Jurist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep jurist
Rechtsgeleerde
Wat is een jurist?
Jurist betekenis
Waarom kiezen voor een jurist
Wat doet een jurist?
Diverse taken als jurist:
Film jurist:
Film: Juridische Hogeschool:
Opleidingen tot jurist
Bedrijven waar een jurist werkzaam kan zijn
Competenties jurist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jurist
Arbeidsvoorwaarden en salaris jurist
Eigen bedrijf starten als Jurist
Boekhoudprogramma vergelijken Jurist

Beroep jurist

Een jurist is een rechtsgeleerde die zich gespecialiseerd heeft in het recht. De term jurist kent geen beroepsbescherming, waardoor iedereen zich jurist kan noemen. Vanzelfsprekend bestaan er wel belangrijke verschillen tussen juristen, omdat advocaten en rechters ook aangemerkt worden als jurist. Het is niet zo dat iedereen zich zomaar mag uitgeven als advocaat of rechter. Een advocaat heeft de universitaire studie rechtsgeleerdheid afgerond en is beëdigd als advocaat om te mogen werken als advocaat. Een jurist kan integendeel ook alleen over de hbo-opleiding rechten beschikken. Met alleen een hbo-opleiding is het niet mogelijk om advocaat te worden. Juristen komen in de praktijk op verschillende manieren voor en kunnen voor verschillende bedrijven, overheden en toezichthouders werkzaam zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een jurist het beste omschrijven als het uitvoeren van juridische zaken. De term jurist moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat juristen ook gespecialiseerd kunnen zijn binnen bepaalde rechtsgebieden. De inhoudelijke werkzaamheden van juristen kunnen dan ook verschillen per werkgever en de specialisatie als jurist. In het algemeen is het wel zo dat alle juristen juridische belangen behartigen en dat juristen te maken hebben met juridische kwesties, die de betreffende organisatie aangaan. Een jurist kan daarnaast advieswerkzaamheden uitvoeren of rechtszaken voeren namens cliënten. Het beroep jurist kan betrekking hebben op verschillende beroepen. Denk bijvoorbeeld aan adviseurs, leerplichtambtenaren, handhavingsjuristen of aan juristen die werkzaam zijn voor een toezichthouder. Daarnaast kan de algemene term bedrijfsjurist van toepassing zijn. Het is dus niet zo dat de term jurist alleen betrekking heeft op advocaten, omdat er veel meer specialisten aangemerkt worden als jurist. Daarnaast kan een jurist niet automatisch aangemerkt worden als advocaat, ondanks dat een advocaat wel een jurist is.

Rechtsgeleerde

Een jurist is dus een rechtsgeleerde, die op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat juristen alleen vergeleken kunnen worden met advocaten, omdat de term jurist breder gezien moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan notarissen, leerplichtambtenaren, rechters, officiers van justitie en aan gerechtsdeurwaarders, die werkzaam zijn als jurist. Een jurist, die geen advocaat is, werkt in veel gevallen voor een branche-organisatie, verzekeringsmaatschappij, deurwaarderskantoor of bijvoorbeeld voor een juridisch advieskantoor. Daarnaast maken veel overheden en grote bedrijven gebruik van juristen. Denk hierbij aan handhavingsjuristen, bedrijfsjuristen, medewerkers bezwaar en beroep en aan toezichthouders. Dat een jurist geen advocaat is, betekent niet dat juristen over minder kennis beschikken van wetten en regels dan advocaten. Veel bedrijven en overheden beschikken over een interne juridische afdeling waar juristen werkzaam zijn. Deze juristen toetsen voor de organisatie of alles wel voldoet aan wet- en regelgeving, zodat er geen juridische problemen ontstaan voor de organisatie. Daarnaast zijn juristen werkzaam voor de overheid. In dat geval is een jurist bijvoorbeeld belast met het uitvoeren van handhavingszaken namens de overheid.

Wat is een jurist?

Een jurist is wat anders dan een advocaat, maar een jurist en advocaat kunnen wel dezelfde opleiding “Rechtsgeleerdheid” gevolgd hebben. In dat geval ontstaat het verschil tussen een jurist en een advocaat na de studie. Voordat een jurist advocaat kan worden moet deze beëdigd worden om als advocaat te mogen werken. Een jurist moet na de studie rechtsgeleerd drie jaar stage lopen voordat deze zich kan aansluiten bij de Orde van Advocaten. Een beëdigd jurist (advocaat) mag pleiten bij de rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad, wat een jurist niet mag. Als een zaak voor de kantonrechter komt is het niet verplicht om een advocaat in te huren, maar mag dit ook overgelaten worden aan een jurist. Een ander belangrijk verschil is dat een jurist niet over de universitaire studie rechtsgeleerdheid hoeft te beschikken. Een jurist kan ook werkzaam zijn met de hbo-opleiding rechten. Een advocaat moet in alle gevallen beschikken over de universitaire studie rechtsgeleerdheid. Een jurist en/of advocaat voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand noemt men ook wel een pro deo advocaat.

Jurist betekenis

Een jurist is een persoon die zich bezighoudt met het bestuderen, interpreteren en toepassen van het recht. Het is een algemene term die wordt gebruikt om een breed scala aan professionals te beschrijven die zich bezighouden met juridische kwesties. Juristen kunnen verschillende rollen vervullen, afhankelijk van hun specialisatie en werkplek. Over het algemeen zijn er twee brede categorieën van juristen:

 • Academische juristen: Dit zijn juristen die zich voornamelijk bezighouden met het bestuderen en onderwijzen van het recht aan universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Ze kunnen werkzaam zijn als professoren, onderzoekers of academici die zich richten op het analyseren en schrijven van juridische literatuur, het verrichten van juridisch onderzoek en het geven van colleges aan studenten.
 • Praktiserende juristen: Dit zijn juristen die in de praktijk het recht toepassen en juridische diensten verlenen aan individuen, bedrijven, overheidsinstanties of andere organisaties. Praktiserende juristen kunnen verschillende functies bekleden, zoals advocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van justitie, notarissen, juridisch adviseurs of juridisch consultants. Ze adviseren cliënten, stellen juridische documenten op, vertegenwoordigen cliënten in juridische procedures en interpreteren en handhaven de wet.

Het is belangrijk op te merken dat de term "jurist" niet wettelijk beschermd is en dat de specifieke functie en bevoegdheden van een jurist kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied en de juridische context waarin ze actief zijn.

Waarom kiezen voor een jurist

Juristen zijn over het algemeen goedkoper en laagdrempeliger dan advocaten. In lang niet alle gevallen is het nodig om een advocaat in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan twee partijen, die een meningsverschil hebben waarbij een jurist ook kan optreden als mediator. Daarnaast kunnen mensen te maken krijgen met een jurist vanuit de rechtsbijstandverzekering. Denk bijvoorbeeld aan mensen, die te maken hebben gehad met een verkeersongeval of aan mensen, die een conflict hebben met hun verhuurder. Bij dit soort zaken is er in veel gevallen spraken van een jurist en niet van een advocaat. Zoals eerder omschreven zijn de meeste juristen gespecialiseerd binnen een bepaald rechtsgebied, waardoor de verzekeraar precies weet welke jurist geschikt is voor een zaak.

Wat doet een jurist?

Een jurist is een gespecialiseerd op het gebied van het recht. Hun rol is om juridisch advies te geven, juridische kwesties te analyseren, juridische documenten op te stellen en te onderhandelen, en cliënten te vertegenwoordigen in juridische procedures. De taken en verantwoordelijkheden van een jurist kunnen variëren, afhankelijk van hun specialisatie en werkplek. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken van een jurist:

 • Juridisch advies geven: Juristen worden vaak ingeschakeld om juridisch advies te geven aan individuen, bedrijven en organisaties. Ze kunnen juridische vragen beantwoorden, juridische risico's identificeren, contracten opstellen en beoordelen, en adviseren over de beste juridische aanpak in een bepaalde situatie.
 • Onderzoek doen en juridische argumenten opstellen: Juristen voeren uitgebreid juridisch onderzoek uit om de feiten van een zaak te begrijpen en de toepasselijke wetten en voorschriften te identificeren. Op basis van dit onderzoek stellen ze juridische argumenten op om de belangen van hun cliënten te verdedigen of om juridische documenten, zoals pleitnota's, op te stellen.
 • Vertegenwoordiging in juridische procedures: Juristen kunnen cliënten vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, zoals civiele zaken, strafzaken of administratieve geschillen. Ze bereiden de zaak voor, verzamelen bewijsmateriaal, onderhandelen namens hun cliënten en pleiten voor hen in de rechtszaal.
 • Contracten en juridische documenten opstellen: Juristen helpen bij het opstellen en beoordelen van verschillende juridische documenten, waaronder contracten, overeenkomsten, statuten, akten en andere juridische instrumenten. Ze zorgen ervoor dat de documenten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en beschermen de belangen van hun cliënten.
 • Compliance en juridisch risicobeheer: Juristen helpen bedrijven en organisaties om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ze adviseren over naleving van wetten en voorschriften, identificeren juridische risico's en helpen bij het ontwikkelen van strategieën om deze risico's te beheersen.

Het werkgebied van juristen kan dus variëren, waarbij ze kunnen specialiseren in verschillende rechtsgebieden zoals strafrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, familierecht, intellectueel eigendomsrecht, belastingrecht, enz. Ze kunnen werkzaam zijn bij advocatenkantoren, bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties of als zelfstandige werken.

Diverse taken als jurist:

 • Het juridisch adviseren van cliënten (mogelijkheden).
 • Het overleggen met cliënten (beste aanpak en verdediging).
 • Het verdedigen van cliëntenbelangen tijdens rechtszittingen.
 • Het juridische uitzoeken van belangrijke punten (wetsartikelen).
 • Het verzamelen van bewijslast (documenten, getuigenverklaringen).
 • Het verzorgen van de schriftelijke correspondentie.
 • Het starten van gerechtelijke procedures.
 • Het eventueel bijstaan van cliënten na het vonnis (inschakelen deurwaarder).
 • Het opkomen voor de belangen van een organisatie.
 • Het handhaven van wet- en regelgeving (overheid).
 • Het afhandelen van bezwaarschriften (overheid).
 • Het doorvoeren van wet- en regelgeving op de werkvloer.

Film jurist:

Film: Juridische Hogeschool:

Opleidingen tot jurist

Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden te volgen voor het beroep jurist, zoals een hbo-opleiding rechten of de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid. Wie als jurist wil gaan werken hoeft geen universitaire opleiding af te ronden, maar over het algemeen zal dit wel helpen om verder te groeien binnen je carrière. Maar met alleen een hbo-opleiding zijn er ook prima kansen binnen de arbeidsmarkt als jurist. Wij hebben ook het beroep advocaat uitgebreid omschreven, waar u meer informatie kunt vinden. De hbo-opleiding rechten is een praktijkgerichte juridische opleiding, die je in staat zal stellen om je theoretische kennis aan de praktijk te koppelen. Tijdens de hbo-opleiding zal je onder meer les krijgen in organisatiekunde, projectmanagement, kennismanagement en juridische kwaliteitszorg. Tijdens de opleiding zal er ook uitgebreid aandacht zijn voor je taalvaardigheden, omdat deze belangrijk zijn als jurist. De hbo-opleiding tot jurist zal doorgaans vier jaar in beslag nemen, waarna je kan gaan werken als jurist of nog kan doorleren voor een universitaire opleiding tot advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als zzp jurist, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een jurist werkzaam kan zijn

Een jurist kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven en overheidsdiensten, die beschikken over een eigen juridische afdeling. Denk bijvoorbeeld aan grote fabrikanten, banken, farmaceuten, verzekeringsmaatschappijen en aan grote middenstanders. Binnen de overheid kan een jurist werkzaam zijn voor gemeentes, provincies, waterschappen, ministeries, de belastingdienst, de politie of de douane. Daarnaast kan een jurist werkzaam zijn voor een toezichthouder. Toezichtouders zijn ook belast met het handhaven van de wet- en regelgeving namens de overheid. Over het algemeen werken juristen vaak samen met juridisch medewerkers, die de juristen bijstaan. Zoals eerder omschreven is de term jurist van toepassing op verschillende vaklieden, die werkzaam zijn binnen het recht. Het is denkbaar dat een jurist in sommige gevallen ook werkzaam is als ondernemer.

Competenties jurist

De competenties van een jurist zijn niet zomaar aan te geven, omdat juristen op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. De competenties van een notaris kunnen bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met de competenties van een juridisch adviseur. In het algemeen is het belangrijk dat een jurist over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt, en op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Ook communicatie is een belangrijke competentie, omdat je meestal met verschillende mensen te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn wetskennis, lezen, onderhandelen, adviseren, integriteit, secuur, beargumenteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Als laatste is het belangrijk om te benoemen dat je over een goed analytisch vermogen moet beschikken, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Een jurist kan ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als jurist

Het arbeidsmarktperspectief van een jurist is over het algemeen goed te noemen. Een jurist komt makkelijker aan een baan dan een advocaat, omdat een jurist op meer plekken werkzaam kan zijn. Naast bedrijven zijn er veel overheden, zoals gemeentes, provincies en andere semioverheden regelmatig op zoek naar juristen. Het verkrijgen van werk als jurist zal dan ook in de meeste gevallen geen probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden van een jurist zijn over het algemeen wel beperkt, afhankelijk van je werkgever en je eigen competenties. Wel kan je doorgroeien tot een leidinggevende functie binnen de organisatie, of doorleren zodat je advocaat kan worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris jurist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep jurist, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn met allemaal hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wat een jurist precies verdient, hangt doorgaans sterk af van zijn ervaring, verantwoordelijkheden en soort werkgever. De best betaalde juristen zijn over het algemeen werkzaam voor de grote bedrijven en de topfuncties binnen de overheid. Maar over het algemeen zal een jurist een salaris verdienen tussen de 2500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Jurist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Jurist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Jurist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Jurist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Jurist.

Mijnzzp.nl