Bosbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bosbouwer is een bos- en natuurbeheerder die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, zoals het verzorgen van bomen, het aanplanten van bomen en het kappen van bomen. Daarnaast is het zo dat bosbouwers verantwoordelijk kunnen zijn voor de voorbereiding van de grond als er nieuwe bomen aangeplant moeten worden. In het kort kunnen we stellen dat de bosbouwer verantwoordelijk is voor het helpen van de natuur door aan bosbeheer te doen. Wat bosbeheer precies inhoudt, is afhankelijk van de soort werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Als bosbouwer ben je hoofdzakelijk werkzaam in bossen en kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, die per opdracht kunnen verschillen. Er bestaan grofweg twee soorten bossen, namelijk natuurlijke bossen en aangeplante bossen. In Nederland zijn er geen natuurlijke bossen meer te vinden. De bossen in Nederland zijn allemaal aangeplant om verschillende redenen, zoals om zandverstuiving te voorkomen of om hout te kunnen winnen uit het bos. Dit is ook de reden waarom vroeger veel naaldhout werd aangeplant. Daarnaast hebben bossen tegenwoordig een belangrijke functie als recreatiegebied voor mensen. In Nederland is bosbouw economisch gezien niet rendabel, omdat het hout niet geschikt is voor de grote industrie, zoals in Scandinavië wel het geval is door het gebruik in de papierindustrie. Het hout uit de Nederlandse bossen wordt vaak gebruikt om pallets van te maken of vezelplaten. Dit is ook een van de redenen waarom in Nederland veel met subsidies gewerkt wordt om de bossen te kunnen onderhouden. In Nederland wordt dan ook heel anders naar bosbeheer gekeken. Zo vinden wij in Nederland diversiteit in de bossen erg belangrijk, en het feit dat mensen simpelweg veilig kunnen genieten van een bos. Het beroep bosbouwer is een mooi beroep waarbinnen kennis en veiligheid een belangrijke rol spelen.

Een bosbouwer is dus verantwoordelijk voor het onderhouden van bossen. Door de jaren heen is de mens steeds anders tegen de bossen aan gaan kijken. Zo was het vroeger heel gebruikelijk dat dode bomen verwijderd werden uit een bos. Nu laat men dode bomen steeds vaker liggen om talloze organisme, die hier juist op leven ook een kans te geven. Wat het bos ook ten goede komt. Ook bomen die in een storm gesneuveld zijn worden tegenwoordig niet meer automatisch verwijderd. Bosbouw betekent dus niet dat men alles automatisch schoonhoudt en opruimt. Doordat men tegenwoordig steeds vaker ervoor kiest om bossen op een natuurlijke manier oud te laten worden, zijn de kosten ook een stuk lager met betrekking tot het beheer. Dit betekent natuurlijk niet dat bosbeheer zomaar verdwijnt uit de bossen. Soms kan het, namelijk nodig zijn om bomen om te zagen. De boom kan daardoor meer ruimte bieden aan andere bomen, zodat deze beter kunnen groeien, of als een boom dreigt om te vallen, wat gevaar kan opleveren voor de wandelaars in een bos.

Bossen in Nederland

Nederland bestaat voor ongeveer voor tien procent uit bossen. Honderd jaar geleden was dit nog maar drie procent. Er zijn verschillende beheerders van bossen in Nederland, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Naast het beheren van de bossen verzorgen deze organisaties excursies voor geïnteresseerden en schoolkinderen. Dit soort excursies kunnen geven worden door boswachters, gidsen of andere soorten educatief medewerkers. Vooral ecologie met betrekking tot duurzaamheid, populaties en levensgemeenschappen, speelt hierbij een belangrijke rol. Ongeveer de helft van alle bossen in Nederland wordt beheerd door particulieren. Particuliere grootgrondbezitters kunnen ook gebruikmaken van een rentmeester. Een rentmeester moet aangemerkt worden als beheerder van grotere percelen en/of natuurgebieden.

Wat doet een bosbouwer allemaal

Een bosbouwer kan, zoals eerder omschreven, verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Het is ook goed denkbaar dat een bosbouwer aangemerkt kan worden als landbouwmachinist, omdat bosbouwers ook gebruikmaken van verschillende machines om bosbouwwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit is vaak het geval als er veel bomen gekapt moeten worden. Dit soort werkzaamheden wordt over het algemeen uitgevoerd met verschillende bosbouwmachines. Het is niet zo dat al het gekapte hout standaard afgevoerd wordt uit het bos. Een bosbouwer kan ook verantwoordelijk zijn voor het versnipperen van hout om de biodiversiteit te bevorderen. Ondanks dat bosbouw betrekking heeft op landbouw behoort de bosbouw niet toe tot de landbouwsector. Met andere woorden kan een bosbouwer niet zomaar aangemerkt worden als landbouwer.

Hout uit de bossen

Met hout uit de Nederlandse bossen wordt verschillend omgegaan per bos. Lang niet al het gevallen hout wordt verwijderd. Heel veel blijft liggen om de natuur zijn gang te kunnen laten gaan. Het hout dat wel uit bossen wordt verwijderd kan als brandhout dienen, of gebruikt worden voor bijvoorbeeld tuinhuisjes. Met het geld dat daarmee verdiend wordt kan Staatsbosbeheer weer andere dingen bekostigen. Het zelf verwijderen van hout uit een bos mag in Nederland niet. Staatsbosbeheer heeft wel diverse dagen per jaar dat mensen Staatsbosbeheer kunnen helpen met het verwijderen van hout uit de bossen.

Bos- en natuurbeheer

Bos- en natuurbeheer is dus erg belangrijk om onze bossen gezond te houden, en toegankelijk voor bezoekers. Om in de bosbouw te kunnen werken moet er eerst een opleiding gevold worden. Deze opleiding gaat niet alleen over bossen en natuur maar ook over menselijke invloeden, grondsoorten en dieren. De opleiding bos- en natuurbeheer biedt verschillende richtingen zoals Tropical Forestry, Bosbouw / Urben Forestry, Natuur & landschapstechniek, International Timber Trade en Vastgoed & grondtransacties. Een andere benaming voor bosbouwer kan ook zijn medewerker groen en cultuurtechniek

Informatie over bosbouw:

Opleidingen tot bosbouwer

Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden als het aankomt op het beroep bosbouwer, die ook qua niveau kunnen verschillen, zoals de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer en de hbo-opleiding bos en natuur. De Mbo-opleiding duurt over het algemeen drie jaar en de hbo-opleiding duurt over het algemeen vier jaar. Daarnaast kan je als bosbouwer ook de opleiding tot hovenier volgen om als bosbouwer te kunnen werken. Het kan dan noodzakelijk zijn om extra cursussen of opleidingen te volgen. Als bosbouwer kan je diverse taken uitvoeren zoals het plaatsen van hekken, beheren van de natuurgebieden en kan je excursies organiseren. Zie voor meer informatie ook de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging waar meer informatie te vinden is over bosbouw en bosbeheer. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als bosbouwer, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een bosbouwer werkzaam kan zijn

Een bosbouwer kan voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, zoals een hoveniersbedrijf of houtoogst-bedrijf. Daarnaast kan een bosbouwer werkzaam zijn voor Staatsbosbeheer of een andere natuurbeheerorganisatie. Denk bijvoorbeeld ook aan de provinciale landschappen. Provinciale Landschappen zijn provinciale particuliere natuurterrein beherende organisaties in Nederland. Het is dus denkbaar dat een bosbouwer in sommige gevallen ook aangemerkt kan worden als ambtenaar.

Competenties bosbouwer

De belangrijkste competentie van een bosbouwer is de algemene vakinhoudelijke kennis van de bosbouw en natuurbeheer. Daarnaast kan veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat bosbouwwerkzaamheden potentieel gevaarlijke werkzaamheden kunnen zijn. Dit heeft vooral betrekking op de diverse machines en bosbouwvoertuigen waarmee een bosbouwer te maken krijgt. Omdat een bosbouwer werkt met verschillende machines en bosbouwvoertuigen kan het belangrijk zijn dat je aangemerkt kan worden als monteur. Denk hierbij vooral aan het uitvoeren van gebruikelijk en/of kleine onderhoud aan machines en voertuigen. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, presteren, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, inzicht en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bosbouwer

Als bosbouwer is er redelijk veel werk te vinden. Wel is het zo dat je als bosbouwer afhankelijk van je werkgever ook andere werkzaamheden kunt uitvoeren, zoals hovenierswerk. Maar met de juiste opleiding is het als bosbouwer meestal niet moeilijk om een baan te vinden. Om door te kunnen groeien als bosbouwer is het wel belangrijk om extra opleidingen te volgen, omdat anders je doorgroeimogelijkheden beperkt zullen zijn. Het is wel denkbaar dat een ervaren bosbouwer aangemerkt kan worden als ploegbaas. Ook het werken als tijdelijk assistent-uitvoerder is mogelijk als bosbouwer. Dit zal wel afhankelijk zijn van de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bosbouwer

Als bosbouwer in loondienst met een Mbo-opleiding verdien je doorgaans tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer maak je met het beroep bosbouwer doorgaans niet veel kans, omdat er geen vraag naar zal zijn. Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties werken doorgaans met de grotere bedrijven en niet met zelfstandig ondernemers.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bosbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bosbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl