Gids

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gids
Wat doet een gids
Werken als professionele gids
Enkele werkzaamheden van een gids:
Film: wat doet een gids:
Film: volg de gids:
Opleidingen tot gids
Bedrijven waar een gids werkzaam kan zijn
Competenties gids
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gids
Arbeidsvoorwaarden en salaris gids
Eigen bedrijf starten als Gids
Boekhoudprogramma vergelijken Gids

Beroep gids

Een gids is een begeleider die verantwoordelijk is voor het rondleiden van groepen mensen. In de meeste gevallen kan een gids ook gezien worden als een educatief medewerker die mensen bepaalde kennis bijbrengt over onderwerpen. Het beroep gids is zeer breed en niet zomaar te omschrijven, omdat er uiteenlopende soorten gidsen zijn die op allerlei manieren werkzaam kunnen zijn voor verschillende organisaties. Zo zijn er zogenaamde stadsgidsen, cultuurgidsen, museumgidsen, landschapsgidsen en reisgidsen. Een gids is dan ook iemand die specifieke kennis heeft van bepaalde onderwerpen zoals oudheden, natuur of steden en rondleidingen verzorgt voor geïnteresseerden, die meestal specifiek op een bepaald onderwerp zijn afgekomen en meer informatie zoeken. Een groot voordeel van gidsen is dat ze over het algemeen zelf over veel kennis beschikken van bepaalde onderwerpen en hierdoor vragen van bezoekers direct kunnen beantwoorden. Een gids is dus verantwoordelijk voor het geven van excursies aan geïnteresseerde mensen. Afhankelijk van de werkgever kan het om een fulltime gids gaan, of om een aanvulling op andere werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een ecoloog die ook actief is als gids. Het beroep gids moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten gidsen zijn waardoor de inhoudelijke werkzaamheden als gids ook erg kunnen verschillen. Daarnaast is het zeker denkbaar dat een gids ook verantwoordelijk zal zijn voor andere werkzaamheden dan alleen het rondleiden van groepen mensen. Het is bovendien mogelijk dat een gids alleen in bepaalde seizoenen van het jaar werkzaam is. Het kunnen inspireren van groepen mensen is in alle gevallen belangrijk als gids.

Wat doet een gids

Een gids is dus in de meeste gevallen een persoon die over specifieke kennis beschikt met betrekking tot bepaalde onderwerpen. Wanneer een gids over veel kennis beschikt van bepaalde onderwerpen dan is een gids ook aan te merken als educatief medewerker. Educatie kan als gids dan ook belangrijk zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het rondleiden van scholieren die een museum bezoeken. Of een gids aangemerkt kan worden als educatief medewerker kan verschillen per soort gids, omdat educatie niet in alle gevallen even belangrijk zal zijn. Zo kan bijvoorbeeld een reisleider niet in alle gevallen aangemerkt worden als educatief medewerker, omdat het alleen begeleiden van mensen niet aan te merken is als educatie. Wanneer we spreken van natuurwandelingen of het rondleiden van mensen binnen een stad is educatie meestal wel belangrijk. Natuurwandelingen kunnen bijvoorbeeld gegeven worden door een ecoloog en stadswandelingen door een betrokken geschiedkundige.

Werken als professionele gids

Als we spreken van een professionele gids zal deze in de meeste gevallen ook aangemerkt worden als educatief medewerker. Van een beroepsmatige gids mag dan ook verwacht worden dat hij of zij over uitgebreide kennis van bepaalde onderwerpen beschikt. Een beroepsmatige gids kan bijvoorbeeld een kunsthistoricus zijn die ook verantwoordelijk is voor het geven van educatie. Een professionele gids weet dus veel te vertellen over onderwerpen die passen binnen het betreffende vakgebied van de gids. Denk bijvoorbeeld ook aan een boswachter die veel over de natuur kan vertellen, omdat deze beschikt over specifieke kennis. Wanneer een boswachter ook groepen mensen zal rondleiden, is een boswachter ook weer aan te merken als gids.

Van een professioneel werkende gids mag over het algemeen verwacht worden dat hij of zij ook een of meerde vreemde talen spreekt, zodat de gids ook buitenlandse toeristen kan rondleiden. Het kan dus belangrijk zijn dat een gids ook een tolk is. Dit kan wel per gids verschillen, omdat het vertolken niet in alle gevallen van toepassing zal zijn. Het beroep gids komt beroepsmatig en hobbymatig voor, echter zal dit niet inhouden dat een hobbymatige gids minder professioneel hoeft te zijn, omdat dit weer afhankelijk is van de specifieke kennis als gids. Lang niet alle instellingen en andere organisaties kunnen zich het veroorloven om beroepsmatige gidsen aan te stellen.

Enkele werkzaamheden van een gids:

  • Het beantwoorden van vragen.
  • Het controleren van tickets (toegangsbewijs).
  • Het eventueel uitdelen en innemen van audioapparatuur.
  • Het houden van toezicht op bezoekers.
  • Het opvangen van bezoekers.
  • Het rondleiden van bezoekers.
  • Het uitdelen van educatiemateriaal.
  • Het vertellen over onderwerpen.

Film: wat doet een gids:

Film: volg de gids:

Opleidingen tot gids

Er bestaan geen specifieke opleidingen voor het beroep gids. Over welke opleidingen een gids moet beschikken kan verschillen per gids, omdat een gids werkzaam kan zijn in uiteenlopende branches. Er bestaan overigens wel cursussen voor mensen die willen werken als gids. Deze cursussen zijn over het algemeen gericht op het leren vertellen over historische en toeristische interessante bezienswaardigheden. Zie voor meer informatie de belangenvereniging voor professionele gidsen Guidor. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een gids werkzaam kan zijn

Een gids kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en gemeentes werkzaam zijn op verschillende manieren. Wel is er een groot verschil tussen een hobbymatige gids en de professionele gids. Een gids kan daarnaast ook gewoon werkzaam zijn voor bedrijven zoals een fabrikant. Ook fabrieken organiseren regelmatig rondleidingen om mensen te voorzien van informatie. Denk bijvoorbeeld, maar eens aan een bierbrouwer, die ook regelmatig geïnteresseerde bezoekers ontvangen.

Competenties gids

De competenties waarover een gids zal moeten beschikken zijn niet eenduidig te omschrijven, omdat deze per gids kunnen verschillen. In alle gevallen is het belangrijk dat een gids over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt. Daarnaast is communicatie aan te merken als belangrijke competentie. Ook passie en inspiratie kunnen gezien worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn interesse, leergierigheid, talenkennis, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gids

Het arbeidsmarktperspectief als gids is natuurlijk lastig aan te geven, omdat dit per branche nogal verschillend kan zijn en ook sterk afhankelijk zal zijn van je eigen opleidingsniveau of kennisniveau. Er zijn zeer veel gidsen werkzaam, maar omdat een gids over specifieke kennis moet beschikken kan het verkrijgen van werk lastig zijn. Daarnaast zijn er veel bedrijven of instellingen die oud-medewerkers aanstellen als gids omdat ze deze kennen en de gids over veel specifieke kennis zal beschikken. Er zijn geen echte doorgroeimogelijkheden als gids te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gids

Het beroep gids komt voor in alle branches op verschillende manieren en het geven van directe arbeidsvoorwaarden is dan ook niet mogelijk omdat deze te verschillend zullen zijn. Een gids kan op verschillende manieren een vergoeding ontvangen zoals een vast salaris of per tour een vergoeding ontvangen afhankelijk van waar de gids precies werkzaam is. Maar een gids kan ook zeker hobbymatig werkzaam zijn en wellicht alleen een fooi ontvangen na de rondleiding. Een gids met een fulltime baan in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2400 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Wanneer het om een gids gaat die binnen een organisatie oorspronkelijk een andere baan had kan het salaris natuurlijk geheel anders liggen.

Eigen bedrijf starten als Gids

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gids, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gids

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gids bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gids.

Mijnzzp.nl