Funderingsspecialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep funderingsspecialist
Verantwoordelijke baan als funderingsspecialist
Fundering boren
Moet er altijd geheid worden
Hoe weet ik of er geheid moet worden
Verzakte woningen
Aanbouw heien
Type funderingen
Wat doet een funderingsspecialist:
Funderingsherstel:
Opleidingen tot funderingsspecialist
Bedrijven waar een funderingsspecialist werkzaam kan zijn
Competenties funderingsspecialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als funderingsspecialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris funderingsspecialist
Eigen bedrijf starten als Funderingsspecialist
Boekhoudprogramma vergelijken Funderingsspecialist

Beroep funderingsspecialist

Een funderingsspecialist is een bouwkundige die zich gespecialiseerd heeft in funderingstechniek. Een fundering is belangrijk, omdat de fundering het totale gewicht draagt van een gebouw. Zonder goede fundering zouden gebouwen verzakken, dat meestal grote schade zal opleveren. Funderingskennis is dan ook een aparte specialiteit dat toebehoort tot de juiste bouwkundige. Een funderingsspecialist is verantwoordelijk voor het adviseren van partijen en/of het plaatsen van funderingen. Welke type fundering toegepast wordt kan per bouwlocatie verschillen, omdat de grondomstandigheden en de bestaande bebouwing in de directe omgeving een bepalende factor kunnen zijn. Er zijn dan ook verschillende funderingstype die toegepast kunnen worden. De meeste mensen kennen de zogenaamde heipalen wel, die met een grote machine de grond in worden gedreven door het geven van klappen op de heipaal. Deze zogenaamde heistelling brengt alle heipalen op de gewenste diepte. Door het tellen en opschrijven van het aantal klappen kan er achteraf berekend worden of een heipaal voldoende draagkracht heeft. De locatie van een heipaal wordt door de aannemer bepaald, die met een zogenaamd piketje in de grond aangeeft waar de heipaal moet komen. Nadat de heipalen in de grond zijn gewerkt komt er nog een zogenaamde koppensneller, die het beton boven de grond weghaalt, zodat het wapeningsijzer bloot komt te liggen. Het wapeningsijzer van de heipaal kan dan in de fundering van het gebouw verwerkt worden, zodat er een sterke en degelijke constructie ontstaat. Deskundig advies over funderingstechniek is in alle gevallen belangrijk. Dit is ook het geval wanneer mensen te maken hebben met een woning die aan het verzakken is. Het aanbrengen van een nieuwe fundering onder een bestaande woning betreft specialistische werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een funderingsspecialist aangemerkt moeten worden als bouwkundig adviseur of als ingenieur.

Verantwoordelijke baan als funderingsspecialist

Een funderingsspecialist is dus op een brede manier gespecialiseerd in funderingstechniek. In de meeste gevallen is een funderingsspecialist een bouwkundig adviseur of een ingenieur. De functie van een fundering is in het kort het beste te omschrijven als het opvangen van alle krachten die daarop uitgeoefend worden. Deze krachten hebben niet alleen betrekking op het gewicht van het gebouw zelf, omdat funderingen ook eventuele extra krachten moeten opvangen zoals winddruk en sneeuwbelasting. Het op de juiste manier berekenen van funderingen is dan ook erg belangrijk om eventuele funderingsproblemen te voorkomen. Het verzakken van gebouwen door funderingsproblemen komt bij moderne gebouwen bijna niet voor, omdat moderne gebouwen beschikken over een goede funderingen. Bij oudere gebouwen komen verzakking relatief gezien vaak voor, omdat oude gebouwen in sommige gevallen niet beschikken over een goede fundering. Het laten berekenen van funderingen is voor mensen die willen gaan bouwen in alle gevallen belangrijk om toekomstige problemen te voorkomen. Het indienen van een funderingsplan is ook verplicht om in aanmerking te kunnen komen voor een bouwvergunning.

Fundering boren

Er mag lang niet overal geheid worden voor nieuwbouw. Wanneer het om een zogenaamde inbreng locatie gaat, zal de gemeente vaak eisen dat de fundering geboord moet worden, om schade aan bestaande gebouwen te voorkomen. De klappen die ontstaan bij het heien kunnen scheuren veroorzaken bij bestaande gebouwen. Bij het boren van een paalfundering worden de heipalen te plekken in de grond gestort. Het boren en lokaal storten van funderingspalen betreft dezelfde methode als het heien van funderingspalen met het belangrijke verschil dat er geen heistelling nodig is. Wel is het nodig om een diep gat te boren in de grond om de wapening en beton te kunnen aanbrengen.

Moet er altijd geheid worden

Er zijn bepaalde gebieden waar bekend is dat de bodem uit zand bestaat en deze voldoende hard is om niet te hoeven heien. Het zand is dan vaak al op één of twéé meter te vinden en is hard. Op dit soort locaties is een zogenaamde fundering op staal voldoende. Een fundering op staal komt dus direct op de ondergrond te liggen, onder de vorstgrens van 80 centimeter. Mocht een fundering boven de vorstgrens geplaatst worden, dan bestaat de kans dat deze kan opvriezen. Een fundering op staal heeft niks met staal te maken ondanks de naam. De fundering op staal wordt gemaakt door middel van een gleuf die vol gegooid wordt met beton, en vervolgens opgemetseld zal worden.

Hoe weet ik of er geheid moet worden

Of er geheid moet worden is afhankelijk van de locatie en het gebouw. Ook op zandgronden kan het nodig zijn om te heien als het om grote gebouwen gaat. Er zijn speciale bedrijven die een bodemonderzoek kunnen uitvoeren door middel van een sonderingsonderzoek. Uit het sonderingsonderzoek zal blijken wat het draagvermogen is van de grond, en op welke diepte de vaste grond precies zit. Het sonderingsonderzoek is bepalend of er geheid moet worden en hoeveel er geheid moet worden. Het sonderingsonderzoek moet vaak bijgevoegd worden bij een vergunningsaanvraag om goedkeuring te krijgen.

Verzakte woningen

In Nederland staan veel woningen die gefundeerd zijn op houten palen en die langzaam verzakken. Dat deze panden verzakken komt meestal doordat de grondwaterstand aan het veranderen is. Wanneer houten funderingspalen onder water staan kan er geen zuurstof bij komen en is er niks aan de hand. Echter, wanneer de koppen van de funderingspalen vrij komen te staan komt er zuurstof bij de palen en kunnen ze gaan rotten. Vooral in de randstad is dit een veel voorkomend probleem. Wanneer een pand aan het verzakken is, zal er een nieuwe fundering onder het pand gemaakt moeten worden. Het maken van een nieuwe fundering onder een bestaand pand is een tijdrovende klus en meestal kostbaar. Er zijn voldoende bedrijven te vinden die zich hierin hebben gespecialiseerd.

Aanbouw heien

Ook een aanbouw moet meestal geheid worden om problemen te voorkomen. Meestal is een huis geheid, en om problemen te voorkomen is het beter om ook een nieuwe aanbouw te heien. Als de aanbouw niet geheid zal worden, bestaat de kans dat de aanbouw anders gaat werken dan het huis, en er zo mogelijk scheuren ontstaan. Om dit soort problemen te voorkomen is het verstandig om een nieuwe aanbouw ook te funderen met heipalen.

Type funderingen

Er zijn verschillende funderingen die allemaal dezelfde functie hebben. Welke fundering er precies toegepast zal worden is afhankelijk van de locatie en het soort gebouw dat op de fundering komt te staan. In Nederland is het vaak nodig om te heien met betonpalen, of betonpalen te boren en deze daar en op dat moment te storten. Naast heipalen of gestorte betonpalen kennen we ook de volgende funderingen: de fundering op staal, fundering op gewapende betonstrook en de gemetselde fundering. Een nadeel van dit soort fundering is dat er veel grond moet worden afgegraven om de funderingen te kunnen maken. Ook is het erg belangrijk om de onderkant van dit soort funderingen diep genoeg te maken, om de fundering tegen vorst te beschermen. Als de fundering niet diep genoeg geplaatst is kan deze opvriezen en schade aan het gebouw toebrengen. Een fundering moet 70 a 80 centimeter onder het maaiveld geplaatst worden om vorstvrij te zijn.

Wat doet een funderingsspecialist:

  • Het deskundig vaststellen van funderingsproblemen.
  • Het geven van beter voorstellen (plan van aanpak).
  • Het adviseren over verschillende funderingstechnieken.
  • Het eventueel daadwerkelijk plaatsen of vernieuwen van funderingen.
  • Het eventueel aanvragen van vergunningen.

Funderingsherstel:

Opleidingen tot funderingsspecialist

Er zijn geen opleidingen voor het beroep funderingsspecialist via gewone scholen. Als funderingsspecialist zijn er wel verschillende passende opleidingsmogelijkheden die allemaal gezien moeten worden als een opleiding op Hbo-niveau. Welke opleiding het beste past is afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent, omdat een funderingsspecialist naast de bouwsector ook werkzaam kan zijn binnen de civiele techniek. Tijdens de opleiding leer je alles van grondmechanica en funderingstechnieken. Verschillende belangrijke onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding zijn: bemaling, geologie, heien, fundering op staal, ophogingen, zettingen, stabiliteit en grond kerende constructies. Wanneer je werkzaam bent in de bouwbranche, dan is het bijhouden van de administratie belangrijk. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van een makkelijk boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een funderingsspecialist werkzaam kan zijn

Een funderingsspecialist kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven en overheden, zoals voor een aannemersbedrijf of een bouwkundig adviesbureau, of kan werkzaam zijn als constructeur. Daarnaast is het mogelijk dat een funderingsspecialist werkzaam is als bouwinspecteur voor een gemeente of verzekeraar, om binnenkomende funderingsplannen te beoordelen. Het beroep funderingsspecialist moet vrij algemeen gezien worden en kan betrekking hebben op verschillende vaklieden. Een funderingsspecialist kan bijvoorbeeld ook een ingenieur zijn.

Competenties funderingsspecialist

De belangrijkste competentie van een funderingsspecialist is de vakinhoudelijke kennis van funderingstechnieken en grondmechanica. Daarnaast moet een funderingsspecialist zelfstandig complexe berekeningen kunnen uitvoeren, omdat funderingen een belangrijke constructie vormen met betrekking tot gebouwen. Met andere woorden mag het niet voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Als funderingsspecialist heb je met veel verschillende mensen te maken, waardoor communicatie aangemerkt kan worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, vakmanschap, wet- en regelgeving, presteren, controleren, onderzoeken, techniek, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als funderingsspecialist

Het arbeidsmarktperspectief als funderingsspecialist is over het algemeen goed te noemen. Als funderingsspecialist kan je voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, die in de meeste gevallen zitten te springen om goed opgeleide vakmensen. Een funderingsspecialist zal dan ook geen enkele moeite hebben met het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden als funderingsspecialist zijn niet zomaar aan te geven, omdat een funderingsspecialist voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris funderingsspecialist

Een funderingsspecialist met een afgeronde hbo-opleiding zal in loondienst afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheid tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand verdiend worden.

Eigen bedrijf starten als Funderingsspecialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Funderingsspecialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Funderingsspecialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Funderingsspecialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Funderingsspecialist.

Mijnzzp.nl