Docent Nederlands

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent Nederlands is verantwoordelijk voor het onderwijzen van de Nederlandse taal aan leerlingen en/of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten scholen. Een docent Nederlands zal over het algemeen les geven binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs. Afhankelijk van het niveau zal de docent Nederlands het woordenschat en grammatica met betrekking tot de Nederlandse taal van de leerlingen proberen te verhogen door middel van het geven van les. Deze lessen kunnen schriftelijk uitgevoerd worden maar ook door middel van kijk- en luisteroefeningen. Het Nederlands is een van de West-Germaanse talen. De drie grootste Europese Germaanse talen zijn het Duits met 95 miljoen, het Engels met 63 miljoen en het Nederland met 23 miljoen. De Nederlandse taal wordt ook wel de kleinste wereldtaal genoemd. Dit is niet omdat er zo veel mensen de Nederlandse taal spreken maar wel omdat Nederland historisch gezien een belangrijke rol heeft gespeeld in de wereld. De Nederlandse taal bestaat uit meer dan een miljoen woorden. De eerste officiële spelling van het NieuwNederlands is in 1804 opgesteld door Mathijs Siegenbeek, die de eerste hoogleraar Nederlands was aan de universiteit van Leiden. Het beroep docent Nederlands moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een docent Nederlands op verschillende manieren onderwijs kan geven op verschillende niveaus.

Een docent Nederlands kan bijvoorbeeld ook aan volwassenen onderwijs geven. Als docent Nederlands hoeft je niet altijd voor een schoolgemeenschap werkzaam te zijn, omdat een docent Nederlands ook op andere manieren Nederlandse les kan verzorgen. De Nederlandse taal wordt voornamelijk gesproken in Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook in Duitsland is er een klein deel aan de grens dat het Nederlands leert op school. In België zijn er ongeveer zes miljoen Vlamingen die de Nederlandse taal spreken. De Nederlandse taal is voor iedere inwoner van Nederland erg belangrijk, omdat het onze moedertaal betreft. Zonder goed Nederlands is het dagelijks functioneren in veel gevallen lastig. Wie niet goed kan lezen of schrijven zal regelmatig tegen problemen aanlopen. Vanuit de overheid wordt er ook steeds op gehamerd dat mensen die de taal niet beheersen les moeten volgen. Wie niet lezen of schrijven kan zal doorgaans ook moeite hebben met het verkrijgen van werk.

Docent Nederlands worden

Een docent Nederlands is dus verantwoordelijk voor het bijbrengen van de Nederlandse taal aan leerlingen. Het op een goede manier aanleren van de Nederlandse taal zal in de meeste gevallen stap voor stap gedaan worden door middel van verdieping. Ook het regelmatig afnemen van schriftelijke en mondelinge toetsen behoort tot de werkzaamheden van een docent Nederlands. Om in Nederland als docent Nederlands te mogen werken zal er een opleiding gevolgd moeten worden. Een docent Nederlands doet meer dan alleen grammatica bijbrengen. Zo is literatuur ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse taal. Een docent Nederlands begeleidt de leerlingen met hun studietaken. Dit kan mondeling zijn, via boeken zijn of via moderne manieren zijn zoals het internet. Het is erg belangrijk dat een leraar zijn leerlingen kan motiveren en weet te enthousiasmeren.

Van een docent Nederlands mag verwacht worden dat hij of zij zelf de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk uitstekend zal beheersen. De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van een docent Nederlands moeten dan ook goed zijn. Als docent Nederlands moet je ook over didactische vaardigheden beschikken om leerlingen op een goede manier les te kunnen geven. De belangrijkste beroepstaken als docent Nederlands zijn het lesgeven en trainen van leerlingen, het begeleiden van leerlingen, het ontwikkelen van vakdeskundigheid en het ontwerpen van leerarrangementen. Daarnaast mag van een docent Nederlands verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan de onderwijsorganisatie.

Lerarenopleiding Nederlands:

Opleidingen tot docent Nederlands

Wie als leraar Nederlands wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding Nederlands mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent Nederlands is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent Nederlands tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent Nederlands werkzaam kan zijn

Als docent Nederlands zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Ook op basisscholen komen leraren Nederlands voor.

Competenties docent Nederlands

De belangrijkste competentie van een docent Nederlands is dat hij of zij beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast moet een docent Nederlands over de nodige vakkennis beschikken met betrekking tot de Nederlandse taal. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent Nederlands met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren. Vanzelfsprekend heeft een docent Nederlands te maken met vaste beroepscompetenties die allemaal aangeleerd worden tijden de opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent Nederlands

Het vinden van werk als een docent Nederlands is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent Nederlands. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent Nederlands moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent Nederlands kan zijn de functie mentor. Ook het fungeren als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent Nederlands werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent Nederlands

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent Nederlands wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent Nederlands zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl