Fraude expert

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep fraude expert
Een carrière starten als fraude-expert
Wat doet een fraude-expert?
Interne diefstal voorkomen
Frauderen met contant geld
Fraude winkels
Enkele voorbeelden van fraude:
Screening van personeel:
Opleidingen tot fraude expert
Bedrijven waar een fraude expert werkzaam kan zijn
Competenties fraude expert
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fraude expert
Arbeidsvoorwaarden en salaris fraude expert
Eigen bedrijf starten als Fraude expert
Boekhoudprogramma vergelijken Fraude expert

Beroep fraude expert

Een fraude-expert is een adviseur die bekend is met de meeste voorkomende manieren van frauderen. Daarnaast is een fraude-expert gespecialiseerd in het voorkomen van fraude door het geven van preventieve adviezen. Er bestaan veel vormen van fraude, die in sommige gevallen lang niet altijd ontdekt worden. Daarnaast kan fraude te laat ontdekt worden, als het eigenlijk al te laat is. Het is de fraude-expert, die een goede inschatting kan maken van de mogelijke risico's. Fraude komt binnen de samenleving veel voor en kan betrekking hebben op personen, bedrijven en overheden. Soms worden er goederen gestolen en de andere keer verdwijnt er steeds geld uit de kassa. Vaak gaat het om relatief kleine vergrijpen, maar het komt ook voor dat er grote nadelige gevolgen voortvloeien uit de fraude. Het is niet zo dat er alleen sprake is van fraude als het vermogensdelicten betreft. Er bestaan ook andere vormen van fraude. Denk bijvoorbeeld aan het vervalsen van een curriculum vitae of aan het verzwijgen van belangrijke informatie, zoals een mogelijk strafblad. Een goede fraude-expert is bekend met de meeste vormen van fraude en kan belangrijke adviezen geven om fraude te voorkomen of juist aan het licht te brengen. Fraude heeft in alle vormen betrekking op bedrog. Het maakt verder niet uit van welke vorm van bedrog er sprake is. Het beroep fraude-expert moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een fraude-expert werkzaam kan zijn binnen verschillende branches op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een detective of aan een bedrijfsrechercheur, die aangemerkt kunnen worden als fraude-expert. Daarnaast kunnen boekhouders, accountants en belastinginspecteurs in veel gevallen aangemerkt worden als fraude-expert. Zoals eerder omschreven heeft fraude niet alleen betrekking op vermogensdelicten, omdat er veel vormen van fraude bestaan. Ook het bewust doorgeven van verkeerde informatie kan aangemerkt worden als fraude.

Een carrière starten als fraude-expert

Een fraude-expert is dus een beveiligingsadviseur die zich op een brede manier gespecialiseerd heeft in het voorkomen van fraude. Het voorkomen van fraude is vele malen beter dan fraude achteraf te moeten oplossen. Het inschakelen van een fraude-expert heeft dan ook veel voordelen, omdat fraude veel geld kan kosten of andere nadelige gevolgen kan hebben. Mensen die van plan zijn om te frauderen zijn vaak gehaaid en creatief. Het is de verantwoordelijkheid van de fraude-expert om een organisatie te wijzen op mogelijke zwakke plekken. Vaak zijn de maatregelen, die genomen moeten om fraude te voorkomen niet heel groot, maar wel doeltreffend. Zo kan een aanbeveling zijn dat het kassagebruik geregistreerd wordt, zodat altijd duidelijk is wie, wat gedaan heeft in de kassa. Ook is het goed bijhouden van de voorraad belangrijk om fraude te voorkomen. Een ander advies is het dubbel controleren van facturen, die voldaan moeten worden, zodat niemand geld kan overmaken naar zijn eigen rekening. Bij ernstige fraudezaken is het meestal nodig om een particulier onderzoeker in te schakelen, zoals een detective of digitaal rechercheur, omdat de politie lang niet alle vermogensdelicten zomaar zal onderzoeken. Zoals eerder omschreven komt fraude overal voor binnen de maatschappij. Een fraude-expert kan bijvoorbeeld onderzoek uitvoeren naar acquisitiefraude, bouwfraude, examenfraude, vermogensdelicten, internetfraude, verzekeringsfraude, hypotheekfraude, gokfraude of ponzifraude.

Wat doet een fraude-expert?

Een fraude-expert is meestal een ervaringdeskundige die gespecialiseerd is in het opsporen, onderzoeken en voorkomen van fraude. Ze werken meestal bij organisaties, zoals bedrijven, financiële instellingen, overheidsinstanties of advocatenkantoren, en zijn verantwoordelijk voor het identificeren van frauduleuze activiteiten, het analyseren van frauduleuze patronen en het nemen van maatregelen om fraude te voorkomen en te bestrijden. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een fraude-expert:

 • Fraudeonderzoek: Fraude-experts voeren uitgebreide onderzoeken uit naar verdachte activiteiten om fraude te detecteren en te documenteren. Ze verzamelen bewijsmateriaal, analyseren financiële gegevens, onderzoeken transacties, volgen papieren sporen en interviewen betrokken partijen om de omvang en de aard van de fraude vast te stellen.
 • Risicobeoordeling: Fraude-experts evalueren en identificeren potentiële risico's voor fraude binnen een organisatie. Ze analyseren bedrijfsprocessen, interne controlesystemen en bestaande beveiligingsmaatregelen om kwetsbaarheden te identificeren en aanbevelingen te doen om deze te verbeteren.
 • Frauduleuze patronen identificeren: Fraude-experts zijn bedreven in het analyseren van gegevens en het identificeren van verdachte patronen die wijzen op fraude. Ze maken gebruik van geavanceerde analysetools en technieken om afwijkingen, onregelmatigheden en inconsistente gegevens te detecteren die wijzen op mogelijke fraudeactiviteiten.
 • Juridische samenwerking: In gevallen waarbij fraude leidt tot juridische procedures, werken fraude-experts samen met advocaten en juridische instanties. Ze verstrekken gedetailleerde rapporten, verklaringen en bewijsmateriaal dat kan worden gebruikt in juridische zaken en treden op als getuige-deskundige wanneer nodig.
 • Preventieve maatregelen: Fraude-experts adviseren en implementeren maatregelen om fraude te voorkomen. Ze ontwikkelen en implementeren richtlijnen, beleid en procedures om de interne controle te versterken, de risico's te beheersen en medewerkers bewust te maken van frauduleuze praktijken. Ze bieden trainingen en workshops om het personeel te informeren over fraudebewustzijn en hoe ze frauduleuze activiteiten kunnen herkennen en melden.
 • Samenwerking met belanghebbenden: Fraude-experts werken samen met verschillende belanghebbenden, zoals managementteams, auditors, juridische afdelingen en externe onderzoeksbureaus. Ze communiceren effectief met deze belanghebbenden om frauderisico's te bespreken, onderzoeksresultaten te delen en gezamenlijke maatregelen te nemen om fraude te bestrijden.
 • Voortdurende educatie: Fraude-experts blijven op de hoogte van de nieuwste trends, technieken en tools op het gebied van fraudepreventie en detectie. Ze nemen deel aan professionele ontwikkelingsprogramma's, volgen trainingen en houden zich bezig met voortdurend leren om hun expertise te vergroten en op de hoogte te blijven van de veranderende aard van fraude.

Een fraude-expert speelt een cruciale rol bij het opsporen, onderzoeken en voorkomen van fraude binnen een organisatie, en draagt bij aan het beschermen van de financiële en operationele integriteit van de organisatie.

Interne diefstal voorkomen

Intern diefstal onderzoek kan nodig zijn als een werkgever vermoedt dat er geld of goederen gestolen worden binnen het bedrijf. Helaas is interne diefstal iets waar veel bedrijven mee te maken kunnen krijgen. Vaak zijn het onschuldige zaken die ontvreemd worden, maar soms komt het ook voor dat er veel voorraad of andere goederen gestolen worden door medewerkers. Dit soort diefstallen komt vaak pas laat aan het licht. Opeens is het duidelijk dat iemand binnen het bedrijf al jaren steelt van het bedrijf en moet er een oplossing komen. In dit soort gevallen is het vaak nodig om een bedrijfsrecherchebureau of detective in te schakelen om een fraudeur op te kunnen sporen. Soms kan het nodig zijn om iemand op heterdaad te betrappen door middel van een opgezette val of door camera's te plaatsen. Ook het ondervragen of observeren van personeel kan een goede manier zijn om er achter te komen wie er nu precies verantwoordelijk is voor de diefstallen. Interne diefstal is bijzonder vervelend voor wie daar mee te maken krijgt. Een werkgever geeft iemand de vrijheid om zijn werk op een goede manier te kunnen doen binnen het bedrijf, en dan opeens is het duidelijk dat iemand hier misbruik van maakt. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat steeds meer werkgevers gebruikmaken van een screening medewerker.

Frauderen met contant geld

Vooral winkels die met veel contant geld werken hebben nogal eens te maken met personeel dat een greep uit de kas doet. Vaak gaat het niet om grote bedragen, maar gebeurt het wel met grote regelmaat, zodat het gestolen bedrag aardig kan oplopen. De meeste organisaties proberen waterdichte systemen te maken om dit te voorkomen, zoals het iedere dag opmaken van de kassa en het gebruik van kassaregistratiesystemen via een persoonlijk pasje. Echter zijn mensen creatief en verzinnen ze vaak wel een manier om toch geld achterover te kunnen drukken. Fraude met contant geld is niet alleen een probleem binnen de detailhandel, omdat ook andere bedrijven en stichtingen te maken kunnen hebben met contant geld. Denk bijvoorbeeld ook aan penningmeesters van stichtingen die met contant geld te maken kunnen krijgen.

Fraude winkels

Het komt ook voor dat winkels speciale codes of pasjes hebben waarmee personeelsleden automatisch korting krijgen op producten uit de winkel. Dit doet de werkgever om iets extra te kunnen doen voor hun personeel. Maar deze systemen zijn fraudegevoelig wanneer het niet goed bijgehouden wordt. Personeel kan vrienden of kennissen met zijn pasje goederen laten kopen met korting. Zo ontstaat er ineens een handel met spullen uit de winkel. Beter is het om deze aankopen strikt te registeren en er een maximaal bedrag aan te hangen. De oplossing lijkt makkelijk, maar wordt in de praktijk nogal eens vergeten.

Enkele voorbeelden van fraude:

 • Er worden goederen gestolen uit een bedrijf.
 • Er wordt geld gestolen uit een kassa.
 • Er wordt informatie verkocht.
 • Faillissementsfraude.
 • Verzekeringsfraude.
 • Jaarrekeningfraude.
 • Uitkeringsfraude.
 • Belastingfraude.

Screening van personeel:

Opleidingen tot fraude expert

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden via gewone scholen voor het beroep fraude-expert. Wel zijn er cursussen te vinden voor wie zich wil specialiseren op het gebied van fraude. Over het algemeen is een fraude-expert een specialist geworden door veel ervaring op te doen op verschillende gebieden, zoals verzekeringen, personeelsdiefstallen en uitkeringsfraude. Er zijn op heel veel verschillende manieren fraudes te bedenken, die vaak om een specifieke ervaring of specialisatie vragen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een fraude expert werkzaam kan zijn

Een fraude-expert zal over het algemeen werkzaam zijn voor een bedrijfsrecherchebureau, of werkzaam zijn voor een beveiligingsbedrijf dat ook preventieve adviezen geeft. Daarnaast is het denkbaar dat een fraude-expert werkzaam zal zijn als ondernemer. Het begrip fraude-expert is heel ruim en kan ook betrekking hebben op toezichtouders of op sociaal rechercheurs. Het beroep fraude-expert komt binnen de praktijk op veel manieren voor binnen verschillende sectoren. Zoals eerder omschreven komt fraude op veel verschillende manieren voor binnen de maatschappij. De meeste fraude-experts zijn op een brede manier gespecialiseerd in het opsporen en stoppen van fraude.

Competenties fraude expert

De competenties van een fraude-expert zijn heel divers en kunnen verschillen per branche, maar over het algemeen moet een fraude-expert aangemerkt kunnen worden als onderzoeker en inspecteur. Daarnaast kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat die je als fraude-expert met veel verschillende mensen te maken krijgt. Ook wet- en regelgeving en conflictbeheersing kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn creativiteit, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, inspiratie, adviseren, controleren, interviewen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fraude expert

Het arbeidsmarktperspectief van een fraude-expert is niet zomaar aan te geven, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast kan een fraude-expert op veel verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan accountants en controllers, die verantwoordelijk kunnen zijn voor het opsporen van fraude. De praktijkervaring en het opleidingsniveau zullen over het algemeen het arbeidsmarktperspectief bepalen als fraude-expert. De doorgroeimogelijkheden van een fraude-expert moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager of de functie teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fraude expert

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden te geven voor het beroep fraude-expert, omdat het beroep te specifiek is en in verschillende bedrijven en organisaties voor kan komen. Het salaris zal doorgaans wel in de hogere sferen verkeren, omdat we toch met iemand te maken hebben die erg gespecialiseerd is op zijn gebied, wat niet veel voor zal komen.

Eigen bedrijf starten als Fraude expert

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Fraude expert, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Fraude expert

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Fraude expert bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Fraude expert.

Mijnzzp.nl