Klimatoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep klimatoloog
Wat doet een klimatoloog
Land en landgebruik
Advieswerkzaamheden van een klimatoloog
Film; oorzaken en gevolgen klimaatverandering:
Film: wie stoot broeikasgassen uit:
Opleidingen tot Klimatoloog
Bedrijven waar een Klimatoloog werkzaam kan zijn
Competenties Klimatoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Klimatoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris Klimatoloog
Eigen bedrijf starten als Klimatoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Klimatoloog

Beroep klimatoloog

Een klimatoloog is gespecialiseerd in klimatologie, dat ook raakvlakken heeft met de meteorologie. Klimatologie is de wetenschap die het klimaat en de klimaatverandering bestudeert. Meteorologie en klimatologie zijn nauw verbonden met elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Meteorologie is gericht op het weer en klimatologie is gericht op het klimaat en klimaatverandering. Het klimaat kan het beste omschreven worden als de gemiddelde weerstoestand over een periode van dertig jaar, waarbinnen niet alleen rekening gehouden wordt met het weer. Er zijn namelijk ook andere factoren die het klimaat kunnen beïnvloeden, zoals frequentieverdelingen, modale waarden, extreme waarden en standaardafwijkingen. Het klimaat op aarde wordt grotendeels bepaald door de zon en de stand van de zon ten opzichte van de aarde. De stand van de zon is van grote invloed op het klimaat, omdat dit direct te maken heeft met de opwarming van de aarde. De werkzaamheden van een klimatoloog kunnen het beste omschreven worden als het analyseren en onderzoek uitvoeren naar klimaatverandering. Hoe een klimatoloog deze onderzoeken verder zal toepassen is geheel afhankelijk van waar een klimatoloog precies werkzaam is. Klimatologen kunnen op een brede manier onderzoek uitvoeren naar klimaatverandering voor verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmakers die de onderzoeksresultaten van een klimatoloog kunnen meenemen met betrekking tot mogelijk nieuwe beleidsmaatregelen.

Wat doet een klimatoloog

Klimaatverandering en het onderzoek naar klimaatveranderingen is wellicht de grootste uitdaging voor klimatologen, omdat het belangrijk is om te kunnen begrijpen waarom het klimaat precies verandert en welke invloed dit heeft op de aarde en de mensheid. Zoals eerder omschreven bepaalt de zon voor het grootste deel ons klimaat, maar kent ons klimaat al vele jaren een verandering die wij klimaatverandering noemen. Het klimaat is altijd aan veranderingen onderhevig, zoals door grote natuurrampen, maar de invloed van de mensheid heeft het proces vermoedelijk wel versneld. De voornaamste reden om aan te nemen dat de mensheid van invloed is op het klimaat zijn de broeikasgassen, die door ons massaal lucht in gestoten worden. Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dit noemt men ook wel het broeikaseffect. Daarnaast is het massaal ontbossen van invloed op het klimaat, omdat door het ontbossen de temperatuur op aarde sneller kan oplopen. De temperatuur op land kan dan sneller opwarmen en ook weer sneller afkoelen dan op zee.

Land en landgebruik

Een klimatoloog is niet alleen bezig met het onderzoeken van de lucht en luchtkwaliteit maar kan, bijvoorbeeld, ook onderzoeken hoe ons landgebruik van invloed is op het klimaat en wat wij kunnen doen om verdere klimaatveranderingen te voorkomen. De effecten van klimaatverandering zijn op het land het eerste merkbaar en zijn dus direct van invloed op de mensheid. Denk bijvoorbeeld maar eens aan gebieden die steeds droger worden, waardoor mensen in de problemen komen, omdat ze geen gewassen meer kunnen verbouwen of geen drinkwater meer kunnen oppompen. Maar denk ook aan het tropisch regenwoud, dat vandaag de dag nog steeds bedreigd wordt door houtkap. In de laatste vijftig jaar is ongeveer de helft van alle regenwouden op aarde verdwenen door de mensheid. Dit heeft een direct gevolg voor ons klimaat, omdat regenwouden veel vocht vasthouden en dus voor verkoeling zorgen.

Advieswerkzaamheden van een klimatoloog

Een klimatoloog is een wetenschapper die ook belangrijke adviezen kan geven aan belangenbehartigers en aan overheden. Deze advieswerkzaamheden kunnen ook betrekking hebben op het samenstellen van een bewustwordingscampagne namens de overheid of andere partij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een campagne om mensen minder vlees te laten eten of aan het bewust maken van mensen over het broeikaseffect. Dit soort bewustwordingscampagnes komt relatief vaak voor en kan in sommige gevallen aangemerkt worden als fondswerving. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we spreken van milieuorganisaties, die afhankelijk zijn van donaties.

Film; oorzaken en gevolgen klimaatverandering:

Film: wie stoot broeikasgassen uit:

Opleidingen tot Klimatoloog

Er bestaan geen specifieke opleidingen klimatologie, maar er bestaan wel voldoende andere mogelijke opleidingen zoals de universitaire opleiding Aardwetenschappen, de universitaire opleiding Bodem, Water, Atmosfeer, de universitaire opleiding Milieu-natuurwetenschappen en de universitaire opleiding Natuur- en sterrenkunde. Zie voor meer informatie ook het beroep meteoroloog, dat raakvlakken heeft met het beroep klimatoloog. Een mogelijke opleiding op Hbo-niveau kan de hbo-opleiding Milieukunde zijn. Binnen de klimatologie zijn de vakken natuurkunde en scheikunde zeer belangrijk. Ondanks dat er passende opleidingsmogelijkheden zijn op Hbo-niveau moet het beroep klimatoloog wel gezien worden als een beroep op universitair niveau. Een klimatoloog is dan ook een wetenschapper. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een Klimatoloog werkzaam kan zijn

Een klimatoloog is meestal werkzaam voor onderzoeksinstellingen of voor universiteiten. Daarnaast is het mogelijk dat een klimatoloog werkzaam is voor een meteorologisch instituut, zoals MeteoGroup of het KNMI. Een andere mogelijkheid is dat een klimatoloog werkzaam is als beleidsadviseur. In dat geval zal een klimatoloog andere partijen, zoals belangenbehartigers en ministers, informeren over het klimaat en mogelijke maatregelen die genomen moeten worden. Binnen het reguliere bedrijfsleven komt het beroep klimatoloog over het algemeen niet voor. Het is ook denkbaar dat een klimatoloog gespecialiseerd is als oceanograaf. Als laatste is het ook denkbaar dat een klimatoloog werkzaam is voor een milieuorganisatie.

Competenties Klimatoloog

Als klimatoloog ben je in de eerste plaats een wetenschapper en zal je dan over algemene onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Ondanks dat je als klimatoloog een onderzoeker bent zal je niet al je tijd doorbrengen in een laboratorium. Je zal juist ook veel veldonderzoek uitvoeren. Algemeen belangrijke woorden als klimatoloog zijn analyseren, doorzettingsvermogen, analytisch, presteren, communicatie, onafhankelijkheid, samenwerken, motivatie en energie. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een klimatoloog gezien kan worden als soort educatief medewerker.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Klimatoloog

Het arbeidsmarktperspectief als klimatoloog is goed te noemen. Mede doordat het een redelijk zware studie is en er niet veel klimatologen bij komen is het verkrijgen van een baan meestal niet moeilijk. Wel bestaan er binnen dit vak verschillende richtingen die van invloed kunnen zijn op het verkrijgen van een baan. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verder specialiseren of promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Klimatoloog

Er zijn voor het beroep klimatoloog geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je meestal voor gerenommeerde bedrijven werkzaam zal zijn met prima arbeidsvoorwaarden. Een klimatoloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Klimatoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Klimatoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Klimatoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Klimatoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Klimatoloog.

Mijnzzp.nl