Merkenspecialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een merkenspecialist is een jurist, die zich heeft gespecialiseerd in merken- en modellenrecht. Een merkenspecialist is niet alleen gespecialiseerd in merken maar juist ook in bedrijfslogo's en alles wat verder met merken te maken heeft. Een merkenspecialist kan ingeschakeld worden voor verschillende werkzaamheden, zoals het bedenken van merken, het bedenken van merknamen, het uitvoeren van onderzoeken naar merken of voor het toezien op de naleving het merkenrecht. Als merkenspecialist ben je dan ook op een brede manier gespecialiseerd in merkenrecht. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het beschermen van merken door middel van het registreren van merken. Een merk is belangrijk voor bedrijven en instellingen, omdat door het gebruiken van merken bedrijven en instellingen zich op een duidelijke manier kunnen onderscheiden van andere bedrijven en instellingen. Als een merk geregistreerd is mogen andere mensen en/of bedrijven het merk niet zomaar gebruiken (misbruiken) als de rechthebbenden hiervoor geen toestemming gegeven hebben. Het beroep merkenspecialist betreft een beroep waarvoor veel specifieke kennis nodig is, omdat merkenrecht betrekking heeft op juridische aspecten en internationale werkzaamheden. Een merkenspecialist is dan ook voor een gespecialiseerd merkenbureau werkzaam, die zich richten op merken- en modellenrecht. De inhoudelijke werkzaamheden van een merkenspecialist kunnen in het kort het beste omschreven worden als advies- en onderzoekswerkzaamheden. Daarnaast kan een merkenspecialist bedrijven juridisch bijstaan als ondernemers problemen ondervinden met betrekking tot merken. Als merkenspecialist heb je over het algemeen te maken met ondernemers die een nieuw merk willen laten registeren. Hierbij speelt vooronderzoek meestal een belangrijke rol om juridische conflicten te voorkomen.

Een merkenspecialist is dus een jurist of advocaat, die zich gespecialiseerd heeft in merkenrecht. Vanzelfsprekend kan een merkenspecialist ook te maken krijgen met opdrachtgevers, die constateren dat ondernemers een merk misbruiken. Misbruik van merken komt relatief gezien vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan makers van kleding die een merknaam misbruiken, of aan makers van parfum, die logo's misbruiken. Een merkenspecialist kan ook ingeschakeld worden om dit soort misbruik aan te pakken. Een merkenspecialist is een grote toegevoegde waarde als een bedrijf een nieuw merk wil lanceren of een bestaand merk wil veranderen. Grotere bedrijven geven veel geld uit voor merkenonderzoek, omdat bedrijven weten dat een logo of merknaam bepalend is als het om het succes van het merk gaat. Een belangrijk onderdeel bij het bedenken van een merknaam of logo is de aansluiting en herkenning bij de juiste doelgroep. Een merknaam moet een toegevoegde waarde hebben voordat deze breed gelanceerd kan worden. Maar het merkenrecht speelt ook een grote rol bij nieuwe merken, zodat er geen conflicten ontstaan met bestaande merken of bedrijven. Een merkenonderzoek is dan ook belangrijk om problemen of imagoschade in de toekomst te voorkomen. Het registeren van een merk kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals alleen voor de Benelux, Europa of voor de hele wereld. Voor het beschermen van een merk en het merkenrecht voor de Benelux kennen wij het Benelux-bureau voor het intellectuele eigendom te Den Haag. De wereldorganisatie voor intellectuele eigendom is de WIPO in Zwitserland.

Intellectuele eigendom

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor rechten, die nationaal en internationaal geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan het octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht, auteursrecht, naburige recht, databankenrecht en aan het merkenrecht. Het merkenrecht vormt dus een onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht. Bij intellectueel eigendomsrecht krijgt de eigenaar van de overheid bepaalde rechten toegewezen. Dit houdt in dat andere partijen niet zomaar gebruik mogen maken van het recht. Ook bij nieuwe merken is het belangrijk om ze te laten registeren om te voorkomen dat andere partijen een merk, productnaam of logo misbruiken. Door het beschermen van een merk is het bijvoorbeeld mogelijk dat toezichthouders en de Douane handhavend optreden bij misbruik. Ook is het veel makkelijker om overtreders juridisch aan te pakken en eventueel voor de rechter te brengen. Denk bijvoorbeeld aan internetondernemers, die handel bedrijven op handelsplatforms met goederen, die onder het merkenrecht vallen.

Intellectueel eigendom:

Opleidingen tot merkenspecialist

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot merkenspecialist. Een merkenspecialist is over het algemeen een jurist of rechtshulpverlener, die zich gespecialiseerd heeft in het intellectueel eigendomsrecht. Daarnaast kan er sprake zijn van een advocaat internationaal en Europees recht, omdat merkenrecht meestal verder gaat dan alleen nationale wetgeving. Het is ook mogelijk dat een merkenspecialist aangemerkt kan worden als advocaat IT en internet. In dat geval heeft een merkenspecialist te maken met handhaven van het merkenrecht op het internet. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een merkenspecialist werkzaam kan zijn

Een merkenspecialist werkt meestal voor een merkenbureau of is werkzaam als ondernemer binnen zijn eigen merkenbureau. Daarnaast kan een merkenspecialist in dienst zijn van bedrijven, fabrikanten of middenstanders, die regelmatig te maken krijgt met nieuwe producten en merken. In dat geval kan ook de benaming bedrijfsjurist van toepassing zijn.

Competenties merkenspecialist

De belangrijkste competentie van een merkenspecialist is de juridische kennis van merkenrecht. Daarnaast moet een merkenspecialist over onderzoeksvaardigheden beschikken. Denk bijvoorbeeld aan het uitzoeken van juridische kwesties of aan het controleren of andere partijen een merk niet misbruiken. Algemeen belangrijke woorden zijn partijdigheid, waakzaamheid, wet- en regelgeving, plannen, organiseren, overleggen en daadkracht. Vanzelfsprekend moet een merkenspecialist ook beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je meestal te maken hebt met verschillende partijen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als merkenspecialist

Het arbeidsmarktperspectief van een merkenspecialist is redelijk te noemen, onder andere doordat er niet veel merkenbureaus bestaan. Het verkrijgen van werk zal over het algemeen niet moeilijk zijn als je beschikt over de juiste opleidingen. Daarnaast is het zo dat merkenspecialisten intern werkzaam kunnen zijn voor organisaties. De doorgroeimogelijkheden van een merkenspecialist zijn verder niet zomaar aan te geven. Wel kan het starten van je eigen merkenbureau gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris merkenspecialist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep merkenspecialist, omdat je voor uiteenlopende bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende arbeidsvoorwaarden. Over het algemeen zal een merkenspecialist een salaris verdienen tussen de 4000 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende merkenspecialist kan over het algemeen meer verdienen, mits er voldoende opdrachten binnen gehaald worden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Merkenspecialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Merkenspecialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl