Mijnwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep mijnwerker
Het beroep mijnwerker komt niet meer voor in Nederland
Mijnwerkers Nederland
Gevaren mijnwerker
Soorten mijnbouw
Mijnsluiting in Limburg:
Opleiding tot mijnwerker
Bedrijven waar een mijnwerker werkzaam kan zijn
Competenties mijnwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mijnwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris mijnwerker
Eigen bedrijf starten als Mijnwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Mijnwerker

Beroep mijnwerker

Een mijnwerker was een arbeider die in de mijnbouw werkzaam was. Als mijnwerker was je verantwoordelijk voor het delven van waardevolle grondstoffen uit mijnen. Het beroep mijnwerker komt tegenwoordig binnen Nederland niet meer voor. Het beroep mijnwerker is aan te merken als een bijzonder zwaar beroep en een erg gevaarlijk beroep. In het verleden waren er in de regio Zuid-Limburg volop actieve steenkolenmijnen. De mijnen in Limburg zijn Staatsmijnen van de Nederlandse overheid. De Nederlandse kolenmijnen zijn actief geweest van 1906 tot en met 1974. Vooral na de Tweede Wereldoorlog hebben de kolenmijnen een grote bijdrage geleverd aan de wederopbouw van Nederland. De voornaamste reden dat de mijnbouw gestopt is in Nederland is, omdat vanaf de jaren 1960 de kolenmijnen steeds minder rendabel werden. In het buitenland zijn nog wel veel actieve mijnen te vinden. Een andere benaming voor een mijnwerker was ook wel kompel. Een mijnwerker of kompel was dus een arbeider, die werkzaam was in de mijnbouw. Binnen Nederland heeft mijnbouw alleen betrekking op de zogenaamde kolenmijnen. In het buitenland kan er ook gezocht worden naar andere grondstoffen, zoals naar goud(erts). In dat geval spreekt men van een goudmijn. Goudmijnen komen hoofdzakelijk voor in Azië, Australië, Amerika en Afrika. Zoals eerder omschreven is er binnen Nederland geen sprake meer van actieve mijnbouw. Het beroep mijnbouwer kwam in het verleden in Nederland redelijk veel voor. Als mijnwerker was je verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het boren van gaten voor explosieven, het stutten van mijngangen en het daadwerkelijk verzamelen van losse steenkolen. Steenkool is een fossiele brandstof die bestaat uit plantenresten. Het winnen van grondstoffen uit mijnen noemt men ook wel het delven van grondstoffen.

Het beroep mijnwerker komt niet meer voor in Nederland

Steenkolen worden voornamelijk gebruikt om huizen te verwarmen en om energie op te wekken door middel van kolencentrales. Binnen Nederland worden er geen huizen meer direct warm gestookt door middel van kolen, maar nog wel indirect door middel van moderne kolencentrales. In het verleden was het wel zo dat huishoudens zelf gebruikmaakten van steenkolen om hun huis te kunnen verwarmen. De steenkolen die mensen thuis gebruikten werden aangeleverd door speciale kolenboeren. Tegenwoordig worden de meeste huizen verwarmd door middel van aardgas en/of duurzame energiesystemen, zoals zonne-energie en warmte-kracht. In Nederland zijn er een aantal actieve kolencentrales, onder meer in Borssele, Geertruidenberg, Nijmegen, Maasvlakte, Amsterdam en de Eemshaven. Kolencentrales raken tegenwoordig steeds meer in opspraak, omdat kolencentrales niet gezien worden als duurzame energiecentrales. Dit heeft vooral betrekking op de uitstoot van fijnstof. Fijnstof heeft betrekking op luchtvervuiling. Tegenwoordig worden kolencentrales door veel milieukundige en andere onderzoekers aangemerkt als milieuonvriendelijk.

Mijnwerkers Nederland

Zoals eerder omschreven komt het beroep mijnwerker binnen Nederland tegenwoordig niet meer voor. Een ander woord voor een mijnwerker is ook wel kompel van het Duitse woord Kumpel, wat vriend of maat betekent. Dit was, omdat mijnwerkers vrienden waren, die elkaar blindelings vertrouwden en dus een hechte band hadden. Vertrouwen was erg belangrijk als mijnwerker, omdat het werken in mijnen gevaarlijke werkzaamheden betrof. In het verleden waren de Limburgse mijnen zeer actief en werkte er veel mensen in de mijnbouw.

Gevaren mijnwerker

Het beroep mijnwerker is misschien wel een van de gevaarlijkste beroepen die er bestaan. Binnen Nederland kennen wij geen actieve mijnbouw meer, maar in andere landen zijn er nog volop actieve mijnen waar mijnwerkers dagelijks onder de grond aan het werk zijn. Ongelukken met mijnen komen ook vandaag de dag nog regelmatig voor. In mijnen wordt doorgaans 24 uur per dag gewerkt door ploegendiensten en zijn er dus altijd veel mensen actief binnen de mijn. De gevaren voor mijnwerkers zijn onder meer explosies, overstromingen, instortingsgevaar, ongelukken en eventuele gezondheidsrisico's. Explosies in mijnen konden ontstaan door zogenaamd mijngas en grauwvuur dat niet zichtbaar is en bij voldoende ophoping explosief is. Grauwvuur is een Belgische benaming voor een kolen stofexplosie die voornamelijk voorkwam in opslagplaatsen van kolen.

Soorten mijnbouw

Er zijn twee soorten mijnbouw, namelijk de zogenaamde open mijnbouw en gesloten mijnbouw. Een open mijnbouw is feitelijk een grote afgraving en de gesloten mijnbouw zal voornamelijk ondergronds plaatsvinden. Gesloten mijnbouw is aanzienlijke duurder, ingewikkelder en vooral gevaarlijker dan open mijnbouw. Mijnen worden niet alleen voor het vinden van kolen gebruikt, maar ook voor goud, zilver, erts, ijzer, zout, uranium, natuursteen, kalksteen, zand en grind. Vloeibare stoffen zoals aardolie worden niet gewonnen door middel van mijnbouw omdat vloeibare stoffen niet onder mijnbouw vallen.

Mijnsluiting in Limburg:

Opleiding tot mijnwerker

Er waren geen opleidingen tot mijnwerker, omdat er in het verleden nog geen beroepsopleidingen bestonden. De werkzaamheden van een mijnwerker konden ook gezien worden als ongeschoolde arbeid. Als mijnwerker was het dan ook zo dat je alle vaardigheden aanleerde in de praktijk, van ervaren mijnwerkers die aangemerkt konden worden als leermeester. Ondanks dat het werken in mijnen aangemerkt kan worden als ongeschoolde arbeid was het wel zo dat mijnwerkers over de nodige kennis en vaardigheden moesten beschikken. Ook de veiligheid binnen mijnen was erg belangrijk, omdat ongelukken voorkomen moesten worden. Vanzelfsprekend was het beroep mijnwerker aan te merken als zware arbeid. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een mijnwerker werkzaam kan zijn

Een mijnwerker was in het verleden werkzaam voor een staatsmijn bedrijf. Met andere woorden konden mijnwerkers aangemerkt worden als ambtenaar. Zoals eerder omschreven komt het beroep mijnwerker binnen Nederland tegenwoordig niet meer voor. In het buitenland komt het beroep mijnwerker wel voor. In dat geval kan een mijnwerker ook werkzaam zijn voor gewone mijnbouwbedrijven, die zoeken naar waardevolle grondstoffen. Zoals eerder omschreven heeft mijnbouw niet alleen betrekking op het delven van steenkool. Een mijnwerker kan ook verantwoordelijk zijn voor het delven van andere waardevolle grondstoffen. Denk bijvoorbeeld ook aan het winnen van kobalt. Kobalt is een waardevolle grondstof voor de auto-industrie met betrekking tot het kunnen maken van accu's voor elektrische voertuigen.

Competenties mijnwerker

De belangrijkste competentie van een mijnwerker was de algemene veiligheid, omdat het werken in de mijnbouw gevaarlijke werkzaamheden betrof. Daarnaast moest een mijnwerker beschikken over een goede fysieke gezondheid, omdat het werken in de mijnen zware arbeid was. Ook goede communicatie in het algemeen was belangrijk, omdat je als mijnwerker veel te maken had met verschillende collega-mijnwerkers (kompels). Algemeen belangrijke woorden waren doorzettingsvermogen, energie, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, samenwerken, waakzaamheid, controleren en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mijnwerker

Omdat het beroep mijnwerker binnen Nederland niet meer bestaat zijn er ook geen arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden van toepassing op het beroep. Zoals eerder omschreven bestaan er wel degelijk actieve mijnen in de wereld, maar niet meer in Nederland. Daarnaast zijn er niet veel mensen die graag als mijnwerker willen werken omdat het werken in de mijn doorgaans vies, zwaar en gevaarlijk is. In andere delen van de wereld waar de mensen het wellicht niet zo luxe hebben is dit natuurlijk een ander verhaal. Binnen Nederland zijn er dus geen vacatures beschikbaar voor mijnwerk. Een mogelijke doorgroeimogelijkheid als mijnwerker was het fungeren als ploegbaas. De meeste mijnwerkers waren werkzaam binnen een ploeg van verschillende mijnbouwers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mijnwerker

Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn niet van toepassing op het beroep mijnwerker omdat het beroep niet meer voorkomt in Nederland. Wat een mijnwerker verdiende in het verleden is bovendien lastig aan te geven, omdat het beroep niet meer bestaat. Over het algemeen zal het inkomen niet hoog geweest zijn.

Eigen bedrijf starten als Mijnwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Mijnwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Mijnwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Mijnwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Mijnwerker.

Mijnzzp.nl