Onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een onderzoeker is een hoogopgeleid persoon die onbekende zaken onderzoekt. Over het algemeen zal een onderzoeker minimaal over een Hbo-opleiding beschikken. Een andere benaming voor onderzoeker is ook wel wetenschapper, echter hoeft een onderzoeker geen wetenschapper te zijn. Een onderzoeker die beschikt over een universitaire studie is meestal wel verantwoordelijk voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het belangrijkste verschil tussen Hbo-onderzoekers en universitair onderzoekers is dat Hbo-onderzoekers zich meer richten op de praktijk. Een universitaire onderzoeker is juist meer theoretisch bezig. In alle gevallen betreft het beroep onderzoeker hoogopgeleide personen, die verantwoordelijk zijn voor verschillende onderzoekswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de geneeskunde, aan de techniek, aan gedragswetenschappen en aan de natuurwetenschap. Als onderzoeker kan je dan ook binnen verschillende sectoren werkzaam zijn, waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van onderzoek. Een onderzoeker kan binnen zijn of haar vakgebied ook promoveren, als hij of zij beschikt over een universitaire studie. Een onderzoeker is in het kort omschreven verantwoordelijk voor het beroepsmatig onderzoeken van onbekende zaken voor bedrijven, instellingen of overheden. Een onderzoeker of wetenschapper voert zijn werkzaamheden over het algemeen uit binnen een onderzoeksinstelling, in het veld of binnen een laboratorium. Als onderzoeker bestaat er een belangrijk verschil tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek. Zoals eerder omschreven is het een misvatting om te denken dat alle onderzoekers wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Er zijn juist veel vaklieden die onderzoek uitvoeren, wat meestal betrekking heeft op Hbo-niveau. Denk bijvoorbeeld aan ingenieurs of aan werktuigbouwkundige, die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van nieuwe toepassingen binnen de industrie.

Het beroep onderzoeker heeft dus betrekking over hoogopgeleide vaklieden en/of wetenschappers, die verantwoordelijk kunnen zijn voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken. De termen onderzoeker en wetenschapper zijn ruim en kunnen betrekking hebben op verschillende onderzoeksgebieden of vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan medicijnonderzoek, de economie, biologie, auto's en aan voedingskunde. Binnen alle branches zijn onderzoekers en wetenschappers actief. Een onderzoeker of wetenschapper hoeft niet in een laboratorium werkzaam te zijn, omdat onderzoekers ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het uitvoeren van veldonderzoek. Denk bijvoorbeeld aan een geoloog en aan een archeoloog, die regelmatig in het veld werkzaam zijn. Er bestaan twee verschillende soorten onderzoek, namelijk fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek, die verschillend van aard zijn. Fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek hebben uiteraard allebei met onderzoek en wetenschap te maken, maar ze vinden op verschillende locaties en instellingen plaats. Fundamenteel onderzoek voert men uit op universiteiten en toegepast onderzoek bij onderzoeksinstellingen, zoals TNO, bedrijven of bij technische universiteiten.

Wat is fundamenteel onderzoek

Bij fundamenteel onderzoek kan je denken aan onderzoek dat de wetenschap in zijn algemeenheid helpt, zoals het uitvoeren van onderzoek naar ziekteverwekkers. Bij fundamenteel onderzoek gaat het meestal om kennis omwille van de kennis, zonder dat er meteen een toepassing voor hoeft te zijn. Fundamenteel onderzoek noemt men ook wel eens zuivere wetenschap. Resultaten van fundamenteel onderzoek zijn vaak terug te vinden in vakbladen. Binnen fundamenteel onderzoek draait het vooral om het opdoen van nieuwe kennis, die de wetenschap in het algemeen verder kan helpen.

Wat is toegepast onderzoek

Toegepast onderzoek heeft betrekking op onderzoek of wetenschap dat meteen toegepast kan worden. Het doel is meestal geld verdienen of bestaande producten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek met betrekking tot productontwikkeling of aan onderzoek om auto's zuiniger te maken. Toegepast onderzoek wordt over het algemeen uitgevoerd door bedrijven in een eigen onderzoeksinstelling, laboratorium of bij een externe onderzoeksinstelling in opdracht van bedrijven. Om er van te zijn dat een bedrijf ook echt geld kan verdienen worden de resultaten over het algemeen beschermd door het aanvragen van patenten. Onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor toegepast onderzoek zijn bijvoorbeeld ingenieur, werktuigbouwkundige of civiel ingenieur.

Wat doet een onderzoeker:

Beroep Onderzoeker:

Opleidingen tot onderzoeker

Wie als onderzoeker of als wetenschapper wenst te gaan werken zal minimaal een universitaire studie moeten afronden. Welke studie dit precies moet zijn is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van je eigen wensen. Een aanvulling Postdoc (post-doctoral researcher) na het masterdiploma is wel belangrijk als onderzoeker. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding opzetten is belangrijk als startende ondernemer. Een goed boekhoudpakket dat in cloud werkt, is de beste optie.

Bedrijven waar een onderzoeker werkzaam kan zijn

Waar een onderzoeker precies werkt is niet zomaar aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken, de levensmiddelenindustrie, onderzoeksbureaus, adviesbureaus of aan universiteiten. Zoals eerder omschreven kunnen onderzoekers in alle branches werkzaam zijn op verschillende niveaus. Een onderzoeker kan ook werkzaam zijn als ambtenaar voor de overheid. Denk bijvoorbeeld aan beleidsadviseurs, verkeerskundigen, stedenbouwkundigen of aan milieukundigen. In sommige gevallen kan een onderzoeker aangemerkt worden als factchecker.

Competenties onderzoeker

De competenties van een onderzoeker kunnen verschillen per opleidingsniveau, omdat het uitvoeren van onderzoek niet zomaar vergeleken kan worden met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. In het algemeen kan wel innovatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook communicatie is een belangrijke competentie, omdat de meeste onderzoekers samenwerken met verschillende collega's en externe partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn creativiteit, denkvermogen, techniek, zelfstandigheid, samenwerken, secuur, controleren, plannen, organiseren, inspiratie en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend kan een onderzoeker met vaste beroepscompetenties te maken hebben, die per onderzoeker kunnen verschillen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief van een onderzoeker is over het algemeen goed te noemen, afhankelijk van de gekozen studierichting. Aangezien een onderzoeker hoogopgeleid is zal het verkrijgen van werk meestal geen probleem zijn. Ook zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden van een onderzoeker, afhankelijk van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoeker die werkzaam is als projectleider, of aan een universitaire onderzoeker die kan promoveren. Daarnaast kan een onderzoeker werkzaam zijn als lector of hoogleraar. Een lector is werkzaam binnen het hoger onderwijs en een hoogleraar is werkzaam voor een universiteit. In dat geval moet je wel beschikken over uitzonderlijke competenties. Een lector en hoogleraar zijn meestal gepromoveerde wetenschappers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden omdat je als onderzoeker voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden, universiteiten of onderzoeksinstelling werkzaam kan zijn. Een onderzoeker of wetenschapper zal een salaris verdienen tussen de 4000 en 6000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, ervaring en specifieke verantwoordelijkheden. Een hoger salaris is binnen dit beroep denkbaar als je beschikt over veel kennis en ervaring.

Read this information on Researcher in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Forscher auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Investigador en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Onderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Onderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl