PR-adviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep pr-adviseur
Werken voor een pr-bureau als pr-adviseur
Wat doet een pr-adviseur?
Taken van een pr-adviseur
Werkzaamheden pr-adviseur:
Film: wat doet een pr-bureau:
Film: wat doet een pr-adviseur:
Opleidingen tot pr-adviseur
Bedrijven waar een pr-adviseur werkzaam kan zijn
Competenties pr-adviseur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pr-adviseur
Arbeidsvoorwaarden en salaris pr-adviseur
Eigen bedrijf starten als PR-adviseur
Boekhoudprogramma vergelijken PR-adviseur

Beroep pr-adviseur

Een pr-adviseur richt zich in de uitvoering van het beroep op het verkrijgen van positieve aandacht voor een organisatie of bedrijf. Pr is een afkorting die staat voor public relations. Dat is een breed begrip waar onder meer de term imago op van toepassing is. De pr-adviseur verricht werkzaamheden om een bepaald imago bij de doelgroep of het publiek in het algemeen te realiseren. Het is een functie, waarbij er als het ware sprake is van het behartigen van belangen van het bedrijf of een organisatie. Een pr-adviseur is in het kader van de werkzaamheden ook wel het gezicht van het bedrijf. Een van de taken die bij deze functie horen, is het verzorgen van de communicatie naar de buitenwereld. Bijvoorbeeld met het geven van advies aan de leiding van een bedrijf hoe naar buiten op te treden. Het is altijd het doel om met het optreden richting de buitenwereld het bedrijf in een goed daglicht te stellen. Er zijn door de pr-adviseur allerlei middelen te gebruiken om het doel te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door op de radio te spreken of door op televisie te verschijnen. Ook het geven van interviews aan kranten is een manier om in een bepaald beeld te voorzien. Het zorgen voor het verspreiden van persberichten maakt eveneens deel uit van de werkzaamheden van de pr-adviseur. De focus ligt daarbij altijd op het genereren van een positieve publiciteit. Uiteraard zijn er ook online kanalen in te zetten. Daarbij kan je denken aan het gebruikmaken van social media kanalen. Of door bepaalde publicaties op de website van het bedrijf te plaatsen. Een pr-adviseur denkt ook na over de manier waarop het beste een profiel van het bedrijf is op te stellen. Er zijn overigens ook andere benamingen van toepassing voor dit beroep, zoals een pr-agent of pr-consultant.

Werken voor een pr-bureau als pr-adviseur

Een pr-adviseur is doorgaans werkzaam voor een pr-bureau voor verschillende opdrachtgevers. Wanneer een pr-adviseur intern werkzaam is voor een bedrijf of organisatie is eerder de benaming public relations medewerker van toepassing. Ook in dat geval is het mogelijk dat de pr-medewerker binnen het bedrijf advies geeft over het creëren van een bepaald imago. Aangezien communicatie een belangrijke rol speelt in de functie van pr-adviseur is er in dat kader ook een relatie te leggen met een communicatieadviseur. Als het gaat om publicaties op social media is er een link met de functie van social media beheerder. Een pr-adviseur voert allerlei taken uit, zo ook als redactiemedewerker of als online marketeer en content manager. Treedt de pr-adviseur op als voorlichter voor de pers dan is er sprake van het uitvoeren van de functie van persvoorlichter. In bredere zin is er sprake van een relatie met het beroep van consultant. Het gaat ook om een adviserende functie, waarbij een pr-adviseur doorgaans ook uitvoerende werkzaamheden verricht. Meer specifiek is een pr-adviseur ook gericht op het vertegenwoordigen van een specifiek merk. In dat kader is de adviseur een merkenspecialist te noemen. Bij het verspreiden van persberichten en het geven van interviews onderhoudt de pr-adviseur contacten met journalisten. Het is uiteraard van belang dat er sprake is van een goede band met journalisten, want die zijn als het ware een doorgeefluik.

Wat doet een pr-adviseur?

Een pr-adviseur, ook wel bekend als een public relations adviseur of communicatieadviseur, is dus verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën om het imago en de reputatie van een organisatie, merk of individu te bevorderen. Ze werken nauw samen met hun cliënten om effectieve communicatie- en publiciteitscampagnes te ontwikkelen en uit te voeren. De taken en verantwoordelijkheden van een pr-adviseur kunnen als volgt worden samengevat:

 • Strategische planning: Een pr-adviseur werkt samen met hun cliënten om de doelstellingen en boodschappen van de pr-campagne te bepalen. Ze analyseren de huidige situatie, identificeren kansen en uitdagingen, en ontwikkelen een strategisch plan om de gewenste resultaten te bereiken. Dit omvat het definiëren van de doelgroepen, het bepalen van de kernboodschappen en het identificeren van de geschikte communicatiekanalen.
 • Media-relaties: Pr-adviseurs onderhouden nauwe relaties met journalisten, redacteuren en andere mediavertegenwoordigers. Ze bouwen contacten op en onderhouden deze, zodat ze positieve mediadekking voor hun cliënten kunnen verkrijgen. Ze benaderen de media met persberichten, verhalen of nieuwsitems en fungeren als woordvoerders namens hun cliënten wanneer mediavertegenwoordigers vragen hebben of interviews willen afnemen.
 • Persberichten en mediakit: pr-adviseurs zijn verantwoordelijk voor het schrijven en verspreiden van persberichten naar relevante media. Ze stellen ook mediakits samen, die informatie bevatten over het bedrijf, de producten of diensten, en andere relevante materialen die journalisten kunnen gebruiken bij het schrijven van artikelen. Ze zorgen ervoor dat de persberichten nieuwswaardig en relevant zijn voor de media en dat de mediakit up-to-date en informatief is.
 • Crisiscommunicatie: In tijden van crisis of reputatieschade speelt een pr-adviseur een belangrijke rol bij het beheren van de communicatie en het minimaliseren van negatieve gevolgen. Ze ontwikkelen crisiscommunicatieplannen, reageren op mediavragen, stellen verklaringen op en helpen bij het coördineren van de reactie op de crisis. Ze werken nauw samen met het managementteam om de reputatie en geloofwaardigheid van de organisatie te beschermen.
 • Evenementen en sponsorships: pr-adviseurs kunnen betrokken zijn bij het plannen en coördineren van evenementen, persconferenties, productlanceringen of andere promotionele activiteiten. Ze werken samen met het evenemententeam om de communicatiestrategie te bepalen, persuitnodigingen te verzenden, de aanwezigheid van mediavertegenwoordigers te regelen en ervoor te zorgen dat het evenement positieve media-aandacht genereert. Ze kunnen ook sponsormogelijkheden verkennen en beheren om de zichtbaarheid van hun cliënten te vergroten.
 • Monitoring en evaluatie: Pr-adviseurs monitoren voortdurend de media om op de hoogte te blijven van de berichtgeving over hun cliënten en relevante industrietrends. Ze analyseren de mediadekking, meten de effectiviteit van de pr-activiteiten en rapporteren hierover aan hun cliënten. Ze identificeren ook nieuwe kansen en passen indien nodig de strategieën aan om de gewenste resultaten te behalen.

Een pr-adviseur helpt organisaties, merken of individuen bij het bevorderen van hun imago en reputatie. Ze ontwikkelen strategieën, onderhouden media-relaties, verzorgen persberichten, coördineren evenementen en evalueren de effectiviteit van de pr-inspanningen.

Taken van een pr-adviseur

Een pr-adviseur heeft doorgaans een breed takenpakket. Een van de taken is het onderhouden van contact met media, zoals journalisten. Het behoort ook tot de taken om bijvoorbeeld als woordvoerder voor het bedrijf of organisatie op te treden. In het algemeen zijn er werkzaamheden te verrichten om positieve aandacht voor het bedrijf te verkrijgen. Bijvoorbeeld door actief te zijn op social media, andere media en blogs te schrijven. Het opstellen en verspreiden van berichten naar de pers is eveneens een belangrijke taak. Zo geldt dat ook voor het organiseren van bijeenkomsten voor de pers. De pr-adviseur bedenkt onder meer ook content voor folders, net als voor websites en reclames. Het aansturen van externe bureaus maakt vaak ook onderdeel uit van de werkzaamheden. In een breder kader is een pr-agent verantwoordelijk voor het bedenken en ontwikkelen van strategieën. Zo is het ook mogelijk dat het tot de functie behoort om bedrijven op beurzen en evenementen te vertegenwoordigen. Het is ook denkbaar dat een pr-adviseur te maken heeft met de promotie van artiesten. In dat geval kan een pr-adviseur wellicht ook samenwerken met een tourmanager.

Werkzaamheden pr-adviseur:

 • Onderhouden van relaties met de media.
 • Optreden als woordvoerder.
 • Positieve aandacht genereren.
 • Persberichten opstellen en verspreiden.
 • Persconferenties organiseren.
 • Content ontwikkelen en (laten) maken.
 • Aansturen van externe bureaus (reclamebureaus).
 • Strategie ontwikkelen en uitvoeren.
 • Vertegenwoordigen van bedrijf op beurzen.

Film: wat doet een pr-bureau:

Film: wat doet een pr-adviseur:

Opleidingen tot pr-adviseur

Er zijn verschillende opleidingen die een prima basis vormen om als pr-adviseur te gaan werken. Bijvoorbeeld de hbo-opleiding communicatie die opleidt tot communicatieadviseur. Er is geen gerichte hbo-opleiding voor pr-adviseur, maar de communicatieopleiding biedt een stevige basis. Dat geldt eveneens voor de opleiding journalistiek. Ook andere opleidingen vormen een startpunt om als pr-adviseur aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld de opleidingen die gericht zijn op marketing en media. Ook de boekhouding opzetten is belangrijk als je een eigen bedrijf gaat starten. De meeste zzp'ers maken hiervoor gebruik van een boekhoudprogramma zzp. Hiermee kun je zelf de complete administratie en boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een pr-adviseur werkzaam kan zijn

Er zijn grote bedrijven die een eigen pr-adviseur in dienst hebben. Bijvoorbeeld commerciële bedrijven van sportmerken. Of non-profitorganisaties die een bepaald imago bij het publiek willen creëren. Zo zijn er ook pr-bureaus waar je als pr-adviseur kan werken. In dat geval werk je in opdracht voor uiteenlopende bedrijven en organisaties. Je bent dan verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het organiseren van contacten met media en pers. Het is ook mogelijk om als pr-agent zelfstandig werkzaam te zijn als ondernemer. In dat geval kan ook de benaming pr-consultant van toepassing zijn. Overigens maken politieke partijen eveneens gebruik van de diensten van pr-adviseurs. Bijvoorbeeld in de rol van persvoorlichter van bestuurders.

Competenties pr-adviseur

Het is belangrijk om voor deze functie over het nodige inlevingsvermogen te beschikken en representatief te zijn. Het is ook van belang om vaardigheden te hebben die je laten zien waar de kansen liggen om het bedrijf onder de aandacht te brengen. Communicatieve vaardigheden zijn uiteraard noodzakelijk om de functie van pr-adviseur uit te oefenen. Zo komt een commerciële instelling net als overtuigingskracht eveneens van pas. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om over een krachtige persoonlijkheid te beschikken. Vooral als het nodig is om reputatieschade te voorkomen of de reputatie te herstellen. Een andere competentie is het hebben van verantwoordelijkheidsgevoel. Het is nu eenmaal een verantwoordelijke functie die veel invloed heeft op het beeld van het bedrijf. Algemeen belangrijke woorden zijn trends, controleren, plannen, organiseren en inspiratie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pr-adviseur

Een pr-adviseur is voor grote bedrijven en organisaties van groot belang. Daarom is het arbeidsmarktperspectief prima. Het is niet een taak die in de toekomst gemakkelijk te robotiseren of te automatiseren is. Wat dat betreft, is het perspectief op langere termijn eveneens gunstig te noemen. Bij de mogelijkheden om door te groeien, zijn er verschillende opties beschikbaar. Bijvoorbeeld met het starten van een eigen pr-bureau, waarbij je zelfstandig ondernemer wordt. Uiteraard is het ook mogelijk om vanuit je werk voor kleine bedrijven de overstap naar het werken voor grote bedrijven te maken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pr-adviseur

Het salaris van een pr-adviseur ligt tussen een bedrag van 3.000 euro en 5.000 euro bruto per maand. Het exacte inkomen is onder meer afhankelijk van de ervaring die je hebt opgedaan en de opleiding die je hebt gevolgd. Bij een cao gelden de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd, maar onderhandelingen zijn altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om een leaseauto, net als om een telefoon of om een laptop voor de uitvoering van de functie. Het type organisatie of bedrijf speelt ook een rol als het gaat om de arbeidsvoorwaarden en het salaris. Bij een groot commercieel bedrijf verdien je doorgaans meer dan bij een kleine non-profit organisatie.

Eigen bedrijf starten als PR-adviseur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als PR-adviseur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken PR-adviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als PR-adviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een PR-adviseur.

Mijnzzp.nl