Onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een onderzoeker of onderzoekster is een persoon die hoogopgeleid is en over het algemeen minimaal een universitaire opleiding genoten heeft. Een andere benaming voor een onderzoeker is ook wel wetenschapper. Binnen Nederland spreekt men over het algemeen eerder van een onderzoeker dan van een wetenschapper. In België noemt men een wetenschappelijk onderzoeker ook wel een vorser. Een onderzoeker of wetenschapper voert dan ook beroepsmatig onderzoek en/of wetenschappelijk arbeid uit voor bedrijven, instellingen of overheden. Een onderzoeker of wetenschapper voert zijn werkzaamheden over het algemeen uit in een onderzoeksinstelling of laboratorium, die ook te vinden zijn bij grote bedrijven. Een onderzoeker of wetenschapper kan men grofweg onderscheiden tussen wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderwijs. In alle gevallen betreft het beroep onderzoeker hoogopgeleide personen die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende onderzoekswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de geneeskunde, aan de techniek, aan gedragswetenschappen en aan de natuurwetenschap. Als onderzoeker kan je dan ook in uiteenlopende soorten sectoren werkzaam zijn waarbinnen je verantwoordelijk zal zijn voor het uitvoeren van onderzoek op wetenschappelijk niveau. Een onderzoeker kan binnen zijn of haar vakgebied ook promoveren, als hij of zij beschikt over unieke kennis en vaardigheden.

De termen onderzoeker en wetenschapper zijn zeer ruim en kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderzoeksgebieden of vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken met betrekking tot medicijnen, de economie, biologie, onderwijs of bijvoorbeeld aan het onderzoeken van botsproeven met betrekking tot nieuwe auto's. Binnen alle branches zijn dan ook onderzoekers en wetenschappers actief. Een onderzoeker of wetenschapper hoeft overigens niet alleen in een laboratorium werkzaam te zijn, omdat onderzoekers ook regelmatig veldonderzoek uitvoeren (op locatie). Ook advieswerkzaamheden met betrekking tot productontwikkeling kunnen tot het takenpakket behoren van een onderzoeker of wetenschapper, afhankelijk van waar deze precies werkzaam is.

Er bestaan twee verschillende soorten onderzoek, namelijk fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek, die verschillend van aard zijn. Fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek hebben uiteraard allebei met onderzoek en wetenschap te maken maar ze vinden op verschillende locaties en instellingen plaats. Fundamenteel onderzoek voert men uit op universiteiten en toegepast onderzoek bij onderzoeksinstellingen zoals TNO, bedrijven of bij technische universiteiten.

Fundamenteel onderzoek

Bij fundamenteel onderzoek kan je denken aan onderzoek die de wetenschap in zijn algemeenheid helpt, zoals het uitvoeren van onderzoek naar ziekteverwekkers. Bij fundamenteel onderzoek gaat het meestal om kennis omwille van de kennis, zonder dat er meteen een toepassing voor hoeft te zijn. Fundamenteel onderzoek noemt men ook wel eens zuivere wetenschap. Resultaten van fundamenteel onderzoek zijn vaak terug te vinden in vakbladen.

Toegepast onderzoek

Toegepast onderzoek heeft betrekking op onderzoek of wetenschap dat meteen toegepast kan worden. Het doel is meestal geld verdienen of bestaande producten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek met betrekking tot productontwikkeling of aan onderzoek om auto's zuiniger te maken. Toegepast onderzoek wordt over het algemeen uitgevoerd door bedrijven in een eigen onderzoeksinstelling of laboratorium of bij een externe onderzoeksinstelling in opdracht van bedrijven. Om er zeker van te zijn dat een bedrijf ook echt geld kan verdienen worden de resultaten over het algemeen beschermd door het aanvragen van patenten.

Beroep Onderzoeker:

Opleidingen tot onderzoeker

Wie als onderzoeker of als wetenschapper wenst te gaan werken zal minimaal een universitaire studie moeten afronden. Welke studie dit precies moet zijn is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van je eigen wensen. Een aanvulling Postdoc (post-doctoral researcher) na het masterdiploma is wel belangrijk als onderzoeker. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een onderzoeker werkzaam kan zijn

Waar een onderzoeker of wetenschapper precies zal komen te werken is geheel afhankelijk van de gekozen studie. Over het algemeen werken onderzoekers voor het bedrijfsleven, overheden, onderzoeksinstellingen of voor universiteiten.

Competenties onderzoeker

De competenties als onderzoeker of wetenschapper kunnen verschillen per onderzoeksgebied, maar over het algemeen moet een onderzoeker leergierig zijn, onafhankelijk zijn, accuraat zijn, over doorzettingsvermogen beschikken en kunnen plannen en organiseren. Daarnaast speelt communicatie een grote rol als onderzoeker. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen publiceren van onderzoeksresultaten.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief als onderzoeker of als wetenschapper is over het algemeen goed te noemen, afhankelijk van de gekozen studierichting. Aangezien een onderzoeker hoogopgeleid is zal het verkrijgen van werk vroeg of laat geen probleem mogen vormen. Ook zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden als onderzoeker, afhankelijk van je eigen competenties en doorzettingsvermogen. Een baan als hoogleraar op een universiteit behoort zeker tot de mogelijkheden. Ook een leidinggevende functie binnen het bedrijfsleven of onderzoeksinstelling behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat je als onderzoeker voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden, universiteiten of onderzoeksinstelling werkzaam kan zijn. Een onderzoeker of wetenschapper zal een salaris verdienen tussen de 2500 en 6200 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, ervaring en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep zeker niet ondenkbaar als je beschikt over veel kennis en ervaring.

Mijnzzp.nl