Bedrijfsmakelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bedrijfsmakelaar is gespecialiseerd in bedrijfsmatig onroerend goed, wat betrekking kan hebben op woningen, winkels, kantoren, bedrijfshallen, bedrijfsterreinen en agrarisch onroerend goed. Als bedrijfsmakelaar heb je over het algemeen te maken met ondernemers of beleggers, zoals pensioenfondsen, en in mindere mate met particulieren. De werkzaamheden van een bedrijfsmakelaar kunnen we in het kort omschrijven als het begeleiden van aankopen van bedrijfsmatig onroerend goed, het verkopen van bedrijfsmatig onroerend goed en het verhuren van bedrijfsmatig onroerend goed. Binnen deze verschillende werkzaamheden speelt de bedrijfsmakelaar een belangrijke rol bij het bemiddelen tussen partijen. Een belangrijk verschil met een reguliere makelaar is dat de bedrijfsmakelaar met ingewikkelde aankoop- en verhuurtransacties te maken kan krijgen, omdat de belangen meestal groot zijn als het gaat om bedrijfsmatig onroerend goed. Het is belangrijk om afspraken tussen partijen goed vast te leggen om mogelijke problemen te voorkomen. Het verhuren of verkopen van bedrijfsmatig onroerend goed is niet zomaar te vergelijken met de verhuur of de verkoop van woning, omdat de belangen meestal groter zijn. Daarnaast heeft een bedrijfsmakelaar over het algemeen te maken met professionele partijen, die precies weten wat ze willen hebben qua bedrijfsvastgoed en hoe ze het willen hebben. Met andere woorden heeft een bedrijfsmakelaar veel meer te maken met commerciële partijen die over het algemeen goed op de hoogte zijn van prijzen en onderhandelingstechnieken. Daarnaast krijgt een bedrijfsmakelaar veel met beleggers te maken, die de markt over het algemeen goed kennen. Een bedrijfsmakelaar is op een brede manier gespecialiseerd in de commerciële onroerendgoedmarkt.

Een bedrijfsmakelaar heeft een belangrijke bemiddelende rol tussen diverse partijen en houdt rekening met ieders belang. Als een bedrijfsmakelaar opdracht krijgt tot verkoop of verhuur van een bepaald bedrijfspand, is het de taak van de bedrijfsmakelaar om alle relevante gegevens te verzamelen om zo het pand goed te kunnen promoten. Daarnaast onderhandelt een bedrijfsmakelaar tussen verhuurders en huurders, als het om een verhuuropdracht gaat. Dit kan zijn bij het aangaan van een huurcontract of als er een verlening van het contract zal plaats vinden. Het is dan ook de taak van de bedrijfsmakelaar om de diverse partijen met elkaar overeen te laten komen. Als beide partijen eruit zijn zal de makelaar het contract opstellen, waarin alle afspraken vastgelegd worden. In het uiteindelijke huurcontract worden meestal ook foto's opgenomen die een duidelijke staat weergeven van het verhuurde.

Waardebepaling bedrijfsmatig onroerend

De waardes die over het algemeen gegeven worden aan bedrijfspanden zijn gelieerd aan de huuropbrengsten. Stel een ondernemer betaalt € 30.000 euro netto huur per jaar dan kan de waarde bijvoorbeeld zijn € 360.000,- (12 keer de netto huur). Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de locatie. Als de locatie erg goed is spreekt men van een A locatie, bedrijfspanden op een A locatie zijn over het algemeen meer waard omdat ze geliefd zijn bij beleggers. De belangrijkste reden hiervoor is dat de verhuur van bedrijfspanden op een A locatie meestal geen enkel probleem is.

Bedrijfsmakelaar als verhuuronderhandelaar

De meeste bedrijfsmakelaars zijn ook getrainde onderhandelaars, wat nuttig kan zijn voor vastgoedeigenaren bij verhuuronderhandelingen. Het verhuren van bedrijfsmatig onroerend goed kan een complexe aangelegenheid zijn, omdat alle partijen zo hun wensen en/of eisen kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan omzetcijfers, bankgaranties en aan mogelijke huurkortingen. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat huurders wensen hebben qua aanpassingen of verbouwingen, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke huur.

Zakelijk vastgoed

Als bedrijfsmakelaar zal je over het algemeen te maken krijgen met professionele vastgoedbeleggers, wat betrekking kan hebben op particuliere beleggers of op zakelijk beleggers. Particuliere beleggers bezitten meestal enkele woonpanden of winkels. Zakelijke beleggers zoals pensioenfondsen kunnen voor miljarden aan vastgoed bezitten. Als bedrijfsmakelaar kan je dus ook te maken krijgen met particuliere beleggers die zakelijk vastgoed bezitten.

Bedrijfsmakelaar:

Opleidingen tot bedrijfsmakelaar

De opleiding tot bedrijfsmakelaar is geen andere opleiding dan die van makelaar. Om bedrijfsmakelaar te kunnen worden kan het beste de Hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij gekozen worden die, afhankelijk van je vooropleiding, vier jaar duurt. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor alles wat met vastgoed te maken heeft, zoals ruimtelijke ordening, financieel inzicht en juridisch en fiscaal inzicht. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijfsmakelaar werkzaam kan zijn

Als bedrijfsmakelaar werk je doorgaans bij een makelaarskantoor waar je je speciaal richt op bedrijfsmatig onroerend goed. Maar ook grote bedrijven of overheden met veel bezittingen of huurpanden kunnen een speciale afdeling hebben met bedrijfsmakelaars, die hun belangen behartigt. Daarnaast is het ook prima mogelijk om als zelfstandig ondernemer te starten als bedrijfsmakelaar.

Competenties bedrijfsmakelaar

De competenties als bedrijfsmakelaar komen erg overheen met de competenties van een reguliere woningmakelaar, met het belangrijke verschil dat een bedrijfsmakelaar veel meer te maken zal hebben met professionele partijen. Daarnaast zijn de belangen waarmee een bedrijfsmakelaar te maken kan krijgen over het algemeen veel groter, omdat met de verkoop, aankoop en verhuur van bedrijfsmatig vastgoed veel geld gemoeid kan zijn. In het algemeen kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie als bedrijfsmakelaar, omdat een bedrijfsmakelaar met veel verschillende partijen te maken krijgt. Ook een commerciële instelling als bedrijfsmakelaar mag niet ontbreken. Algemeen belangrijke woorden als bedrijfsmakelaar zijn onderhandelen, netwerken, alertheid, secuur, presteren, betrouwbaarheid en discretie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsmakelaar

Als bedrijfsmakelaar is er voldoende werk te vinden. Wel is het als bedrijfsmakelaar erg belangrijk om een commercieel talent te zijn die zich steeds bewijst. Vooral de bedrijfsmakelaar die zich steeds maar bewijst heeft alle kansen om door te groeien als bedrijfsmakelaar. Het doorgroeien als bedrijfsmakelaar moet dan ook gezien worden als het kunnen aankopen, verkopen of verhuren van de grotere bedrijfspanden met grote belangen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsmakelaar

Als bedrijfsmakelaar in loondienst zal je salaris sterk afhankelijk zijn van je eigen behaalde successen. De meeste bedrijfsmakelaars verdienen een basissalaris dat fors kan oplopen als er voldoende deals worden gesloten door de makelaar. Een bedrijfsmakelaar verdient afhankelijk van zijn leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand. Wel is het salaris zeer sterk afhankelijk van de soort werkzaamheden en de belangen die bij de deals meespelen. Als zelfstandig werkende bedrijfsmakelaar kunnen de verdiensten een stuk hoger zijn, maar is dat wel sterk afhankelijk van de opdrachten die binnengehaald kunnen worden.

Mijnzzp.nl