Docent Nederlands

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent Nederlands
Wat doet een docent Nederlands
Belang van goed Nederlands
Film: docent Nederlands
Opleidingen tot docent Nederlands
Bedrijven waar een docent Nederlands werkzaam kan zijn
Competenties docent Nederlands
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Nederlands
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Nederlands
Eigen bedrijf starten als Docent Nederlands
Boekhoudprogramma vergelijken Docent Nederlands

Beroep docent Nederlands

Een docent Nederlands is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Nederlandse taal aan leerlingen, studenten of volwassenen, wat betrekking kan hebben op verschillende scholen en niveaus. Een docent Nederlands zal over het algemeen les geven binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Nederlands de woordenschat en grammatica van de Nederlandse taal proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden, maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. De Nederlandse taal wordt ook wel de kleinste wereldtaal genoemd. Dit is niet omdat er zo veel mensen Nederlands spreken, maar wel omdat Nederland historisch gezien een belangrijke rol heeft gespeeld in de wereld. De Nederlandse taal bestaat uit meer dan een miljoen woorden. Binnen Europa spreken ongeveer vijfentwintig miljoen mensen Nederlands als moedertaal. De Nederlandse taal wordt voornamelijk gesproken in Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Ook in Duitsland is er een klein deel aan de grens dat het Nederlands leert op school. In België zijn er ongeveer zes miljoen Vlamingen, die de Nederlandse taal spreken. De Nederlandse taal is voor alle inwoners van Nederland belangrijk, omdat het onze moedertaal betreft. Zonder goed Nederlands is het dagelijks functioneren in veel gevallen lastig. Wie niet goed kan lezen of schrijven zal regelmatig tegen problemen aanlopen. Het is de docent Nederlands die verantwoordelijk is voor het bijbrengen van de Nederlandse taal. De Nederlandse taal kan behoorlijk lastig zijn voor mensen, omdat er makkelijk dt-fouten gemaakt worden. Ook het toepassen van de juiste werkwoorden, zoals leggen of liggen, kunnen of kennen gaat nogal eens fout. Vooral anderstaligen hebben vaak moeite met de Nederlandse taal. Een docent Nederlands hoeft niet altijd voor een schoolgemeenschap werkzaam te zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan het volwassenenonderwijs.

Wat doet een docent Nederlands

Een docent Nederlands is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Nederlandse taal aan leerlingen. Het op een goede manier aanleren van de Nederlandse taal zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Nederlands. Een docent Nederlands doet meer dan alleen grammatica bijbrengen. Zo is literatuur ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse taal. Een docent Nederlands begeleidt de leerlingen met hun studietaken. Dit kan mondeling zijn, via boeken, of via moderne manieren zoals het internet. Het is erg belangrijk dat een leraar zijn leerlingen kan motiveren en weet te enthousiasmeren. Van een docent Nederlands mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk uitstekend zal beheersen. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Nederlands moeten dan ook goed zijn. Als docent Nederlands moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven. De belangrijkste beroepstaken van een docent Nederlands zijn het lesgeven en trainen van leerlingen, het begeleiden van leerlingen, het ontwikkelen van vakdeskundigheid en het ontwerpen van leerarrangementen. Daarnaast mag van een docent Nederlands verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan de onderwijsorganisatie.

Belang van goed Nederlands

Het belang van de Nederlandse taal moet niet onderschat worden, omdat de meeste mensen regelmatig brieven schrijven, teksten lezen en Nederlands spreken. Vooral het toepassen van de juiste spelling is belangrijk om correcte brieven te kunnen schrijven. Zonder het beheersen van de Nederlands taal kan het functioneren binnen de maatschappij lastig zijn. Het beheersen van de Nederlandse taal kan gezien worden als een belangrijk visitekaartje. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een sollicitatiebrief moeten schrijven. Werkgevers en recruiters letten op mogelijke fouten in sollicitatiebrieven, wat de kans op een uitnodiging aanzienlijk zal verkleinen. Om dit soort problemen te voorkomen is het dus raadzaam om Nederlandse les te volgen. Zoals eerder omschreven kan een docent Nederlands ook te maken krijgen met volwassenen, die de Nederlandse taal willen leren beheersen. Vooral voor anderstaligen is het leren van de Nederlandse taal niet makkelijk. Dit betreft meestal anderstaligen die een niet West-Germaanse taal beheersen. Denk bijvoorbeeld aan het Arabisch, Italiaans, Frans of aan het Spaans. Over het algemeen hebben Engelsen en Duitsers minder moeite met het leren van de Nederlandse taal. Het Engels en Duits maken onderdeel uit van de West-Germaanse talen.

Film: docent Nederlands

Opleidingen tot docent Nederlands

Wie als leraar Nederlands wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Nederlands mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Nederlands is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Nederlands tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp docent Nederlands krijg je ook te maken met het bijhouden van de boekhouding. Er zijn meerdere goede boekhoudpakketten beschikbaar voor zzp'ers met een eenmanszaak.

Bedrijven waar een docent Nederlands werkzaam kan zijn

Een docent Nederlands is in de meeste gevallen werkzaam binnen het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs kan betrekking hebben op Vmbo-scholen, mbo-scholen of Hbo-scholen. Daarnaast kan een docent Nederlands werkzaam zijn binnen het volwassenenonderwijs. Vanzelfsprekend kan een docent Nederlands ook werkzaam zijn binnen het basisonderwijs. In dat geval spreken we wel van een leraar basisonderwijs. Een leraar basisonderwijs moet gezien worden als allround leerkracht, die verschillende vakken zal geven. Het is ook denkbaar dat een docent Nederlands aangemerkt kan worden als bijlesdocent.

Competenties docent Nederlands

De belangrijkste competentie van een docent Nederlands is dat hij of zij beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Nederlands over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Nederlandse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Nederlands met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Nederlands te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Nederlands

Het vinden van werk als een docent Nederlands is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Nederlands. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Nederlands moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Nederlands kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent Nederlands werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Nederlands

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Nederlands wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Nederlands zal doorgaans tussen de 3800 en 5000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent Nederlands

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent Nederlands, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent Nederlands

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent Nederlands bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent Nederlands.

Mijnzzp.nl