Windenergie specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een windenergie specialist is over het algemeen een ingenieur die zich gespecialiseerd heeft in bewegingsenergie, dat is die opgewekt wordt door middel van windmolens. Een andere benaming voor de moderne windmolens is ook wel windturbines, omdat windturbines stroom opwekken door middel van een turbine. De oudere windmolens van vroeger waren niet voorzien van een turbine, maar waren direct verbonden om een bepaald proces mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bekende graanmolens, die werkten door het ronddraaien van de wieken van de molen. De benaming windenergie kan dan ook betrekking hebben op windmolens en op windturbines. De bekendste vorm van windmolens zijn de moderne windturbines, omdat deze tegenwoordig overal te zien zijn. In tegenstelling tot zonnepanelen hebben particulieren over het algemeen weinig te maken met windturbines, omdat het plaatsen van windturbines voor de meeste particulieren niet mogelijk is. Er bestaan wel kleinere windturbines, maar deze zijn voor de meeste mensen niet interessant genoeg als het aankomt op duurzame energie. Windenergie is dus energie, die gewonnen wordt door middel van bewegingsenergie. De wind laat de windmolens draaien, wat vervolgens energie oplevert. Nu is het niet zo dat de wind direct energie oplevert, omdat aan een windmolen een turbine gekoppeld is, die de uiteindelijke elektriciteit oplevert. Tegenwoordig zijn er veel windmolens op het land en op zee te vinden. Als er sprake is van veel windmolens op een bepaalde locatie spreekt men ook wel van een windmolenpark. Windmolens zijn niet bij iedereen even populair, omdat redelijk veel mensen moeite hebben met de aanwezigheid van windmolens. De grote bezwaren zijn landschapsvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. Daarnaast zijn er bezwaren vanuit milieuorganisaties, omdat vogels last kunnen hebben van windmolens.

In Nederland zijn de meeste windmolens te vinden in de westelijke en noordelijke kustgebieden, omdat daar de wind sterker is dan landinwaarts. De nieuwe generatie windmolens wekt steeds meer stroom op door nieuwe technieken en doordat de windmolens steeds groter geworden zijn. Moderne windmolens kunnen wel tot tweehonderdvijftig meter hoog zijn. Ook op zee zijn er tegenwoordig veel grote windmolenparken te vinden. Ondanks dat burgers over het algemeen minder overlast ervaren van windmolenparken op zee is het wel zo dat de scheepvaart windmolenparken ervaart als obstakels als er sprake is van drukbevaren routes. Dit is vooral een bezwaar als er sprake is van slecht zicht en/of zwaar weer. Zoals eerder aangeven hebben ook biologen, vogelaars en ornithologen bezwaren, omdat het regelmatig voorkomt dat vogels in aanraking komen met de wieken van windmolens.

Het beroep windenergie specialist heeft, zoals eerder aangegeven, betrekking op een ingenieur die ook gezien kan worden als werktuigbouwkundige. Een windenergie specialist is dan ook betrokken bij het ontwerpen van windmolens en het daadwerkelijk ontwikkelen van windmolens. In de meeste gevallen kan een windenergie specialist ook aangemerkt kunnen worden als veldwerker, die direct betrokken is bij het opbouwen van windmolens en windmolenparken. Zoals eerder omschreven spreekt men tegenwoordig steeds vaker van windturbine, omdat de term windmolen ook betrekking kan hebben op de ouderwetse windmolens, zoals die gebruikt werden en worden door molenaars. Een andere benaming voor windenergie specialist kan ook zijn engineer wind energy of offshore wind projects (OWP) engineer. Omdat windmolenparken tegenwoordig ook op zee toegepast kunnen worden kan een windenergie specialist in veel gevallen ook aangemerkt worden als medewerker offshore.

Weerstand tegen windmolen

Ondanks dat windenergie via windmolens goed is voor het milieu, is er van alle duurzame energiebronnen tegen windenergie nog het meeste weerstand, omdat mensen de windmolens niet bij hun huis willen hebben staan. Naast het vervuilende landschap klagen er ook veel mensen over een brommend geluid, dat op den duur heel irritant kan zijn voor bewoners. Er is al vaak onderzoek geweest naar geluidsoverlast van windmolens, maar tot maatregelen heeft dit niet geleid. In de meeste gemeenten is er veel protest tegen het plaatsen van windmolens. De windmolens die op zee worden geplaatst brengen geen overlast voor mensen, maar zijn erg duur om te plaatsen en te onderhouden.

Windenergie rendabel:

Windmolens op zee:

Opleidingen tot windenergie specialist

Over het algemeen zal het beroep windenergie specialist betrekking hebben op een ingenieur, die ook gezien kan worden als werktuigbouwkundige. In dat geval kan de hbo-opleiding Werktuigbouwkunde of de hbo-opleiding Elektrotechniek aangemerkt worden als geschikte opleiding. Een andere passende hbo-opleiding en/of universitaire studie kan ook tot de mogelijkheden behoren. Enkele belangrijke vakken tijden de opleiding of studie zijn over het algemeen energietechnologie, procestechnologie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en bedrijfskunde. Een hbo-opleiding of universitaire studie zal over het algemeen ongeveer vier jaar in beslag nemen, afhankelijk van de vooropleidingen. Er zijn tegenwoordig ook voldoende externe opleidingsmogelijkheden als het om windmolens gaat, zoals een windturbine opleiding. Het beroep windenergie specialist moet gezien worden als een technisch beroep dat betrekking heeft op het hoger onderwijs. Met andere woorden is een windenergie specialist over het algemeen niet verantwoordelijk voor het installeren en/of onderhouden van windmolens. In dat geval spreekt men eerder van een servicetechnicus windturbines. Als startende zzp'er, is het belangrijk om voor je eigen bedrijf de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudpakket voor de financiële administratie.

Bedrijven waar een windenergie specialist werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een windenergie specialist werkzaam zijn voor gespecialiseerde bedrijven, die zich richten op het ontwikkelen van nieuwe windmolens en/of windturbines. Een andere benaming voor dit soort bedrijven is ook wel windturbinefabrikant. Het is ook prima denkbaar dat een windenergie specialist werkzaam is voor een ingenieursbureau, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. In sommige gevallen kan een windenergie specialist ook aangemerkt worden als procestechnoloog. Het is ook denkbaar dat een windenergie specialist voor andere bedrijven werkzaam is. Denk bijvoorbeeld ook aan grote energiemaatschappijen, die ook veel te maken hebben met windmolens en windmolenparken.

Competenties windenergie specialist

De competenties waarover een windenergie specialist moet beschikken kunnen verschillen per specialist, echter kunnen we in het algemeen wel stellen dan een windenergie specialist gezien kan worden als technicus. Ook algemene onderzoeksvaardigheden zijn aan te merken als belangrijke competentie. Een ander belangrijke competentie van een windenergie specialist is innovatie, omdat het blijven verbeteren van installaties en windturbines erg belangrijk is. Omdat een windenergie specialist over het algemeen veel te maken heeft met diverse collega's en verschillende opdrachtgevers kan communicatie in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, samenwerken, kennis, monitoren, passie, energie, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als windenergie specialist

Het arbeidsmarktperspectief van een windenergie specialist is over het algemeen zeer goed te noemen, omdat het beroep windenergie specialist gezien moet worden als een beroep op hoger niveau. Zoals eerder omschreven kan een windenergie specialist in veel gevallen aangemerkt worden als ingenieur. Het verkrijgen van werk als windenergie specialist zal dan ook geen enkel problemen zijn, omdat er grote vraag is naar hoger opgeleid technisch personeel. Daarnaast is de duurzaamheidsbranche een belangrijke branche, waarbinnen de ontwikkelingen nooit stilstaan. De doorgroeimogelijkheden van een windenergie specialist kunnen gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de functie procesmanager of aan de functie manager duurzaamheid. Verdere doorgroeimogelijkheden van een windenergie specialist zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit ook afhankelijk is van de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris windenergie specialist

Het is niet mogelijk om specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een windenergie specialist werkzaam kan zijn voor verschillende werkgevers. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep windenergie specialist. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen waar meer informatie te vinden is. Over het algemeen is het wel zo dat een windenergie specialist zich binnen de hogere salarisschalen zal bevinden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Windenergie specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Windenergie specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl