Klimatoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Klimatoloog?

Een klimatoloog is gespecialiseerd in klimatologie, dat ook raakvlakken heeft met de meteorologie. Klimatologie is de wetenschap die het klimaat en de klimaatverandering bestudeert. Meteorologie en klimatologie zijn nauw verbonden met elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Meteorologie is gericht op het weer en klimatologie is gericht op het klimaat en klimaatverandering. Het klimaat kan het beste omschreven worden als de gemiddelde weerstoestand over een periode van dertig jaar, waarbinnen niet alleen rekening gehouden wordt met het weer. Er zijn namelijk ook andere factoren die het klimaat kunnen beïnvloeden, zoals frequentieverdelingen, modale waarden, extreme waarden en standaardafwijkingen. Het klimaat op aarde wordt grotendeels bepaald door de zon en de stand van de zon ten opzichte van de aarde. De stand van de zon is van grote invloed op het klimaat, omdat dit direct te maken heeft met de opwarming van de aarde. De werkzaamheden van een klimatoloog kunnen het beste omschreven worden als het analyseren en onderzoek uitvoeren naar klimaatverandering. Hoe een klimatoloog deze onderzoeken verder zal toepassen is geheel afhankelijk van waar een klimatoloog precies werkzaam is. Klimatologen kunnen op een brede manier onderzoek uitvoeren naar klimaatverandering voor verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmakers die de onderzoeksresultaten van een klimatoloog kunnen meenemen met betrekking tot mogelijk nieuwe beleidsmaatregelen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Klimatoloog

Wat is het salaris en tarief van een Klimatoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Klimatoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Klimatoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Klimatoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl