Klimatoloog

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Klimatoloog?

Een klimatoloog is een specialist in klimatologie, dat ook raakvlakken heeft met de meteorologie. Klimatologie is de wetenschap die het klimaat en de klimaatverandering bestudeert. Meteorologie en klimatologie zijn nauw verbonden met elkaar, maar zijn niet het zelfde. Meteorologie is gericht op het weer en klimatologie is gericht op het klimaat en klimaatverandering. Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van dertig jaar, waarbinnen niet alleen rekening gehouden wordt met het weer. Er zijn namelijk ook andere factoren die het klimaat kunnen beïnvloeden, zoals frequentieverdelingen, modale waarden, extreme waarden en standaardafwijkingen. Het klimaat op aarde wordt grotendeels bepaald door de zon en de stand van de zon ten opzichte van de aarde. De stand van de zon is van grote invloed op het klimaat, omdat dit direct te maken heeft met de opwarming van de aarde.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Klimatoloog

Wat is het salaris en tarief van een Klimatoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Klimatoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl