Bouwkundig adviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bouwkundig adviseur
Werken als bouwkundig adviseur
Wat doet een bouwkundig adviseur?
Onderhoudskosten inschatten
Asbest in de woning
Betonrot
Afvoeren en waterleiding
Glas lekkage
Energiekosten woning
Houtrot woning
Muren en metselwerk, voegwerk
Boktor en houtworm
Electra
Bebouwing en vergunning
Bodemonderzoek
VvE controleren
Film: onderhoudsadviseur vastgoed:
Opleidingen tot bouwkundig adviseur
Bedrijven waar een bouwkundig adviseur werkzaam kan zijn
Competenties bouwkundig adviseur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkundig adviseur
Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkundig adviseur
Eigen bedrijf starten als Bouwkundig adviseur
Boekhoudprogramma vergelijken Bouwkundig adviseur

Beroep bouwkundig adviseur

Een bouwkundig adviseur geeft bouwkundig advies aan verschillende opdrachtgevers. Een bouwkundig adviseur kan veel onzekerheden weghalen bij het aankopen van een pand, of advies geven bij een renovatie. Een bouwkundig adviseur moet beschikken over een brede kennis van bouwkunde. Over het algemeen zal een bouwkundig adviseur ingeschakeld worden als mensen een bouwtechnisch keuringsrapport verlangen. Binnen een bouwtechnisch keuringsrapport worden door een bouwkundig adviseur alle belangrijke punten opgenomen die een pand aangaan. Een bouwkundig adviseur kan ook ingeschakeld worden door een V.V.E (vereniging van eigenaren). In dat geval is er meestal behoefte aan extra duidelijkheid met betrekking tot groot onderhoud. Over het algemeen is het zo dat binnen een bouwtechnisch keuringsrapport niet alleen omschreven wordt wat er allemaal mis is met een pand, omdat ook toekomstige aandachtspunten opgenomen kunnen worden zoals onderhoud. Een bouwtechnisch keuringsrapport is bedoeld om duidelijkheid te geven met betrekking tot de staat van een pand en de te verwachte toekomstige kosten. Soms kan het laten opstellen van een bouwtechnisch keuringsrapport ook verplicht worden door een geldverstrekker. Het is in de meeste gevallen verstandig om bij enige twijfel een bouwkundig adviseur in te schakelen. De kosten van een bouwtechnisch keuringsrapport wegen niet op tegen de kosten van mogelijke verborgen gebreken. Het beroep bouwkundig adviseur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een bouwkundig adviseur ook gespecialiseerd kan zijn binnen bepaalde onderdelen van de bouwkunde. Denk bijvoorbeeld aan een bouwkundig adviseur die zich gespecialiseerd heeft in funderingstechniek of aan een bouwkundig adviseur die veel kennis heeft met betrekking tot isoleren en verduurzamen van woningen. Bouwkundig adviseurs zijn veel voor particulieren werkzaam, echter kan een bouwkundig adviseur ook binnen het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. In dat geval hebben we het meestal om commercieel vastgoed.

Werken als bouwkundig adviseur

Een bouwkundig adviseur is dus gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige keuringen. Het is niet zo dat een bouwkundig adviseur alleen gespecialiseerd is in het ontdekken van mogelijke verborgen gebreken. Een bouwkundig adviseur kan mensen ook helpen door het geven van advies. Denk bijvoorbeeld aan het geven van advies over geluidsmaatregelen, milieukundige vraagstukken of aan de mogelijkheid om een woning te isoleren. Vooral bij oude panden kunnen er nogal eens extra aandachtspunten zijn, waar kopers misschien niet meteen aan denken. Een bouwkundig adviseur kan hierop wijzen. Vaak zijn de aandachtspunten niet onoverkomelijk, maar is het wel belangrijk om ze af te wegen bij een aankoop. Zo kunnen balklagen aangetast zijn en kunnen scheuren in een muur duiden op een mogelijke verzakking. Dit soort problemen is wel te repareren, maar dient wel afgewogen te worden. Ook als een woning van binnen en buiten gerenoveerd moet worden kan een bouwkundig adviseur helpen door middel van het maken van een kostenberekening. Een bouwkundig adviseur wordt vaak ingeschakeld als een huis verkocht wordt, om te bekijken of er mankementen gevonden kunnen worden die de kopers, verkoper of makelaar over het hoofd hebben gezien. Soms eist een geldverstrekker ook een bouwtechnisch keuringsrapport als zekerheidstelling voor de hypotheek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een monumentaal pand. Bij een monumentaal pand kunnen de kosten van herstel hoog oplopen, en wil de geldverstrekker extra zekerheden hebben voordat deze de hypotheek verstrekt.

Wat doet een bouwkundig adviseur?

Een bouwkundig adviseur, ook wel bekend als een bouwadviseur of bouwtechnisch adviseur, is een professional die expertise en advies verleent op het gebied van bouwtechniek, constructie en bouwprojecten. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een bouwkundig adviseur kunnen variëren afhankelijk van het type project en de organisatie waarvoor ze werken. Over het algemeen omvatten de taken van een bouwkundig adviseur:

  • Technisch advies: Bouwkundig adviseurs verstrekken technisch advies aan klanten, architecten, ingenieurs en andere belanghebbenden. Ze evalueren bouwplannen, specificaties en tekeningen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan bouwvoorschriften, normen en beste praktijken. Ze adviseren over de technische haalbaarheid, efficiëntie en veiligheid van bouwprojecten.
  • Bouwproject beoordeling: Bouwkundig adviseurs voeren beoordelingen uit van bouwprojecten om eventuele tekortkomingen, risico's of knelpunten te identificeren. Ze analyseren de constructieplannen, materialen, kostenramingen en planningen om mogelijke problemen op te sporen en aanbevelingen te doen om de efficiëntie en kwaliteit van het project te verbeteren.
  • Bouwvoorschriften en regelgeving: Bouwkundig adviseurs hebben diepgaande kennis van bouwvoorschriften, lokale bouwverordeningen en wettelijke vereisten. Ze zorgen ervoor dat bouwprojecten voldoen aan de geldende regels en voorschriften en dienen als een bron van expertise bij het navigeren door complexe bouwvoorschriften.
  • Kwaliteitscontrole en inspectie: Bouwkundig adviseurs voeren kwaliteitscontroles en inspecties uit op bouwprojecten om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereiste normen en specificaties. Ze controleren de bouwwerkzaamheden op naleving van de bouwtekeningen, voeren structurele inspecties uit en controleren de kwaliteit van gebruikte materialen.
  • Projectmanagement ondersteuning: Bouwkundig adviseurs bieden ondersteuning bij projectmanagementactiviteiten. Ze kunnen helpen bij het opstellen van projectplanningen, kostenramingen en budgetbeheer. Ze assisteren bij het beheren van contracten, het coördineren van onderaannemers en het bewaken van de voortgang van het project.
  • Duurzaamheidsadvies: Met de groeiende aandacht voor duurzaam bouwen en energie-efficiëntie spelen bouwkundig adviseurs een rol bij het adviseren over duurzame ontwerppraktijken en groene bouwtechnieken. Ze kunnen input leveren over energiebesparende maatregelen, materiaalkeuzes en milieuvriendelijke bouwmethoden.

Onderhoudskosten inschatten

Buiten het opmerken van directe aandachtspunten kan een bouwkundig adviseur ook vertellen wat er in de toekomst aan onderhoudskosten zit aan te komen. Er zijn door de jaren heen veel huizen gebouwd, die vaak allemaal bepaalde aandachtspunten hebben door de materialen die gebruikt zijn in de periode van bouwen. Zo kan asbest een rol spelen, de fundering of betonrot. Een goede bouwkundig adviseur is hiervan op de hoogte en weet vaak aan de hand van het bouwjaar van een huis al waar hij extra op zal moeten letten tijdens een inspectie. Verborgen gebreken bij een woning komen regelmatig voor. Ze moeten, als ze bekend zijn bij de verkoper, gemeld worden aan de koper. Echter, kan het voorkomen dat een verkoper bepaalde gebreken ook niet gekend heeft bij de verkoop, zoals een verrotte afvoer of een lekkende leiding. Als er sprake is van verborgen gebreken kan de koper ook na de aankoop verhaal halen bij de verkoper, om de onbekende schade te verhalen. Het is beter om deze gebreken voor de aankoop boven water te krijgen om problemen te voorkomen.

Asbest in de woning

De meeste makelaars melden in hun brochure dat er asbest in een woning verwerkt kan zijn als er wel een vermoeden is dat er asbest aanwezig is in de woning, maar de asbest niet zichtbaar is, omdat het asbest weggewerkt is achter de aftimmering van de woning. Het is dan aan de kopende partij om hier op door te vragen als deze dat wil. Ook komt het voor dat het asbest wel degelijk zichtbaar is, zoals onder een kapconstructie van een woning, en de koper hier dus mee bekend is en hier later geen aanspraak op kan doen. De kosten voor het verwijderen van asbest kunnen behoorlijk oplopen.

Betonrot

Betonrot komt veel voor bij woningen die na de oorlog gebouwd zijn tot het jaar 1980. Betonrot kan een groot probleem zijn bij woningen wanneer die niet goed wordt aangepakt om verdere schade te voorkomen. Betonrot kan ontstaan omdat de wapening in het beton te dicht bij de rand gelegd is, en zo gevoelig is voor vocht. Het vocht trekt in het beton en zo gaat de wapening roesten en zal het beton kapot knappen. Het is belangrijk om het betonrot weg te halen en het beton te herstellen. Betonrot komt veel voor bij funderingen, balkons, galerijen en lateien. De diverse betonnen onderdelen hebben allemaal een dragende functie en moeten daarom goed onderhouden worden.

Afvoeren en waterleiding

Bij oude woningen kan er nog sprake zijn van gietijzeren afvoeren, die inmiddels hun langste tijd wel gehad hebben en vroeg of laat zullen gaan lekken. De gietijzeren afvoeren zijn vaak weggewerkt en niet zichtbaar. Het is verstandig om bij oude woningen de afvoeren te controleren. Een lekkage aan een gietijzeren afvoer is niet goed te repareren, en moet bij problemen vaak in zijn geheel vervangen worden. Ook een waterleiding kan wanneer die oud is voor problemen zorgen, wanneer deze nog uit lood bestaat. Loden waterleidingen mogen niet meer gebruikt worden en moeten vervangen worden. De loden leidingen kunnen bij een lekkage niet gerepareerd worden en een loodgieter zal dit ook niet doen.

Glas lekkage

Ook isolatieglas kan kapot gaan en moet daarom goed gecontroleerd worden bij de aankoop van een woning. In dubbelglas staat in het profiel tussen het glas een datum wanneer de ruit gemaakt is. Aan de hand van de datum is dus makkelijk af te lezen hoe oud het glas is. Het meeste isolatieglas kan na 15 jaar problemen geven, zoals lekkage in de afdichting tussen het glas waardoor witte vlekken ontstaan tussen het glas. Als er witte vlekken zichtbaar zijn of er zitten waterdruppels tussen het glas, dan is de ruit lek en moet deze vervangen worden door nieuw isolatieglas.

Energiekosten woning

De meeste oude huizen van voor 1980 zijn slecht geïsoleerd, en kunnen dus onnodig duur zijn met betrekking tot de energierekening. Het goed isoleren is iets wat iemand deels zelf kan doen en deels moet laten doen, zoals het isoleren van de gevels. Er zijn speciale bedrijven die onder hoge druk isolatie in de gevel kunnen spuiten om de woning te isoleren. Meer over isoleren kunt vinden bij het beroep isoleerder. Wie zelf een zolder of andere ruimte wil gaan isoleren doet er goed aan zich te laten informeren over isoleren, omdat fout isoleren ook mogelijk is. Wanneer er niet goed geïsoleerd wordt kunnen er problemen ontstaan, zoals houtrot en problemen met de ventilatie in een woning.

Houtrot woning

Houtrot is niet altijd zichtbaar en kan zelfs heel erg zijn voordat het echte houtrot zichtbaar zal worden. Kozijnen of ander hout aan woning kunnen door vochtproblemen gaan rotten. Als er sprake is van ernstige houtrot kan het nodig zijn dat kozijnen of andere timmerwerk vervangen moet worden, omdat het hout niet meer te redden is. Het controleren op houtrot kan simpel gedaan worden met een schroevendraaier. Als de schroevendraaier makkelijk in het hout kan prikken is er vaak sprake van houtrot. Houtrot kan wel gerepareerd worden, maar dat moet goed aangepakt worden om het niet terug te laten komen. Al het rotte hout moet tot het gezonde hout weggehaald worden. Ook is het mogelijk om alleen een onderdorpel of stukken stijl te vervangen.

Muren en metselwerk, voegwerk

De muren van een woning geven vaak een goede indruk van de algehele staat van een woning, omdat problemen aan de gevels zoals scheuren vaak een indicatie zijn van problemen, zoals een verzakking van de fundering. Ook zijn lekkages vaak zichtbaar in de gevel. Ook aan de binnenkant van een muur kunnen problemen zichtbaar worden, zoals vochtdoorslag van de muur. Bij vocht aan de binnenkant kan het nodig zijn de muur te impregneren en wellicht het voegwerk te vervangen. Het voegwerk heeft als functie het opzuigen van het regenwater uit de stenen. Bij oude versleten voegen kan het zijn dat het vocht makkelijk door de gevel trekt en zo binnen voor problemen zorgt.

Boktor en houtworm

Boktor en houtworm komen voor in onbehandeld hout, zoals dit vaak in een kapconstructie verwerkt is. De boktor of houtworm zal vaak pas opvallen wanneer de bewoner zaagsel op de grond ziet liggen. Aangetast hout door de boktor of houtworm is makkelijk te herkennen door kleine ronde gaatjes in het hout. Tegenwoordig komt boktor en houtworm bijna niet meer voor, omdat het hout een speciale behandeling krijgt om dit tegen te gaan. Vroeger kwam het hout zo uit het bos met de boktor en houtworm in zich, en zo uiteindelijk in de woning. Voordat de boktor of houtworm uiteindelijk ontdekt wordt in het hout kan het al tien jaar verwerkt zijn in een woning. Er zijn speciale bedrijven die met speciale middelen de boktor of houtworm kunnen uitroeien in een woning. Ook meubels kunnen aangetast worden door boktor of de houtworm en zo schade oplopen. Om het ongedierte uit meubels te krijgen is het vaak de beste oplossing om de meubels te bevriezen tot min 20 graden. Bij min 20 graden zal de boktor en houtvorm sterven.

Electra

Ook de elektra installatie moet goed bekeken worden, omdat het bij oude huizen nogal eens een probleem kan zijn, omdat de installatie eigenlijk niet meer aan de huidige regels voldoet. Vaak kloppen de kleuren van de draden niet meer en heeft de installatie te weinig groepen naar de huidige maatstaven. Ook het schakelmateriaal van oude installaties heeft vaak zijn beste tijd gehad.

Bebouwing en vergunning

Tegenwoordig is het zo dat een woningkoper zelf ook een onderzoeksplicht heeft en later niet zomaar kan zeggen dat die schuur er al stond en zo verhaal kan halen bij de verkoper, mochten er problemen ontstaan met de gemeente. Een koper doet er dan ook verstandig aan te controleren of alle bebouwing op een perceel ook legaal is. Dat een bepaalde schuur er misschien al heel lang staat hoeft niet te betekenen dat deze met een bouwvergunning gebouwd is. In het ergste geval kan het zijn dat bepaalde bebouwing gesloopt moet worden, omdat een gemeente geen vergunning wil of kan geven.

Bodemonderzoek

Vooral bij oude woningen kan het zijn dat het perceel een hele geschiedenis heeft dat wellicht onderzocht moet worden, zoals bodemverontreiniging door activiteiten uit het verleden. Misschien heeft er vroeger wel een vervuilend bedrijf gezeten, of was er in de directe omgeving een bedrijf. Ook kan het voorkomen dat er nog olietanks in de grond zitten die gelekt hebben, of niet leeggehaald zijn. De meeste olietanks van vroeger zijn niet verwijderd, maar wel leeggehaald en daarna afgevuld met zand.

VvE controleren

Bij de aankoop van een woning die onderdeel is van een VvE is het heel belangrijk om de VvE zelf te controleren. Is de VvE actief en bezit deze voldoende middelen om het onderhoud te kunnen betalen? Onderhoud kan duur zijn, en om niet voor verrassingen te komen te staan is het belangrijk de VvE door te lichten.

Film: onderhoudsadviseur vastgoed:

Opleidingen tot bouwkundig adviseur

Wie een carrière ambieert als bouwkundig adviseur kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding bouwkunde die ongeveer vier jaar in beslag zal nemen. Het worden van een goede bouwkundig adviseur is niet alleen afhankelijk van de opleiding, omdat een bouwkundig adviseur over het algemeen over veel ervaring en kennis moet beschikken van de bouwwereld. Daarnaast is het zo dat bouwkunde een breed vakgebied betreft waardoor ook andere opleidingen van toepassing kunnen zijn als bouwkundig adviseur. Het is ook denkbaar dat een bouwkundig adviseur mensen op andere vlakken kan bijstaan met betrekking tot vastgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van bouwtrajecten. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als zelfstandig werkende bouwkundig adviseur. Hiervoor kun je gebruikmaken van online boekhouden.

Bedrijven waar een bouwkundig adviseur werkzaam kan zijn

Over het algemeen is het zo dat de meeste bouwkundig adviseurs werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast kan een bouwkundig adviseur werkzaam zijn voor een aannemer, woningstichting, projectontwikkelaar of voor een bouwkundig adviesbureau. Een ander voorbeeld kan weer zijn de grotere bedrijven die beschikken over veel eigen vastgoed. In dat geval kan een bouwkundig adviseur soms ook aangemerkt worden als vastgoedmanager.

Competenties bouwkundig adviseur

De belangrijkste competentie van een bouwkundig adviseur is de algemene kennis van bouwkunde. Daarnaast is betrouwbaarheid aan te merken als een belangrijke competentie, omdat mensen vergaande beslissingen kunnen nemen afhankelijk van de bevindingen. Met andere woorden is het als bouwkundig adviseur erg belangrijk om mensen op de juiste manier te kunnen adviseren. In dat opzicht is communicatie weer aan te merken als belangrijke competentie. Als een bouwkundig adviseur ook betrokken is bij het opvragen van offertes kan het onderhandelen weer aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn transparantie, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, onderzoeksvaardigheden, secuur, controleren, inspecteren, presteren en duidelijkheid. Als een bouwkundig adviseur werkzaam is als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bouwkundig adviseur

Het arbeidsmarktperspectief als bouwkundig adviseur is over het algemeen heel goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen en kennis. De meeste bedrijven en overheden zitten te springen om goede vaklieden waar het bouwkunde betreft. Als bouwkundig adviseur is het wel belangrijk dat je gezien kan worden als allround vakman, omdat bouwkunde een breed begrip is. Denk bijvoorbeeld aan een uitvoerder of aan een bouwkundig tekenaar die beschikt over veel kennis en ervaring met betrekking tot bouwkunde. De doorgroeimogelijkheden als bouwkundig adviseur kunnen gezien worden in het starten van een eigen bouwkundig bureau. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit afhankelijk zal zijn van het opleidingsniveau, de kennis, je eigen competenties en de soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bouwkundig adviseur

Het salaris van een bouwkundig adviseur kan nogal sterk variëren, afhankelijk van de positie en verantwoordelijkheden. Het salaris zal dan ook afhankelijk van de leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheid liggen tussen 2500 tot 4000 euro bruto per maand. Als bouwkundig adviseur ben je meestal door het hele land aan het werk, wat natuurlijk betekent dat er meestal een leaseauto beschikbaar wordt gesteld door de werkgever. Als zelfstandig ondernemer is er doorgaans meer te verdienen, afhankelijk van de hoeveelheid opdrachten en de grootte daarvan. Bij het adviseren van kopers van een huis is doorgaans niet heel veel te verdienen, tenzij er heel veel opdrachten binnengehaald worden.

Eigen bedrijf starten als Bouwkundig adviseur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bouwkundig adviseur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bouwkundig adviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bouwkundig adviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bouwkundig adviseur.

Mijnzzp.nl