Rechercheur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Rechercheur?

Een rechercheur is een algemeen opsporingsambtenaar, die werkzaam is voor de recherche van de politie. De belangrijkste taak van een rechercheur is het oplossen en het voorkomen van misdrijven. Binnen Nederland bestaan er op verschillende niveaus rechercheafdelingen, die lokaal, regionaal of landelijk actief kunnen zijn. De kleinere rechercheafdelingen op regionaal niveau behandelen meestal de kleinere misdrijven, zoals winkeldiefstal en inbraken. De regionale rechercheafdelingen zijn juist meer ingericht op de grotere misdrijven, zoals moord, verkrachting en overvallen. De landelijke rechercheafdelingen houden zich bezig met de georganiseerde criminaliteit, zoals grote drugszaken en/of fraudezaken. De inhoudelijke werkzaamheden van een rechercheur hebben betrekking op de kennisname van misdrijven (door de politie, slachtoffers en/of getuigen), het onderzoeken van misdrijven, het identificeren van verdachten, het lokaliseren van verdachten, het verhoren van verdachten, het verzamelen van bewijs en de bijkomende administratieve afhandeling. De werkzaamheden van rechercheurs zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het oplossen en voorkomen van misdrijven voor iedereen belangrijk is. Er bestaan verschillende soorten recherchespecialismen, zoals de digitale recherche, financiële recherche, zedenrecherche, technische recherche, forensische recherche, tactische recherche en de milieurecherche, die allemaal ingericht zijn op hun eigen specifieke onderzoeks- en opsporingsdoeleinden. De recherche heeft bijzondere opsporingsbevoegdheden om het rechercheren mogelijk te maken, zoals diverse observatiemethoden of het infiltreren binnen criminele organisaties met het doel informatie in te winnen. Daarnaast maakt de recherche gebruik van moderne middelen om informatie in te winnen, zoals het plaatsen van afluisterapparatuur of het afluisteren van telefoonverkeer.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Rechercheur

Wat is het salaris en tarief van een Rechercheur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Rechercheur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Rechercheur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rechercheur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl