Uitgever

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een uitgever is medewerker of ondernemer die informatieproducten op de markt brengt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een uitgever het beste omschrijven als het optreden als tussenpersoon tussen auteurs en de middenstand. Het is de verantwoordelijkheid van een uitgever om alle processen te organiseren en begeleiden zodat boeken en ander soort creatief werk uiteindelijk verkocht worden in winkels. Een uitgever is dus werkzaam voor een uitgeverij, die verschillende producten kan uitgeven zoals boeken, kranten en tijdschriften. Ook geven de meeste uitgeverijen andere informatieproducten uit van auteurs zoals cd-roms, dvd's en internetboeken. Een uitgever is niet verantwoordelijk voor het schrijven van boeken of tijdschriften; een uitgever geeft juist boeken en tijdschriften uit van verschillende auteurs. De belangrijkste taak van een uitgever is het bereiken van de juiste doelgroep, zodat bijvoorbeeld boeken ook echt gekocht worden door mensen. Welke doelgroep een uitgever precies wil bereiken is geheel afhankelijk van het soort product dat uitgegeven wordt door de uitgever. Een uitgever kan ook gezien worden als een zaakwaarnemer, die de belangen behartigt van een auteur. Het is meestal de uitgever die de diverse onderhandelingen zal voeren met geïnteresseerde partijen en niet de auteur zelf. Uitgevers zijn belangrijk voor auteurs, die hun boeken onder de aandacht willen brengen bij de juiste doelgroep. Een uitgever beschikt meestal over een groot netwerk, zodat hij of zij precies weet wie voor welk boek benaderd moet worden. Als uitgever speelt marketing een belangrijk rol, omdat het doel is het verkopen van boeken of andere producten. In de meeste gevallen is een uitgever ook actief betrokken bij de werkzaamheden van een auteur. Denk bijvoorbeeld aan het geven van tips om het boek succesvol te maken. Het is wel zo dat er tegenwoordig verschillende uitgeverijen zijn die niet allemaal op dezelfde manier werken.

De meest auteurs komen terecht bij een uitgever als ze een boek hebben geschreven. Het is de uitgever die zal bepalen of hij of zij het boek wil uitgeven. Als het om bekende schrijvers gaat zal een uitgever het boek in de meeste gevallen maar al te graag uitgeven. Bij onbekende schrijvers kan dit per schrijver verschillen. Een uitgever zal over het algemeen ook betrokken zijn bij het manuscript. Dit betekent dat de uitgever mee zal lezen en waar nodig veranderingen zal doorvoeren in overleg met de auteur. Een manuscript is niks anders dan een tekst in zijn ruwe vorm. Het kan bijvoorbeeld zijn dat deze met de hand geschreven is en dat deze nog uitgewerkt moet worden. Ook het corrigeren van eventuele taalfouten door een corrector die werkzaam is voor een uitgeverij behoort tot de werkzaamheden van een uitgever.

De werkzaamheden van een uitgever zijn aan te merken als zeer gespecialiseerde werkzaamheden, die niet zomaar door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Het daadwerkelijk verkopen van boeken in winkels moet als laatste schakel gezien worden binnen een lang proces. Dit lange proces behoort juist tot de verantwoordelijkheid van een uitgever. Dit zal in de meeste gevallen ook inhouden dan een uitgever bepaalde werkzaamheden moet voorfinancieren. Een uitgever moet dan ook niet gezien worden als alleen een tussenpersoon, omdat dit geen recht doet aan het beroep uitgever. Een goede uitgever neemt risico op verschillende manieren. Ook het uitvoeren van promotiewerkzaamheden om boeken of andere soorten producten te kunnen verkopen is specifiek een taak die toebehoort tot de verantwoordelijkheden van een uitgever. Een uitgever kan dus ook gezien worden als een gespecialiseerde marketeer.

Wat is een auteur

Een auteur is de geestelijk eigenaar van creatief werk zoals van een boek, bundel of artikel. Een schrijver die een boek geschreven heeft, is dus de auteur van het boek. Creatief werk is heel breed, omdat bijvoorbeeld kunstenaars ook creatief werk maken. Maar bij kunstenaars spreekt men niet van een auteur. De benaming auteur is voorbehouden aan schrijvers. Dit heeft niet alleen betrekking op boekenschrijvers, maar ook op andere schrijvers, zoals componisten van muziekstukken.

Hoe werkt een uitgeverij?

Een grote uitgeverij werken meestal met vier verschillende sectoren: algemene uitgeverij, educatieve uitgeverij, tijdschriftuitgeverij en de professionele en wetenschappelijke uitgeverij. Er zijn dus verschillende afdelingen binnen een uitgeverij. Vanzelfsprekend heeft een juridische uitgeverij te maken met ander soort uitgaven, dan wanneer we het hebben over kookboeken. Maar het belangrijkste deel van het werk is wellicht nog wel het auteursrecht en de licenties. Het uitgeefproces begint meestal met het maken van een uitgeefplan. Per uitgave gemaak een uitgeverij een uitgeefplan.

Zelf een boek uitbrengen:

Opleidingen tot uitgever

Wie als uitgever wil werken kan het beste de Hbo-opleiding Media, Informatie en Communicatie volgen met de specialisatie Media, Marketing en Publishing. Maar er zijn ook andere Hbo-opleidingen en universitaire richtingen die het mogelijk maken om als uitgever te werken. Daarnaast zijn er nog externe opleidingen te volgen die wellicht ook kunnen helpen, zoals boek & bedrijf. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een uitgever werkzaam kan zijn

Een uitgever is over het algemeen werkzaam voor een uitgeverij. Als we spreken van een uitgeverij is het wel belangrijk om te benoemen dat er verschillende soorten uitgeverijen zijn. Niet alle uitgeverijen geven zomaar alle auteurswerken uit. Denk bijvoorbeeld aan een algemene uitgeverij en aan educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen. Het is dus niet zo dat alle uitgeverijen zomaar alle auteurs zullen accepteren, omdat dit per uitgeverij kan verschillen. Een uitgever kan ook werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast zijn er ook uitgevers die alleen aangemerkt kunnen worden als online-uitgever. Een ervaren uitgever noemt men ook wel een senior uitgever.

Competenties uitgever

Een uitgever moet over verschillende belangrijke competenties beschikken. De belangrijkste competenties als uitgever zijn een kritische werkhouding en een commerciële instelling, omdat het beroep uitgever alles te maken heeft met commercie. Daarnaast moet een uitgever gezien kunnen worden als netwerker en onderhandelaar, omdat dit belangrijk is binnen het beroep. In het algemeen moet een uitgever ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. De communicatieve vaardigheden als uitgever zijn belangrijk en zo als commercieel inzicht. Algemeen belangrijke woorden zijn inspireren, motiveren, besluitvaardigheid, oordeelvorming, innovatie, kennis en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als uitgever

Het arbeidsmarktperspectief als uitgever is in het algemeen niet heel groot, omdat het een zeer specifiek beroep betreft. De doorgroeimogelijkheden als uitgever kunnen gezien worden in het worden van een innovatiemanager of het mogen begeleiden van invloedrijke bekende schrijvers. Vacatures uitgever zijn niet snel te vinden. Verdere doorgroeimogelijkheden zijn geheel afhankelijk van de soort werkgever en je eigen competenties. Natuurlijk kan ook het starten van een eigen uitgeverij gezien worden als groeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris uitgever

Als uitgever zijn je arbeidsvoorwaarden en salaris niet heel concreet te benoemen, omdat de arbeidsvoorwaarden en salaris nogal kunnen verschillen per soort uitgeverij waar je werkzaam voor bent. De verschillende onderdelen zoals de algemene uitgever, tijdschriftenuitgever, educatieve uitgeverij en de professionele en wetenschappelijke uitgeverijen zijn niet zomaar onderling te vergelijken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Uitgever

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Uitgever bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl