Docent Nederlands

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent Nederlands geeft Nederlands les. Dit kan onder meer gedaan worden op een school, privé klas, internet of via bijles. Het Nederlands is een van de West-Germaanse talen. De drie grootste Europese Germaanse talen zijn het Duits met 95 miljoen, Engels met 63 miljoen en het Nederland met 23 miljoen. De Nederlandse taal wordt ook wel de kleinste wereldtaal genoemd. Dit is niet omdat er zo veel mensen de Nederlandse taal spreken maar meer omdat Nederland historisch gezien een belangrijke wereldrol heeft gespeeld. De Nederlandse taal bestaat uit meer dan een miljoen woorden. De eerste officiële spelling van het NieuwNederlands is in 1804 opgesteld door Mathijs Siegenbeek die de eerste hoogleraar Nederlands was aan de universiteit van Leiden.

De Nederlandse taal wordt voornamelijk gesproken in Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook in Duitsland is er een klein deel aan de grens dat het Nederlands leert op school. In België zijn er ongeveer 6 miljoen Vlamingen die de Nederlandse taal spreken. De Nederlands taal die men op scholen leert wordt standaardnederlands genoemd.

Leraar Nederlands

Om in Nederland leraar Nederlands te kunnen worden zal er een opleiding gevolgd moeten worden. De leraar kan ervoor kiezen om alleen de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands te doen, zodat de leraar op MBO en onderbouw HAVO en VWO mag lesgeven, of ook de eerste graad opleiding behalen. Dan mag de leraar ook aan de bovenbouw HAVO en VWO lesgeven.  Een Leraar Nederlands doet meer dan alleen grammatica bijbrengen. Zo is literatuur ook erg belangrijk. Een leraar Nederlands begeleidt de leerlingen met hun studietaken, dit kan mondeling zijn, via boeken zijn of via moderne manieren zoals het internet. Het is erg belangrijk dat een leraar zijn leerlingen kan motiveren en weet te enthousiasmeren.

Belang Nederlands

Om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven en tijdens het werk is het belangrijk dat iemand kan lezen en schrijven. Er zijn redelijk veel mensen die moeite hebben met de de Nederlandse taal. Wie niet goed kan lezen of schrijven zal regelmatig tegen problemen aanlopen. Vanuit de overheid wordt er ook steeds op gehamerd dat mensen die de taal niet beheersen hier maatregelen voor nemen, zodat ze mee kunnen draaien in de arbeidsmarkt. Wie niet lezen of schrijven kan zal doorgaans ook moeilijk werk kunnen vinden, en snel in een sociaal isolement terecht komen.

Lerarenopleiding Nederlands:

Opleidingen tot docent Nederlands

Wie als leraar Nederlands wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Nederlands mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC).

De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen.

De opleiding tot eerstegraads docent Nederlands is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Nederlands tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een docent Nederlands werkzaam kan zijn

Als docent Nederlands zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren Nederlands ook veel voor.

Competenties docent Nederlands

Als docent Nederlands is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en je creatief en flexibel bent. Daarnaast ben je als leraar natuurlijk een leider voor de klas en beschik je over natuurlijk overwicht. Maar ook discipline krijgen en houden als leraar Nederlands is belangrijk. Het is ook belangrijk dat je als leraar studenten weet te motiveren en kunt coachen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Nederlands

Het vinden van werk als een docent Nederlands is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Nederlands. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Nederlands moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Nederlands

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Nederlands wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Nederlands zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl