Ondernemer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ondernemer is een persoon die voor eigen risico een onderneming runt met als doel hiermee voldoende inkomen te realiseren. Een ondernemer kan geheel verantwoordelijk zijn voor de onderneming en risico's, of de onderneming kent meerdere eigenaren en mogelijke aandeelhouders. Dit is afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm en rechtsvorm. Het maakt verder niet uit, wat een ondernemer precies doet of hoe hij zichzelf zal noemen. De bekende zzp'ers en freelancers zijn bijvoorbeeld net zo goed ondernemer als de zelfstandig groenteboer of bakker op de hoek van de straat. Dat een zzp'er of freelancer geen winkel of kantoor heeft maakt verder niet uit, zolang een zzp'er en freelancer maar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Het is wel zo dat de belastingdienst speciale eisen stelt aan zzp'ers en freelancers, om aangemerkt te kunnen worden als zelfstandig ondernemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat een zzp'er of freelancer niet de schijn mag opwekken dat hij of zij in loondienst werkzaam is. Ook moet de ondernemer winst proberen te maken om aangemerkt te kunnen worden als ondernemer voor de belastingdienst. Als zzp'er of freelancer is het dus niet de bedoeling dat je voor één opdrachtgever werkt of feitelijk geen winst probeert te maken. De term ondernemer moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten ondernemers zijn, die ook op verschillende manieren kunnen ondernemen. Lang niet alle ondernemers zijn bijvoorbeeld fulltime werkzaam als ondernemer. Alle ondernemers hebben gemeen dat ze bepaalde activiteiten ontplooien met het doel inkomen en winst te genereren. Het genereren van omzet en winst kan gedaan worden door arbeid, dienstverlening, het verkopen van producten of door middel van investeren. Een combinatie van verschillende factoren is ook prima denkbaar. Een andere belangrijke eigenschap, die alle ondernemers gemeen hebben is dat ze bepaalde ondernemersrisico lopen. De Engelse benaming voor ondernemer is entrepreneur.

Als ondernemer ben je dus verantwoordelijk voor het aansturen van een onderneming. Als ondernemer probeer je omzet en winst te behalen, waardoor je als ondernemer bestaansrecht hebt. Het maakt verder niet uit of je nu actief bent op het internet, een winkel bezit of werkzaam bent als zzp'er. Wel kunnen de activiteiten als ondernemer erg verschillen per ondernemer, omdat bijvoorbeeld een winkelier de hele dag in zijn winkel bezig is met ondernemer en de zzp'er meestal in opdracht zal werken voor andere bedrijven of particulieren. Het verdienmodel kan dan ook verschillen per ondernemer, omdat een winkelier bijvoorbeeld omzet probeert te maken door het verkopen van goederen en zzp'ers meestal omzet maken door het leveren van productie en/of dienstverlening. Een belangrijk aandachtspunt als startende ondernemer is de rechtsvorm. Er zijn tegenwoordig heel veel ondernemers in Nederland die lang niet allemaal werkzaam zijn als fulltime ondernemer. Ook met betrekking tot het internet zijn vandaag dag veel ondernemers actief. Denk bijvoorbeeld aan online marketeers, online-uitgevers, webshophouders en aan intermediairs. Overigens is het ook zo dat relatief veel internetondernemers er vroeg of laat mee stoppen. Dit heeft er vooral mee te maken dat het ondernemen via internet niet makkelijk is qua verdienmodel.

Bedrijf starten

Het starten van een onderneming is over het algemeen niet heel moeilijk, maar dit kan verschillen per ondernemer, bijvoorbeeld omdat het starten van een eigen winkel meer investeringen vraagt dan het starten van een zzp onderneming. De meeste zzp'ers maken geen ondernemingsplan, omdat dit in de meeste gevallen niet nodig is. Als winkelier is het meestal wel nodig om een ondernemingsplan te maken, omdat de financiers dit over het algemeen eisen. Een ondernemingsplan zal over het algemeen alleen nodig zijn als er een financieringsbehoefte is. De meeste zzp'ers hebben genoeg aan een bedrijfsauto en hebben meestal geen echte financieringsbehoefte. Daarnaast zijn er redelijk veel ondernemers die een vrij bestaan hebben als digital nomad. Denk hierbij vooral coaches en aan tekstschrijvers.

Wat is echt ondernemen

Het is niet zomaar aan te geven wat echt ondernemen is. Dit hangt deels van de ondernemer zelf af, omdat niet iedere ondernemer hetzelfde doel zal hebben. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat iemand een kleine onderneming heeft naast een gewone baan en alleen als doelstelling heeft wat extra inkomsten te genereren. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat echt ondernemen risico's nemen is en kansen benutten die andere wellicht niet zien. Daarnaast zul je als ondernemer over veel doorzettingsvermogen moeten beschikken. Het doorzettingsvermogen moet misschien wel zo ver gaan dat familie, kennissen en vrienden denken dat je gek geworden bent. Als ondernemer zal je zeker niet alleen te maken krijgen met succesverhalen maar zullen er wellicht juist meer tegenslagen zijn. Als ondernemer moet je proberen sterker te worden door de opgedane kennis en ervaring vanuit tegenslagen. Echt ondernemen is doorgaan, doorgaan en doorgaan met een gezonde basis lef.

Is ondernemen makkelijk

Over het algemeen kunnen we stellen dat ondernemen niet makkelijk is. Naast belangrijke zaken zoals kennis, opleidingsniveau en mogelijke financieringen komen er bij ondernemen nog veel meer zaken kijken die bepalend kunnen zijn voor het runnen van een eigen onderneming. Denk bijvoorbeeld aan je eigen persoonlijkheid, je communicatieve vaardigheden en je privé-omstandigheden. Als ondernemer is het belangrijk dat ook je gezin achter je staat, omdat er meestal behoorlijk wat risico's genomen moeten worden om een onderneming succesvol te maken. Daarnaast is er natuurlijk geen enkele garantie dat een onderneming zal slagen, wat niet alleen op financieel gebied vervelende gevolgen kan hebben. Over het algemeen zal je als ondernemer een goed netwerk moeten opbouwen, omdat bevriende ondernemers belangrijk kunnen zijn als ondernemer. Het is niet voor niets dat er door het hele land netwerkborrels te vinden zijn. Vooral als zzp'er of als freelancer is het belangrijk om een goed netwerk op te bouwen met collega-ondernemers, omdat lang niet alle opdrachten even lang zullen duren en je toch aan je uren en inkomen zal moeten komen.

Welke eigenschappen moet een ondernemer bezitten:

 • Een ondernemer moet een neus voor zaken hebben
 • Een ondernemer moet gedreven zijn
 • Een ondernemer moet initiatief ontplooien
 • Een ondernemer moet kansen inschatten
 • Een ondernemer moet kostenbewustzijn
 • Een ondernemer moet kunnen luisteren en netwerken
 • Een ondernemer moet lef hebben
 • Een ondernemer moet op een gezonde manier eigenwijs zijn
 • Een ondernemer moet over doorzettingsvermogen beschikken
 • Een ondernemer moet over passie beschikken
 • Een ondernemer moet over visie beschikken
 • Een ondernemer moet risico durven nemen

Wat doet een ondernemer:

Een eigen bedrijf starten:

Opleidingen tot ondernemer

Als ondernemer is het niet noodzakelijk om een opleiding te volgen. Iedereen kan zich bij de Kamer Van Koophandel inschrijven als ondernemer. Dit neemt niet weg dat opleidingen ook als ondernemer belangrijk zijn. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen, omdat ondernemers binnen alle denkbare branches actief kunnen zijn. Als ondernemer gaan de inhoudelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden verder dan alleen het beschikken over vakkennis. Een goede ondernemer heeft ook kennis van belastingregels, boekhouding en algemene administratieve werkzaamheden. Redelijk veel startende ondernemers volgen daarom aanvullen opleidingen en/of cursussen om op een goede manier te kunnen starten. Als ondernemer is het belangrijk dat de boekhouding van de onderneming klopt om problemen te voorkomen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een ondernemer werkzaam kan zijn

Een ondernemer is niet werkzaam voor bedrijven, omdat ondernemers zelfstandig werken voor eigen risico. Zoals eerder omschreven zijn er veel verschillende ondernemers actief. Het is wel zo dat ondernemers voor andere bedrijven, organisaties of instelling werkzaam kunnen zijn. In dat geval spreken we meestal van zzp'ers of van freelancers. Daarnaast kunnen consultants en interim-managers werkzaam zijn als ondernemer. Enkele andere vormen van ondernemers zijn bijvoorbeeld middenstanders, restauranthouders, hoteliers en internetondernemers. Het is niet zo dat alle ondernemers fulltime werkzaam zijn als ondernemer. Er zijn juist veel ondernemers die parttime ondernemen.

Competenties ondernemer

Als ondernemer moet je over veel competenties beschikken, die gedeeltelijk wel afhankelijk zullen zijn van je vakgebied waarbinnen je werkzaam bent als ondernemer. Over het algemeen kunnen we stellen dat een ondernemer over veel doorzettingsvermogen moet beschikken, lef moet hebben, inzicht moet hebben en over voldoende financiële kennis moet beschikken. Ook communicatieve vaardigheden als ondernemer zijn aan te merken als belangrijke competentie, omdat je als ondernemer met veel verschillende mensen te maken krijgt. Ook het kunnen netwerken en onderhandelen is belangrijk als ondernemer. Daarnaast moet een ondernemer aangemerkt kunnen worden als futurist en inspirator. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, visie, passie, energie, doorzettingsvermogen, waakzaamheid, plannen, organiseren, zelfstandigheid en risico. Als laatste is het ook belangrijk om stressbestendigheid te benoemen. Dit is het geval omdat het ondernemen soms niet makkelijk is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ondernemer

Arbeidsmarktperspectief is niet van toepassing op ondernemers. Een ondernemer is werkzaam als zelfstandig ondernemer en zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door te ondernemen. Het arbeidsmarktperspectief moet dan ook gezien worden als het opbouwen van een succesvolle onderneming. De doorgroeimogelijkheden van een ondernemer zijn ook niet zomaar aan te geven, omdat dit per ondernemer kan verschillen. Lang niet alle ondernemers willen een groot bedrijf opbouwen. In algemene zin kan het worden van een belangrijke directeur gezien worden als het doorgroeien binnen je ondernemerscarrière. De functie directeur kan ook betrekking hebben op het worden van chief executive officer. Een chief executive officer geeft leiding aan een grote onderneming, die meestal ook beursgenoteerd is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ondernemer

Als zelfstandig ondernemer heb je niks met arbeidsvoorwaarden te maken omdat je deze als ondernemer zelf zal bepalen. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een ondernemer veel zal werken en weinig vrije tijd zal hebben. Het salaris als ondernemer zal sterk afhankelijk zijn van de gemaakte omzet en verdere kosten, en is dus niet zomaar aan te geven.

Read this information on Entrepreneur in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Unternehmer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Empresario en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ondernemer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ondernemer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl