Vastgoedmanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een vastgoedmanager geeft de dagelijkse leiding aan de afdeling vastgoed en/of vastgoedbeheer van bedrijven, woningstichtingen, gemeentes of overheden, afhankelijk van waar de vastgoedmanager precies werkzaam is. Als vastgoedmanager beheer je dus de vastgoedportefeuille voor een bepaalde organisatie en stuur je andere werknemers op de afdeling aan. Een van de belangrijkste kerntaken van een vastgoedmanager is het waken over de efficiëntie (het rendement) van de vastgoedportefeuille. Ook het begeleiden van aan- en verkopen met betrekking tot vastgoed kan tot het takenpakket van de vastgoedmanager behoren. Daarnaast kan ook het begeleiden van huurzaken tot het takenpakket van de vastgoedmanager behoren. De werkzaamheden als vastgoedmanager kunnen per organisatie verschillen, omdat er een verschil bestaat tussen organisaties die eigen panden panden bezitten en organisaties die juist panden huren van vastgoedbezitters. Een andere benaming voor een vastgoedmanager kan ook zijn portfolio manager vastgoed. Vastgoedmanagement moet heel ruim gezien worden, omdat veel verschillende organisaties te maken hebben met vastgoed op verschillende manieren. Over het algemeen zal het zo zijn dat een vastgoedmanager alleen werkzaam is voor organisaties die veel met vastgoed te maken hebben. Denk hierbij aan grote winkelketens of aan grote beleggers die beschikken over veel vastgoed. In alle gevallen zal een vastgoedmanager verantwoordelijk zijn voor het optimaal exploiteren van vastgoed. Vastgoedmanagement heeft niet alleen betrekking op de aankoop en/of verhuur van vastgoed, omdat vastgoedmanagement ook betrekking kan hebben op beheerswerkzaamheden.

Een vastgoedmanager is dus gespecialiseerd in vastgoedmanagement. Vastgoedmanagement is een breed begrip dat betrekking heeft op commerciële kennis, financiële kennis, technische kennis, juridische kennis en natuurlijk organisatorische kennis. Voor organisaties is het op de juiste manier exploiteren van vastgoed erg belangrijk, omdat de belangen zo groot kunnen zijn voor organisaties. Denk bijvoorbeeld aan een vastgoedeigenaar die winkels verhuurt door het hele land. Het bijhouden van alle huurderszaken inclusief het plannen van onderhoudswerkzaamheden is over het algemeen veel werk, waarbij geen fouten gemaakt mogen worden.

Als een vastgoedmanager voor een winkelketen werkt is het juist belangrijk om alle huurcontracten scherp te monitoren en tijdig te verlengen of juist op te zeggen als dit nodig mocht zijn. Ook het onderhandelen over huurcontracten met bedrijfsmakelaars of vastgoedeigenaren kan erg belangrijk zijn voor winkelketens. Eigenaren van winkelketens weten doorgaans precies waar ze strategisch moeten uitbreiden of bijvoorbeeld juist moeten krimpen door veranderende marktomstandigheden.

Diverse taken van een vastgoedmanager:

 • Het aansturen van de vastgoedmedewerkers
 • Het houden van toezicht op onderhoudswerkzaamheden
 • Het informeren en overleggen met de directie
 • Het onderhandelen bij aan- of verkopen van vastgoed
 • Het onderhouden van contacten met plaatselijke verhuurmakelaars
 • Het onderhouden van huurderscontacten
 • Het opstellen van beleid
 • Het opstellen van huurovereenkomsten
 • Het opvragen van offertes
 • Het plannen van onderhoud
 • Het regelmatig maken van een risicoanalyse
 • Het waken over het rendement

Hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij:

Opleidingen tot vastgoedmanager

Om als vastgoedmanager te kunnen werken kan het beste de Hbo-opleiding vastgoed en makelaardij of de opleiding bouwkunde gevolgd worden. Beide opleidingen duren ongeveer vier jaar, afhankelijk van de genoten vooropleiding. Beide opleidingen zijn gericht op vastgoed maar verschillen onderling wel. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de volgende website met meer dan 10.000 verschillende online bouwtekeningen.

Bedrijven waar een vastgoedmanager werkzaam kan zijn

Een vastgoedmanager kan werkzaam zijn voor verschillende soorten bedrijven, overheden en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan woningstichtingen, makelaarskantoren, beleggingsinstellingen, winkelketens of aan gemeentes die over veel vastgoed beschikken. Over het algemeen zijn het alleen de grotere vastgoedeigenaren en winkelketens die gebruik maken van een speciale vastgoedafdeling.

Competenties vastgoedmanager

Als vastgoedmanager moet je over leidinggevende capaciteiten beschikken. Afhankelijk van het soort bedrijf kun je één of meerdere personen aansturen binnen de afdeling. Door het vaststellen van duidelijke doelstellingen probeer je de doelstellingen zo goed mogelijk te sturen en grijp je in als dat nodig mocht zijn. Als vastgoedmanager is het belangrijk dat je kan analyseren en duidelijke vastgoedplanningen kunt maken. Ook is het belangrijk om over voldoende juridische kennis te beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als vastgoedmanager

Het arbeidsmarktperspectief als vastgoedmanager is over het algemeen redelijk te noemen. Er zijn redelijk veel bedrijven, stichtingen en overheden die gebruik maken van een vastgoedmanager, echter zijn dit er relatief gezien niet heel veel. Als je beschikt over de juiste opleidingen zal het vinden van een baan als vastgoedmanager zeker moeten lukken. De doorgroeimogelijkheden als vastgoedmanager moeten gezien worden in het verkrijgen van nog meer verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris vastgoedmanager

Als vastgoedmanager zijn je arbeidsvoorwaarden doorgaans goed geregeld, zoals een auto en telefoon van de zaak. De specifieke arbeidsvoorwaarden zijn verder niet te benoemen omdat deze per bedrijf, instelling of overheid kunnen verschillen. Een vastgoedmanager zal een salaris verdienen tussen de 3500 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl