Rechtshulpverlener

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep rechtshulpverlener
Verschillende vormen van juridische ondersteuning
Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?
Wat doet een rechtshulpverlener:
Rechtshulp:
Opleidingen tot rechtshulpverlener
Bedrijven waar een rechtshulpverlener werkzaam kan zijn
Competenties rechtshulpverlener
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rechtshulpverlener
Arbeidsvoorwaarden en salaris rechtshulpverlener
Eigen bedrijf starten als Rechtshulpverlener
Boekhoudprogramma vergelijken Rechtshulpverlener

Beroep rechtshulpverlener

Een rechtshulpverlener is een jurist, die binnen verschillende rechtsgebieden werkzaam kan zijn. De term rechtshulpverlener is een brede term, die betrekking kan hebben op verschillende juristen. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat een rechtshulpverlener over de juiste opleidingen en erkenningen beschikt, zodat hij of zij aangemerkt kan worden als gekwalificeerde rechtshulpverlener. Het is niet zo dat een gekwalificeerd rechtshulpverlener een advocaat hoeft te zijn, omdat juristen ook aangemerkt worden als gekwalificeerd rechtshulpverlener. Over het algemeen zijn het vaak verzekeringsmaatschappijen die de term rechtshulpverlener gebruiken. Mensen die te maken krijgen met een juridisch conflict zullen door de verzekeringsmaatschappij in contact gebracht worden met de juiste rechtshulpverlener. Er bestaan verschillende rechtsgebieden, die om verschillende specialisten kunnen vragen. Als iemand een rechtshulpverzoek doet bij een organisatie zal er eerst intern gekeken worden welke specialist het beste past bij het verzoek. Een strafzaak zal bijvoorbeeld om een andere jurist vragen dan als het gaat om een conflict met de gemeente. Welke specialist het beste past bij een rechtshulpverzoek zal beoordeeld worden door de organisatie die benaderd wordt. Het is in lang niet alle gevallen nodig om een advocaat in te schakelen, omdat juristen in veel gevallen ook prima kunnen helpen. Het beroep rechtshulpverlener moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat eigenlijk alle juristen en advocaten aangemerkt kunnen worden als rechtshulpverlener. Over het algemeen kan een rechtshulpverlener burgers, bedrijven en organisaties bijstaan als er behoefte is aan rechtshulp. Als een rechtshulpverlener werkzaam is voor een verzekeringsmaatschappij gaat het meestal om cliënten die een rechtsbijstandverzekering afgesloten hebben. Dit heeft meestal betrekking op burgers die rechtshulp nodig hebben.

Verschillende vormen van juridische ondersteuning

Het beroep rechtshulpverlener heeft dus meestal betrekking op een jurist die werkzaam is voor een verzekeringsmaatschappij. Mensen kunnen om verschillende redenen te maken krijgen met een rechtshulpverlener, zoals na een verkeersongeluk, een overtreding of een misdrijf. Als mensen er zelf niet uitkomen kan er een rechtshulpverzoek gedaan worden. Omdat rechtshulp complex is en de kosten snel kunnen oplopen kiezen veel mensen ervoor om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Een goede rechtsbijstandverzekering kan veel problemen voorkomen, omdat de juiste hulp ingeschakeld kan worden als iemand er zelf niet uit komt. Het is aan de rechtshulpverlener om te bepalen welke specialist het beste past bij het verzoek. Denk bijvoorbeeld aan een jurist, die zich gespecialiseerd heeft in privaatrecht. Privaatrecht is een breed rechtsgebied dat betrekking heeft op burgers, die een conflict hebben. Dit kan tussen mensen onderling zijn of tussen mensen en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan mensen die niet tevreden zijn met een geboekte vakantie, of aan burgers die niet tevreden zijn over een garage.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is in de meeste gevallen nuttig, omdat mensen zelf niet over voldoende juridische kennis beschikken. Daarnaast kunnen de kosten behoorlijk oplopen als je niet verzekerd bent. Ongeveer zestig procent van alle Nederlanders heeft vroeg of laat een keer rechtshulp nodig. Het zijn de rechtshulpverleners, die precies weten welke mogelijkheden er zijn om je recht te halen. Wie overweegt om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten doet er wel verstandig aan om zich goed te laten informeren. Dit heeft vooral betrekking op de dekking van de rechtsbijstandverzekering. Een rechtsbijstandverzekering is bijvoorbeeld niet automatisch van toepassing op zakelijke conflicten. Ook komt het voor dat de rechtsbijstandverzekering niet telt voor bepaalde landen. In alle gevallen is het dus raadzaam om de polisvoorwaarden goed door te nemen. Wanneer je niet over een verzekering beschikt of voldoende inkomen, dan kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor een pro deo advocaat.

Wat doet een rechtshulpverlener:

Rechtshulp:

Opleidingen tot rechtshulpverlener

Over het algemeen zal een rechtshulpverlener minimaal over een gerichte hbo-opleiding moeten beschikken, zoals de hbo-opleiding rechten. Daarnaast kan er gekozen worden voor de universitaire studie rechtsgeleerdheid. Welke opleiding of studie het beste past is geheel afhankelijk van de eigen wensen en mogelijkheden. Met de hbo-opleiding rechten kan je als jurist werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een rechtshulpverlener werkzaam kan zijn

Een rechtshulpverlener is meestal werkzaam voor een verzekeringsmaatschappij. Daarnaast kan een rechtshulpverlener werkzaam zijn voor een advocatenkantoor of juridisch loket. In dat geval is wel eerder de benaming advocaat of juridisch medewerker van toepassing. Een rechtshulpverlener kan ook werkzaam zijn als ondernemer. Een andere benaming voor rechtshulpverlener is soms ook wel paralegal.

Competenties rechtshulpverlener

De belangrijkste competentie van een rechtshulpverlener is de juridische kennis. Daarnaast moet een rechtshulpverlener aangemerkt worden als partijdig vertrouwenspersoon, die optimaal opkomt voor de belangen van cliënten. Ook zal een rechtshulpverlener moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, mediation, kennis, zelfstandigheid, resultaatgericht, luisteren, plannen, organiseren en bijscholing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rechtshulpverlener

Het arbeidsmarktperspectief van een rechtshulpverlener is over het algemeen zeer goed te noemen, afhankelijk van de genoten opleidingen en studies en de gekozen specialisatie. Binnen overheden en het bedrijfsleven is er over het algemeen een grote vraag naar juristen en advocaten, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen probleem zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als rechtshulpverlener zijn geheel afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rechtshulpverlener

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als rechtshulpverlener werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden in verschillende soorten branches en sectoren. Wat een rechtshulpverlener precies zal verdienen is ook niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van het specifieke beroep en het opleidingsniveau. Zie voor een salarisindicatie de meer specifieke beroepen.

Eigen bedrijf starten als Rechtshulpverlener

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Rechtshulpverlener, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Rechtshulpverlener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rechtshulpverlener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Rechtshulpverlener.

Mijnzzp.nl