheden kan het erg belangrijk zijn dat voor het beton storten goedkeuring gegeven wordt door de juiste toezichtouder, zoals een bouwinspecteur. Deze goedkeuring kan ook weer onderdeel uitmaken van de verstrekte vergunningen met betrekking tot het bouwproject. Daarnaast kan deze goedkeuring onderdeel uitmaken van mogelijke garanties die een aannemer behoort te geven. Als betonstaalverwerker kan je te maken hebben met alle voorkomende betonconstructies. Denk bijvoorbeeld ook aan heipalen die op locatie gestort worden wanneer er op een locatie niet geheid mag worden. Ook het aanbrengen van wapening in funderingen zal vaak voorkomen als betonstaalverwerker.

Wat doet een betonstaalverwerker:

  • Het lezen van technische bouwtekeningen
  • Het uitlopen van alle werkmaterialen
  • Het opbouwen van wapeningsconstructies
  • Het samenstellen van prefab staalconstructies
  • Het uitvoeren van laswerkzaamheden
  • Het waarborgen van de veiligheid (afdoppen stekeinden)
  • Het knippen en buigen van wapeningsstaal
  • Het samenwerken met de betontimmerman

Beroep betonstaalverwerker:

Opleidingen tot betonstaalverwerker

Wie een carrière ambieert als betonstaalverwerker kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding betonstaalverwerker die over het algemeen twee tot vier jaar in beslag zal nemen. Tijdens de opleiding zul je meestal vier dagen werken en een dag in week naar school gaan om theorieles te volgen. Om de opleiding betonstaalverwerker te kunnen afronden worden er verschillende examens afgenomen, zowel in de praktijk als theoretisch. Tijdens de opleiding betonstaalverwerker leer je alles over het maken en toepassen van wapeningsstaal, voor funderingen, vloeren en kolommen. Daarnaast leer je werken met verschillende buigmachines en knipmachines. Ook het leren lassen maakt over het algemeen onderdeel van de opleiding uit. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende betonstaalverwerker.

Bedrijven waar een betonstaalverwerker werkzaam kan zijn

Een betonstaalverwerker is over het algemeen werkzaam voor een ijzervlechtbedrijf. Als betonstaalverwerker ben je meestal op bouwlocaties werkzaam, maar als betonstaalverwerker kan het ook voorkomen dat je binnen een werkplaats voorbereidende werkzaamheden zal uitvoeren. Het is denkbaar dat een goede betonstaalverwerker ook werkzaam kan zijn als ondernemer.

Competenties betonstaalverwerker

De belangrijkste competentie van een betonstaalverwerker is het kunnen werken volgens de bouwtekening, omdat het zeer belangrijk is dat alle wapening volgens de richtlijnen aangebracht zal worden. Omdat je veel zal samenwerken met diverse collega's en andere vaklieden moet je als betonstaalverwerker over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Een andere belangrijke competentie als betonstaalverwerker is de algemene veiligheid, omdat het werken met wapeningsstaal potentieel gevaarlijk kan zijn. Denk hierbij aan het mogelijk kunnen struikelen over wapening in combinatie met scherpe uiteinden van wapening. Dit is ook een van de belangrijkste redenen dat een goede veiligheidscoördinator zal eisen dat alle uiteinden van wapening voorzien zal worden van speciale doppen om ongelukken te voorkomen. Algemeen belangrijke woorden als betonstaalverwerker zijn vakkennis, zelfstandigheid, inzicht, energie, presteren, controleren, maatvoering, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als betonstaalverwerker

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide betonstaalverwerker is over het algemeen zeer goed te noemen. De meeste vlechtbedrijven zitten te springen om goede vakmensen. Als betonstaalverwerker zal het verkrijgen van werk over het algemeen geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als betonstaalverwerker kunnen gezien worden in de functie ploegbaas. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn er over het algemeen niet echt.

Arbeidsvoorwaarden en salaris betonstaalverwerker

Als betonstaalverwerker in loondienst zul je afhankelijk van je ervaring en opleiding tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand verdienen. Als zelfstandig ondernemer is het moeilijk om te starten als betonstaalverwerker, omdat het krijgen van opdrachten vaak lastig is. De meeste ijzervlechters bedrijven zijn groot en hebben veel mensen aan het werk.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Betonstaalverwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Betonstaalverwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl