Vastgoedmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep vastgoedmanager
Wat doet een vastgoedmanager?
Werken als vastgoedmanager
Diverse taken van een vastgoedmanager:
Hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij:
Opleidingen tot vastgoedmanager
Bedrijven waar een vastgoedmanager werkzaam kan zijn
Competenties vastgoedmanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vastgoedmanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris vastgoedmanager
Eigen bedrijf starten als Vastgoedmanager
Boekhoudprogramma vergelijken Vastgoedmanager

Beroep vastgoedmanager

Een vastgoedmanager is verantwoordelijk voor het leiding geven aan de vastgoedafdeling van een organisatie. Over het algemeen zal een vastgoedmanager werkzaam zijn voor een organisatie die veel te maken heeft met vastgoed, zoals bedrijven, woningstichtingen of gemeentes. Als vastgoedmanager beheer je dus de vastgoedportefeuille van een organisatie en stuur je andere vastgoedmedewerkers aan. Een van de belangrijkste kerntaken is het waken over de efficiëntie (het rendement) van de vastgoedportefeuille. Ook het begeleiden van aan- en verkopen kan tot de werkzaamheden behoren van een vastgoedmanager. De inhoudelijke werkzaamheden van een vastgoedmanager kunnen per organisatie verschillen, omdat er een verschil bestaat tussen organisaties die vastgoed bezitten, en organisaties die vastgoed huren. Als vastgoedmanager ben je in alle gevallen verantwoordelijk voor vastgoedmanagement. Vastgoedmanagement moet ruim gezien worden, omdat organisaties op verschillende manieren te maken kunnen hebben met vastgoed. Vastgoedmanagement komt in het kort neer op commerciële kennis, financiële kennis, technische kennis, juridische kennis en organisatorische kennis. In alle gevallen is een vastgoedmanager verantwoordelijk voor het optimaal exploiteren van vastgoed. Voor organisaties is het op de juiste manier exploiteren van vastgoed belangrijk, omdat de belangen meestal groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan vastgoedeigenaren, die winkels verhuren door het hele land. Het bijhouden van alle huurderszaken inclusief het plannen van onderhoudswerkzaamheden is veel werk, waarbij geen fouten gemaakt mogen worden. Een ander belangrijk punt waarvoor een vastgoedmanager verantwoordelijk is, is het bijhouden van alle huurcontracten. Vanzelfsprekend zal een vastgoedmanager over leidinggevende capaciteiten moeten beschikken. Andere benamingen voor vastgoedmanager kunnen zijn portfolio manager of property manager.

Wat doet een vastgoedmanager?

Een vastgoedmanager is dus verantwoordelijk voor het aansturen van de vastgoedafdeling. In de meeste gevallen zal een vastgoedmanager met verschillende medewerkers te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan vastgoedmedewerkers, onderhoudsplanners, administratief medewerkers en aan vastgoedbeheerders. Daarnaast heeft een vastgoedmanager te maken met de financieel manager, acquisiteurs vastgoed en de directie. Ook zal een vastgoedmanager te maken hebben met externe specialisten, zoals makelaars en bedrijfsmakelaars. Zoals eerder omschreven kunnen de inhoudelijke werkzaamheden van een vastgoedmanager verschillen per organisatie. Ook organisaties die vastgoed huren kunnen gebruikmaken van een vastgoedmanager. Denk bijvoorbeeld aan retailers, die over verschillende filialen beschikken. In dat geval is een vastgoedmanager verantwoordelijk voor het optimaal laten renderen van de huurpanden. Vanzelfsprekend kan een vastgoedmanager ook werkzaam zijn voor organisaties die vastgoed verhuren. In dat geval hebben we het meestal over woningstichtingen of institutionele beleggers. De inhoudelijke werkzaamheden van een vastgoedmanager gaan verder dan alleen het beheren van vastgoed. Denk ook aan het maken van begrotingen, het aanvragen van financieringen en aan het vaststellen van de investeringsmogelijkheden.

Werken als vastgoedmanager

Vastgoedmanagers kunnen voor verschillende organisaties werkzaam zijn, waardoor de inhoudelijke werkzaamheden per organisatie kunnen verschillen. Het beheren van woningen betreft andere werkzaamheden dan het beheren van kantoorgebouwen. Een vastgoedmanager die te maken heeft met woningen heeft bijvoorbeeld regelmatig te maken met VVE-beheerders. Een vastgoedmanager, die werkzaam is binnen de zakelijke markt, zal meer met middenstanders en andere soorten bedrijven te maken krijgen. Daarnaast zijn er organisaties, die zich gespecialiseerd hebben in het beheren van zorgcomplexen. In sommige gevallen krijgt een vastgoedmanager ook te maken krijgen met leegstandsbeheer.

Diverse taken van een vastgoedmanager:

 • Het aansturen van de vastgoedmedewerkers.
 • Het houden van toezicht op onderhoudswerkzaamheden.
 • Het informeren en overleggen met de directie.
 • Het onderhandelen bij aan- of verkopen van vastgoed.
 • Het onderhouden van contacten met plaatselijke verhuurmakelaars.
 • Het onderhouden van huurderscontracten.
 • Het opstellen van beleid.
 • Het opstellen van huurovereenkomsten.
 • Het opvragen van offertes.
 • Het plannen van onderhoud.
 • Het regelmatig maken van een risicoanalyse.
 • Het waken over het rendement.

Hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij:

Opleidingen tot vastgoedmanager

Er bestaan verschillende geschikte opleidingsmogelijkheden tot vastgoedmanager. Denk bijvoorbeeld aan de hbo-opleiding vastgoed en makelaardij of aan de hbo-opleiding bouwkunde. Welke opleiding het meeste geschikt is, is afhankelijk van de werkzaamheden. Een vastgoedmanager kan bijvoorbeeld ook alleen verantwoordelijk zijn voor technisch management. Ook een andere hbo-opleiding, die raakvlakken heeft met management, kan geschikt zijn. Daarnaast zijn er voldoende externe opleidingsinstituten te vinden, die geschikte opleidingen aanbieden. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een vastgoedmanager werkzaam kan zijn

Een vastgoedmanager kan voor verschillende bedrijven, woningstichtingen en institutionele beleggers werkzaam zijn. Over het algemeen komt de functie vastgoedmanager alleen voor binnen organisaties die beschikken over een eigen vastgoedafdeling. Dit kunnen ook retailers zijn, die te maken hebben met huurpanden. Daarnaast kan een vastgoedmanager werkzaam zijn voor de overheid. Er zijn ook voldoende externe bedrijven te vinden, die vastgoedmanagement overnemen van eigenaren. Het is daarnaast denkbaar dat een vastgoedmanager werkzaam is als ondernemer of als consultant.

Competenties vastgoedmanager

De belangrijkste competentie van een vastgoedmanager is dat hij of zij beschikt over leidinggevende capaciteiten. Als vastgoedmanager is het ook belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast moet een vastgoedmanager beschikken over kennis van de vastgoedmarkt. Ook technische kennis kan belangrijk zijn als vastgoedmanager. Een andere belangrijke competentie is juridische kennis, omdat een vastgoedmanager veel te maken heeft met contracten. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, netwerken, innovatie, plannen, organiseren, delegeren, waakzaamheid, controleren, inzicht, analyseren en rapporteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vastgoedmanager

Het arbeidsmarktperspectief van een vastgoedmanager is over het algemeen redelijk te noemen. Er zijn redelijk veel bedrijven, stichtingen en overheden die gebruikmaken van een vastgoedmanager, echter zijn dit er relatief gezien niet veel. Als je beschikt over de juiste opleidingen zal het vinden van een baan als vastgoedmanager moeten lukken. De doorgroeimogelijkheden van een vastgoedmanager moeten gezien worden in het verkrijgen van nog meer verantwoordelijkheden. Vanzelfsprekend betreft het beroep vastgoedmanager al een beroep op hoger niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vastgoedmanager

Als vastgoedmanager zijn je arbeidsvoorwaarden doorgaans goed geregeld, zoals een auto en telefoon van de zaak. De specifieke arbeidsvoorwaarden zijn verder niet te benoemen omdat deze per bedrijf, instelling of overheid kunnen verschillen. Een vastgoedmanager zal een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Vastgoedmanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Vastgoedmanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Vastgoedmanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Vastgoedmanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Vastgoedmanager.

Mijnzzp.nl