Rechercheur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep rechercheur
Wat doet een rechercheur
Verschillende rechercheafdelingen
Verschil rechercheur en recherchekundige
Hoe word je rechercheur?
Wat verdient een rechercheur?
Film: recherche, achter de schermen
Film: unit zware criminaliteit
Opleidingen tot Rechercheur
Bedrijven waar een Rechercheur werkzaam kan zijn
Competenties Rechercheur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Rechercheur
Arbeidsvoorwaarden en salaris Rechercheur
Eigen bedrijf starten als Rechercheur
Boekhoudprogramma vergelijken Rechercheur

Beroep rechercheur

Een rechercheur is een algemeen opsporingsambtenaar, die werkzaam is voor de recherche van de politie. De belangrijkste taak van een rechercheur is het oplossen en het voorkomen van misdrijven. Binnen Nederland bestaan er op verschillende niveaus rechercheafdelingen, die lokaal, regionaal of landelijk actief kunnen zijn. De kleinere rechercheafdelingen op regionaal niveau behandelen meestal de kleinere misdrijven, zoals winkeldiefstal en inbraken. De regionale rechercheafdelingen zijn juist meer ingericht op de grotere misdrijven, zoals moord, verkrachting en overvallen. De landelijke rechercheafdelingen houden zich bezig met de georganiseerde criminaliteit, zoals grote drugszaken en/of fraudezaken. De inhoudelijke werkzaamheden van een rechercheur hebben betrekking op de kennisname van misdrijven (door de politie, slachtoffers en/of getuigen), het onderzoeken van misdrijven, het identificeren van verdachten, het lokaliseren van verdachten, het verhoren van verdachten, het verzamelen van bewijs en de bijkomende administratieve afhandeling. De werkzaamheden van rechercheurs zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het oplossen en voorkomen van misdrijven voor iedereen belangrijk is. Er bestaan verschillende soorten recherchespecialismen, zoals de digitale recherche, financiële recherche, zedenrecherche, technische recherche, forensische recherche, tactische recherche en de milieurecherche, die allemaal ingericht zijn op hun eigen specifieke onderzoeks- en opsporingsdoeleinden. De recherche heeft bijzondere opsporingsbevoegdheden om het rechercheren mogelijk te maken, zoals diverse observatiemethoden of het infiltreren binnen criminele organisaties met het doel informatie in te winnen. Daarnaast maakt de recherche gebruik van moderne middelen om informatie in te winnen, zoals het plaatsen van afluisterapparatuur of het afluisteren van telefoonverkeer.

Wat doet een rechercheur

Een rechercheur is dus een politieagent en inspecteur, die specifiek belast is met het voorkomen, opsporen en stoppen van criminele activiteiten. Zoals eerder omschreven maakt de recherche van de politie gebruik van verschillende rechercheurs. Denk bijvoorbeeld aan digitaal rechercheurs, forensisch onderzoekers en aan brandonderzoekers. Daarnaast maakt de recherche gebruik van andere specialisten, zoals auditors, accountants, data-analisten en hackers, die zoeken naar financiële informatie om criminele activiteiten te kunnen ontmaskeren. Het onderzoeken van financiële gegevens of data-dragers is een kracht middel om aan te kunnen tonen dat criminelen beschikken over onverklaarbaar vermogen. Een andere vorm van rechercheren is de sociale recherche. In dat geval spreken we van een sociaal rechercheur, die bijvoorbeeld belast is met het opsporen en stoppen van woonfraude, uitkeringsfraude of zorgfraude.

Verschillende rechercheafdelingen

Zoals eerder omschreven kunnen rechercheurs voor verschillende rechercheafdelingen werkzaam zijn. Het is niet zo dat alle rechercheurs per definitie te maken hebben met zware criminelen of criminele organisaties. Een rechercheur kan bijvoorbeeld ook onderzoek uitvoeren naar woninginbraken of belast zijn met het opsporen van mensen, die een verkeersongeluk veroorzaakt hebben. Als een rechercheur belast is met het onderzoeken van criminele organisaties gaan de bevoegdheden die de recherche heeft ver. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van infiltranten om bewijs te verzamelen en aan het eventueel afluisteren van advocaten en journalisten. In dat geval is het meestal nodig dat de minister toestemming vraagt aan de officier van justitie, die belast is met het onderzoek. Dit is belangrijk, omdat het niet zomaar toegestaan is om advocaten of journalisten af te luisteren. Als rechercheur is het belangrijk om te voldoen aan wet- en regelgeving, omdat rechters anders de opsporingsmethode zullen afkeuren, waardoor verdachten vrij komen.

Verschil rechercheur en recherchekundige

Het verschil tussen een rechercheur en recherchekundige dat een recherchekundige verantwoordelijk is voor het ondersteunen van opsporingsonderzoeken door het inbrengen van specialistische kennis. Een recherchekundige beschikt minimaal over een hbo-opleiding en behoort tot de hoger opgeleide rechercheurs. Daarnaast zal een rechercheur meer in het veld werkzaam zijn voor onderzoek en zal een recherchekundige meestal op de achtergrond werkzaam zijn. Denk hierbij aan het opstellen en bepalen hoe een onderzoek het beste uitgevoerd kan worden om tot het beste resultaat te komen. Als recherchekundige ben je juist gespecialiseerd in het onderzoeken hoe criminelen het beste aangepakt kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van bestuursrechtelijke procedures om criminelen hun vermogen af te pakken of aan het informeren van hypotheekverstrekkers dat ze te maken hebben met criminelen. Een ander voorbeeld is het informeren van een wethouder of burgemeester dat er criminele activiteiten plaatsvinden binnen een woning of bedrijfspand. Dit soort werkzaamheden behoort over het algemeen toe tot de werkzaamheden van een recherchekundige. Het doel is dat misdaad en/of fraude op geen enkele manier belonend mag zijn. Een rechercheur zal minimaal over een Mbo-diploma niveau vier moeten beschikken en een recherchekundige minimaal over een Hbo-masteropleiding (Master of Criminal Investigation). Het is denkbaar dat een recherchekundige over een universitaire studie beschikt, zoals de studie criminologie.

Hoe word je rechercheur?

Om rechercheur te worden, moet je een opleiding volgen op het gebied van politiewerk, de politieacademie doorlopen, en enige ervaring opdoen als politieagent. Daarna kun je je specialiseren in het recherche vakgebied en solliciteren naar een functie als rechercheur. Als je wordt geselecteerd, volg je een aanvullende opleiding om specifieke vaardigheden en kennis te ontwikkelen voor het werk als rechercheur. Rechercheur worden is alleen mogelijk door het volgen van de juiste opleidingen.

Wat verdient een rechercheur?

Het salaris van een rechercheur kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de specifieke functie, de politieorganisatie, het aantal dienstjaren en de rang. Over het algemeen verdienen rechercheurs een redelijk salaris vanwege de complexiteit en verantwoordelijkheid van hun werk. In Nederland bijvoorbeeld, varieert het salaris van een rechercheur bij de politie, afhankelijk van de rang, van ongeveer € 2.800 tot € 5.000 bruto per maand. Naarmate een rechercheur meer ervaring opdoet en hogere rangen bereikt, kan het salaris verder toenemen.

Film: recherche, achter de schermen

Film: unit zware criminaliteit

Opleidingen tot Rechercheur

Wie een carrière ambieert als rechercheur kan zich het beste aanmelden bij de Nederlandse Politieacademie, die verschillende opleidingen aanbiedt op verschillende niveaus. De opleiding tot rechercheur moet gezien worden als een Hbo-bacheloropleiding. Daarnaast is het mogelijk om als politieagent door te leren met een Mbo-diploma niveau vier (Allround-politiemedewerker) tot de functie rechercheur.

Bedrijven waar een Rechercheur werkzaam kan zijn

Een rechercheur is in dienst van de politie en is werkzaam voor de recherche. Een rechercheur kan dus aangemerkt worden als ambtenaar. Zoals eerder omschreven moet de term rechercheur wel vrij algemeen gezien worden, omdat de recherche gebruikmaakt van verschillende rechercheurs. Het onderzoeken van zedenmisdrijven betreft andere werkzaamheden dan het onderzoeken van woonfraude. Daarnaast zijn er andere specialisten, die aangemerkt kunnen worden als rechercheur. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsrechercheurs en aan detectives, die werkzaam zijn buiten de politie.

Competenties Rechercheur

De competenties van een rechercheur zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat rechercheurs op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. In het algemeen is het zo dat rechercheurs over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Daarnaast moet je aangemerkt worden als echte speurneus, die zich op de juiste manier weet te verdiepen in relevante informatie. Als rechercheur is het belangrijk dat je beschikt over analytisch vermogen, zodat bijzaken uitgesloten worden om tunnelvisie te voorkomen. Vanzelfsprekend moet een rechercheur ook beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je binnen je werkzaamheden te maken krijgt met veel verschillende mensen, die je moet verhoren. Een andere belangrijke competentie is juridische kennis, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Algemeen belangrijke woorden zijn doorzettingsvermogen, overleggen, inspiratie, samenwerken, oplossingsgericht, controleren, aanvoelen, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Als je werkzaam bent in het veld kan ook conflictbeheersing aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Rechercheur

Het arbeidsmarktperspectief van een rechercheur is goed te noemen, omdat de politie zit te springen om goed opgeleide rechercheurs. De doorgroeimogelijkheden van een rechercheur moeten gezien worden in het blijven leren, omdat een verdere carrière anders lastig is. Als rechercheur is het bijvoorbeeld nog mogelijk om door te leren voor recherchekundige. Vanzelfsprekend kan het doorgroeien ook gezien worden in het mogen aansturen van belangrijke onderzoeken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Rechercheur

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten. Ze worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als rechercheur is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen die per functie verschillen. Het salaris als rechercheur zal ergens tussen de 2800 en 5000 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een rechercheur met een hogere functie, zoals de functie recherchekundige, zal over het algemeen stukken meer verdienen.

Eigen bedrijf starten als Rechercheur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Rechercheur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Rechercheur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rechercheur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Rechercheur.

Mijnzzp.nl