Manager duurzaamheid

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep manager duurzaamheid
Werken als manager duurzaamheid
Transitie naar energiezuinige samenleving
Werkzaamheden manager duurzaamheid
Doorvoeren duurzaamheidsmaatregelen
Enkele taken als manager duurzaamheid:
Wat doet een manager duurzaamheid:
Hoe kan ik duurzaam ondernemen:
Opleidingen tot manager duurzaamheid
Bedrijven waar een manager duurzaamheid werkzaam kan zijn
Competenties manager duurzaamheid
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als manager duurzaamheid
Arbeidsvoorwaarden en salaris manager duurzaamheid
Eigen bedrijf starten als Manager duurzaamheid
Boekhoudprogramma vergelijken Manager duurzaamheid

Beroep manager duurzaamheid

Een manager duurzaamheid is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die met de duurzaamheid van organisaties te maken hebben. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een manager duurzaamheid het beste omschrijven als het doorvoeren van het beleid van de betreffende organisatie met betrekking tot duurzaamheid. Duurzaamheid is een ruim begrip en kan inhoudelijk per organisatie verschillen. Duurzaamheid gaat wel verder dan het alleen installeren van zonnepanelen als organisatie. Duurzaamheid kan betrekking hebben op veel verschillende soorten maatregelen. Denk bijvoorbeeld ook aan maatregelen waardoor minder werknemers met de auto naar het werk komen of aan maatregelen om minder papier te gebruiken binnen de organisatie. Afhankelijk van de organisatie waarbinnen een manager duurzaamheid werkzaam is kan het ook zo zijn dat een manager duurzaamheid met klanten van de organisatie te maken krijgt met betrekking tot duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan energiemaatschappijen, gemeentes en aan de landelijke overheid. Het beroep manager duurzaamheid moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat een manager duurzaamheid voor uiteenlopende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn. Als manager duurzaamheid ben je in alle gevallen wel verantwoordelijk voor het doorvoeren van het duurzaamheidsbeleid. Tegenwoordig hebben steeds meer organisaties te maken met duurzaamheidsbeleid, omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat organisaties niet alleen naar de economische prestaties kijken. Duurzaamheidsbeleid is voor organisaties tegenwoordig net zo belangrijk als de behaalde economische prestaties. Het is de manager duurzaamheid die alle nieuwe beleidsmaatregelen zal doorvoeren die de organisatie aangaan.

Werken als manager duurzaamheid

Als manager duurzaamheid ben je verantwoordelijk voor het verduurzamen van de organisatie waarbinnen je werkzaam bent. Ook kan een manager duurzaamheid verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van de klanten van de betreffende organisatie. Omdat verduurzaming in veel gevallen alleen mogelijk is door veranderingen kan een manager duurzaamheid ook aangemerkt worden als een verandermanager of als een innovatiemanager. Afhankelijk van de soort organisatie waarbinnen een manager duurzaamheid precies werkzaam zal zijn, is het denkbaar dat een manager duurzaamheid diverse specialisten zal aansturen zoals energieadviseurs die verantwoordelijk zijn voor het informeren van de betreffende klanten van de organisatie over duurzaamheidsmaatregelen. Een ander voorbeeld kan zijn het aansturen van afvalcoaches die bewoners binnen bepaalde gemeentes meer vertellen over afvalscheiding. Er zijn ook steeds meer organisatie te vinden die gebruikmaken van een mobiliteitsadviseur vervoer met betrekking tot duurzaamheid.

Transitie naar energiezuinige samenleving

Energietransitie komt in het kort neer op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. Het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals kolen in kolencentrales om energie op te wekken zal steeds beperkter worden, omdat door de opkomst van nieuwe technieken ook op andere manieren energie opgewekt kan worden. Ook warmtepompen maken het mogelijk om verder te verduurzamen. Een warmtepomp gebruikt stroom om warmte uit de lucht, bodem of het grondwater te halen. Energietransitie heeft niet alleen betrekking op windmolens en zonnepanelen, omdat energietransitie op een brede manier betrekking heeft op duurzame technologie. Denk bijvoorbeeld ook aan het verder toepassen van elektrische voertuigen of aan het toepassen van elektrische vliegtuigen, waardoor er minder uitstoot zal zijn van schadelijke stoffen.

Werkzaamheden manager duurzaamheid

De werkzaamheden van een manager duurzaamheid zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat ze betrekking kunnen hebben op uiteenlopende soorten werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van een bedrijfsgebouw, aan het beter recyclen van werkmaterialen of aan advieswerkzaamheden om werknemers en/of klanten bewuster te maken met betrekking tot duurzaamheid. Andere werkzaamheden kunnen weer zijn het omschakelen op moderne verlichting zodat er energie bespaard wordt door de organisatie. Hoe een manager duurzaamheid precies zal werken en welke verantwoordelijkheden een manager duurzaamheid precies heeft kan per organisatie verschillen.

Doorvoeren duurzaamheidsmaatregelen

Als manager duurzaamheid kan je dus op een brede manier verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. In veel gevallen zijn het interne of externe beleidsadviseurs, die nieuwe beleidsmaatregelen bedenken. Het is aan de manager duurzaamheid om de nieuwe beleidsmaatregelen door te voeren binnen de organisatie. Het is niet zo dat een manager duurzaamheid zomaar aangemerkt kan worden als milieukundige. Het is wel zo dat een manager duurzaamheid kan samenwerken met een milieukundige. Daarnaast kan een manager duurzaamheid in de meeste gevallen samenwerken met verschillende toezichthouders, die zich gespecialiseerd hebben in duurzaamheidsmaatregelen. Een manager duurzaamheid kan dus wel gebruikmaken van verschillende sparringpartners om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen als organisatie.

Enkele taken als manager duurzaamheid:

  • Het aansturen van andere medewerkers.
  • Het coördineren van de werkzaamheden.
  • Het doorvoeren van het beleid op de werkvloer.
  • Het eventueel bedenken en uitwerken van marketingstrategieën.
  • Het informeren over het bedrijfsbeleid.
  • Het informeren van de directie en andere managers.
  • Het organiseren van mogelijke trainingsbijeenkomsten.
  • Het toezien op de efficiëntie van maatregelen.
  • Het waken over de gestelde doelstellingen.

Wat doet een manager duurzaamheid:

Hoe kan ik duurzaam ondernemen:

Opleidingen tot manager duurzaamheid

Er bestaan geen specifieke erkende opleidingen tot manager duurzaamheid, anders dan cursussen en korte opleidingen voor ervaren managers. Een manager duurzaamheid zal over het algemeen minimaal over een passende hbo-opleiding moeten beschikken in de richting projectmanagement en/of kwaliteitsmanagement. Enkele mogelijk Hbo-opleidingen zijn de hbo-opleiding Commerciële Economie en de hbo-opleiding Business Management. Ook de hbo-opleiding Bouwkunde kan in sommige gevallen gezien worden als een geschikte opleiding, afhankelijk van waar de manager duurzaamheid precies werkzaam is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding, correct opzetten en bijhouden is belangrijk als startende ondernemer. Er zijn hiervoor verschillende boekhoudpakketten die je kunt gebruiken.

Bedrijven waar een manager duurzaamheid werkzaam kan zijn

Een manager duurzaamheid kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam zijn, omdat eigenlijk iedereen wel met duurzaamheid te maken heeft. Een manager duurzaamheid kan bijvoorbeeld een ambtenaar zijn die voor gemeentes werkzaam is of werkzaam zijn voor waterschappen als manager duurzaamheid. Daarnaast is het prima denkbaar dat een manager duurzaamheid werkzaam is als consultant of als ondernemer.

Competenties manager duurzaamheid

De belangrijkste competentie van een manager duurzaamheid is dat de manager duurzaamheid beschikt over algemene managementvaardigheden, omdat een manager duurzaamheid diverse medewerkers zal aansturen. Een andere belangrijke competentie kan zijn het werken als motivatiecoach, zodat andere medewerkers en/of klanten ook gaan inzien dat duurzaamheid belangrijk is. Ook inspiratie kan gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, samenwerken, delegeren, waakzaamheid, controleren, plannen, organiseren, creativiteit en kritisch denken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als manager duurzaamheid

Het arbeidsmarktperspectief als manager duurzaamheid is niet zomaar aan te geven, omdat dit over het algemeen geheel afhankelijk zal zijn van de genoten opleidingen en de branche waarbinnen je werkzaam bent. Over het algemeen zal het zeker niet onmogelijk zijn om werk te vinden als manager duurzaamheid, omdat duurzaamheid binnen veel organisaties een belangrijke rol speelt. De doorgroeimogelijkheden als manager duurzaamheid zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per organisatie kunnen verschillen. Ook het opleidingsniveau en je eigen competenties spelen over het algemeen een belangrijke rol als we het hebben over mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris manager duurzaamheid

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als manager duurzaamheid, omdat een manager duurzaamheid werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen die verschillende cao's hanteren. Een manager duurzaamheid die over een hbo-opleiding beschikt zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 4000 en 6000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Manager duurzaamheid

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Manager duurzaamheid, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Manager duurzaamheid

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Manager duurzaamheid bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Manager duurzaamheid.

Mijnzzp.nl