Ondernemer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een ondernemer is een persoon die voor eigen risico een bedrijf runt. Een ondernemer kan geheel verantwoordelijk zijn voor de onderneming en risico's, of de onderneming kent meerdere eigenaren en mogelijke aandeelhouders. Dit is afhankelijk van de gekozen ondernemingsvorm c.q. rechtsvorm. De term ondernemer is zeer breed te noemen. Het maakt niet uit wat een ondernemer precies doet of hoe hij zichzelf zal noemen. De bekende zzp-ers en freelancers zijn bijvoorbeeld net zo goed zelfstandig ondernemers als de zelfstandig groenteboer of bakker op de hoek van de straat. Dat een zzp-er of freelancer geen winkel of kantoor heeft maakt verder niet uit, zolang een zzp-er en freelancer maar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Het is wel zo dat de belastingdienst speciale eisen stelt aan zzp-ers en freelancers, om aangemerkt te kunnen worden als zelfstandig ondernemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat een zzp-er of freelancer niet de schijn mag opwekken dat hij of zij in loondienst werkzaam is. Ook moet de ondernemer winst proberen te maken om aangemerkt te kunnen worden als ondernemer voor de belastingdienst. Als zzp-er of freelancer is het dus niet de bedoeling dat je voor één opdrachtgever werkt of feitelijk geen winst probeert te maken. De term ondernemer moet heel algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten ondernemers zijn die ook op verschillende manieren kunnen ondernemen. Lang niet alle ondernemers zijn bijvoorbeeld fulltime werkzaam als ondernemer.

Het beroep ondernemer heeft alles met risico's en mogelijke winsten te maken. Als ondernemer streef je naar het maken van winst. Het maakt verder niet uit of je nu actief bent op het internet, een winkel bezit of werkzaam bent als zzp-er. Wel kunnen de activiteiten als ondernemer erg verschillen per soort ondernemer, omdat bijvoorbeeld een winkelier de hele dag in zijn winkel bezig is met ondernemer en de zzp-er meestal in opdracht zal werken voor andere bedrijven of particulieren. Het verdienmodel kan dan ook verschillen tussen verschillende ondernemers, omdat een winkelier omzet probeert te maken door goederen te verkopen en de zzp-er meestal omzet maakt door productie te leveren. De Engelse benaming voor ondernemer is entrepreneur.

Het starten van een onderneming is over het algemeen niet heel moeilijk, maar dit kan verschillen per ondernemer, bijvoorbeeld omdat het starten van een eigen winkel meer investeringen zal vragen dan het starten van een zzp-onderneming. De meeste zzp-er's maken geen ondernemingsplan, omdat dit in de meeste gevallen niet nodig is. Als winkelier is het meestal wel nodig om een ondernemingsplan te maken, omdat de financiers dit over het algemeen eisen. Een ondernemingsplan zal over het algemeen alleen nodig zijn wanneer er een financieringsbehoefte is. De meeste zzp-er's hebben genoeg aan een bedrijfsauto en hebben meestal geen echte financieringsbehoefte.

Wat is echt ondernemen

Het is niet zomaar aan te geven wat echt ondernemen is. Dit hangt deels van de ondernemer zelf af, omdat niet iedere ondernemer het zelfde doel zal hebben. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat iemand een kleine onderneming heeft naast een reguliere baan en alleen als doelstelling heeft wat extra inkomsten te genereren. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat echt ondernemen risico's nemen is en kansen benutten die andere wellicht niet zien. Daarnaast zal je als ondernemer over veel doorzettingsvermogen moeten beschikken. Het doorzettingsvermogen moet misschien wel zo ver gaan dat familie, kennissen en vrienden denken dat je gek geworden bent. Als ondernemer zal je zeker niet alleen te maken krijgen met succesverhalen maar zullen er wellicht juist meer tegenslagen zijn. Als ondernemer moet je proberen sterker te worden door de opgedane kennis en ervaring vanuit tegenslagen. Echt ondernemen is doorgaan, doorgaan en doorgaan met een gezonde basis lef.

Is ondernemen makkelijk

Over het algemeen kunnen we stellen dat ondernemen niet makkelijk is. Naast belangrijke zaken zoals kennis, opleidingsniveau en mogelijke financieringen komen er bij ondernemen nog veel meer zaken kijken die bepalend kunnen zijn voor het runnen van een eigen onderneming. Denk bijvoorbeeld aan je eigen persoonlijkheid, je communicatieve vaardigheden en je privé omstandigheden. Als ondernemer is het belangrijk dat ook je gezin achter je zal staan, omdat er over het algemeen behoorlijk wat risico's genomen moeten worden om een onderneming succesvol te maken. Daarnaast is er natuurlijk geen enkele garantie dat een onderneming zal slagen, wat niet alleen op financieel gebied vervelende gevolgen kan hebben. Over het algemeen zal je als ondernemer een goed netwerk moeten opbouwen, omdat bevriende ondernemers belangrijk kunnen zijn als ondernemer. Het is niet voor niets dat er door het hele land netwerkborrels te vinden zijn. Vooral als zzp-er of als freelancer is het belangrijk om een goed netwerk op te bouwen met collega ondernemers, omdat lang niet alle opdrachten even lang zullen duren en je toch aan je uren en inkomen zal moeten komen.

Bedrijf starten: Is ondernemen iets voor jou:

15-jarige marktplaatshandelaar:

Opleidingen tot ondernemer

Er bestaan geen opleidingen tot ondernemer. Een ondernemer komt in alle sectoren voor en kan op verschillende niveaus opgeleid zijn. Daarnaast hoef je geen specifieke opleiding genoten te hebben om ingeschreven te kunnen worden bij de Kamer Van Koophandel. Dit neemt natuurlijk niet weg dat een ondernemer wel kennis van zaken zal moeten hebben en wellicht een extra opleiding zal volgen om mogelijke zwakke punten te verbeteren. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat een bouwvakker niet zo goed is in administratie en een korte opleiding of cursus zal volgen om zijn vaardigheden te verbeteren.

Bedrijven waar een ondernemer werkzaam kan zijn

Als ondernemer werk je niet voor een werkgever maar voor een opdrachtgever en ben je eigen baas. Het is wel zo dat een zzp-er of freelancer voor andere bedrijven werkzaam kan zijn, maar de ondernemer zal dan niet op de loonlijst staan van het bedrijf en dus geen werknemer zijn.

Competenties ondernemer

Als ondernemer moet je over veel competenties beschikken, die gedeeltelijk wel afhankelijk zullen zijn van je vakgebied waarbinnen je werkzaam bent als ondernemer. Over het algemeen kunnen we stellen dat een ondernemer over veel doorzettingsvermogen moet beschikken, lef moet hebben, inzicht moet hebben en over voldoende financiële kennis moet beschikken. Ook communicatieve vaardigheden als ondernemer zijn aan te merken als belangrijke competentie, omdat je als ondernemer met veel verschillende mensen te maken zal krijgen. Ook het kunnen netwerken is aan te merken als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties zijn het kunnen onderhandelen, motiveren en inspireren. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ondernemer

Een ondernemer heeft over het algemeen niks te maken met arbeidsmarktperspectief, omdat een ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het arbeidsmarktperspectief. Het arbeidsmarktperspectief moet gezien worden als het binnenhalen van voldoende opdrachten als ondernemer. De doorgroeimogelijkheden als ondernemer kunnen gezien worden als het worden van een belangrijke directeur van een groot bedrijf. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat lang niet alle ondernemers de intentie hebben om een groot bedrijf op te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ondernemer

Als zelfstandig ondernemer heb je niks met arbeidsvoorwaarden te maken omdat je deze als ondernemer zelf zal bepalen. Over het algemeen kunnen we wel stellen dat een ondernemer veel zal werken en weinig vrije tijd zal hebben. Het salaris als ondernemer zal sterk afhankelijk zijn van de gemaakte omzet en verdere kosten, en is dus niet zomaar aan te geven.

Mijnzzp.nl