Bioloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bioloog is een onderzoeker of wetenschapper die zich bezighoudt met biologie. In veel gevallen zal een bioloog op wetenschappelijk niveau onderzoek uitvoeren, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat het beroep bioloog op verschillende niveaus voorkomt. Biologie heeft betrekking op levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Een bioloog is dus gespecialiseerd in het bestuderen van levende organismen en de natuur. Het vakgebied biologie is breed te noemen en kan verschillende onderzoeksgebieden bevatten, die per bioloog kunnen verschillen. Waar een bioloog precies zal werken en wat deze precies zal doen kan dan per bioloog verschillen. Een andere benaming voor biologie is ook wel natuurwetenschap. De grondslagen van biologie zijn de celtheorie, de evolutietheorie en de materialistische verklaring van leven. Binnen het vakgebied en de opleiding biologie zijn de vakken scheikunde, natuurkunde en wiskunde erg belangrijk. Biologie is dus de natuurwetenschap, die zich richt op levende organismen, levensvormen en levensverschijnselen. Biologie komt in de praktijk op veel manieren voor, zoals binnen de milieuwetenschap, de mariene biologie en de moleculaire genetica. Het belang van biologie is niet te onderschatten, omdat alle problemen van de mensheid wel biologische aspecten bevatten, zoals duurzame energieproductie, broeikaskassen en genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen. De inhoudelijke werkzaamheden van een bioloog zijn niet zomaar te benoemen, omdat dit geheel afhankelijk is van de soort studie en de uiteindelijke werkgever. Een bioloog kan bijvoorbeeld veel buiten werkzaam zijn voor onderzoek maar ook in een laboratorium werkzaam zijn. Daarnaast is het prima denkbaar dat een bioloog verantwoordelijk is voor een biologische laboratorium- en veldonderzoeken. Het beroep bioloog moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er veel specialisaties zijn als bioloog.

Welk onderzoek een bioloog precies zal uitvoeren hangt van de specialisatie als bioloog af en waar deze precies werkt. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken van planten om te bekijken hoe ze precies groeien of aan het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot zure regen en de gevolgen van zure regen op de mens, de dieren en de natuur. Een bioloog die dieren bestudeert noemt men ook wel weer een zoöloog. Biologie beslaat alles wat leeft en is daarom een uitgebreide wetenschap met veel verschillende specialisaties. Als bioloog kan je werkzaam zijn in een laboratorium waarbinnen je belangrijk onderzoek uitvoert echter kan je er juist ook voor kiezen om meer in het veld werkzaam te zijn als bioloog. Denk bijvoorbeeld aan het bestuderen van verschillende vogelsoorten of aan een baan bij de overheid waarbij je regelmatig in het veld werkzaam zal zijn. Een bioloog die beroepsmatig gedragingen van vogels bestudeert, noemt men soms ook wel ornitholoog. Als bioloog kun je ook te maken hebben met andere wetenschappelijke disciplines.

Werken als bioloog

Wie als bioloog juist meer in een laboratorium wenst te gaan werken kan bijvoorbeeld kiezen voor het beroep biotechnoloog. Als biotechnoloog zul je je bezighouden met verschillende technieken om biologie te gebruiken voor praktische doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voedingsmiddelenindustrie of aan milieuadviesbureaus. Daarnaast kan je er als bioloog natuurlijk ook voor kiezen om verbonden te zijn met een universiteit of andere wetenschappelijk instituut om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. In dat geval is het wel belangrijk dat een bioloog over een universitaire studie beschikt.

Als bioloog kan je ook prima werkzaam zijn binnen de medische sector. In dat geval kan een bioloog bijvoorbeeld werkzaam zijn als klinisch chemicus. Een klinisch chemicus is een laboratoriumspecialist die werkzaam is binnen ziekenhuizen. Andere voorbeelden binnen de medische sector kunnen zijn de beroepen arts-microbioloog en viroloog. Als bioloog is het ook denkbaar dat je werkzaam kan zijn voor inspectiediensten. In dat geval kan de bioloog wellicht aangemerkt worden als quarantaine medewerker. Vanzelfsprekend kan een bioloog ook les geven op een middelbare school. Het aantal biologen binnen scholen is redelijk groot te noemen.

Wat doet een bioloog:

Biologie studeren:

Opleidingen tot bioloog

Wie als bioloog wil gaan werken kan het beste de universitaire opleiding biologie of de Hbo-opleiding Milieukunde volgen. Beide opleidingen duren ongeveer vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Tijdens de universitaire opleiding biologie is er onder andere aandacht voor celbiologie, genetica, fysiologie, statistiek, cellulaire signalering, populatie-ecologie en evolutionaire genetica. Om toegelaten te worden tot de universitaire opleiding biologie moet je over het algemeen wel over de vakken biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Engels beschikken op vwo-niveau. De opleiding biologie is een pittige opleiding die veel zelfstudie zal vragen. Het is overigens ook mogelijk om met de studie biomedische wetenschappen bioloog te worden. De studie biomedische wetenschappen neemt ook ongeveer vier jaar in beslag. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bioloog werkzaam kan zijn

Waar een bioloog precies allemaal kan werken is afhankelijk van de soort opleiding, omdat een bioloog kan beschikken over een Hbo-opleiding of universitaire studie. Daarnaast zal de gekozen specialisatie voor een belangrijk deel bepalen waar de bioloog precies werkzaam is. In het algemeen is het zo dat een bioloog werkt voor dierentuinen, universiteiten, onderzoekscentrums, ziekenhuizen, de industrie of voor de overheid. Enkele specifiek beroepen die passen als bioloog zijn de beroepen levensmiddelentechnoloog, botanicus, beleidsadviseur, farmacoloog en het algemene beroep arts. Het is ook denkbaar dat een bioloog actief is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. Zoals eerder omschreven is biologie een breed vakgebied dat betrekking kan hebben op verschillende niveaus. Waar een bioloog precies werkzaam is, is afhankelijk van het opleidingsniveau en de specialisatie als bioloog.

Competenties bioloog

De belangrijkste competentie van een bioloog is het kunnen uitvoeren van biologisch praktijkonderzoek. Ook het op de juiste manieren kunnen analyseren van praktijkonderzoek en het opstellen van onderzoeksresultaten is belangrijk als bioloog. Omdat een bioloog in de meeste gevallen te maken heeft met diverse collega's en opdrachtgevers kan communicatie in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties zijn dat een bioloog ook gezien kan worden als scheikundige, natuurkundige en wiskundige, omdat exacte vakken belangrijk zijn als bioloog. Ook het kunnen observeren en analyseren zijn belangrijke competenties van een bioloog. Algemeen belangrijke woorden als bioloog zijn secuur, presteren, zelfstandigheid, samenwerken, initiatief, onderzoeksvaardigheden, plannen en organiseren. In de laatste plaats is het ook belangrijk om te benoemen dat een bioloog nieuwsgierig moet zijn. Met andere woorden moet een bioloog over de juiste passie en inspiratie beschikken om te kunnen werken als bioloog.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bioloog

Het arbeidsmarktperspectief van een bioloog is over het algemeen goed te noemen, omdat je voor veel verschillende bedrijven, overheden en onderzoeksinstelling werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat het beroep bioloog vrij algemeen gezien moet worden, omdat er veel verschillende specialisaties zijn als bioloog. Het arbeidsmarktperspectief van een bioloog kan dan ook verschillen per beroep. De doorgroeimogelijkheden van een bioloog kunnen wellicht gezien worden in het promoveren als wetenschapper. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit kan verschillen per branche, opleidingsniveau en je eigen competenties. In het algemeen zal een leidinggevende functie als manager tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bioloog

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep bioloog, omdat je voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn als bioloog. Een bioloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Read this information on Biologist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Biologe auf Deutsch.

Lea esta información sobre Biologo en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bioloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bioloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl