Rechercheur

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Rechercheur?

Een rechercheur is een gespecialiseerde politieagent die op de rechercheafdeling van de politie werkzaam is. De belangrijkste taak van een rechercheur is het oplossen van misdrijven en het eventueel voorkomen van misdrijven. Er bestaan verschillende soorten rechercheafdelingen, die allemaal hun eigen specifieke taken hebben. De kerntaak van een rechercheur is het oplossen en eventueel voorkomen van misdrijven. Binnen Nederland bestaan er op verschillende niveaus rechercheafdelingen, die lokaal, regionaal of landelijk kunnen opereren. De kleinere rechercheafdelingen op regionaal niveau behandelen meestal de kleinere misdrijven, zoals winkeldiefstal en inbraken. De regionale rechercheafdelingen zijn juist meer ingericht op de grotere misdrijven zoals moord, verkrachting en overvallen. De landelijke rechercheafdelingen van de politie houden zich bezig met de georganiseerde misdrijven zoals grote drugszaken en/of fraudezaken. De inhoudelijke werkzaamheden van een rechercheur hebben betrekking op de kennisname van misdrijven (door de politie, slachtoffers en/of getuigen), het onderzoeken van misdrijven, het identificeren van verdachten, het lokaliseren van verdachten, het verhoren van verdachten voor de bewijsvoering en de bijkomende administratieve afhandeling. De werkzaamheden van een rechercheur zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het oplossen en voorkomen van misdrijven voor iedereen belangrijk is. De verschillende rechercheafdelingen van de politie kunnen ook aangemerkt worden als gespecialiseerde onderzoeksafdelingen, die als belangrijkste taak hebben het oplossen van misdrijven.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Rechercheur

Wat is het salaris en tarief van een Rechercheur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Rechercheur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl