Museummedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep museummedewerker
Wat doet een museummedewerker
Werkzaamheden museummedewerker
Diverse taken als museummedewerker:
Film: wie werken er in een museum:
Film: ode aan museumvrijwilligers:
Opleidingen tot museummedewerker
Bedrijven waar een museummedewerker werkzaam kan zijn
Competenties museummedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als museummedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris museummedewerker
Eigen bedrijf starten als Museummedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Museummedewerker

Beroep museummedewerker

Een museummedewerker is iemand die beroepsmatig, of als vrijwilliger werkzaam is binnen een museum. Als museummedewerker kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, wat meestal afhankelijk is van het soort museum en de grootte van het museum. Daarnaast zijn de werkzaamheden afhankelijk van de specifieke opleiding die de museummedewerker genoten heeft. In het kort kunnen we stellen dat een museummedewerker verschillende werkzaamheden kan uitvoeren, zoals het helpen inrichten van het museum of collecties, het rondleiden van bezoekers, het assisteren van andere medewerkers zoals de conservator, en algemene hand-en-spandiensten zoals het schoonmaken of bijhouden van de administratie. De werkzaamheden van een museummedewerker kunnen verschillen per museum, omdat niet alle museums even groot zijn en in sommige gevallen gerund worden door vrijwilligers. Een andere benaming voor museummedewerker is ook wel eens een educatief medewerker museum. De werkzaamheden van een museummedewerker zijn divers te noemen en kunnen eigenlijk alles inhouden waarmee een museum te maken krijgt. Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden, het regelen van de marketing of het samenstellen van een tijdelijke collectie vanuit een ander museum. Al deze verschillende werkzaamheden spelen zich niet alleen af op de museumvloer, maar ook op kantoor. De werkzaamheden moeten in de meeste gevallen gezien worden als ondersteunende werkzaamheden, omdat andere medewerkers, zoals de conservator en de directie, het beleid bepalen van het museum. Het beroep museummedewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat museummedewerkers verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende werkzaamheden, die ook per museummedewerker kunnen verschillen. Er zijn daarnaast veel museums die sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers. Lang niet alle museummedewerkers zijn beroepsmatig werkzaam.

Wat doet een museummedewerker

Als museummedewerker kan je dus op verschillende manieren werkzaam zijn. In de meeste gevallen is het de conservator, de geschiedkundige of bijvoorbeeld een archeoloog, die de verschillende werkzaamheden zal aansturen. Als museummedewerker ben je dan ook verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden, die een collectie mogelijk maken binnen het museum. Daarnaast is het zo dat je als museummedewerker in de meeste gevallen aangemerkt kan worden als gids en als educatief medewerker. In dat geval ben je dus ook verantwoordelijk voor het rondleiden en informeren van bezoekers. Andere werkzaamheden kunnen zijn algemene administratieve werkzaamheden, het fungeren als baliemedewerkster en het houden van toezicht als objectbeveiliger. Een museummedewerker is dan ook in de meeste gevallen op een brede manier werkzaam binnen een museum. Met welke specialisten een museummedewerker precies zal samenwerken binnen het museum is ook afhankelijk van het museum. Binnen een kunstmuseum zal je als museummedewerker bijvoorbeeld veel te maken hebben met kunsthistorici en binnen een algemeen museum met verschillende specialisten afhankelijk van de collectie.

Werkzaamheden museummedewerker

De inhoudelijke werkzaamheden van een museummedewerker kunnen verschillen per museum en kan verschillen per opleidingsniveau. Binnen de meeste museums komen uiteenlopende beroepen voor, die kunnen variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau. Daarnaast is het zo dat redelijk veel museums sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers. Dit zijn vaak de kleinere museums, die op lokaal niveau opereren. Als museummedewerker is het ook prima denkbaar dat je ook verantwoordelijk bent voor de marketing van het museum of verantwoordelijk bent voor het bijhouden van de website als redactiemedewerker. Ook het werken als webcare medewerker kan prima tot de verantwoordelijkheden behoren van een museummedewerker. Een andere optie is het werken als pr-adviseur voor het museum.

Diverse taken als museummedewerker:

  • Het assisteren van de conservator en andere medewerkers.
  • Het houden van toezicht in het museum.
  • Het werken als gids.
  • Het samenstellen van collecties.
  • Het promoten van het museum.
  • Het uitvoeren van algemene facilitaire werkzaamheden.
  • Het verrichten van hand-en-spandiensten.

Film: wie werken er in een museum:

Film: ode aan museumvrijwilligers:

Opleidingen tot museummedewerker

Het beroep museummedewerker is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Binnen museums zijn verschillende vaklieden en wetenschappers werkzaam, waardoor het opleidingsniveau kan variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau. Daarnaast is het zo dat redelijk veel museums sterk afhankelijk zijn van vrijwilligers. Het is dan ook niet mogelijk om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. De soort werkzaamheden van een museummedewerker zullen bepalen over welke opleiding je precies moet beschikken. Zie voor mogelijke passende opleidingen de meer specifieke beroepen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een museummedewerker werkzaam kan zijn

Als museummedewerker ben je werkzaam voor een museum. In de meeste gevallen zal dit inhouden dat je ook aangemerkt kan worden als ambtenaar. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook sprake is van een particulier museum. Ook stichtingen kunnen beschikken over een eigen museum. Zoals eerder omschreven is het ook goed denkbaar dat een museummedewerker aangemerkt moet worden als vrijwilliger. In dat geval is er verder geen sprake van een werkgever.

Competenties museummedewerker

De competenties van een museummedewerker zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze sterk afhankelijk zullen zijn van de specifieke functie. In het algemeen kunnen we stellen dat een museummedewerker over veel passie moet hebben. Daarnaast is het erg belangrijk dat je met mensen wil samenwerken en dat je bezoekers graag voorziet van relevante informatie. Goede communicatieve vaardigheden spelen dan ook een belangrijke rol als museummedewerker. Daarnaast kunnen inspiratie en motivatie aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, inzicht, flexibiliteit, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, planner, organiseren, waakzaamheid en kennis. Verder competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat je als museummedewerker op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Afhankelijk van het opleidingsniveau kan je ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als museummedewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een museummedewerker is niet zomaar aan te geven, omdat je op verschillende manieren werkzaam kan zijn als museummedewerker. Het arbeidsmarktperspectief zal dan ook sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Daarnaast maken museums redelijk veel gebruik van vrijwilligers. Een vrijwilliger heeft verder niks te maken met een mogelijk arbeidsmarktperspectief. Ook kan er sprake zijn van een vacature educatief medewerker museum. De doorgroeimogelijkheden van een museummedewerker zijn niet zomaar aan te geven, omdat de werkzaamheden daarvoor niet specifiek genoeg zijn. De doorgroeimogelijkheden van een museummedewerker zijn ook afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris museummedewerker

Als museummedewerker ben je in de meeste gevallen een semiambtenaar, omdat de meeste museums in bezit zijn van de overheid. Voor museummedewerkers is er ook een speciaal museum cao waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een museummedewerker zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2400 en 2900 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Overigens is een hoger salaris zeker denkbaar als je voor de grote en bekende museums werkzaam bent.

Eigen bedrijf starten als Museummedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Museummedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Museummedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Museummedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Museummedewerker.

Mijnzzp.nl