Bedrijfsmakelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijfsmakelaar is een makelaar die zich gespecialiseerd heeft in bedrijfsonroerendgoed. Bedrijfsonroerendgoed heeft betrekking op winkels, kantoren, bedrijfshallen, bedrijfsterreinen en agrarisch onroerend goed. Ook woningen die aangemerkt moeten worden als beleggingspand vallen onder bedrijfsonroerendgoed. Een andere benaming voor bedrijfsmakelaar is ook wel BOG-makelaar. Als bedrijfsmakelaar heb je meestal te maken met ondernemers of beleggers, zoals pensioenfondsen, en minder vaak met particulieren. De werkzaamheden van een bedrijfsmakelaar kunnen we in het kort omschrijven als het begeleiden van aankopen, het verkopen van bedrijfsonroerendgoed en het verhuren van bedrijfsonroerendgoed. Binnen deze verschillende werkzaamheden speelt de bedrijfsmakelaar een belangrijke rol bij het bemiddelen tussen partijen. Een belangrijk verschil met gewone makelaars is dat een bedrijfsmakelaar met ingewikkelde aankoop- en verhuurtransacties te maken krijgt, omdat de belangen meestal groter zijn. Het aankopen, verkopen of verhuren van bedrijfsonroerendgoed kan niet zomaar vergeleken worden met de gewone woningmarkt, omdat het vaak om complexere deals gaat. Daarnaast heeft een bedrijfsmakelaar te maken met professionele partijen, die precies weten wat ze willen hebben qua bedrijfsvastgoed. Met andere woorden heeft een bedrijfsmakelaar veel meer te maken met commerciële partijen, die goed op de hoogte zijn van prijzen. Een bedrijfsmakelaar kan bijvoorbeeld te maken krijgen met retailers die niet alleen onderhandelen over de huurprijs van een winkel. Denk bijvoorbeeld aan retailers, die ook onderhandelen over eventuele verbouwingen of over een huurkorting voor het eerste jaar. Daarnaast kan een bedrijfsmakelaar een belangrijke rol spelen als het aankomt op het verlenging van huurcontracten.

Een bedrijfsmakelaar is dus een makelaar die zich gespecialiseerd heeft in bedrijfsonroerendgoed. Als bedrijfsmakelaar heb je te maken met de zakelijke markt en minder te maken met particulieren. Denk bijvoorbeeld aan retail managers, vastgoedmanagers, beleggingsspecialisten, projectontwikkelaars, directeuren en aan particulieren, die als huisbaas aangemerkt moeten worden. Huisbazen zijn over het algemeen private beleggers, die woningen opkopen om te verhuren. Daarnaast kan een bedrijfsmakelaar te maken krijgen met boeren of rentmeesters, of te maken krijgen met fabrikanten, die een bedrijfsterrein willen huren of kopen. Een bedrijfsmakelaar heeft dus te maken met commerciële partijen, die meestal goed op de hoogte zijn van bedrijfsonroerendgoed. Een bedrijfsmakelaar heeft een belangrijke bemiddelende rol tussen partijen en houdt rekening met ieders belang. Als een bedrijfsmakelaar opdracht krijgt tot verkoop of verhuur van een bedrijfspand, is het de taak van de bedrijfsmakelaar om alle relevante gegevens te verzamelen om zo het pand goed te kunnen promoten. Daarnaast onderhandelt een bedrijfsmakelaar tussen verhuurders en huurders, als het om een verhuuropdracht gaat. Dit is bij het aangaan van een huurcontract of als er een verlenging van het contract zal plaatsvinden. Als beide partijen er uit zijn zal de bedrijfsmakelaar het contract opstellen, waarin alle afspraken vastgelegd worden. In het uiteindelijke huurcontract worden ook foto's opgenomen, die een duidelijke staat weergeven van het verhuurde.

Waardebepaling bedrijfsonroerendgoed

De waardebepaling van bedrijfsonroerendgoed is sterk afhankelijk van de eventuele verhuurprijs. De meeste beleggers gaan uit van de netto huur vermenigvuldigd met een factor. Stel een huurder betaalt € 30.000 euro netto per jaar dan kan de waarde zijn € 360.000, - (12 keer de netto huur). De verhuurprijs van bedrijfsonroerendgoed is afhankelijk van de locatie. Als de locatie erg goed is spreekt men van een A-locatie. Bedrijfspanden op een A-locatie zijn meer waard, omdat ze geliefd zijn bij beleggers. De belangrijkste reden hiervoor is dat de verhuur van bedrijfspanden op een A-locatie meestal geen enkel probleem is. Deze formule is meestal van toepassing op alle vormen van beleggingspanden. Bij verkoop van bedrijfsterreinen, landbouwgrond of kantoren zal er meer gekeken worden naar de vierkantemeterprijs.

Bedrijfsmakelaar als verhuur-onderhandelaar

Als bedrijfsmakelaar zal je over het algemeen te maken krijgen met professionele partijen, die precies weten wat ze willen. Denk bijvoorbeeld aan retailers die gebruik kunnen maken van een acquisiteur vastgoed. Een acquisiteur vastgoed is een vastgoedspecialist, die namens de organisatie zal zoeken naar de juiste huurpanden. Daarnaast is een acquisiteur vastgoed gespecialiseerd in het uitonderhandelen van belangrijke punten. Denk bijvoorbeeld aan acquisiteur vastgoed die wil dat er bepaalde verbouwingen uitgevoerd worden op kosten van de eigenaar, of aan het afdwingen van een huurkorting in ruil voor een langer huurcontract. De meeste bedrijfsmakelaars zijn ook getrainde onderhandelaars, wat nuttig is voor vastgoedeigenaren bij verhuuronderhandelingen. Het verhuren van bedrijfsmatig onroerend goed kan een complexe aangelegenheid zijn, omdat alle partijen zo hun wensen en/of eisen kunnen hebben. Als bedrijfsmakelaar waak je ook over de belangen van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het verlangen van omzetcijfers of bankgaranties om er zeker van te zijn dat een huurder de huur kan opbrengen.

Bedrijfsmakelaar:

Opleidingen tot bedrijfsmakelaar

De opleiding tot bedrijfsmakelaar is geen andere opleiding dan die van makelaar. Om bedrijfsmakelaar te kunnen worden kan het beste de Hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij gekozen worden die, afhankelijk van je vooropleiding, vier jaar duurt. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor alles wat met vastgoed te maken heeft, zoals ruimtelijke ordening, financieel inzicht en juridisch en fiscaal inzicht. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijfsmakelaar werkzaam kan zijn

Een bedrijfsmakelaar is over het algemeen werkzaam voor een makelaarskantoor, die zich vooral zal richten op bedrijfsonroerendgoed. Daarnaast kan een bedrijfsmakelaar werkzaam zijn als ondernemer binnen een eigen makelaarskantoor. Maar ook grote bedrijven of overheden met veel bezittingen of huurpanden kunnen een speciale afdeling hebben met bedrijfsmakelaars, die hun belangen behartigt. In sommige gevallen kan de benaming e-commerce makelaar van toepassing zijn.

Competenties bedrijfsmakelaar

De belangrijkste competentie van een bedrijfsmakelaar is de algemene kennis van bedrijfsonroerendgoed. Daarnaast zal een bedrijfsmakelaar over een sterke commerciële instelling moeten beschikken. Omdat een bedrijfsmakelaar te maken krijgt met verschillende ondernemers zul je ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie, die niet onderschat moet worden, is het netwerken. Als bedrijfsmakelaar is het belangrijk om veel verschillende ondernemers te leren kennen. Ook juridische kennis speelt een belangrijke rol als bedrijfsmakelaar. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, professioneel, zakelijk, plannen, organiseren, marktkennis, onderhandelen, inzicht, secuur, betrouwbaarheid en discretie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsmakelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een bedrijfsmakelaar is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Het beroep bedrijfsmakelaar is wel een beroep dat bij je moet passen, omdat je werkzaam bent in de zakelijke markt. Ervaring speelt meestal een belangrijk rol als het aankomt op een mogelijk baan. De doorgroeimogelijkheden van een bedrijfsmakelaar kunnen gezien worden in de functie bedrijfsleider of bijvoorbeeld het taxeren van bedrijfsonroerendgoed als erkend taxateur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsmakelaar

Als bedrijfsmakelaar in loondienst zal je salaris sterk afhankelijk zijn van je eigen behaalde successen. De meeste bedrijfsmakelaars verdienen een basissalaris dat fors kan oplopen als er voldoende deals worden gesloten door de makelaar. Een bedrijfsmakelaar verdient afhankelijk van zijn leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand. Wel is het salaris zeer sterk afhankelijk van de soort werkzaamheden en de belangen die bij de deals meespelen. Als zelfstandig werkende bedrijfsmakelaar kunnen de verdiensten een stuk hoger zijn, maar is dat wel sterk afhankelijk van de opdrachten die binnengehaald kunnen worden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfsmakelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsmakelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl