Klimatoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een klimatoloog is gespecialiseerd in klimatologie, dat ook raakvlakken heeft met de meteorologie. Klimatologie is de wetenschap die het klimaat en de klimaatverandering bestudeert. Meteorologie en klimatologie zijn nauw verbonden met elkaar, maar zijn niet het zelfde. Meteorologie is gericht op het weer en klimatologie is gericht op het klimaat en klimaatverandering. Het klimaat kan het beste omschreven worden als de gemiddelde weerstoestand over een periode van dertig jaar, waarbinnen niet alleen rekening gehouden wordt met het weer. Er zijn namelijk ook andere factoren die het klimaat kunnen beïnvloeden, zoals frequentieverdelingen, modale waarden, extreme waarden en standaardafwijkingen. Het klimaat op aarde wordt grotendeels bepaald door de zon en de stand van de zon ten opzichte van de aarde. De stand van de zon is van grote invloed op het klimaat, omdat dit direct te maken heeft met de opwarming van de aarde. De werkzaamheden van een klimatoloog kunnen het beste omschreven worden als het analyseren en onderzoek uitvoeren naar klimaatverandering. Hoe een klimatoloog deze onderzoeken verder zal toepassen is geheel afhankelijk van waar een klimatoloog precies werkzaam is. Klimatologen kunnen op een brede manier onderzoek uitvoeren naar klimaatverandering voor verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmakers die de onderzoeksresultaten van een klimatoloog kunnen meenemen met betrekking tot mogelijk nieuwe beleidsmaatregelen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering en het onderzoek naar klimaatveranderingen is wellicht de grootste uitdaging voor klimatologen, omdat het belangrijk is om te kunnen begrijpen waarom het klimaat precies verandert en welke invloed dit heeft op de aarde en de mensheid. Zoals eerder omschreven bepaalt de zon voor het grootste deel ons klimaat, maar kent ons klimaat al vele jaren een verandering die wij klimaatverandering noemen. Het klimaat is altijd aan veranderingen onderhevig, zoals door grote natuurrampen, maar de invloed van de mensheid heeft het proces vermoedelijk wel versneld. De voornaamste reden om aan te nemen dat de mensheid van invloed is op het klimaat zijn de broeikasgassen, die door ons massaal lucht in gestoten worden. Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Dit noemt men ook wel het broeikaseffect. Daarnaast is het massaal ontbossen van invloed op het klimaat, omdat door het ontbossen de temperatuur op aarde sneller kan oplopen. De temperatuur op land kan dan sneller opwarmen en ook weer sneller afkoelen dan op zee.

Land en landgebruik

Een klimatoloog is niet alleen bezig met het onderzoeken van de lucht en luchtkwaliteit maar kan, bijvoorbeeld, ook onderzoeken hoe ons landgebruik van invloed is op het klimaat en wat wij kunnen doen om verdere klimaatveranderingen te voorkomen. De effecten van klimaatverandering zijn op het land het eerste merkbaar en zijn dus direct van invloed op de mensheid. Denk bijvoorbeeld maar eens aan gebieden die steeds droger worden, waardoor mensen in de problemen komen omdat ze geen gewassen meer kunnen verbouwen of geen drinkwater meer kunnen oppompen. Maar denk ook aan het tropisch regenwoud, dat vandaag de dag nog steeds bedreigd wordt door houtkap. In de laatste vijftig jaar is ongeveer de helft van alle regenwouden op aarde verdwenen door de mensheid. Dit heeft een direct gevolg voor ons klimaat, omdat regenwouden veel vocht vasthouden en dus voor verkoeling zorgen.

Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering:

Wie stoot in Nederland broeikasgassen uit:

Opleidingen tot Klimatoloog

Er bestaan geen specifieke opleidingen klimatologie, maar er bestaan wel voldoende andere mogelijke opleidingen zoals de universitaire opleiding Aardwetenschappen, de universitaire opleiding Bodem, Water, Atmosfeer, de universitaire opleiding Milieu-natuurwetenschappen en de universitaire opleiding Natuur- en sterrenkunde. Zie voor meer informatie ook het beroep meteoroloog, dat raakvlakken heeft met het beroep klimatoloog. Een mogelijke opleiding op Hbo-niveau kan de Hbo-opleiding Milieukunde zijn. Binnen de klimatologie zijn de vakken natuurkunde en scheikunde zeer belangrijk.

Bedrijven waar een Klimatoloog werkzaam kan zijn

Een klimatoloog is meestal werkzaam voor onderzoeksinstellingen of voor universiteiten. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een klimatoloog werkzaam is voor een meteorologisch instituut zoals MeteoConsult of het KNMI.

Competenties Klimatoloog

De belangrijkste competentie als klimatoloog is dat je vakinhoudelijke goed opgeleid bent en dat je over voldoende passie beschikt. Binnen dit vak is kennis van natuurkunde, wiskunde en de atmosfeer belangrijk. Verdere competenties zijn sterk afhankelijk van je specifieke werkzaamheden als meteoroloog.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Klimatoloog

Het arbeidsmarktperspectief als klimatoloog is goed te noemen. Mede doordat het een redelijk zware studie is en er niet veel klimatologen bij komen is het verkrijgen van een baan meestal niet moeilijk. Wel bestaan er binnen dit vak verschillende richtingen die van invloed kunnen zijn op het verkrijgen van een baan. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verder specialiseren of promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Klimatoloog

Er zijn voor het beroep klimatoloog geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Wel is het zo dat je meestal voor gerenommeerde bedrijven werkzaam zal zijn met prima arbeidsvoorwaarden. Een klimatoloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2500 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl