Natuurkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een natuurkundige is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in natuurkunde. Een andere benaming voor natuurkundige is ook wel fysicus. Binnen de natuurkunde bestaan verschillende vakgebieden, waarbinnen een natuurkundige gespecialiseerd is. Enkele vakgebieden zijn deeltjesfysica, kernfysica, kwantummechanica, mechanica, optica, meteorologie, plasmafysica, akoestiek, biofysica en stromingsleer. Natuurkunde is onder te verdelen in drie groepen, namelijk theoretische natuurkunde, experimentele natuurkunde en technische natuurkunde. Natuurkunde is het beste te omschrijven als het op een wetenschappelijke manier onderzoeken van algemene eigenschappen van materie, straling en energie. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de moleculaire samenstelling niet mag veranderen, omdat we dan van scheikunde spreken. Natuurkundigen zijn meestal werkzaam op universiteiten, bij onderzoeksinstituten of werkzaam voor bedrijven die beschikken over eigen laboratoria of onderzoeksafdelingen. De inhoudelijke werkzaamheden van een natuurkundige zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit kan verschillen per natuurkundige. De werkzaamheden van een natuurkundige zijn wel altijd aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van betere zonnepanelen, het bestuderen van natuurkundige verschijnselen die zich voordoen in de aarde (geofysica), of aan het mogelijk maken van nieuwe apparaten en machines. Als natuurkundige heb je over het algemeen te maken met complexe problemen waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Daarnaast speelt innovatie een belangrijke rol binnen de natuurkunde, omdat door innovatie uiteindelijk nieuwe technologie toegepast kan worden. Natuurkundigen zijn niet alleen werkzaam voor onderzoeksinstellingen. Het bedrijfsleven maakt ook op verschillende manieren gebruik van natuurkundigen.

Natuurkundige is dus een algemene benaming voor wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in de natuurkunde. Denk bijvoorbeeld aan astronomen, ingenieurs, meteorologen, akoestici en aan radiotherapeuten. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende wetenschappers die te maken hebben met natuurkunde. Zoals eerder omschreven kunnen natuurkundigen wel op verschillende manieren te maken hebben met natuurkunde. Natuurkunde heeft geen betrekking op levende natuur, omdat de studie van levende natuur toebehoort tot het werkgebied van een bioloog. Binnen de natuurkunde worden alle verschijnselen in de levenloze natuur onderzocht. Natuurkunde kan ook niet aangemerkt worden als scheikunde, omdat een scheikundige verantwoordelijk is voor het samenstellen van verschillende chemische stoffen. Een scheikundige is bijvoorbeeld werkzaam als farmacoloog om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. In het kort kunnen we stellen dat een natuurkundige onderzoek uitvoert naar natuurkundige verschijnselen, theorieën ontwikkelt op basis van observaties, en experimenten en werkwijzen bedenkt om natuurkundige wetten en theorieën toe te passen. Natuurkunde is een wisselwerking tussen theorieën en experimenten, waarbij theorieën leiden tot nieuwe experimenten. Deze experimenten kunnen ook een onderbouwing zijn van de theorieën.

Wat onderzoekt een natuurkundige allemaal

Een natuurkundige onderzoekt verschijnselen in de levenloze natuur, zoals geluid, licht, krachten en energie. Denk bijvoorbeeld aan een vraag, wat er precies zal gebeuren als twee deeltjes tegen elkaar botsen (kernfysica) of aan de vraag hoe ziet het heelal er precies uit. Een andere onderzoeksvraag is hoe we precies kunnen zien wanneer de zon opgebrand is. Binnen de natuurkunde zijn waarnemingen belangrijk. Waarnemingen komen neer op het kunnen zien, het kunnen voelen, het kunnen horen, het kunnen ruiken of het kunnen proeven. Zonder waarnemingen kunnen verschijnselen niet vastgesteld worden. Als een natuurkundige werkzaam is binnen het bedrijfsleven is er meestal sprake van technische natuurkunde. Een technisch natuurkundige is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe technologische toepassingen, waardoor accu's van mobieltjes en auto's sneller opladen worden en meer stroom kunnen opslaan. Een ander voorbeeld is een natuurkundige die verantwoordelijk is voor het omwikkelen van een kwantumcomputer. Een kwantumcomputer is een computer, die beschikt over zeer veel rekenkracht door het toepassen van kwantummechanica.

Wat doet een natuurkundige:

Opleiding natuur- en sterrenkunde:

Opleidingen tot natuurkundige

Wie een carrière ambieert als natuurkundige kan het beste kiezen voor de universitaire studie natuurkunde van ongeveer vier tot vijf jaar. De eerste twee tot drie jaar van deze studie zijn vrij algemeen te noemen. Tijdens de masteropleiding zal je jezelf specialiseren in het gekozen vakgebied. Er bestaan veel verschillende soorten specialisaties, zoals de specialisatie sterrenkunde of meteorologie. Een mogelijke studie voor sterrenkunde is de studie Natuur- en Sterrenkunde. De universitaire studie natuurkunde is een zware opleiding die niet voor iedereen geschikt zal zijn. Ook is het belangrijk dat de studie bij je past wil je deze succesvol kunnen afronden. Op Hbo-niveau kan een geschikte opleiding zijn de Hbo-opleiding technische natuurkunde. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een natuurkundige werkzaam kan zijn

Een natuurkundige kan voor verschillende onderzoeksinstellingen en bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de auto-industrie, energiemaatschappijen en aan fabrikanten van medische apparatuur. Daarnaast kan een natuurkundige verbonden zijn aan een universiteit. Als natuurkundige is het ook mogelijk om werkzaam te zijn als docent natuurkunde. Over het algemeen is het zo dat technisch natuurkundigen werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven en universitair natuurkundigen werkzaam zijn voor een onderzoeksinstelling.

Competenties natuurkundige

De belangrijkste competentie van een natuurkundige is dat je beschikt over onderzoeksvaardigheden. De competenties van een natuurkundige kunnen wel verschillen per natuurkundige, omdat het beroep natuurkundige ook voorkomt op Hbo-niveau. Het is dus niet zo dat alle natuurkundige aangemerkt kunnen worden als wetenschapper. Ook communicatie moet gezien worden als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen werkzaam bent binnen een team van specialisten. Ook innovatie speelt binnen het beroep natuurkundige een belangrijke rol. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, creativiteit, analytisch, analyseren, kritisch, resultaatgericht, onafhankelijkheid, testen, plannen en vernieuwing. Vernieuwing heeft vooral betrekking op het uitvinden van nieuwe technologieën.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als natuurkundige

Het arbeidsmarktperspectief van een natuurkundige is goed te noemen. Zoals eerder omschreven kan je als natuurkundige werkzaam zijn voor verschillende bedrijven, organisaties en instellingen, waardoor het arbeidsmarktperspectief goed te noemen is. De doorgroeimogelijkheden van een natuurkundige moeten gezien worden in het promoveren of het mogen leiden van een onderzoeksteam. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn sterk afhankelijk van het vakgebied en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris natuurkundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als natuurkundige, omdat je voor verschillende soorten bedrijven, instellingen of organisaties werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Een natuurkundige zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een hoger salaris als natuurkundige is denkbaar wanneer je veel verantwoordelijkheden draagt.

Read this information on Physicist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Physiker auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Fisico en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Natuurkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Natuurkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl