Bosbouwer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bosbouwer is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het verzorgen van bomen, het aanplanten van bomen en het kappen van bomen. Daarnaast is het zo dat de bosbouwer verantwoordelijk kan zijn voor de voorbereiding van de grond als er nieuwe bomen aangeplant worden. In het kort kunnen we stellen dat de bosbouwer verantwoordelijk is voor het helpen van de natuur door aan bosbeheer te doen. Wat bosbeheer precies inhoudt is afhankelijk van de soort werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Als bosbouwer ben je hoofdzakelijk werkzaam in bossen en kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Er bestaan grofweg twee soorten bossen, namelijk natuurlijke bossen en aangeplante bossen. In Nederland zijn geen natuurlijke bossen meer te vinden. De bossen in Nederland zijn allemaal aangeplant om verschillende redenen, zoals om zandverstuiving te voorkomen of om hout te kunnen winnen uit het bos. Dit is ook de reden waarom vroeger veel naaldhout werd aangeplant. Daarnaast hebben bossen tegenwoordig een belangrijke functie als recreatiegebied voor mensen.

In Nederland is bosbouw economische niet rendabel omdat het hout niet geschikt is voor de grote industrie, zoals bijvoorbeeld in Scandinavië landen wel het geval is door het gebruik in de papierindustrie. Het hout uit de Nederlandse bossen wordt vaak gebruikt om pallets van te maken of vezelplaten. Dit is ook een van de redenen waarom in Nederland veel met subsidies gewerkt wordt om de bossen te kunnen onderhouden. In Nederland word dan ook heel anders aangekeken als het om bosbeheer gaat. Zo vinden wij in Nederland diversiteit in de bossen erg belangrijk, en het feit dat  mensen simpelweg veilig kunnen genieten van een bos.

Functie bossen

Door de jaren heen is de mens steeds anders tegen de bossen aan gaan kijken. Zo was het vroeger heel gebruikelijk dat dode bomen verwijderd werden uit een bos. Nu laat men deze dode bomen steeds vaker liggen om talloze organismen die hier juist op leven ook een kans te geven. Wat het bos weer ten goede komt. Ook bomen die in een storm gesneuveld zijn worden vandaag de dag die meer automatisch verwijderd.

Beheer bossen

Bosbouw betekent dus niet dat men alles automatisch schoonhoudt en opruimt. Doordat men tegenwoordig steeds vaker kiest om bossen op een natuurlijke manier oud te laten worden, zijn de kosten ook een stuk lager met betrekking tot het beheer. Dit betekent niet dat bosbeheer zomaar verdwijnt uit de bossen. Soms kan het namelijk nodig zijn om bomen om te zagen. De boom kan daardoor meer ruimte bieden aan een zeldzame boom zodat deze goed kan groeien, of als een boom dreigt om te vallen wat gevaar kan opleveren voor de wandelaars in een bos.

Bossen in Nederland

Nederland bestaat voor ongeveer 10 procent uit bossen. 100 jaar geleden was dit nog maar drie procent. Er zijn verschillende beheerders van bossen in Nederland, zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Naast het beheren van de bossen verzorgen deze organisaties ook excursies voor geintresseerden en schoolkinderen. Ongeveer de helft van alle bossen in Nederland wordt beheerd door particulieren.

Hout uit de bossen

Met hout uit de Nederlandse bossen wordt verschillend omgegaan per bos. Lang niet al het gevallen hout wordt verwijderd. Heel veel blijft liggen om de natuur zijn gang te kunnen laten gaan. Het hout dat wel uit bossen wordt verwijderd kan als brandhout dienen, of gebruikt worden voor bijvoorbeeld tuinhuisjes. Met het geld dat daarmee verdiend wordt kan Staatsbosbeheer weer andere dingen bekostigen. Het zelf verwijderen van hout uit een bos mag in Nederland niet. Staatsbosbeheer heeft wel diverse dagen per jaar dat mensen Staatsbosbeheer kunnen helpen met het verwijderen van hout uit de bossen.

Bos- en natuurbeheer

Bos- en natuurbeheer is dus erg belangrijk om onze bossen gezond te houden, en toegankelijk voor bezoekers. Om in de bosbouw te kunnen werken moet er eerst een opleiding gevold worden. Deze opleiding gaat niet alleen over bossen en natuur maar ook over menselijke invloeden, grondsoorten en dieren. De opleiding bos en natuurbeheer biedt verschillende richtingen zoals Tropical Forestry, Bosbouw / Urben Forestry, Natuur & landschapstechniek, International Timber Trade en Vastgoed & grondtransacties.

Informatie over bosbouw:

Informatie over bosbouw(2):

Opleidingen tot bosbouwer

Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden als het aankomt op het beroep bosbouwer, die ook qua niveau kunnen verschillen, zoals de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer en de Hbo-opleiding bos en natuur. De Mbo-opleiding duurt over het algemeen drie jaar en de Hbo-opleiding duurt over het algemeen vier jaar. Daarnaast kan je als bosbouwer ook de opleiding tot hovenier volgen om als bosbouwer te kunnen werken. Het kan dan noodzakelijk zijn om extra cursussen of opleidingen te volgen. Als bosbouwer kan je diverse taken uitvoeren zoals het plaatsen van hekken, beheren van de natuurgebieden en kan je excursies organiseren.

Bedrijven waar een bosbouwer werkzaam kan zijn

Als bosbouwer kan je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn, zoals een hoveniersbedrijf of houtoogstbedrijven of voor de overheid werken, zoals Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen.

Competenties bosbouwer

Als bosbouwer is het belangrijk dat je fysiek gezond bent, omdat het werk redelijk zwaar zal zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je veilig kunt werken, zoals dat op school geleerd is. Als bosbouwer zal je regelmatig overleggen met de boswachter, die doorgaans ook de instructies qua werkzaamheden zal geven.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bosbouwer

Als bosbouwer is er redelijk veel werk te vinden. Wel is het zo dat je als bosbouwer afhankelijk van je werkgever ook andere werkzaamheden kunt uitvoeren, zoals regulier hovenierswerk. Maar met de juiste opleiding is het als bosbouwer meestal niet moeilijk om een baan te vinden. Om door te kunnen groeien als bosbouwer is het wel belangrijk om extra opleidingen te volgen, omdat anders je doorgroeimogelijkheden beperkt zullen zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bosbouwer

Als bosbouwer in loondienst met een Mbo-opleiding verdien je doorgaans tussen de 1500 en 2300 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer maak je met het beroep bosbouwer doorgaans niet veel kans, omdat er geen vraag naar zal zijn. Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties werken doorgaans met de grotere bedrijven en niet met zelfstandig ondernemers.

Mijnzzp.nl