Verhuurmakelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een verhuurmakelaar is een bemiddelingsmedewerker, die bemiddelt tussen verhuurders en huurders. Over het algemeen zal een verhuurmakelaar woningen en studentenkamers verhuren in opdracht van de eigenaar. Er zijn veel vastgoedeigenaren die gebruikmaken van een verhuurmakelaar, omdat verhuurmakelaars zich gespecialiseerd hebben in het verhuren van woningen en kamers. Daarnaast kan een verhuurmakelaar in sommige gevallen aangemerkt worden als vastgoedbeheerder. Dit kan wel per verhuurmakelaar verschillen, omdat een verhuurmakelaar in de kern geen vastgoedbeheerder is. Als een woningeigenaar of belegger zijn woning wenst te verhuren kan deze bij een verhuurmakelaar terecht. De verhuurmakelaar beschikt over een eigen website, waarop de verhuurmakelaar de woningen kan aanbieden inclusief foto's en de huurprijs. Als potentiële huurders zich melden bij de verhuurmakelaar is het de verantwoordelijkheid van de verhuurmakelaar om een bezichtiging in te plannen. Als de kandidaat-huurder de woning wenst te huren zal de verhuurmakelaar vragen om alle benodigde stukken, zoals het legitimatiebewijs, het bewijs van inkomen of het bewijs van studie. Het bewijs van studie is vooral belangrijk als we spreken van studenten, die een studentenkamer willen huren. Ook het uitvoeren van achtergrondonderzoek behoort tot de werkzaamheden van een verhuurmakelaar. Het uitvoeren van achtergrondonderzoek is belangrijk, omdat verhuurders in de meeste gevallen precies willen weten wie de kandidaat-huurder is. Dit heeft meestal betrekking op het screenen van potentiële huurders door het controleren van openbare informatie. Ook de reden van een verhuizing kan een belangrijke rol spelen om iemand wel of niet toe te laten tot een woning of kamer. De meeste verhuurders accepteren alleen huurders die aantoonbaar aangemerkt kunnen worden als betrouwbare huurder. Een goede verhuurmakelaar is getraind in het voorkomen van foute huurders.

Een verhuurmakelaar heeft dus te maken met huisbazen, die woningen of studentenkamers willen verhuren. Afhankelijk van de verhuurmakelaar en de wensen van de eigenaar kan een verhuurmakelaar werkzaam zijn als vastgoedbeheerder. Een vastgoedbeheerder is meestal verantwoordelijk voor technisch beheer, financieel beheer en administratief beheer. Ook het opstellen van huurcontracten behoort tot de werkzaamheden van een verhuurmakelaar. Binnen het huurcontract zal precies opgenomen worden, wat beide partijen van elkaar kunnen verwachten. Een huurder zal meestal voor de duur van een jaar moeten tekenen als het om een woning gaat. Kamerhuurders tekenen meestal voor een periode van minimaal zes maanden. Huurders kunnen de huur alleen opzeggen na deze periode. Andere werkzaamheden zijn het opstellen van opleveringsrapporten, zodat achteraf geen misstanden kunnen ontstaan over de staat van de woning of studentenkamer. Het is denkbaar dat een verhuurmakelaar ook verantwoordelijk is voor het opmeten van woonruimtes.

Verhuurmakelaardij starten

Een succesvolle verhuurmakelaardij vereist ook effectieve marketingstrategieën. Dit omvat het opbouwen van een netwerk van verhuurders en huurders, het creëren van een professionele website, het adverteren van beschikbare huurwoningen op online platforms en het gebruik van sociale media om je diensten te promoten. Het is belangrijk om een sterke aanwezigheid op te bouwen en jezelf te positioneren als een betrouwbare en deskundige verhuurmakelaar in jouw lokale markt.

Het beheer van huurpanden en het faciliteren van een soepele huurervaring voor zowel verhuurders als huurders is een cruciaal aspect van een verhuurmakelaardij. Dit omvat het screenen van potentiële huurders, het opstellen van huurovereenkomsten, het coördineren van bezichtigingen en onderhoudswerkzaamheden, en het behandelen van eventuele geschillen of problemen die zich tijdens de huurperiode kunnen voordoen. Klantenservice en goede communicatievaardigheden zijn hierbij van groot belang. Als verhuur makelaar heb je meestal ook te maken met vastgoedbeheer, echter kan dit per klant verschillen.

Verhuurmakelaar en beheersorganisatie

De meeste verhuurmakelaars beschikken over een beheersorganisatie, omdat verhuur en beheer eigenlijk niet los van elkaar gezien kunnen worden. De meeste vastgoedeigenaren besteden de beheerswerkzaamheden uit, omdat ze niet zitten te wachten op telefoontjes of mails van huurders. Het is de verhuurmakelaar, die alle contacten zal onderhouden met andere specialisten als er bepaalde problemen zijn. Dit betekent dat de huurders met vragen of opmerkingen bij de verhuurmakelaar terecht kunnen. Als er iets stuk is gegaan zal de verhuurmakelaar zijn netwerk inschakelen, zoals een installateur of klusjesman. Meestal heeft de verhuurmakelaar toestemming van de eigenaar om tot een bepaald bedrag gebreken te mogen verhelpen. Als dit boven het afgesproken bedrag uitkomt, zal de verhuurmakelaar eerst contact opnemen met de eigenaar voor toestemming.

Screening huurders

Als een kandidaat-huurder zich meldt, is het dus de verantwoordelijkheid van de verhuurmakelaar om de kandidaat te screenen. Zo kan de verhuurmakelaar de vorige verhuurder opbellen, of vragen om een verklaring van de vorige verhuurder dat de kandidaat-huurder zich netjes gedragen heeft en alle huurpenningen heeft voldaan. Bij jonge huurders komt het ook voor dat de ouders garant moeten staan. Het vooraf screenen van huurders is belangrijk, omdat foute huurders veel problemen en financiële schade kunnen opleveren. Gelukkig gaat het verhuren van woningen en studentenkamers meestal goed, maar als dit niet het geval is kunnen er nogal wat problemen ontstaan, zoals wanbetaling, overlast of erger, zoals een mogelijke wietplantage. De problemen die dit zal opleveren wegen meestal niet op tegen de huurinkomsten.

Het is daarom zo belangrijk dat de verhuurmakelaar een goede screening uitvoert voordat het huurcontract wordt aangegaan. De meeste verhuurders zijn erg voorzichtig aan wie ze een woning verhuren. De kosten om een foute huurder weg te krijgen zijn hoog en meestal is er een rechtszaak nodig om de huurder uit de woning te kunnen zetten. Een foute huurder heeft in sommige gevallen al vaker problemen veroorzaakt en weet precies hoe ver hij of zij kan gaan. Een huurder die de huur niet betaalt kan meestal pas bij drie maanden huurachterstand met een vonnis van de rechtbank uit de woning gezet worden. Als het uiteindelijk tot een rechtszaak komt is de huurachterstand in de meeste gevallen al fors opgelopen. Een goede verhuurmakelaar weet dan ook precies hoe ze mogelijke nieuwe huurders moeten screenen, zodat foute huurders voorkomen kunnen worden.

Wat doet een verhuurmakelaar allemaal:

  • De bezichtiging van woningen en studentenkamers.
  • Het verhuren van woningen en studentenkamers.
  • Het uitvoeren van achtergrondonderzoeken.
  • Het opstellen van opleveringsrapporten.
  • Het opstellen van advertenties.
  • Het opstellen van huurcontracten.
  • Het eventueel fungeren als beheerder.

Informatiefilm over een verhuurmakelaar:

Opleidingen tot verhuurmakelaar

Er zijn geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het beroep verhuurmakelaar. Wel worden er korte cursussen aangeboden of worden er interne opleidingen aangeboden. De meest gerichte opleiding tot verhuurmakelaar is de hbo-opleiding vastgoed en makelaardij. Het beroep verhuurmakelaar kent verder geen beroepsbescherming, net zo als het beroep makelaar. Met andere woorden kan iedereen werkzaam zijn als verhuurmakelaar. Er zijn ook voldoende externe opleidingsinstituten te vinden, die verschillende geschikte opleidingen aanbieden. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een verhuurmakelaar werkzaam kan zijn

Een verhuurmakelaar is in veel gevallen werkzaam als ondernemer binnen een eigen verhuurorganisatie. Daarnaast kan een verhuurmakelaar werkzaam zijn als franchisenemer. In dat geval maakt een verhuurmakelaar onderdeel uit van een landelijke organisatie. Als een verhuurmakelaar werkzaam is in loondienst kan de algemene benaming vastgoedmedewerker van toepassing zijn. Het beroep verhuurmakelaar heeft raakvlakken met het beroep medewerker huisvesting, echter betreft dit meestal wel een andere doelgroep.

Competenties verhuurmakelaar

De belangrijkste competentie van een verhuurmakelaar is de kennis van de verhuurmarkt. Daarnaast moet een verhuurmakelaar over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat je te maken krijgt met verschillende mensen en externe organisaties. Ook kennis van wet- en regelgeving is een competentie, die niet onderschat moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan kamerverhuur, waarbij het verplicht is dat de juiste vergunningen aanwezig zijn. Het komt regelmatig voor dat kamerverhuurders zonder verplichte onttrekkingsvergunning verhuren. In dat geval kan de gemeente overgaan tot handhaving. Algemeen belangrijke woorden zijn controleren, waakzaamheid, inspecteren, beheren, adviseren, betrouwbaarheid, zelfstandigheid, secuur, flexibiliteit, plannen, organiseren en informeren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verhuurmakelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een verhuurmakelaar is niet echt van toepassing, omdat de meeste verhuurmakelaars werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. In algemene zin is het arbeidsmarktperspectief van een verhuurmakelaar groot te noemen. De doorgroeimogelijkheden van een verhuurmakelaar moeten gezien worden in het opbouwen van een succesvolle verhuurorganisatie. Een verhuurmakelaar kan ook intern werkzaam zijn voor organisaties als vastgoedmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verhuurmakelaar

Als verhuurmakelaar werk je vaak zelfstandig en krijg je doorgaans een auto of scooter van de zaak om je werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het salaris in loondienst als verhuurmakelaar is meestal sterk afhankelijk van je geslaagde verhuuropdrachten waarvan je meestal een bepaalde courtage ontvangt. Het salaris zal tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van je leeftijd en opleiding. Als zelfstandig ondernemer is er doorgaans een stuk meer te verdienen, mits er voldoende verhuuropdrachten binnen gehaald kunnen worden, wat moeilijk kan zijn door de concurrentie.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Verhuurmakelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verhuurmakelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl